Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2004

 

TOTAL COMMANDER
kompletní uživatelská příručka

Martin Žemlička
 


 

      Total Commander – dále jen TC - patří k nejrozšířenějším programům. Na počátku své existence patřil k výbavě informatiků a výzkumníků. Poměrně rychle se rozšířil i do kanceláří se zaměřením na další oblasti, stále častěji i do kanceláří domácností. Téměř každý začíná s průzkumníkem, který je součástí Windows. Brzo pozná, že jsou operace, pro které je průzkumník slabým pomocníkem, nebo je vůbec nepokrývá. A tak hledá dál a nejčastěji je to právě TC, který je tou správnou volbou.
      TC patří do skupiny programů, které toho dokáží mnohem více než se mnohému z nás zdá. Odhaduji, že poznaná část funkcí TC činí 50% a využívaná část ještě podstatně méně. Je pravdou, že ne každý potřebuje ve své práci vše. Představa, že by každý využíval efektivně vše, co TC umí, je nerozumnou. To však nemění nic na skutečnosti, že cesta k vyšší produktivitě práce s počítačem vede přes
- uvědomění si svých potřeb
- poznání možností disponibilních nástrojů.
      CPress přichází s útlou „příručkou za stovku“, jejíž autor si předsevzal, že přispěje k zlepšení právě popsané situace. Ne každý má chuť a dost času na to, aby se prodíral bohatým menu a touto cestou sám zjišťoval co všechno TC umí. Navíc, struktura menu TC se nemusí každému zdát nejprůhlednější. Příručka Martina Žemličky je napsána srozumitelným jazykem, je věcná a stručná, praktická. Nejde o jen tak nějakou příručku! Mále která příručka k počítačovému programu se může pochlubit tím, že autor programu, v tomto případě je to Christian Ghisler, vyjádří souhlas s tím, aby byla označována jako „oficiální manuál“.
      K nejpoužívanějším funkcím TC patří:
- označování adresářů a souborů
- vytváření adresářů ( složek )
- kopírování
- přejmenování/přesunutí souborů
- vymazání souborů – méně často pak obnova smazaných souborů.
Tím většinou znalosti uživatelů TC také končí.
      Příručka Martina Žemličky jde mnohem dál. Popisuje nejen spoustu dalších užitečných funkcí ale i možnosti přizpůsobení TC vlastním potřebám. Jsem přesvědčen o tom, že právě úprava individuálního nastavení může být cestou k získání větší obliby TC u řadových uživatelů počítačů. Koncepce TC vychází uživateli při individualizaci nastavení vstříc mnohem více než řada finančně nákladných programů. Umožňuje změnit nejen vzhled, ale i parametry některých funkcí, tlačítkové lišty, start menu atd.
     Z autorovy nabídky pro mírně pokročilé uživatele vybírám:
- třídění a různé režimy zobrazení souborů
- zobrazení obsahu souboru a editace textového souboru
- nastavení atributů
- asociace a vlastnosti souborů
- oblíbené adresáře a záložky.
     Pokročilým uživatelům nabízí autor m.j. návody pro:
- vyhledávání a hromadné přejmenovávání
- práci s komprimovanými soubory ( konfigurace, komprimace, dekomprimace)      
- tisky, popisky, rozdělení a zakódování souborů.
     K přednost TC patří bezesporu jeho podpora FTP a práce v lokální síti. Příručka uvádí mimo jiné:
- jak se připojit pomocí TC k FTP serveru
- jak spravovat FTP adresy
- jak spojit dva počítače kabelem.
     TC patří k programům, které potřebujeme mít neustále po ruce. Proto oceníme seznam klávesových zkratek. Malý slovník odborných termínů nám poslouží nejen při práci s TC. Příručku zhodnocuje také celá řada užitečných tipů a triků.
     Rozhodnutí CPressu vydát příručku věnovanou Total Commanderu považuji za velmi  šťastné. Jsem přesvědčen, že se jen těžko najde čtenář-uživatel PC, který by v příručce nenašel něco, co mu pomůže na cestě k efektivní práci na počítači.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

16. října 2004.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877