´;

AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


Monitoring

 časopisů
weblog

 

Recenze knihy
Tajemství Sit'n'Go
Vítězné strategie pro pokerové turnaje
Phil Shaw
  

Odborný weblog
NOVÉ KNIHY


Nový weblog
EXPRESSION
STUDIO 4


Nový weblog
MIND MAP AKA


Digitální
FOTO

weblog


Fotogalerie
AKA MONITORU


AKA MONITOR
ISSN 1804-042X


Copywrite Zoner software, a.s. 2011

Stručné hodnocení knihy by mohlo znít: kniha je obsahově aktuální, dobře napsaná, obsahuje teorii i spoustu praktických příklad, pokrývá celou oblast sitngo, srovnává sitngo s dalšími pokerovými variantami, vysvětluje základy motivace hráčů pro sitngo, pokrývá všechny fáze hry, pro každou fázi nabízí řadu cenných doporučení, obsahuje slovníček hlavních pojmů a hlavně – soustřeďuje spoustu argumentů, které dokazují, že poker je hra poznávací a ne jen hra o štěstí.  

Významnou a nedílnou částí knihy, které autor věnuje téměř třetinu rozsahu knihy, jsou příklady na Sitngo
Příklady v knize sloužit jako ilustrace klíčových pojmů uváděných v hlavním textu knihy, jsou však prezentované jako scénáře ze skutečného světa. U každého z nich je uveden stručný popis situace, pak otázka s nabíd¬kou několika odpovědí, následuje správná odpověď a vysvětlení, proč volit tuto akci, takže si hráči mohou na těchto příkladech posoudit, do jaké míry jsou schopni činit správná rozhodnutí. Příklady jsou uspořádány do stejných sekcí jako hlavní text knihy, aby si čtenáři mohli projít příklady vztahující se k dané sekci, a pak se vrátit k hlavnímu textu a pokračovat dál ve čtení, nebo aby si mohli znovu pročíst sekce, u nichž na příkladech zjistili, že je ještě patrně plně nezvládli nebo dobře nepochopili.

Autor knihy Phil Shaw je devětadvacetiletý hráč high stakes pokeru, spisovatel a novi¬nář z Londýna. Specializuje se na high stakes online.Jje znám pod různými variacemi svého účtu, například 'Jackal69’ na PokerStars a ‘Jackal78’ na Full Tilt Poker. Je hostujícím profíkem ve videích o pokeru na instruktážním webu CardRunners.com, specializuje se na výuku sitngo a mixed game. Je také nadšeným učitelem hry prostřednictvím privátního koučinku.

Sitngo je druh pokerového turnaje, který, jak jeho název „zasedni a jeď“ naznačuje, začíná ihned poté, co se zaregistruje požadovaný počet hráčů, a jako u všech ostatních turnajů vyplácí hráče podle jejich finálního umístění na základě předem avizované výplatní struktury. Zatímco většina pravidelných pokerových turnajů hraných na více stolech začíná ve stanovenou dobu a může pojmout velký počet hráčů, účelem sitngo je uspokojit potřeby těch hráčů, kteří si poker chtějí zahrát hned a nejsou ochotni dlouho čekat. V současné době existuje několik typů sitngo. Standardní formát je plný stůl s 9-10 hráči, dnes už však lze hrát i sitngo s nejvýše šesti hráči (six-max sitngo) nebo hned jeden proti jednomu (heads-up)JK jsou i vícestolové formáty zajišťující účast 18 až 180 hráčům.

V knize se autor většinou zabývá formátem no-limit holďem na jednom stole s 9-10 hráči a s výplatní strukturou 50 %/30 %/20 % pro tři nejlepší hráče, protože tato varianta je zdaleka nejpopulárnější. Autor však neignoruje však ani jiné formáty.
V průběhu čtení knihy narazí čtenář na celou řadu argumentů hovořících ve prospěch sitngo, ať už z praktického nebo strategického hlediska. Jestliže čtenář s pokerem začíná, poskytne mu sitngo příležitost prakticky si vyzkoušet velký počet různých situací, a to bez velkého rizika či frustrací vyplývajících ze zvláštností jiných typů hry.
Od té doby, co se sitngo stalo tak populárním, nepochybně se značně všeobecně zlepšil standard hry (jako tomu bylo v cash games a vícestolových turnajích), a ICM kalkulátory a další programy významně přispěly k lepšímu pochopeni správné strategie hry.
Na jednom konci škály jsou profesionální nebo poloprofesionální hráči, kteří se účastní velkého počtu her a mají z nich značné zisky, na druhém konci pak jsou rekreační hráči, kteří si přišli zahrát jen proto, že se poker stává na celém světě čím dál víc oblíbenější hrou. Mnozí si k sitngo najdou cestu poté, co zkusili cash games a vícestolové turnaje, protože dávají přednost pohodlí a jednoduchosti tohoto formátu. Kromě nich budou začínat s pokerem i noví hráči právě prostřednictvím sitngo, protože je to vynikající způsob, jak si vybudovat bankroll a porozumět pokerovým pojmům, aniž by se museli vypořádávat s příliš mnoha komplikovanými situacemi už v prvních dnech své pokerové kariéry. Tito hráči zvolí svůj vlastní způsob, jimž se budou zdokonalovat. Knihy jako tato mohou být výbornými pomocníky.

Krátký pohled do obsahu knihy
V této části kombinuji své hodnocení s volnou citací vybraných částí textu knihy, což usnadňuje přiblížit nejen samotný obsah knihy, ale i – což považuji za podstatné – přístup k jednotlivým dílčím tématům.

Úvod
Z obsahu: Co je sitngo? Proč hrát zrovna sitngo? Kolik mohu očekávat, že vydělám peněz? Strategie před zahájením hry Připravte se. Výběr příhodné hry. Ohodnocování soupeřů. Implikace ze struktury. Turbo versus sitngo se standardní rychlostí. Kolik zaplatíte celkem na poplatcích? Poznámka k hraní více sitngo naráz. Co je pozice. Co jsou rozsahy hand. Co je očekávaná hodnota. Co je ICM

Strategie před zahájením hry
Velkou pozornost věnuje autor přípravě hráče – upozorňuje na potřebu být soustředění, pozitivně naladění a s jasnou myslí (ne unavení, rozrušení, „pod vlivem“, nebo plni negativních emocí). Mezi faktory, které má hráč vzít v úvahu, zařazuje autor: při výběru příhodné hry, mějte na paměti především očekávanou návratnost investice, registrační poplatky i částku, které chcete dosáhnout Kromě strategií, které by měli mít hráči zvládnuté před vlastní hrou a používat je pokaždé, měli by hráči rozumět řadě pojmů, než se vrhnou do hraní sitngo. Sem zařazuje autor některé základní ideje pokeru, i složitější strategické aspekty, jejichž užitečnost se prokáže v průběhu čteni dalších kapitol.

Raná fáze hry
Z obsahu: Co se rozumí ranou fází hry. Jak dobře „hrajete poker“? Hratelné listy v rané fázi hry. V jakém typu hry jste? Hra na blindech. Call raise, re-raise nebo all-in? Úvahy o rané fázi hry podle ICM. Jak se měni strategie, když se stack zvětšuje nebo zmenšuje.  Jak se méni strategie, když se stack zmenšuje. Úvahy o konzervativní či uvolněné hře v rané fázi. Hra po flopu v raných fázích sitngo.

