Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v prosinci 05
242.365
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2006

 

Visual Studio .NET
praktické programování krok za krokem

František Šíma, David Vilímek
 


 

         
       Kniha je určena programátorům, kteří používají nějaký jiný programovací prostředek a rádi by přešli na programování ve Visual Studiu .NET především pomocí Visual Basicu .NET. Na modelovém příkladu vytváření aplikace Fakturace kniha seznamuje s postupy nezbytně nutnými k vytváření profesionálních aplikací.
       Kniha obsahuje tato témata:
- Vytvoření funkční databázové aplikace
- Návrh databáze, DataGrid a validace
- Tabulka parametrů a propojení tabulek
- Předávání parametrů mezi stránkami
- Správná instalace potřebných aplikací
      Struktura knihy podle kapitol:
1. Nová aplikace (projekt)
2. První funkční aplikace – volání stránek
3. První databázová aplikace
4. Návrh databáze
5. DataGrid a validace (číselník DPH)
6. Tabulka parametrů
7. Propojení tabulek zdola nahoru (zaevidování faktury)
8. Propojení tabulek shora dolů (rozúčtování faktury)
9. Předávání parametrů mezi stránkami
10. Tisky
11. Příprava počítače
12. Instalace webové aplikace u zákazníka
Příloha: Slovník pojmů
       Podrobnější pohled do obsahu, vybraná dílčí témata:
- Definování databáze
- Plnění tabulky vzorkem dat
- Navigace a aktualizace na stránkách .aspx
- Přidání filtrů do navigačního seznamu
- Import – export dat
- Definice tabulek a vazeb
- Vytvoření vzorku dat
- Ovládání transakcí v SQL procedurách a ve Visual Studiu
       Oba autoři patří ke zkušeným tvůrcům ICT aplikací. František Šíma se věnuje produktům Navision a Visual Studio. Zaměřuje se na datové modelování. V současné době vyvíjí software na zakázku. David Vilímek profesně programuje především komplexní podnikové, bankovní a obchodní systémy na databázích Oracle, MS SQL, ASE Sybase a MySQL. V současné době pracuje jako zaměstnanec burzovní společnosti Fio, jeho vedlejší činností je konzultace a poradenství firmám v oblasti datového modelování, architektury aplikací a řešení uživatelského rozhraní.
       Předpokladem úspěšného studia obsahu knihy je znalost základních pojmů (např. cyklus, podmínka, proměnná, SQL). Je orientována na práci s databází a nevšímá si těch částí Visual Studia, které z tohoto hlediska považuje za zbytečné. Datový model obsahuje pouze nezbytný počet entit k tomu, aby byl maximálně vypovídající a současně nebyl složitý. Stranou nezůstávají ani základní informace, jakými jsou například správné instalační postupy potřebných prostředí - Visual Studia .NET, .NET Framework a MS SQL 2005.
       I když se jedná především o učebnici programování, bude čtenář po jejím zvládnutí vědět nejen to, jakou referenční příručku v případě potřeby použít, ale i jak a kde hledat další informace.
     

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
14. února  2006
 

Další recenze ZDE

 
 

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

VISIO - monitor
nový weblog věnovaný MS Visio 2003

Katalog recenzí

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->