Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2004

 

Digitální fotografie na počítači
prohlížení, úpravy, tisk

Tomáš Tůma
 


 

        Není to tak dávno, co dozněl poslední pokřik pesimistů, kteří vehementně stavěli proti sobě klasickou a digitální fotografii. Nezvykle rychlý vývoj potvrdil jednoznačně významné místo digitální fotografie v celém komplexu technik a metod práce ve fotografii. Při tom klasické fotografii i tak zůstalo dost místa k projevu jejích předností. Celý proces přeměn ve fotografii byl a i nadále je provázen bohatou publikační aktivitou. Nové tituly časopisů specializovaných na digitální fotografii, významné místo pro digifoto v počítačových časopisech
a především záplava knižních publikací věnovaných tématu. Z povahy digitální fotografie přirozeně vyplývá orientace redakcí na témata spojená  s prohlížením, úpravou a s tiskem digitálních fotografií.  To se týká i knihy Tomáše Tůmy, kterou CPress přinesl na trh závěru roku 2004.

       Obsah knihy je orientován na softwarovou podporu práce fotografa. Přiložené CD není proto „obyčejnou přílohou“, je ho třeba považovat za nedílnou součást knihy. K jeho obsahu, tj. k programům umístěným na CD směřuje hlavní část výkladu. Výběr oblastí práce fotografa i výběr samotných programů považuji za zdařilý.

       Na CD čtenář najde 30 programů, rozdělených do následujících skupin:
- prohlížeče a fotoalba, třídění fotografií
- tvorba panoramat
- SlideShow
- grafické editory
- tisk snímků
- odstraňování efektu červených očí
- redukce digitálního šumu
- 3D obrázky
- Pluginy Photoshop
- webové galerie
6 programů představuje skupinu „různé“. Patří k nim takové programy, jako: Arcsoft Collage Creator, Nero, Exif leader, View exif, Slideshow desktop a Ulead DVD PictureShow.
Ke knize jsou přiloženy brýle pro prohlížení 3D snímků.

       Kniha obsahuje stručný výklad  vybraných základních pojmů digitální
fotografie, který částečně nahrazuje teoretický výklad zařazovaný v obsažnějších a šířeji zaměřených knih o digitální fotografii. Jde  o výklad:
- nastavení formátu snímku na fotoaparátu
- JPEG versus TIFF na počítači
- JPEG 2000
- DPI a rozměr fotografie
- CMYK a RGB
- Exif informace
- histogram
       Autor upozorňuje na doplňkové zdroje informací o programech zařazených
na CD přílohu. Uvádí především: www.grafika.cz a www.digineff.cz U jednotlivých programů jsou přímo na CD uvedeny webové adresy výrobce, kde lze najít další informace.

       Knihu Tomáše Tůmy považuji za užitečný zdroj poznatků bezprostředně spojených s využitím počítače při práci s digitálními fotografiemi. Prostor  110-ti stránek je velmi dobře využit, jazyk knihy je stručný, srozumitelný. Kniha je doplněna řadou obrázků, které napomáhají pochopení výkladu a dobře ilustrují výsledky práce fotografa využívajícího možnosti digitální fotografie. Knihu ocení zejména čtenáři, kteří upřednostňují stručný pohled na technickou stránku věci. Věřím, že při tom nezapomenou na základní principy úspěšné fotografie spojené s obsahovou a uměleckou stránkou páce fotografa. Ostatně, digitální fotografie nabízí nástroje, které i tuto oblast podporují. Záleží na fotografovi, jak dokáže obě oblasti spojit.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

31. prosince 2004.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877