Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R

 

MAPA
STRÁNEK

 

RECENZE
KNIH

 

MONITOR
ČASOPISÚ

E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

NÁVŠTĚVNOST
AKA MONITORU
212.053
přístupů
za říjen 2005

 

 

REPORTÁŽE

 
Reportáž ze semináře top vision Systémy IT ukazatelů - ODKAZ
Fotoreportáž z odborného semináře "Procesní řízení"  - ODKAZ
Řízení IT služeb dle ITIL - reportáž z kurzu LBMS - ODKAZ
Service Desk & IT Support Manager - reportáž - ODKAZ
Reálný potenciál zlepšení a návratnosti IT projektů - ODKAZ
Přátelské setkání ZČU-FEK v Chebu 16.12.2006 - ODKAZ
Diskusní fórum o Public Private Partnership, fotoreportáž - ODKAZ
ITIL Forum 2006 - hodnocení programu konference IIR - ODKAZ
Simulační hra  "Integrační procesy EU" - fotoreportáž - ODKAZ
Podnikatelská akademie - seminář - Microsoft a partneři - ODKAZ
Reportáž z 5. Regionální konference - Plzeň      ODKAZ
Reportáž z odborného semináře "ITIL v SR" Bratislava 2005  ODKAZ
Odborná konferenci IIR: Řízení nákladů a měření výkonnosti IT  ODKAZ
Kooperační fórum Plzeň. Účast SEES - FEK - ZČU 21.10.05. ODKAZ
Fotoreportáž z prezentace knihy GRADY "ŽURNALISTIKA" - ODKAZ
Fotoreportáž z turnaje ve hře "OSADNÍCI", 24.9.2005  ODKAZ
Systémové přístupy 2004 - Textová reportáže - ODKAZ
Fotoreportáž z výletu. Alpské vyhlídky - červen 2005  ODKAZ
Fotoreportáž z 13. konference Systémová integrace - 2005 ODKAZ
Fotoreportáž z konference věnované ICTM - ODKAZ
Fotoreportáž ze zahradní slavnosti SVC v Plzni - pošlete e-mail
Fotoreportáž z výstavy "HISTORIE a MODELY" v Plzni - ODKAZ
Fotoreportáž z přednášky prof. Švejnara na FEK - ZČU - ODKAZ
Animované a ozvučené prezentace - PhotoStory 3 od MS - ODKAZ
Fotoreportáž z 1. dne konference IIR - ITIL Forum - ODKAZ
Videoklip - zdravice rektora ZČU na setkání pracovníků FEK - ODKAZ
Textová reportáž z konference "ITSM - ITIL" - "top vision" - ODKAZ
Fotoreportáž z výstavy betlémů v Praze 12/04 - ODKAZ
Jednání vědecké rady FEK-ZČU v Plzni 25.11.2004 - ODKAZ
Fotoreportáž "IT Service & Support - ITIL" - "top vision" - ODKAZ
Fotoreportáž z výstavy BONSAJÍ v Plzni v září 2004 - ODKAZ
Fotoreportáž ze závěru akademického roku na FEK - ZČU - ODKAZ
Výlet k jezerům Lombardie - ODKAZ
Atmosféra konference "Systémová integrace 2004" - ODKAZ
Atmosféra přijímacích zkoušek na FEK - ZČU v Plzni - ODKAZ - ODKAZ
Fotoreportáž z jednání VR FEK - PhD studium - ODKAZ
Přednáška prof. Sojky na Ekonomické fakultě v Plzni - ODKAZ
Předání insignií ekonomické fakultě ZČU v Plzni na VR - ODKAZ
Státní zkoušky - Katedra marketingu, obchodu a služeb - ODKAZ

Zasedání vědecké rady Ekonomické fakulty ZČU v Plzni  - ODKAZ


Weblog věnovaný E-Learningu
www.akamonitor.cz/aka-weblog.htm

 

 

Katedra marketingu, obchodu a služeb

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT