VIDEOPODCASTING AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Videopodcastingu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno: Arnost Katolicky
Místo: Plzeň, Czech Republic

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudní znalec KS Plzeň, docent na ZČU v Plzni a na VŠMIE v Praze.

3.20.2009

Podcasting v samostatném weblogu z roku 2006

Videopodcasting a podcasting mají mnoho společného.
Proto připomínám, že na následující adrese je 64
zpráv o podcastingu:
www.akamonitor.cz/podcast.htm

3.19.2009

Využití videopodcastingu v přípravě pracovníků Microsoftu

Pod názvem „Microsoft: Leading the Way with Video Podcasting
Redaktor Kelly Kass prezentuje podstatnou část vystoupení Paolo Tosolini, New Media Business Manager of Microsoft’s Enterprise and Partner Group.
Přednáška byla přednesena pro International Employee Communications Summit. Paolo představil zavedení Microsoft’s Academy Mobile, „an internal video podcasting platform started in July, 2007“. Posláním Microsoft’s Academy Mobile, podle Paolo, je “enable knowledge-sharing and foster innovation in Microsoft.”  Paolo uvedl 3 podstatné kroky, potřebné k tomu, aby firma dokázala stvořit svoji vlastní YouTube.
Cituji:
„Three important steps
So what does it take for a company to create its very own YouTube?
Paolo breaks it down into three important steps:
1.First, you need a platform to store your video files. In Microsoft’s case, they went with SharePoint (a logical choice).
2.Secondly, you have to create the content for your video podcast.
3.Finally, you need to market it internally, something that took Microsoft a mere three weeks to sell to Management.
Zdůraznil významnou roli firemní exekutivy.
An important part of launching a Communications endeavor like the Academy Mobile, Paolo says, i recruiting an Executive to help get it off the ground. Then look to target employees with ambitious ideas, ready to tell their stories.
Touring the Academy Mobile
Každý pracovník má možnost vystavit svůj obsah – soubory, poznámky – tak aby byly k dispozici ostatním účastníkům Alkademie. Zájemci o další podrobnosti kliknou na adresu autora příspěvku, nebo mohou stáhnout jeho případovou studii.
Na stránce jsou ukázky z přednášky k přehrání:
Dále se zabýval Paolo tvorbou obsahu videocastu.
How to Create Content
Microsoft věnuje péči výcviku pracovníků pro vlastní tvorbu video podcastů. Zájem na vlastní tvorbě je motivován: „Employees who commit to producing three video podcasts a month have the chance to receive free gear, including Flip Video camcorders and HD cameras.“
Podle Kelly Kasse Paolo během přednášky uváděl ukázkové video podcasty, včetně „humorous piece featuring Microsoft’s Chief Information Officer, Tony Scott. Scott presented an amusing look at his role inside the company, complete with abacus and a barrage of post-its. To promote his podcast,
Scott practiced a bit of viral marketing – adding a link to the video in his email signature.“
Launching Your Video Podcasting Platform
Microsoft rozdal přes 6000 SmartPhonů s cvičným obsahem – s ukázkami video podcastů.
Using Existing Tools
Na závěr přednášky Paolo nabídl účastníkům uživatelsky přivětivý sw a další zdroje využitelné pro tvorbu a využití video podcastů. Mimo jiné doporučuil: Windows Movie Maker, Sony Vegas Pro and officelabs.com.
Kelly Kass svoji reportáž uzavírá slovy: „And thanks to Microsoft, aspiring video podcasters will now have the opportunity to start their own Academy Mobile with the recent announcement of a free open source initiative - a Podcasting Kit for SharePoint (PKS).“
Část diskuse Kelly Kasse s Paolo Tosolinim si můžete poslechnout na TÉTO adrese.

