Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

ROZHODOVÁNÍ
Jak činit správná a rychlá rozhodnutí

Dr. Matthias Nöllke

 

 

       Budete-li hledat téma, které se nejvíce dotýká každého člověka, bez ohledu na jeho profesi, věk, vzdělání atd., určitě dospějete k tématu "rozhodování". Rozhodování člověka podstatně ovlivňuje jeho úspěch v zaměstnání, jeho zdraví a zdraví jeho bližních, jeho osobní uspokojení. S velkým zájmem jsem proto sáhl po právě vydané knize věnované tématu rozhodování. Důvodů bylo hned několik. Patřila k nim i skutečnost, že jsem před 36-ti léty obhajoval habilitační práci na téma "Analýza rozhodovacího procesu a problémy jeho algoritmizace". Jádro práce souviselo s kybernetickým, systémovým přístupem k procesu rozhodování. Aspekty související se zájmy lidí při rozhodování v práci sice nechyběly, nicméně dodnes pociťuji k této části problematiky rozhodovacího procesu určitý dluh. Během svého života jsem se nevyhnul celé řadě rozhodnutí s minimálně sporným výsledkem.
        Proto mne, tak jako většinu lidí, zajímá:
- jak zlepšit svoji schopnost rozhodování v práci i mimo ni;
- jak dospět k správnému rozhodnutí
- jak rozhodování probíhá
- jak si ujasnit své cíle a rozvíjet možnosti volby;
- jak minimalizovat riziko důsledků nesprávného rozhodnutí
- kde má naše uvažování slepá místa a jaký mají dopad na naše rozhodnutí
- kdy je vhodné rozhodovat podle citu, kdy se rozhodovat intuitivně;
- co dělat při rozhodování pod tlakem;
- jak rozhodovat ve skupině;
- čeho si musíte všímat při komplexním a nelehkém rozhodování.
- jaké účinné rozhodovací techniky používat;
- jak se vyhnout nejčastějším chybám při osobním a pracovním rozhodování;

        Právě těmito otázkami se zabývá kniha Matthiase Nollkeho, jejíž překlad pod názvem "ROZHODOVÁMI" s podtitulkem "Jak činit správná a rychlá rozhodnutí", vydala GRADA. Chcete-li se naučit různým rozhodovacím technikám a získat řadu praktických námětů, jak zlepšit svou způsobilost v rozhodování, neváhejte a začtěte se do této útlé knihy. Autor knihy Dr. Matthias Nöllke není žádným začátečníkem. Spolupracuje s Bayerischen Rundfunk a s řadou nakladatelství a podniků. V ediční řadě příruček pro manažery vydaných nakladatelstvím Haufe připravil další dva tituly, a to "Kreativitätstechniken" (Tvůrčí techniky) a "Schlegfertigkeit" (Pohotovost).

         Z obsahu vybírám několik dílčích témat:
- Jaké cíle jsou ve hře?, Čas spolurozhoduje,
- Sedm nejčastějších chyb v rozhodování
- "Slepá místa" v našem myšlení,
- 5 kroků ke správnému rozhodnutí
(Určete způsob dotazování, Ujasněte si své cíle, Rozvíjejte možnosti volby, Rozhodněte se, Prověřujte výsledek)
- přehled rozhodovacích technik s příklady jejich uplatnění:
( Analýza užitku, Rozhodovací strom, Seznamy standardních otázek, Knokaut sytém, Buridanův osel, Katastrofický scénář, Techniky imaginace, De Bonovy myslící klobouky)
- Rozhodování ve skupině,

       Na závěr recenze ještě několik mých doporučení pro chvíli kdy poprvé otevřete tuto knihu v knihkupectví a zalistujete v obsahu s cílem přijmout správné rozhodnutí týkající se koupě knihy:
a) snažte se překonat nutkavý pocit, že v ní asi není nic co byste nevěděli, neznali, neprožili
b) nenechte se odradit názvy některých rozhodovacích technik ( ani já jsem zprvu nebyl nadšen názvy jako: "Buridanův osel" nebo "De Bonovy myslící klobouky")
c) Máte-li chvíli čas, zkuste se před svým rozhodnutím na chvíli začíst na straně 31 do přehledu sedmi nejčastějších chyb, nahlédněte na stranu 57 kde začíná popis pěti kroků ke správnému rozhodnutí a na straně 99 se zamyslete nad závěrečným slovem překladatele, zkušeného člověka - pana prof. G. Tomka.
         Jsem přesvědčen, že - stejně jako já - neodoláte a knihu si detailně přečtete. Pohled do zrcadla, který nám pomůže odhalit některá tajemství našich úspěchů či chyb v rozhodování životních situací, nemůže přece nikdy uškodit.

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

www.akamonitor.cz
8. července 2003.

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc 

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877