BEST OF - AKA - VÝBĚR

Výběr toho nejzajímavějšího z monitoringu aktuálních informací, týkajících se témat, kterým se věnuje informační portál AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaný doc. A. Katolickým. Výběr je subjektivní a proto může, ale také nemusí odpovídat zájmům a potřebám každého návštěvníka portálu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jméno: Arnost Katolicky
Místo: Plzeň, Czech Republic

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudní znalec KS Plzeň, docent na ZČU v Plzni a na VŠMIE v Praze.

27.5.09

Kontrolní zpráva

Tuto zprávu ignorujte.
Změnil jsem server pro webhosting a kontroluji funkčnost v nových podmínkách.
aka

2.5.09

Combian

Check out this SlideShare Presentation:

18.8.08

Pozoruhodné prázdninové číslo

Počet časopisů, jejichž obsah monitoruji dosahuje 30-ky. Jsou mezi nimi časopisy pro začátečníky v oblasti IT i časopisy určené profesionálům v oblasti ICT/IS. Každý měsíc některý z nich výrazně zazáří – měřeno z pohledu typického návštěvníka mého vzdělávacího a zpravodajského portálu AKA MONITOR. Takový návštěvník hledá na mém portálu především informace z nejrůznějších oblastí managementu - projektového, znalostního, informačního, procesního, man. změny, man. rizika atd. – viz http://weblogy.akamonitor.cz .Z čísel časopisů vydaných v prázdninových měsících ( 7-8/08 ) mohu již dnes, uprostřed srpna, prohlásit za „hvězdu“ dvojčíslo ITSystems. Na stránce věnované monitoringu aktuálního obsahu časopisů ( viz www.akamonitor.cz/aktualni.htm), uvedu koncem srpna obsáhlejší pohled do obsahu čísla. V tomto weblogu, věnovaném „best of …“ zdůrazňuji následující články, které mne zejména zaujaly:
- Analýza a optimalizace procesů výrobního podniku
- Automatizace procesů pomocí workflow
- Jak optimalizovat obchodní přínosy IT?
- Systém managementu IT služeb ( ITSM a ISO 20000 )
- Na čem závisí úspěch ITSM projektů?
- Optimalizace procesů datových center.
Redakci ITSystems patří za prázdninové číslo dík.

9.8.08

Komunikace a řešení konfliktů na pracovišti - On-line kurz

Firma Dashofer nabízí zajímavý on-line kurz, zaměřený na manžerské dovednosti - jmenovitě na téma "Komunikace a řešení konfliktů na pracovišti". Kurz sestává z 13-tí lekcí a tímto programem:
1. Role manažera - Schopnosti, dovednosti a návyky řídícího pracovníka
2. Typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery
3. Motivace
4. Time management - Rady, tipy a návody, jak efektivně hospodařit s časem
5. Zvládání stresu - Možnosti a metody mentální hygieny pro manažery
6. Efektivní vedení týmů
7. Řízení změny v týmu i v organizaci
8. Jak si vybrat správného zaměstnance - Úspěšné metody výběru a vedení vstupního přijímacího pohovoru
9. Hodnocení a efektivní vedení hodnotícího pohovoru a kariérové plánování
10. Dospělá firemní komunikace
11. Profesionální vedení porady
12. Konflikty na pracovišti a jejich řešení
13. Interkulturní komunikace v řízení podniků a týmů.
Kurz je pozoruhodný jak obsahem, tak způsobem prezentace látky. Vzhledem k tomu, že jde o téma stále velmi aktuální, připravil jsem slideshow, která dává možnost nahlédnout jak do obsahu, tak do prostředí kurzu. Závěrečné slajdy obsahují odkazy na výběr dalších on-line kurzů. Slideshow najdete na webu na TÉTO adrese.

8.8.08

Bezpečnost - víc než technika

Klientský magazín IBM ČR v č. 2/2008 je z velké části věnován systémovému pohledu na bezpečnost organizací. Podtitulek hlavního článku je "Komplexní pohled na bezpečnost v rámci Risk Management Life Cycle". Probírá postupně fáze:
- analýza rizik
- politika a monitoring
- implementace
- provoz
- audit.
V textu je věnována pozornost dílčím tématům: ethical hacking, proventia network IPS, managed security cervices, záloha a obnova dat, rozpoznávání internetových rizik a záplatování slabin, vědět co se děje.
Závěr článku je věnován tabulce:"Business Continuity and Resiliency Services od IBM".

