Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

X M L začínáme programovat
Podrobný průvodce začínajícího uživatele

Miroslav Žák

 


     Když jsem před 3-mi roky vystavil na internetu svůj komentovaný přehled odkazů na zdroje týkající se XML, řada lidí se divila, čemu jsem věnoval tolik pozornosti. Bylo to krátce poté, co Microsoft oznámil, že jazyk XML bude jedním ze základů jeho nové koncepce ".NET". Od té doby se mnoho v postavení XML změnilo, ale mnoho je toho ještě před námi. Tak jako v mnoha dalších odvětvích i zde sehrály a jistě i nadále sehrají ve vývoji postavení XML významnou roli knižní publikace předních vydavatelství. GRADA se o to v minulosti zasloužila především vydáním knihy J. Koska "XML pro každého". Nyní přichází na trh s knihou Miroslava Žáka. Kniha je - podle slov autora a vydavatele - určena začínajícím uživatelům. 2 podtitulky knihy mohou leckoho zmást: jeden zní " začínáme programovat ", druhý zní "podrobný průvodce začínajícího uživatele". Po prostudování knihy budete asi souhlasit s tím, že průvodce je podrobný. Zamyslíte se možná nad otázkou, zda si oba nadpisy můžete nebo nemůžete přeložit jako "průvodce začínajícího programátora". Bude jistě existovat důvod, pro který se vydavatel tomuto spojení vyhnul. Je možno práci s XML vždy považovat za progamování? Obsah knihy Vám mnoho napoví. Nejdříve však k samotnému obsahu.
       Na prvních 20-ti stránkách se dočtete základní informace o XML. Kapitola je psána srozumitelně, asi nejsrozumitelněji z celé knihy. Přesto se domnívám, že by pochopení jádra knihy prospělo rozšíření úvodu. Především výčet 7-mi hlavních aplikačních oblastí by si zasloužil podrobnější výklad. To proto, že celá kniha je vedena v duchu "vytváříme XML dokumenty" a aplikace XML v elektronickém obchodě, v oblasti údržby a správy velkých webových sídel, atd. nemusí být bez komentáře k souvislostem s XML zcela zřejmé.
Kapitola druhá je považována za jádro práce. Zahrnuje jednoduchý výklad pravidel jazyka XML a navozuje otázku vzhledu dokumentu. Tomu se věnuje podkapitola nazvaná "XML a vzhled". I tuto část začátečník, pro kterého je podle slov autora kniha psána, snadno pochopí.
       Podkapitola nazvaná "definice typu dokumentu" je psána poměrně podrobně. V tomto místě si však čtenář ještě nemusí být jist odpovědí na otázku "kdy je to potřeba a kdy ne".
       Další podkapitola " XML a základy HTML" má rozsah necelých 20 stran. Výklad HTML je srozumitelný, podrobný a přesný. Čtenář si však v daném okamžiku musí sám domyslet k čemu je mu znalost HTML dobrá. Zdůvodnění potřebou "transformace některých částí XML pomocí jazyka XSLT do HTML" asi ve chvíli, kdy otevírá knihu na začátku této podkapitoly, asi nebude úplně jasné.
      Kniha je psána pro začínajícího uživatele. Autor má asi pravdu, že k jejímu studiu čtenář nepotřebuje mnoho znalostí. Jedna věc je však věcná znalost a druhá věc je zběhlost ve studiu tohoto typu odborných knih, tohoto způsobu podání obsahu. Tento rozdíl pocítí čtenář především ve druhé části knihy, obsahují výklad jmenných prostorů a základů XSLT. Společně s dodatkem A - XML schéma a B - XML schéma a jmenné prostory představuje třetí kapitola 100 stran z 210-ti. Věnuje se především transformaci XML dokumentů a nástrojům, které k tomu uživatel potřebuje. Studium této části i obou dodatků je velmi užitečné, ale značně náročné.
      Kladem knihy je velký počet příkladů a skutečnost, že všechny příklady najde čtenář i na webových stránkách GRADY. Může si pomoci pochopit látku tím, že si příklady rovnou "přehraje" v prohlížeči.
     Nejsem si jist, zda je výhodou knihy snaha autora omezit se při softwarové podpoře pouze na poznámkový blok a na internetový prohlížeč. Začátečníkovi by možná prospělo využití některého z dostupných specializovaných nástrojů, které přípravu XML, CSS a XLT souborů podporují a tím usnadňují. Řada z nich je k dispozici na internetu ke stažení (na př. XMLwriter. Doporučuji čtenáři, aby se po nich poohlédl.
     Postavil jsem si otázku - čím se kniha liší od knih "XML pro každého" a "XML kompletní průvodce". Odpověď zní: kniha Miroslava Žáka je podrobnější než kniha J.Koska "XML pro každého" a stručnější a méně náročná než překlad knihy "XML kompletní průvodce".
     Po přečtení recenze si možná řeknete, že jsem nebyl ke knize M. Žáka příliš shovívavý. Ano a ne náhodou! Důvod je jediný: je to dobrá a užitečná kniha. Ne vše v ní, zejména pojetí výkladu, odpovídá mým představám. Přesto knihu doporučuji - s určitými výhradami, na které případného zájemce otevřeně upozorňuji. Aby byl připraven na to, že v knize najde místa, kde přečte 10 stran za 20 minut, a bude vše jasné, ale také místa, kde ho může rozbolet hlava nad každou stránkou. Užitečný knižní titul si zaslouží otevřené hodnocení. Kniha M. Žáka představuje dobrého průvodce pro začínajícího programátora  v jazyce XML
( moje pojetí knihy!!! ).

Poznámka: na adrese http://www.akamonitor.cz/XML_z1.htm najdete komentovaný seznam odkazů na internetové zdroje týkající se XML.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc
Doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz
3. února 2003.

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc 

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877