Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v březnu 08

336.025
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2008

 


NENECHTE SE ŠIKANOVAT KOLEGOU

Mobbing - skrytá hrozba

Lenka Svobodová

 


 

         

110-ti stránková knížečka Lenky Svobodové vyšla v edici „Poradce pro praxi“.  Možná si, podobně jako já, při pohledu na obálku knihy, nejdříve řeknete: „no jó, zase nové slovíčko (mobbing), aby mohla vzniknout nová teorie…“. A o šikaně slyšíme v jednom kuse – v armádě, ve škole, ve sportu a většinou se nic neděje. Takže co? Pustit se do čtení nebo ne? Pár dní jsem knížečku překládal z jedné strany stolu na druhou, až přišla ta pravá chvíle. A jak vidíte podle toho, že jsem se přiměl k sepsání této recenze – všechno je jinak!
Recenzi bych uvedl slovy, která jsou na webu vydavatele uvedena na závěr anotace:
Mnohdy je zbytečné, abyste kvůli neúnosnému tlaku opouštěli svou práci - raději sáhněte po této srozumitelné příručce.“
Knihu Lenky Svobodové jsem pročetl stránku po stránce, řádek po řádku a před očima mi běžely spousty situací, které jsem sám na pracovištích, kterými jsem prošel, zažil. Znovu mi ožívaly postavy všech těch protivů, kteří svému okolí otravovali život, vracely se vzpomínky na bezradné šéfy, kteří dělali, že se nic neděje, i na těch několik přátel, kteří to raději  vzdali, odešli z pracoviště, aby se vymanili z psychického teroru, uchovali si zdraví a mohli využít své energie a nadšení pro práci tam, kde byly podmínky lepší.
Kniha Lenky Svobodové je pozoruhodná nejen svým obsahem, ale i přístupem. Napadlo mne, že bych ji, jako pedagog, mohl docela dobře použít pro své studenty, jako ukázku promyšleného, komplexního, logicky dobře uspořádaného rozboru tématu.
Začtete-li se do knihy, poznáte nejen projevy mobbingu, ale současně jeho příčiny, symptomy, fáze jeho vývoje a nejrůznější důsledky. Rozbor je proveden s respektováním všech aktérů typické situace mobbingu – z hlediska pracoviště i z hlediska jednotlivce, z hlediska oběti i pachatele mobbingu. Své místo má v knize analýza možných způsobů obrany proti mobbingu, jakož i prevence proti jeho výskytu nebo jeho rozvoji na pracovišti.

Čtenář se v knize dozví, jak se bránit systematickému, cílenému, opakovanému a často i protiprávnímu zásahu do pracovního a soukromého života ze strany kolegy či kolegů. Vedoucí pracovníci se dozví jak mobbingu předcházet, co by měli udělat,  když dochází k jeho projevu, co se stane, když se mobbingu nechá volný průběh, zda může za mobbing i oběť či jak mohou pomoci kolegové.
Výklad je srozumitelný, příručka je čtivá a je doplněna zajímavými příklady z praxe.
 
Autorka knihy
, PhDr. Lenka Svobodová, působí ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce. Věnuje se lektorské a publikační činnosti. Je spoluautorkou knihy pro uchazeče o studium na VŠ - Testy na andragogiku a personální řízení (Tutor 2004, Fragment 2008) a autorkou několika článků (např. Československá psychologie, Psychologie v ekonomické praxi, MF Dnes...).

Detailní obsah knihy je dostupný na webu GRADY.
Z podrobného obsahu vybírám přehled kapitol s uvedením části dílčích témat, o kterých se hovoří  v jednotlivých kapitolách. 
Výtah z detailního obsahu knihy:
1. Trocha teorie nikoho nezabije aneb něco málo z historie a současnosti
- Šikana, nebo mobbing? - Výskyt mobbingu
2. Poznám ho aneb znaky a cíle mobbingu
- Malý test: Jste vystaveni mobbingu? - Znaky mobbingu - Mobbing, nebo paranoia? - Cíle mobbingu
3. Proč mobbing přichází na svět aneb příčiny mobbingu
- Atmosféra na pracovišti nahrávající mobbingu
- Příčiny vzniku mobbingu plynoucí ze špatného stylu řízení
4. Všechno má svá pravidla aneb fáze mobbingu
- Systematický psychický teror
5. Co je to za člověka, který mi ubližuje aneb mobber a jeho motivy
- Profil pachatele mobbingu - Typy mobberů  - Co může vést mobbera k útokům?
6. Mohu to být i já aneb existuje typická oběť?
- Existuje profil typické oběti? - Odolnost proti mobbingu - Je oběť spoluviníkem? - Vztah mobbera a jeho oběti
7. Mobber útočí aneb techniky a zbraně mobbingu
- Techniky mobbingu - Jak probíhá komunikace s mobberem?
8. Co to s námi dělá aneb jaké jsou reakce na mobbing
- Jak na mobbing reaguje oběť - Reakce ostatních kolegů - Reakce rodiny a přátel
9. Jak to může končit aneb důsledky mobbingu
- Důsledky pro jedince - Důsledky pro firmu a společnost
10. Nenechte si to líbit aneb jak se bránit mobbingu
- Prevence z pohledu firmy - Prevence z pohledu jedince - Co dělat, když už mobbing nastal? - Jak mohou pomoci kolegové? - Co by měl udělat nadřízený? - Jak může pomoci rodina? - Co může udělat společnost? - Právní obrana


Věřím, že nahlédnutí do obsahu knihy, přesvědčí potenciálního zájemce o tom, že kniha stojí za pozornost, neboť se týká reálných situací ze života lidí, kteří tráví velkou část svého života v menších nebo větších pracovních kolektivech. Všem těm je kniha Lenky Svobodové, vydaná GRADOU v roce 2008, určena.

Doc. Arnošt Katolický
©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/akamonitor_cz.htm
19. dubna  2008.

 

Další recenze ZDE

 
 

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

PODCSASTING
nový weblog věnovaný PODCASTINGU

Katalog recenzí

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz