AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz  - doc. Arnošt Katolický
-----------------------------------------------------------------------
RECENZE KNIHY

Windows 7

Podtitul: průvodce začínajícího uživatele

Autoři: Josef Pecinovský a Rudolf Pecinovský

 

Kniha, určená pro začátečníky a méně zkušené uživatele počítače, seznamuje  čtenáře s novým operačním systémem Windows 7.
Čtenář se naučí vše potřebné, aby mohl systém plně využívat - od instalace a seznámení se základními pojmy, práce s průzkumníkem, základní nastavení (obrazovka, spořič obrazovky, postranní panel, hlavní panel, systémový čas, uživatelé atd.), spouštění aplikací a práci multimédii, přes popis novinek, kterými se Windows 7 liší od předchozích verzí, až po aplikace dodávané spolu s Windows 7, především Notepad, MS Paint a WordPad. Čtenář se také naučí pracovat s Internet Explorerem 8, který je rovněž součástí nových Windows.

 

Stručně z obsahu:

- Seznámení s Windows 7, základní pojmy a dovednosti

- Úprava hlavního panelu a pracovní plochy, změna rozlišení a pozadí

- Jednoduché zapojení několika počítačů do domácí sítě

- Nové funkce programu Internet Explorer, akcelerátor, navrhované weby

- Správa počítače, zvýšení výkonu, sledování prostředků

- Migrace profilu a zálohování dat

Kniha je rozdělena do devíti kapitol:

První kapitola je seznamovací, autor v ní uvádí, jaký program se uživatelům vlastně dostává do rukou, naznačuje jeho možnosti,  jak se systém chová při spouště­ní a jak upravit pracovní prostředí.

V druhé kapitole jsou probrány všechny důležité funkce hlavního panelu. Zde se objevuje několik podstatných novinek, jako třeba panel Snadné spuštění, možnost přip­nout ikony k hlavnímu panelu, či seznam naposledy otevřených dokumentů.

Podstatnou část třetí kapitoly zaplňuje pojednání o oknech a o tom, jak s nimi pracovat. Vysvětluje se důležitá novinka, kterou je pás karet, jímž se v některých oknech nahrazují nabídky a panely nástrojů.

Čtvrtá kapitola je zásadní pro pochopení práce s dokumenty a soubory i procházení sys­témem složek. Ukazuje jak soubory přejmenovat, odstranit, kopírovat i přesunovat a jak pracovat se zástupci.

Pátou kapitolou začíná text určený pro pokročilejší uživatele Windows 7. Po­jednává se zde o ovládacích panelech, tedy o nastavení celého systému. Jedná se přede­vším o základní nastavení klávesnice, myši a doprovodného zvuku, čtenář se dozví, jak pracovat s počítačem úsporněji a jak počítač spravovat. Velký prostor je věnován i tzv. usnadnění přístupu, tedy úpravě pracovního prostředí pro postižené uživatele.

Následující, šestá kapitola, popisuje některé programy, které se dodávají spolu se systémem. Jde především o poznámkový blok, WordPad, Malování, kde si rovněž ukážeme, jak praco­vat s pásem karet. Následují popisy aplikací Kalkulačka, Panel pro matematiku a Rychlé poznámky. Uvádí se i návod jak zálohovat data.

Celá sedmá kapitola je věnována internetu a tedy zejména programu Internet Explorer 8, který přináší zajímavé novinky, jako jsou akcelerátory nebo návrhy hledání.

Osmá kapitola popisuje multimediální programy dodávané se systémem Windows 7, tedy především Windows Media Player a Windows Media Center. Dozvídáme se jak spravovat multimediální soubory, i o tom, jak vypalovat datové i hudební disky.

Závěrečná kapitola je novinkou. Pojednává o tom, jak pracovat s Windows 7 v malé síti. Máte-li doma více počítačů a současně i připojení k internetu, jsou-li oba počí­tače připojeny k síti světové, určitě se snadno s pomocí Windows 7 a této příručky, dohodnou i mezi sebou.

Autory knihy jsou Josef Pecinovský a Rudolf Pecinovský, které bezesporu  není třeba představovat. Oba jsou autory dlouhé řady počítačových příruček, lektory a odborníky na programy MS Office a systém MS Windows. Jejich čtivý a lehký styl psaní zaručí, že kniha bude srozumitelná a užitečná i čtenáři bez dosavadní zkušenosti s počítačem, a zároveň díky jejich odbornosti objeví i zkušenější čtenář spoustu rad a uživatelských triků, o kterých dosud neměl ani tušení.

Recenze dalších knih českých vydavatelství najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm


V Plzni dne 28. ledna 2010.