Komentář k prezentaci webového publikačního systému BLOGGER při tvorbě jednoduchého zpravodajského servru. Námět na využití ručního řádkového skeneru CPen10 od firmy ICENET současně s prográmkem (front-end ) "blogBuddy" . Více v odkazech na weblogu o weblogu  www.akamonitor.cz/blogging.htm

Rád bych Vás upozornil na velmi zajímavou aplikaci
řádkového ručního snekeru "CPen 10" od firmy ICENET.
Kombinací dvou jednoduchých nástrojů vzniká
zajímavá inovace.
Pro rychlé zpravodajství na webu používám systém
BLOGGER ( www.blogger.com), který umožňuje snadné
publikování textových zpráv bez potřeby řešit otázky
vlastního webového servru, webové databáze atd.
Pro ilustraci postupu jsem připravil PPT prezentaci
kterou si, prosím otevřete a prohlížejte paralelně
s čtením toho textu. Prezentace je ke stažení na adrese:
http://www.fek.zcu.cz/iproek/drs_prez1.zip
Postupujte prosím takto:
1. otevřete si stránku www.akamonitor.cz/zkusebni.htm
a podívejte se na obsah
2. na stránku jsem se rozhodl doplnit nový záznam.
Byl to text: "Vítám Vás, pane řediteli, na stránce
svého weblogu." K tomu jsem si otevřel malý prográmek ( 400 Kb)
který je free na webu. Jmenuje se BlogBuddy ( dále jen BB)
3. nyní se podívejte na obr. 1, který ukazuje prostředí dialogového
okna prográmku. Všimněte si, že mi prográmek nabídl oba
weblogy, které na mém servru sám našel.
4. Budu aktivovat funkci VIEW PAGE z prostředí BB.
Otevře se mi stránka ( tak jak jste to viděl předtím naostro).
viz obr. 2.
5. nyní napíšu do pracovního okna dohodnutý text
a posléze stisknu tlačítko POST and Publish. obr. 3.
6. chvíli počkám, dole pod pracovním oknem se objeví zpráva,
podle které se operace publikování zdařila. obr. 4
7. zvolím VIEW Page a zkontroluji výsledek na webu
obr. 5
8. Pokud jsem udělal chybu, zvolím operaci EDIT POST
nabídne se mi přehled jednotlivých zpráv - obr. 6
9. vyberu zprávu kliknutím a zvolím EDIT
vybraná zpráva k editování se mi přenese zpět do pracovního
okna. obr. 7,8,9
10. provedu opravu v textu - doplnil jsem Vaše jméno - a znovu
POST and Publish. Výsledek si ověřím pomocí VIEW Page. obr.10.

Při aktualizaci weblogu používám nejen psaní, kopírování přes
schránku, ale také CPen 10. Je to velmi efektní aplikace
publikačního systému a chytrého mobilního hardware.

A.Katolický - AKA-MONITOR
www.akamonitor.cz/
doc.aka@akamonitor.cz