6 kroků tvorby videopodcastingu

Six Steps to Creating Your Branded IPTV
Podcast Academy
Podcasting and Video Podcasting: How it Works and How it?s Used for Instruction
Na stránce je ke stažení MP3 soubor velikosti 26 MB, jehož obsah vyjadřují slova:
„Download mp3: 3D Your Content: Using Virtual Worlds Like Second Life to Find and Grow Your Show“ 
Přednáška s diskuzí se přehrává 56 minut.
Z obsahu cituji:
„This session will show you the necessary steps for getting your company involved in video podcasting. There are many routes to success; we will start at the beginning and address how it works, what is required in terms of company culture, technology expertise, and resources, how to plan the process, what are the pros and cons to expect/anticipate, and what to measure to determine your effectiveness. The point of this session is to provide a comprehensive checklist of everything you’ll want to be considering when developing your own company shows or sponsoring others to create shows for you. After this session, you will be equipped to start getting involved with video podcasting with the confidence - without missing any of the key determining factors along the way. We’ll remove any lingering barriers to you getting in the exciting game of online video. Attend this session and get new ideas to market your business and the practical knowledge to begin implementing them immediately. Instructor: Roxanne Darling of Bare Feet Studios“
Adresa: ZDE-ZDE

Úvod do video podcastingu (anglicky )

PDF soubor věnovaný „Introduction to Video Podcasting“ najdete na TÉTO adrese.
Cituji z úvodu 16-ti stránkového dokumentu, který m.j. uvádí 4 stádia procesu podcastingu:
A podcast is a digital media file, or a series of such files, that is distributed over the Internet using syndication feeds for playback on portable media players and personal computers. A video podcast is a collection of video files residing at a unique web feed address that allows users to “subscribe” to this feed by submitting the feed address to an aggregator like iTunes. When new podcast episodes become available, users have the option to automatically download the Podcast to their computer.
There are four stages in the podcasting process: planning, recording, editing, and publishing.
It is recommended that you take some time to plan your podcast. This includes the following steps: Deciding on the type of podcast you are going to create Determining the length of your podcast Determining how often you will record new episodes. Daily, monthly, weekly? Creating an outline of your podcast Deciding on learning objectives, goals, and the role a podcast will play in course materials Determining the type of hardware, software, and other required materials
This documentation will take you through the process of creating video podcasts. A video podcast can be actual edited video files or a collection of photos or slides with narration.“

Jak vytvořit videopodcast

Video Podcasting – How to Make a Video Podcast
Text v angličtině na téma jak vytvořit video podcast najdete na adrese:
http://www.podcastblaster.com/video-podcasting.html
Výklad je přiblížen na příkladu pořízení vodcastu na zákadě klipu z digitální videokamery. Dovolím si citovat:
„…So how do you go about making your own video podcast? To make it easier on you, use a digital video camera. If you have an analog video camera, it is still possible to convert the footage to digital format but it adds another step to the process. So assuming you have a digital video camera, what do you do?
First, take great footage. … Create a concept and make it good. When you have finalized your ideas, it is time to shoot. When taking your shots, bear in mind your target media… The small screen will not be able to display too many details so it is a good idea to get close when shooting. ….Optimize bandwidth and battery power by shooting several short segments instead of one full-length film. Edit! … bear in mind that fast motion and high contrast might not show very clearly on the small screen.
Now … it's time to compress it. … For PC users, you can use QuickTime Pro, version 7.0.3 or higher…. click Export > Using Quick Time Conversion. The resulting *.m4v file is the one you will upload to your web server. Other options are Sorenson Squeeze and Spasm Software's Podner.
Describe or tag your movie. … This is how your movie can be found and singled out, out of all the video podcasts out there. … For PC users, create an XML document. You can create an XML file using our free podcast feed generator. When this is done, all you need to do it upload your file to your web server.
Now what? Distribute! … To reach as many people as possible, submit your podcast to iTunes. You can also provide a URL for your podcast by including it in your blog. First create an RSS feed  so that you can attach your video to your blog. Then create an entry in your blog and then place a link to your video. Of course, if you really want people to notice your work, you have to promote it. Add your podcast to our Podcast Directory and go to other websites such as www.podcastalley.com and do the same. Now wait for the world to discover the budding film maker in you.

SPORT BILD Video-Podcast

Video Title: SPORT BILD Video-Podcast

A Hands-on Guide to Video Podcasting

PDF soubor s příručkou k videocastingu najdete na adrese:
http://www.capjournal.org/issues/02/02_05.pdf

Je videopodcasting pro vás?