10.7.08

Požadavky na software. Od zadání k architentuře aplikace

Když jsem na portálu CPressu spatřil nabídku uvedené knihy, chtělo se zvolat "hurááá - konečně", ale také se mi chtělo zaplakat. Proč? Před 2 roky jsem začal s přednáškami na téma "Správa požadavků" (v pojetí "vývoj a správa požadavku" - čili Requrements Management) na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Když jsem úkol převzal, netušil jsem co mne čeká. Kromě několika stručných článků jsem v češtině nesahnal skoro nic. Studoval jsem z anglických zdrojů, ale co dat studentům jako povinnou literaturu? Naštěstí mi v začátku pomohla firma LBMS, která pořádá školení na dané téma. Když jsem si dal pracně dohromady vlastní prezentace, přichází CPress s kvalitním překladem knihy Software Requirements z roku 2003. Jsem přesvědčen, že kniha přispěje k omažitému oživení tohoto důležitého a často opomíjeného tématu. Na webu je vystavena hodnotná anotace knihy, dobře vybrané ukázky z knihy a hlavně detailní obsah, poldle kterého si uděláte sami přesnou představu o tom jak významnou tato kniha je nejen pro analytiky požadavků, ale pro celou branži podílející se na zadání, vývoji a správě požadavků na software.
Více informací ZDE-ZDE.

ExtraWindows.cz

Na webu se právě objevil nový on-line magazin ExtraWindows.cz. Je věnován ladění, vylepšování systému, vypalování, bezpečnosti, hudbě a videu. Dozvíme se proč některé věci dělat a jiné ne, který software instalovat a kterému se raději vyhnout. Pokud používáte XP nebo Vistu, určitě v magazinu najdete řadu užitečných poznatků a rad.

6.7.08

Světlo a osvětlení v digitální fotografii

Jsme na začátku prázdnin. Pro většinu lidí nastal čas cestování a cestování znamená fotografování a filmování. K nejdůležitějším tématům ve fotografii a při filmování patří práce se světlem.
CPress vydal knihu zkušeného fotografa a pedagoga, Miroslava Myšky, který rozebírá toto důležité téma ze všech stran a připravuje čtenáře na fotografickou praxi. Čtenář se dozvídá vše o povaze různých typů světla, o vlivu denní a noční doby na světlo, jeho prostorovém šíření, barevné teplotě nebo o umělém osvětlení. Kniha pokrývá spoustu situací, v kterých se fotograf nachází. Autor nám radí, jak využít světlo koncertního sálu, ale také např. to, jaké výhody skýtá formát RAW.
S knihou se naučíme:
- rozeznávat různé druhy světla a měřit je
- využít světlo v konkrétních situacích, např. v krajině za různých období
- fotografovat za každého počasí – v mlze, bouři či při západu slunce
- používat blesk a fotit v interiéru koncerty, oslavy či svatby
- správně zvolit a použít filtry v barevné i černobílé fotografi i
- v ateliéru správně nasvítit a fotit akty, portréty, zátiší
- využít pokročilé fotografické techniky, např. Low-Key či High-Key
- světlem modelovat tvář člověka, architekturu či vyjádřit pohyb
- používat formát RAW a těžit z jeho výhodVýklad doprovází velké množství pozoruhodných fotografií pořízených předními českými fotografy.
Fotografie nemají v knize úlohu ilustrační, jsou nedílnou součástí výkladu a stávají se výbornou inspirací pro vlastní tvorbu čtenáře.
Informaci o knize najdete na TÉTO adrese.

Google umí víc než "jen" vyhledávat

Jsou situace, kdy člověk ocení nástroj, který je tak říkajíc "po ruce". Takové situace se mohou vyskytnout, když potřebujeme:
- rychle zjistit počasí v určitém místě na zeměkouli,
- rychle zíkat možnost podívat se na mapu určitého města,
- rychle uskutečnit převod měn,
- rychle uskutečnit převod mezi jednotkami,
- rychle zjistit čas v určitém městě,
- rychle uskutečnit výpočet složitějšího vzorce,
- vyhledat informaci v rámci určité domény.
Jak nám s tím vším může pomoci právě Google, zjistíte ve slaidshow sestavené z ukázek použití jednotlivých funkcí v praxi. Pokračujte na TÉTO adrese.

