AKA MONITOR – www.akamonitor.cz  vzdělávací a zpravodajský portál doc. A. Katolického
-------------------------------------------------------------------------------------
RECENZE / KONSPEKT knihy
Špičková prezentace

Jak zaujmout a přesvědčit posluchače

TIMOTHYJ.KOEGEL

Computer Press, a. s., 2009.  


Vložte si do internetového vyhledávače anglickou frázi „public speaking“ (mluvení na veřejnosti) a výsledkem bude 84 300 000 odkazů. Nezvládneme je projít. Za chvilku nám budou připadat všechny stejné. V této knize nacházíme návod, který prezentace navždy zbaví záhad a nás utrpení.

Kniha „Špičková prezentace“ nám nabízí základní dovednosti, techniky a strategie nezbytné k tomu, abychom dokázali výjimečným způsobem prezentovat sami sebe a svoje nápady. A to kdekoliv a jakémukoliv publiku. Obsah knihy je stručný a zaměřený pouze na základní informace, což umožňuje použít ji jako rychlého rádce. Kniha připomíná spíše prezentaci než učebnici. Obsahuje příběhy, příklady, výstižná tvrzení, cvičení, sledování interpretace, stránky na poznámky a procvičovací tabulky.

Naučit se skvěle prezentovat – to je nesnadný úkol. Musíme si toho tolik pamatovat. Říci všechno. Pohybovat se. Mluvit nahlas. Dívat se do publika. Nedat najevo nervozitu. Při odchodu z porady si sami sobe často klademe otázky: „Zaujal jsem je? Bylo to dostatečně jasné? Ten člověk v první radě spal, nebo se modlil, abych už skončil?“

Někdo může namítnout, že pokud jde o schopnost prezentovat, tak „buďto v sobe máme, nebo ne“. Autor má za sebou dvě desítky let v pozici školitele v tomto oboru a naprosto upřímně prohlašuje, že s tímto tvrzením nesouhlasí. Setkal  se se spoustou lidí, kteří se během času v prezentačních dovednostech velmi zdokonalili.


Autor si při psaní této knihy postavil následující jasné a přímočaré cíle:

a) Předložit osvědčený návod, který nám umožní komunikovat na špičkové úrovní, na jakémkoliv místě, před jakýmkoliv publikem.

b) Podělit se o praktické metody, díky nimž rozvineme dovednosti odolávající i velkému stresu.

c) Posloužit jako osobní diář, kam budeme zaznamenávat svoje pokroky.

OBSAH – názvy kapitol
Autor nejprve umění prezentovat rozložil do několika skupin různých dovedností. Poté nás učí, jak jednotlivé dovednosti mistrovsky zvládnout

1. Špičková prezentace
2. Není důležité, kde začnete, ale kde skončíte

3 Prezentujte, abyste zvítězili, nebo se připravili na porážku.

4. Příprava: Vytvořte strukturu svého sdělení

5. Zanícení

6. Poutavá prezentace: Abyste si získali jejich respekt, musíte s nimi nejprve navázat kontakt

7. Přirozenost

8. Poznejte svoje publikum

9. Praxe

10. Do střehu: Začínají otázky a odpovědi

11. Využijte trému k vytvoření pozitivních výsledků

12. Představení je velmi důležité.

13. Nespokojte se s průměrem, můžete-li být výjimeční.


Podrobný obsah knihy najdete na www.cpress.cz

Vybraná dílčí témata
Jak z obyčejné prezentace udělat výjimečnou prezentaci?

Nesnižujte svůj potenciál prezentačních dovedností.

Nepodceňujte účinek svého sdělení…

Názorná ukázka trestu za průměrnost.

Pět nezbytných částí každé prezentace

Fak jim „říci, co se jím chystáte říci“

Jak jim „říci, co jste jim právě řekli“

Pokud nebudete vypadat připraveně, budou si myslet, že vám na nich nezáleží

Síla neverbální komunikace

Postoje řečníků a signály, které tím vysílají
Prezentace od řečnického pultu

Pět tipů, jak vypadat uvolněně, důvěryhodně a profesionálně

Pět efektivních způsobů, jak si osvojit vhodná gesta

Cvičte při každé příležitosti.

Dynamika hlasu

Modulace hlasu.

Rychlost / tempo / dynamika

Pravidla pro vytvoření vztahu s publikem

Několik tipů, jak poznat svoje publikum

Získejte čas, abyste si mohli srovnat myšlenky

Prezentování jako hra nervů.

Od nervozity k pozitivní energii

Techniky pro kontrolu strachu


Autor ve své knize opakovaně zdůrazňuje: „získat lze nejvíce praxí“.
Struktura knihy a autorem zvolený přístup tomu plně odpovídá.

Cituji: „Zdokonalí se jen ti, kdo cvičí. Kdo neprocvičuje, nezlepší se. Prezentační dovednosti se musí stát vaší druhou přirozeností. Praxe je nejdůležitější součástí zdokonalovacího procesu. Pokud se prezentační dovednosti stanou vaší druhou přirozeností, nezklamou vás ani pod tlakem. V každodenním životě existují stovky příležitostí, jak uplatnit dovednosti uvedené v této knize. Ale musíte chtít. Většina lidí necvičí vůbec. Kdyby nabyté vědomosti chtěli procvičovat, mohli by je využít při podávání nabídek, přijímacích pohovorech, předvádění prezentací nebo předkládání různých návrhů nadřízeným. Není nutné cvičit jen „naživo“ nebo v situacích, kdy to je hop nebo trop. Běžný život je skvělou příležitostí k procvičování, protože si přirozené vytvoříte potřebné návyky a chyby vás nepřijdou moc drahá V této knize budu klást důraz na dovednosti určené k dennímu procvičování. Budete překvapeni, jak pohodlné a snadné může takové procvičování být.“

