Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v prosinci 05
242.365
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2006

 

Projektový management
Alena Svozilová
 


 

         

Dlouho očekávaná kniha na téma "Projektový management" je od jara 2006 na pultech knihkupectví a v knižních e-shopech. Kniha mne zaujala nejen svým obsahem, kterým jde za hranice existujících českých titulů, ale především svým pojetím tématu.
Na titulní straně knihy jsou zdůrazněna témata:
- Systémový přístup k řízení projektů
- Plán a rozpočet projektu
- Řízení projektových týmů
- Kontrola postupu projektu
- Řízení projektových rizik
- Osobnost manažera
Na první pohled pouze deklarativní zdůraznění systémového přístupu k řízení a k problematice projektových rizik. Tak to alespoň působilo na některé kolegy, kteří si přečetli pouze anotaci knihy.
O něco přesnější představu získáme, když se podíváme na názvy kapitol:
- Úvod do projektového managementu
- Přehledová témata
- Procesy projektového managementu
- Iniciace a zahájení projektu
- Plánování projektu
- Řízení projektových prací
- Projektová kontrola
- Uzavření projektu
- Specifické oblasti integrovaného řízení projektů . .
- Odpovědnost a etika manažera projektu . .
- Specifická projektová prostředí
Vidíme zdůraznění procesního přístupu, poněkud atypické ( z hlediska dosavadní literatury ) fáze uzavření projektů, specifik prostředí a zatím trochu tajuplný název kapitoly „Specifické oblasti…“.
Chcete-li získat odpověď na otázku: čím je kniha Aleny Svozilové skutečně zvláštní, musíte jít do detailního obsahu.
Teprve v detailním obsahu si povšimnete moderního pojetí obsahu samostatné kapitoly zařazené v první části knihy, věnované základnímu procesnímu modelu, skupinám procesů, integrovanému řízení projektu a standardního začátku každé kapitoly „Procesy…a název fáze životního cyklu“. Rozluštíte si obsah kapitoly „Specifické oblasti…“ a s potěšením zjistíte, že kromě řízení předmětu projektu obsahuje pečlivě zpracované podkapitoly:
- proces řízení rizik projektu
- proces řízení kvality projektu.
Tato kapitola se vymyká základnímu členění obsahu knihy podle fází životního cyklu. Na rozdíl dříve vydaných pojednání na téma PM, představuje tato kapitola shrnutí základů know-how k problematice řízení rizik a kvality, které byly již předtím v detailu rozvedeny - aplikovány - v rámci popisu jednotlivých fází v příslušných kapitolách knihy. Kapitola „Specifická projektová prostředí“ reaguje na stále výraznější výskyt multiprojektového prostředí s megaprojekty a programy, virtuálních projektových týmů a nezapomíná ani na specifika projektů v malých organizacích.
Přesvědčivý je výklad věnovaný lidskému faktoru, významu vzdělání a motivaci všech aktérů procesů v řízení projektů, problematice odpovědnosti, komunikaci a spolupráci nejen v rámci týmů, ale v celé organizaci. Zajímavým způsobem jsou podána i tzv. klasická témata projektového managementu, související se základními fázemi životního cyklu projektu. Kniha je především v těchto částech plná příkladů, tabulek, grafů, rad a doporučení. Nevyhýbá se ani řešení problémů, které řízení stále složitějších projektů přináší. Za velmi cenné považuji ty části knihy, které hovoří o integraci v projektovém managementu.
Kniha je moderní svým obsahem i způsobem podání. Zásady, které autorka deklaruje, sama ve své knize také viditelně uplatňuje. Není prostým souhrnem poznatků, představuje komplexní pohled respektující vnitřní i vnější vazby problematiky. Projevuje se to mimo jiné detailní analýzou vstupů a výstupů všech procesů. Autorka neignoruje, ale ani nepřeceňuje nástroje řízení, které mohou být významným faktorem pokud jsou v rukou lidí, kteří rozumí nejen jim, ale především věcné stránce procesu řízení  ve specifických podmínkách.
Z obsahu knihy čiší život, praktická zkušenost, schopnost řešit problémy a ochota podělit se o pracně získané poznatky.
Kniha přichází na trh v pravou chvíli, kdy projekty žije velká část pracovníků firem i institucí. Jsem přesvědčen o tom, že se kniha Aleny Svozilové stane dobrým pomocníkem ve snaze o zkvalitnění a zproduktivnění všech aktivit spojených s řízením projektů ve všech jejich fázích.
Podrobný obsah prvních tří kapitol knihy najdete na adrese ZDE.
  
Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
25. června  2006

 

Další recenze ZDE

 
 

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

PODCSASTING
nový weblog věnovaný PODCASTINGU

Katalog recenzí

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->