Za „ranou“ fází hry (early game) se v sitngo rozumí počáteční perioda, kdy hráči mají v průměru dost hluboké stacky (mají čipů obvykle na 50-75 velkých blindů) a stůl je plný, tedy 9-10 hráčů. Sahá až do chvíle, kdy už průměrný stack stačí na mnohem méně velkých blindů a někteří hráči už byli eliminováni, takže dynamika i taktika hry se mění z plného stolu s hlubokými stacky (full ring deep stacked) na poloprázdný stůl s malými stacky (short-handed short stacked).
Autor uvádí nejlepší přístupy k této fázi hry podle úrovně dovedností hráče. Začíná ohodnocením handy, zda je hratelná, seznámuje s hlavními typy hry a s některými možnostmi (a omezeními) hry ve fázi, kdy máte stack stačící na mnoho velkých blindů a diskutuje také, jak maximalizovat převahu nad ostatními, aniž byste museli podstupovat přebytečná rizika. Posuzuje konzervativní (tíght) versus uvolněný (loose) přístup ke hře, a jak by se strategie měla měnit, když velikost stacku roste nebo klesá.

Střední fáze hry.
Z obsahu
: Co se rozumí střední fázi hry Efektivní velikosti stacků. Jak se měni výběr kombinací před flopem, když velikost stacku klesá. Poznámka ke kradeni blindů v sitngo. Poznámka k velikosti otevíracího navýšeni, když rostou blindy. Re-raise nebo fiat call ve střední hře. Úvahy ICM pro střední hru. Bráněni blindů

Střední fází hry se rozumí úsek hry, kdy už výrazně narostly blindy, takže průměrná velikost stacku limituje používání strategií založených na tom, že hráči mají hodně žetonů na povinné sázky. Nyní se hra mění, protože máte čipů na méně kol hry než na jejím začátku, nejste ale ještě ve fázi bubble, ani nejste nuceni hrát poker ve stylu buď vsadit vše, nebo zahodit.
Autor v knize ukazuje, jak se během této fáze mění různé strategie hry, protože se velikosti stacků mnohem více liší a jsou v průměru menší vzhledem k povinným sázkám než na začátku hry, a že také obvykle hrajete proti méně hráčům. Hráči musejí významně přitáhnout uzdu své hře, i když by stále měli být schopni normálně navyšovat a na flopu dávat odpovídající continuation bet. Autor se věnuje také se věnuje otázce, jak se má měnit výběr karet před flopem, když se stack smrskává v poměru k rostoucím blindům, a jak klesající počet hráčů ovlivňuje rozhodnutí, zda hrát all-in, vzhledem k údajům, které vyplývají z ICM.

Pozdní fáze hry
Z obsahu
: Co se rozumí pozdní fází hry Zóna all-in. Listy hratelné v pozdní hře. Přiřazování rozsahů hráčům, kteří dávají all-in.  Hra proti dorovnávajícím hráčům a dorovnáváni úvodní sázky při vysokých blindech. Úvahy ICM k pozdní hře. Poznámka k ante

Pozdní fázi hry charakterizuje autor knihy jako stav, kdy jsou blindy příliš vysoké na to, abyste mohli navýšit a pak dát navazující sázku (continuation bet), a musíte se uchýlit ke strategii buď vsadit vše, nebo zahodit. Někdy se dostanete až do fáze bubble, nebo dokonce za ni v době, kdy jsou blindy ještě pořád nízko, častěji však budete muset změnit svou strategii na „buď vše vsadit, nebo zahodit“ i v situaci, kdy je u stolu pořád ještě pět či více hráčů. Autor se věnuje otázce, proč se v této fázi stává optimální strategií all-in nebo zához, a jak se adaptovat na hráče, kteří se od této strategie odchylují, a také na to, jak ICM ovlivňuje vaše rozhodnutí, když se přibližuje fáze bubble.

Fáze bubble
Z obsahu
: Co se rozumí fázi bubble. Dilema hráče sitngo - spokojit se s třetím místem nebo hrát na vítězství. Úvahy ICM pro hru ve fázi bubble. Zahrání all-inu ve fázi bubble. Ohodnocování velikosti stacků, struktury blindit a pozice, kde sedíte. Kooperativní a nekooperativní strategie ve fázi bubble. Manévry all-in, když mají hráči malé stacky. Příprava plánů a manévrů pro růst blindů když jsou ve fázi bubble stacky pořád ještě hluboké. Hra s dominujícím deep (hlubokým) stackem. Hra se středně velkým hlubokým stackem.