Podle autora ovládnout umění prezentovat znamená být:

- Připravený (angl. Organized)

- Zanícený (angl. Passionate)

- Okouzlující (angl. Enqaqing)

- Přirozený (angl. Natural)

- Rozumět svému publiku


Myšlenky
Anotaci a detailní obsah najdete na webu CPressu. Autorův přístup k tématu nejlépe vyjadřují následující myšlenky:
- “Dokonalé provedení prezentace vám vítězství nezaručí, ale nikdy byste neměli prohrát proto, že byla méně než špičková.“

- „Pokaždé, když otevřete ústa na veřejnosti, stává se z vás řečník. „

- „Sílu mluveného slova může výrazně ovlivnit způsob, jakým je vyřčeno.“

- „Jestliže máte pocit, že tyto dovednosti nejsou důležité, držte si palce, aby si totéž mysleli i vaši konkurenti. „

- „Ztráty způsobené průměrnou prezentací jsou stejné jako zisky dosazené aix.y špiclové prezentaci. „

- „Musí být krátké. Musí být cílené. Musí být relevantní. „
- “Když lidem řeknete, co mají slyšet, zvýšíte pravděpodobnost, že to uslyší.“

- „Prezentaci může zabít i půlminutové přerušení. „

- „První dojem přetrvává. „

- „Atmosféra prezentace je dána ještě před jejím začátkem.“

- „Nezakládejte prezentaci pouze na gestech. Používejte je iako nástroje, které mají publiku pomoci porozumět a zapamatovat si vaše sdělení. „

- „Vestoje jsme mnohem přesvědčivější než vsedě.“

- „Změňte dynamiku místnosti. Vstaňte. „

- „Pozorováním řeči těla nezjistíme, co přesně si člověk myslí, jakou má momentálně náladu nebo co ho zajímá. Můžeme ale zachytit cenné signály, podle kterých poznáme, jak se cítí.“

- „Publikum, které očekává, že se bude moci zapojit, je mnohem pozornější než posluchači, kteří něco podobného neočekávají. „

- „S publikem se nejsnáze spojíte tak. Že dáte najevo svoje porozumění pro jeho obor, problémy a zájmy. „

- „Zlepší se ti, kdo procvičují. Kdo necvičí, ten se nezlepší. „

- „Důvěryhodnost prezentace stojí a padá během O&O. „

- „Malé chyby nebo uklouznutí si vaše publikum pravděpodobně ani nevšimne.“


Zúčastnili jste se v poslední době nějakých prezentací? Kolik z nich byste mohli označit za vynikající, mimořádné, skvělé, úžasné nebo pozoruhodné? A o kolika z nich byste mohli říct, že byly průměrné, běžné, obyčejné, nezajímavé nebo všední? Pokud jde o styl prezentování, psychické rozpoložení a odbornost, nenajdeme dva lidi, kteří by na tom byli stejně. Každý člověk a každá prezentace jsou unikátní. Kniha Špičková prezentace neslouží k tomu, aby nás donutila používat předem navolený styl. Jejím cílem je doplnit a posílit náš současný styl a pomoci dosáhnout záplavy výhod plynoucích z rozvíjení výjimečných prezentačních dovedností.


Dosažené výhody získané aktivním studiem knihy mohou ovlivnit každou stránku našeho života. Úroveň naší schopnosti prezentovat může ovlivnit náš příjem i profesní postup. Může se odrazit v osobních vztazích a schopnosti vést a přesvědčit druhé. Může ovlivnit výběr povolání i dosaženou reputaci.


Autor nás v knize vyzývá:
“Zapamatujte si, prosím, tři věci:

l. Nespokojte se s průměrem, můžete-li být výjimeční.

2. Každý kontakt se počítá. Každý rozhovor se počítá. Každá prezentace se počítá.

3. Cvičení dělá mistra. Kdo necvičí, nezdokonalí se.

Jakmile jednou dosáhnete výjimečné úrovně, již nikdy se nespokojíte s průměrem.“

Recenzi/konspekt uzavírám citací slov autora uvedených v závěru knihy:
“Aby vaše prezentace byly výjimečné, musíte neustále překonávat očekávání publika. Berté tuto knihu do ruky co nejčastěji, zvláště před důležitými prezentacemi, stejně jako vás školitel provází obtížnými situacemi. „


Autor nepovažuje osvojení prezentační dovednosti za úkol, ale za cestu. Věří, že s jeho knihou to pro nás bude cesta zábavná, povzbuzující a užitečná. Za sebe mohu po prostudování knihy upřímně prohlásit, že tomu tak skutečně je.


Několik slov o autorovi

Timothy Koegel pracuje již více než dvacet let jako konzultant pro prezentace a kontakt.. s médii. Mezi jeho klienty patří společnosti ze skupiny Fortuně 500 (seznam 500 největších průmyslových společností ve Spojených státech, vydávaný obchodním časopisem Fortuně), asociace, obchodní školy, politické strany, začínající technologické společnosti a také vůdčí osobnosti z obchodu a managementu. Je zakladatelem akademie s názvem The Presentation Academy.

Recenze byla vypracována pro portál www.akamonitor.cz

Rozcestník původních recenzí najdete na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

23.3.2009  doc.aka@akamonitor.cz
doc. Arnošt Katolický