Besedu na toto téma si můžete spustit ze záznamu na adrese:
Is Video Podcasting For You? 32 views since 2008-08-23
http://revver.com/video/1127743/is-video-podcasting-for-you/

Vybrané zdroje videopodcastů

Zpravodajský portál Reuter se videopodcastingu věnuje od samého počátku.
„Reuters video podcasts allow you to watch the latest in Reuters video on your portable media player while you're on the go.“ Najdete ho na adrese:
http://uk.reuters.com/tools/podcasts/video
Pocastblaster - podcast directory
Rozsálhý adresář najdete na adrese:
http://www.podcastblaster.com/directory/
Video podcasts - část podcastblaster-directory
http://www.podcastblaster.com/directory/Video-Podcasts/
VideoAnywhere - Video Podcasting for Schools
http://www.videoanywhere.co.uk/
ABC Fora offers video and audio podcasts of selected content drawn from across Fora's many topics. Obsah obsáhlého rozcestníku s vyhledávačem podcastů i videocastů najdete na adrese:
http://www.abc.net.au/tv/fora/rss.htm#podcasts
RSS adresa pro výběr z nabídky vodcastů je:
The address of the Fora Video Podcast Feed subscription URL is
http://www.abc.net.au/tv/fora/indexes/idx-vodcast/vodcast.xml

Video podcast ve Wikipedia.com

"Video podcast (sometimes shortened to vodcast or less commonly vidcast) is a term used for the online delivery of video on demand video clip content via Atom or RSS enclosures. The term is an evolution specialized for video, coming from the generally audio-based podcast and referring to the distribution of video where the RSS feed is used as a non-linear TV channel to which consumers can subscribe using a PC, TV, set-top box, media center or mobile multimedia device. Web television series are often distributed as video podcasts.“
Adresa stránky s definicí: http://en.wikipedia.org/wiki/Video_podcast

Jak přehrát videosoubor na počítači nebo mobilním přehrávači?

?éto otázce se na stránce ČR věnuje redaktor Jirka Malina. Považuje  „vodcast“ za službu odvozenou od podcastingu, která uživatelům nabízí jednoduché stahování aktuálně publikovaných videosouborů do počítače nebo přenosného multimediálního přehrávače. Pro stažení obsahu potřebujete: připojení k internetu, speciální program a multimediální přehrávač. 
Věnuje se nárokům na internetové připojení a charakterizuje speciální program pro správu vodcastů. Pro začátečníka považuje za ideální program Doppler, pro internetového ‚fajnšmekra‘ je výzvou instalace programu BitsCast.
Pokračuje: co dál?
„Pokud máme vložený aspoň jeden vodcast můžeme si záznamy přehrát. Některé programy mají integrovaný multimediální přehrávač, ostatní zajistí stažení a otevření souboru v lokálním přehrávači. Dále si můžete samotné soubory stahovat do zvoleného adresáře a tím si tvořit vlastní archiv nebo si je zkopírovat např. do přenosného multimediálního přehrávače.“

Vše co potřebujete vědět o videopodcastingu

Na portálu Českého rozhlasu najdeme stránku, kde pod názvem „Vše co potřebujete vědět o videopodcastingu“, najdeme následující charakteristiku videopodcastingu:
- Vodcasting je obdoba podcastingu.
- Videopodcasting umožňuje stahování videosouborů do vašeho video mobilního přenosného přehrávače.
- Mobilní videopřehrávač může být PDA zařízení, mobilní telefon, iPod a podobné multimediální přehrávače, např. Play Station Portable.
- Videosoubory stáhnete do svého přehrávače pomocí speciálního programu nainstalovaného na vašem PC.
- V rámci vodcastingu nabízíme záznamy diskusního pořadu Vstupte!
Adresa stránky je:
http://www.rozhlas.cz/multimedia/videopodcast
Internetové adresa vodcastu pro pořad Vstupte! (Český rozhlas Leonardo)
http://www.rozhlas.cz/multimedia/vodcast_vstupte
Toto url se vkládá do vodcastové čtečky, většinou je pro to určená volba v horní navigační liště (např. add feed)