Slovo bubble (bublina) označuje fázi hry, kdy už je třeba eliminovat jen jediného hráče, protože všechny zbývající pozice už jsou vyplácené, neboli „na penězích“ V sitngo je to klíčový moment a rozhodnuti hráče v této fázi hry budou mít obrovitý dopad na návratnost investice. Je to také okamžik, v němž je nejdůležitější uplatňovat úvahy opírající se o ICM. Autor se v knize věnuje několika tématům, mezi něž patří strategie pro hru ve fázi bubble založené na ICM, když jsou blindy vysoké, strategie pro hru, když jsou blindy nižší a vy můžete pořád ještě činit menší navýšení, nebo na hráče s ekvitou záhozu vyrukovat s re-raise.
Také se věnuje otázce, určující role velikosti stacků pro správnou strategii v této fázi hry. Radí jak by měl hráč hrát v závislosti na tom, jak si právě stojí, jak jsou na tom ostatní hráči, jaké jsou jejich pozice a jak asi rozumějí strategiím ICM.

Hra na penězích – hra ve třech a hra ve dvou.
Z obsahu
: Úvod do fáze hry „na penězích“. Nové vyčíslení výplatní struktury. Úvahy ICM pro hru ve třech.  Nové vyhodnocení strategie pro hru ve třech  když jsou i při hře ve třech stacky pořád hluboké.

Autor se zabývá hlavně standardním sitngo o devíti nebo deseti hráčích s výplatní strukturou 50%/309ó/2096. Fáze „na penězích“ nastává, když už zbývají jen tři hráči a bublina „praskla“. Probírá, jak se mění strategie z hlediska ICM, když hráči dosáhli svého primárniho cíle, totiž že už jsou zaručeně ziskoví (protože už jsou na vyplácených umístěních). Nyní vlastně začíná nový turnaj ve třech, jehož výplatní struktura klade důraz na to, abyste hráli na vítězství.
Vyčíslení výplatní struktury se mění jelikož 60 % vyplácených peněz už je alokovaných, protože každý z hráčů má už garantovaných 20 %. Hraje se o zbývajících 40 % fondu výplat, kdy vítěz dostane dalších 30 %, druhý 10 %, a třetí nic. Když v sitngo zbudou už jen dva hráči (říká se tomu také hrát heads-up, tváří v tvář), v podstatě hrajete „cash game freezeouť (každý hráč začíná s jistým počtem čipů, a když o ni přijde, vypadává, žádné čipy se nedokupují) o zbývající peníze fondu výplat. Čipy, o které se hraje, mají lineární vztah ke skutečným penězům, takže není potřeba aplikovat ICM. Při této nové struktuře se ekvity rozhodnutí stávají mnohem přímočařejšími. Autor probírá, jak mohou hráči přijmout za svou strategii smallball, nebo zvolit přístup buď all-in, nebo zahodit, aby si zajistili úspěch v této fází hry. Když zbývají už jen dva hráči, v podstatě hrajete turnaj dvou hráčů o zbývající peníze fondu výplat, kdy první dostane všechno, druhý nic. Proto se v této fázi stávají úvahy ICM irelevantními, protože když už zbývá vyplatit jen jedna cena, mají zbývající čipy lineární vztah k penězům, jako kdybyste hráli cash game (zde se ovšem musí hrát tak dlouho, dokud jeden nevyhraje vše).

Strategie pro nestandardní sitngo
Z obsahu
: Sitngo nejvýše v šesti hráčích. Dvoustolový sitngo. Satelitní sitngo (jen s jedinou cenou) . Sateltiní sitngo (s několika cenami). Vlastní hodnocení struktur nestandardních sitngo. Když úroveň definuje počet partií, ne čas. Poznámka k posouvání buttonu, když je někdo eliminován.

