outdoor tréning   outdoor training   outdoor tréning  outdoor training
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v lednu 05
151.303
přístupů

 
aaa
     

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Atraktivní životopis v angličtině

strategie, tipy a ukázky působivých životopisů,
motivačních dopisů a další korespondence

Denisa Tošovská
 


 

 

       Kniha Denisy Tošovské se věnuje jedné z významných etap výběrového procesu - základní korespondenci mezi uchazečem o práci a potenciálním zaměstnavatelem, zejména pak tvorbě životopisu a motivačního dopisu. Kniha čtenáře seznamuje s charakterem a významem celosvětově nejpoužívanějších a nejuznávanějších forem strukturovaného (résumé) a akademického (curriculum vitae) životopisu a s jejich strukturou (např. kontaktní údaje, pracovní cíl, vzdělání, pracovní zkušenosti, odborné znalosti a pod.)
       Životopis představuje pro zaměstnavatele velkou pomůcku pro hledání nejvhodnějšího kandidáta. Uchazeči o zaměstnání (studium) je prostředkem, pomocí něhož se snaží získat pozornost potenciálního zaměstnavatele natolik, aby měl zájem uchazeče osobně poznat a byl ochoten věnovat mu svůj čas během pohovoru.
       V České republice roste potřeba psaní životopisu v angličtině. Českým zájemcům o práci se otevírá možnost získat zaměstnání nejen u firem, které se minulých letech usídlily na území ČR, ale i přímo v členských zemích EU. Většina těchto firem vyžaduje, aby i čeští žadatelé zasílali své životopisy a související korespondenci v angličtině. Stále více zahraničních firem a organizací uznává a aktivně používá angličtinu jako svůj pracovní jazyk. V angličtině probíhají také jejich výběrová řízení. Životopis i další dokumenty v angličtině navíc vyžaduje stále více ryze českých firem.
       Cílem knihy je vysvětlit standardní postupy i strategie a předvést na konkrétních příkladech, jak vytvořit na míru šitý úspěšný anglicky psaný životopis, poutavý motivační dopis a další typy korespondence. Doporučení autorky mohou dobře využít i studenti - uchazeči o přijetí na zahraniční univerzity.
       Návody obsažené v knize vycházejí z amerického stylu životopisu, jenž je celosvětově uznávaný a nejpoužívanější.  Je v porovnání s životopisy používanými v jiných zemích mimořádně detailně propracovaný, tak, aby okamžitě efektivně zapůsobil na potenciálního zaměstnavatele.
       V anglicky mluvících zemích, především ve Spojených státech amerických, se rozlišují dva základní typy životopisu: résumé (českými personalisty někdy také nazývané „strukturovaný životopis" nebo „strukturované CV") a curriculum vitae (zkráceně CF).
Autorka se přednostně věnuje resume, jako v zahraničí nejvíce žádanému typu životopisu. Resume charakterizuje jako stručné a jasné shrnutí vzdělání, pracovních zkušenosti, úspěchů, talentu a dovedností.

       Struktura a osnova obsahu knihy
:
1. Životopis jako marketingový nástroj
2. Co je podstatou úspěšného životopisu
3. Currículum vitae versus résumé
4. Résumé
5. Curriculum vitae
6. Seznam referencí
7. Elektronická verze résumé
8. Běžná korespondence pro výběrová řízení
Přílohy
       Ve snaze o to přiblížit co nejvíce pojetí knihy, vybírám z obsahu několik pozoruhodných dílčích témat, která mne obzvláště zaujala:
- Než začnete psát životopis
- Životopis pro zahraniční zaměstnavatele sídlící na území
- Životopis pro zahraniční neamerické zaměstnavatele
- Obsah, formát, estetická stránka resume
- Jak se vyrovnat s malými či chybějícími pracovními zkušenostmi
- Obsah, seznam sekcí curriculum vitae
- Profesní zkušenosti v životopisu
- Jak sestavit seznam referencí
- Kdy zasílat a kdy nezasílat reference
- Výhody umístění životopisu na vlastní webovou stránku
- Jak se vyrovnat s malými či chybějícími zkušenostmi
- Curriculum vitae jako shrnutí akademické činnosti
- Rozdělení seznamu publikací na menší části podle typů:
        Books, Working    papers, Book reviews
- Zásady pro práci na estetické stránce životopisu
- Výběr formátu životopisu: chronologický, funkční a kombinovaný
- Co by neměla obsahovat sekce „Osobní údaje"
- Body pro nabídku možného přínosu pro konkrétního zaměstnavatele
- Rady k problematice titulů a profesí
- Jak docílit toho, aby životopis zaujal zaměstnavatele na první pohled.
- Na co nezapomenout před, během a po skončení výběrového rozhovoru 
       O tom, že jde o moderní knihu, respektující rysy současné společnosti, svědčí zdůraznění významu elektronických verzí resume. Je probrána příprava a specifické zvláštnosti jednotlivých  verzí:
- Textové verze résumé pro e-mail
- Naskenovatelné verzi résumé 
- Umísťování résumé do databáze 
- Résumé umísťované na webovou stránku.
Autorka vysvětluje jejich vytváření, jejich umis'ování na Internetu a na webové stránce, a přináší rady, jak se vyvarovat základních chyb při jejich vytváření. Respektuje skutečnost, že řada především velkých firem a institucí vyvinula sofistikovanější webové stránky, které obsahují nejen informace o aktuálních volných pozicích, ale také systém umožňující žadatelům vyplnit přihlášku včetně životopisu přímo na webové stránce. Kniha informuje o existenci pracovních zahraničních a mezinárodních databází, umožňujících uchazečům o práci uložit životopis do internetové databáze, kterou mnoho firem a institucí následně používá k hledání nových pracovníků.
       Velkou pozornost věnuje autorka běžné korespondenci pro výběrová řízení, představující důležitou doprovodnou součást prezentace uchazeče o zaměstnání nebo studium. Do této časti byly zařazeny:
- Motivační dopis i s podrobným výkladem jeho účelu
- Dopis reagující na pracovní nabídku
- Dopis reagující na zaměstnavatelovu negativní odpověď
- Dopis sdělující rozhodnutí o vystoupení z výběrového procesu
       Významnou součástí knihy je 30 ukázek životopisů a souvisejících dopisů.
Vybírám několik z nich:
- Chronologické résumé z oblasti administrativní/asistentské práce
- Funkční résumé z oblasti výpočetní technika
- Kombinované résumé
- Curriculum vitae z oblasti ekonomie
- Seznam referencí
- Naskenovatelné résumé z oblasti výpočetní technika
- Motivační dopis
- Spekulativní dopis 
- Děkovný dopis po informativní schůzce
- Dopis - přijetí pracovní nabídky
- Dopis - odmítnutí pracovní nabídky
       Na pomoc tvůrci životopisu či dopisu zařadila autorka dva velmi užitečné materiály. Jde o:
- příklady akčních sloves seřazených podle funkčních skupin ( communication, financial, providing service, detail oriented, organizing, bookkeeping, investigating/research a manual skills)
- a o  příklady klíčových slov rovněž rozdělených do skupin ( human resources, information systems, management, purchasing, engineering, telecommunication, marketing, advertising/communication, finance, government/politics, investments, impersonal traits, process design/consulting, education.)

