Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

Windows XP Professional
Mark Minasi
 

 

       Kniha „Windows XP Professional“ vyšla v edici Profesionál. Patří tam zejména proto, že verze produktu, které je kniha věnována, je určena především firmám a zahrnuje nástroje, které běžný domácí uživatel obyčejně nevyhledává.
       Autor knihy, Mark Minasi, patří k těm autorům, kteří dokáží náročné téma přiblížit i méně odborně zdatným čtenářům. Zařazení knihy do kategorie náročných témat proto nemusí odradit nikoho. Kniha si zaslouží pozornost z celé řady důvodů.
       Na rozdíl od firemních manuálů a na nich postavených příručkách, kniha Minasiho čtenáři poslouží navíc jako srozumitelný obecnější úvod do problematiky dílčího tématu. Je současně dobrou učebnicí základů informačních technologií členěnou podle skupin funkcí WIN XP profesional.
       Kniha uvádí čtenáře do světa operačního systému Windows XP Professional.

Celý obsah je rozdělen do 4 částí:

Část 1. Základy Windows XP Professional
Část 2. Komunikace a Internet
Část 3. Sítě ve Windows Professional
Část 4. Rozšířené techniky a řešení potíží

Podrobnější popis obsahu najdete na www stránce
http://www.grada.cz/content/katalog.php?kid=2645&hash=
využitím odkazu „více informací“.

       V první části čtenáře určitě zaujmou dvě poslední kapitoly, věnované Windows Media Playeru a Sdílení dat mezi aplikacemi.  V druhé části to nesporně bude Použití Outlook Expressu pro příjem pošty a diskusních příspěvků a Publikování na Internetu přímo v prostředí Windows. Třetí část knihy nejlépe ilustruje spojení příručky a učebnice v jedné knize. Platí to zejména o kapitole „Úvod do problematiky sítí“, která může směle konkurovat specializované publikaci. Třetí část knihy probírá architektu sítě, probírá sítě a domény peer-to-peer ve Windows XP Professional, zabezpečení Win XP. Srozumitelně přibližuje i náročná témata:  Active Direktory a připojení k síti Novell Netvare. Ze čtvrté části knihy vyžaduje pozornost zejména: Registr- princip a použití, nástroje pro správu a diagnostiku systému a metodologie pokročilého odstraňování problémů. Informace týkající se HTML, VBScriptu, DHTML a VBScriptu jsou podány stručně a věcně. Kapitola věnovaná Modulu Windows Script Host problematiku uzavírá.

       Čtenář ocení jak podrobný obsah, tak bohatý rejstřík. Jednotlivé kapitoly jsou stručně uvedeny a na závěr kapitoly je zařazeno shrnutí, případně náznak souvislosti s další kapitolou knihy.
       Kniha je vyčerpávajícím průvodcem po operačním systému Win XP prof., který v sobě spojuje výhody předchozích operačních systémů společnosti Microsoft.  Kniha Minasiho usnadňuje zhodnocení inovace produktu v praxi  uživatelů.
      
Je vhodná pro všechny kategorie uživatelů. I začátečníci budou schopni rychle pochopit princip fungování  systému a osvojit si všechny potřebné dovednosti pro každodenní práci s počítačem.
       Přiznám se, že nemám příliš v lásce knihy s rozsahem přesahujícím 250-300 stran. Dávám přednost specializovaným příručkám a učebnicím. Proto jsem otevíral knihu Minasiho, která má přes 800 stran se smíšenými pocity. Po pročtení knihy mohu směle prohlásit, že jde o knihu s velmi logickou strukturou, se srozumitelným podáním látky, přizpůsobeným jednotlivým částem tématu knihy a tudíž i očekávané připravenosti čtenáře vstřebat příslušné kapitoly. Kniha podává látku běžně dostupnou v desítce specializovaných knih, při čemž NAVÍC zajišťuje vnitřní vazbu obsahu, minimalizuje duplicity a dobře využívá možnost odkazů.  Většina uživatelů operačních systémů Windows pracuje s demo CD a s CD s tutoriály. Jejich výhodou je možnost interaktivity. Výhodou knihy Minasiho je hloubka a srozumitelnost výkladu.

       Pokud jste investovali do koupě Win XP prof. a přejete si využít co nejvíce nové možnosti , které Vám inovace OS poskytuje, je zakoupení knihy „Windows XP profesional“ od Grady dobrým rozhodnutím.

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

www.akamonitor.cz
5. července 2003.

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc 

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877