5.7.08

DM & Information Quality Conference Europe 2008

Data Management & Information Quality Conference Europe 2008. Opravdový svátek pro všechny fandy TIQM se chystá na podzim t.r. Konkrétně to bude 3-6 listopadu 2008, Victoria Park Plaza, Hotel, London UK. Brožurku obsahující vše důležité a zajímavé, jsem vám připravil ke stažení na TÉTO adrese. Program této konference považuji za výborný přehled aktuálních otázek teorie a praxe TIQM.

4.7.08

Homevideo I, II, III

Na AKA MONITORU najdete recenzi pozoruhodného seriálu knižních titulů. Recenze pokrývá unikátní třídílný knižní seriál se společným názvem HOMEVIDEO. Knižní seriál Ekateriny Andrikasové je natolik zvláštní, že jsem se rozhodl pro netradiční podobu recenze, která by pomohla zdůraznit především autorčino pojetí tématu a zvolený způsob jeho přiblížení čtenáři. Místo toho, abych psal o knize, nechávám v recenzi mluvit samu autorku. Ve srovnání s již vydanými tituly na českém trhu, přináší I. díl Homevideo navíc především pohled na práci režizéra.
Recenzi najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/ekaterina.htm

Významový slovník (nejen) z oblasti BPM

Velmi pečlivě připravený a spravovaný ( aktualizovaný ) významový slovník pojmů z oblasti procesního řízení, najdete na BPM portálu. Nabídka pojmů zasahuje do řady navazujících oblastí. Slovník je provázán na bohatou sadu odboných pojednání publikovaných na BPMportálu.
Adresa BPMportálu je www.procesy.cz.

3.7.08

Jak najít úplně vše na internetu

Jak hledat na internetu. Video je úplně všude. Zprávy, bulvár i zábava, slovníky vždy po ruce, kudy na dovolenou, jak najít hotel, najděte levné telenky, internetové radio, zprávy na Google news. To vše a mnoho dalšího nás naučí na 6-ti stránkách časopisu Nejlepší PC rady a návody č. 11/2008.

Definice úspěchu

Co si myslíte, že je úspěch projektu? Je úspěšný, když je dodán včas, nebo v okamžiku, kdy je opravdu hotový? Je důležitější nepřekročit rozpočet nebo maximalizovat návratnost investic? Jaké je poučení pro definici úspěchu IT projektů? O tom a o dalších souvislostech pojednáná článek Scotta W. Amblera v časopise Software developer č. 6/08. Svá doporučení opírá o vlastní průzkum věnovaný tomuto tématu.

EPM pod drobnohledem

Enterprise project management (EPM), případně projekt portofolio management (PPM) či řízení projektového portfolia, je v popředí priorit u větších firemna organizací. O současných trendech a o předpokládaném vývoji v této oblasti ve světě, ale i ve střední Evropě a v ČR, pojednání článek Vojtěcha Stránkského v časopisu CIO č. 6/08.

Rizikový kapitál a jak ho spočítat

Roman Kalous, PWS, nabízí poznatky týkající se přiřazení konkrétní numerické hodnoty pojmu RBC ( Risk Based Capital ). Rizikový kapitál považuje za konzistentní a přehledný souhrn všech rizik, jimž je společnost vystavena. Mezitiutlky: druhy agregací, výpočet RBC a vstupní údaje, tržní riziko, kreditní roziko, operaní riziko, korelace, výpočet RBC a simulace, Monte Carlo simulace. Článek najdete v časopisu Bankovníctví č. 6-7/2008.

Na úvod nového weblogu

Vzdělávací a zpravodajský portál AKA MONITOR obsahuje stovky stránek plných nejrůznějších informací. Zvláštní místo náleží stránkám s obsahem monitorujícím kolem 30-ti časopisů, stránkám s recenzemi knih českých vydavatelství a téměř dvěma desítkám weblogů, obsahujícím odkazy na zdroje setříděné podle témat. O novinkách na portálu AKA MONITOR informuje stručně weblog AKA-NEWS. Nově zřízený weblog AKA VÝBĚR bude obsahovat odkazy na nejzajímavější články z časopisů, na nejzajíměvější recenze a nejzajímavější webové stránky různých webových portálů. Výběr bude subjektivní a bude odpovídat hlavnímu zaměření AKA MONITORu, které leží někde v průsečíku témat, jako je: ICT, management, ekonomika, vzdělávání. Pokud se portfolio Vašich zájmů bude blížit tomuto segmentu poznatkového bohatství, může Vám být obsah nového weblogu užitečný - což bych si, přirozeně, velmi přál.