Závěr:
       Kniha uvádí základní typy korespondence, kterou budete potřebovat, pokud se rozhodnete vstoupit do výběrových procesů v zahraničních nebo mezinárodních organizacích a firmách. Dozvíte se, jaký je standardní vzhled. Kromě informací o struktuře a obsahu různých typů korespondence se čtenář dozví základy vhodné strategie a celou řadu tipů pro psaní motivačních dopisů, děkovných dopisů a podobně.
       Pokud si na dále uvedené otázky odpovídáte ANO, pak neváhejte a věnujte se studiu knihy Denisy Tošovské „Atraktivní životopis v angličtině“. Otázky:
- Ucházíte se o práci v mezinárodní firmě nebo o studium či práci v zahraničí?
- Vyžadují po vás podklady k výběrovému řízení v angličtině?
- Chcete se dozvědět jak můžete zaujmout zahraničního zaměstnavatele na první pohled
- Chcete se dozvědět co je důležité pro úspěšný životopis a motivační dopis?
- Nevíte jak vypadá obsah, forma a estetická stránka životopisu v anglicky mluvících zemích?
- Stojíte o radu jak úspěšně zdůraznit své přednosti a zjemníte nedostatky?
- Chcete vědět jak správně přeložit tituly, pozice a funkce?
- Stojíte o doporučení, jaká slova a obraty vám pomohou vyniknout?
- Nevíte určitě, jak se úspěšně ucházet o práci u firmy, která požaduje komunikaci v angličtině?
- Potřebujete vytvořit elektronický životopis pro zasílání e-mailem, naskenování do databáze či na webové stránce?
       Rady, strategie a tipy autorky, která má zkušenosti z působení v USA i Evropě mohou pomoci uchazeči o zaměstnání ( nebo o přijetí na školu )  zajistit si atraktivním životopisem a doprovodnou korespondencí v angličtině dobrou výchozí pozici pro účast ve výběrovém procesu.
       Návody obsažené v knize sice vycházejí z amerického stylu životopisu, ale vzhledem k podrobnému výkladu, obsahujícímu zdůvodnění většiny doporučení, nebude pro čtenáře obtížné, vybrat si z knihy to, co se mu hodí, pro případ, že firma nebo univerzita dává přednost jinému stylu. Většina strategií a velká část detailních postupů neztrácí hodnotu.
       A nakonec pár slov k pojetí tématu a k názvu knihy – titulku a podtitulku. Méně pozorný čtenář si povšimne první části názvu:  „Atraktivní životopis v angličtině“. Možná ještě méně: „životopis v angličtině“. Snadno si pak představuje, že v knize najde sadu českých dopisů s jejich odborným překladem do angličtiny.  Jakmile knihu otevře a  prohlédne obsah, bude se divit – stejně jako já – a vrátí se na titulní stranu. Uvědomí si  význam slova „atraktivní“ a hlavně si dočte širší titulek „.. strategie, tipy a ukázky působivých životopisů, motivačních dopisů a další korespondence v angličtině.“ Kniha Denisy Tošovské je výbornou ukázkou současného uplatnění poznatků celé řady disciplin, počínaje lingvistikou a psychologií, přes personální management, až po principy marketingu, estetiky atd. Proto může dobře posloužit nejen zájemcům o zaměstnání, nebo o studium, kterým je prioritně určena, ale stejně dobře personálním manažérům firem a institucí. Seznámení s knihou bude zajímavé i pro pedagogy z celé řady oborů.
         
Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
17. března 2005

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->