Sitngo nejvýše v šesti hráčích       
Sitngo nejvýše v šesti (six-max sitngo) se v posledních letech stává stále populárnějším, protože se požaduje méně hráčů, aby se mohlo začít, a umožňuje také podnikat více akcí v raných fázích hry. Pokud se však chystáte hrát tento formát, měli byste být více přesvědčeni o svých schopnostech, že dobře umíte „hrát poker“ a činit správná rozhodnutí po flopu, protože budete častěji procházet pres blindy a nebudete se moci v rané fázi tolik držet zpátky, jako v sitngo s plným stolem. Stále víc to bude platit, jakmile budou nějací hráči eliminováni, takže partie jsou velmi krátké, dynamičtější, a také se budete častěji dostávat do fáze bubble s poměrně hlubokými stacky v porovnání se sitngo s plným stolem, a v této fázi budete také muset hrát i po flopu. Protože je počet účastníků nižší, vyplácejí se v six-max sitngo obvykle jen první dva hráči ve struktuře 65%/35% (někdy ale je struktura jiná), což vyžaduje jisté úpravy strategie podle ICM.  Když je však výplatní struktura 65%/35%/0% a druhý hráč tedy dostává víc než polovinu výplaty prvního hráče, podněcuje standardní struktura six-max sitngo mnohem více ke hře alespoň o druhé místo (pokud nemáte dominantní vedení), než v sitngo s plným stolem, kdy zdaleka tolik nejde o to vylézt až na druhé místo, když se vyplácejí tři umístění

Zajímavou
je úvaha autora na téma: spokojit se s třetím místem, nebo hrát na vítězství?
Plný stůl sitngo má obvykle výplatní strukturu 50 %/30 %/20 % a většina hráčů zjistí velmi brzy, už na začátku své sitngo kariéry, že ve fázi bubble čelí dilematu - zda se mají pokusit přežít tak dlouho, aby už měli zaručenou odměnu za třetí místo (což bývá téměř dvakrát tolik než startovné, a je to tedy poměrné slušný zisk), nebo zda mají hrát se záměrem vybojovat první místo a zajistit si tak celou polovinu vyplácených peněz. Za podmánku správného rozhodnutí považuje autor knihy dobré porozumění nejen principům a strategiím ICM, ale také tomu, nakolik je odlišná očekávaná hodnota ve skutečných penězích od hodnoty v čipech, protože ve fázi bubble se tyto dvě hodnoty od sebe odlišují nejvíc. Většina hráčů sitngo bere na lehkou váhu, do jak značné míry tohle platí, takže inklinují k tomu, že až příliš často dorovnávají, a ne dost často sami hrají all-in.

Další autorova doporučení: Jak se mění strategie, když se stack zvětšuje nebo když se zmenšuje
když se v raných fázích sitngo váš stack zvětšuje, měli byste spíše inklinovat k agresivnější hře s těmito dodatečnými čipy, máte-li listy s náběhem na vysokou kombinaci, abyste začali budovat stack, který bude dominující, až se hra dostane do fáze bubble, kde budete moci plně uplatnit sílu vyplývající z toho, že máte nejvíc čipů. Mluví pro to dva důvody. Zaprvé, čím víc čipů máte, tím blíže k 50% je procento, které budete potřebovat v nějaké situaci all-in, abyste v termínech SEV zůstali na svých, takže budete moci být lhostejnější k omezením ICM než vaši soupeři, které tato omezení ovlivňují víc. Zadruhé, když hrajete agresivněji v marginálních situacích, jako se silnými listy s náběhem, budete moci vyvinout tlak na soupeře, kteří musejí riskovat eliminaci, pokud prohrají, a proto budete sbírat čipy, když oni budou nuceni zahazovat. Když se vám v raných fázích sitngo stack zmenšuje, platí opak toho, co jsme říkali výše, protože vaše zbývající čipy budou hodnotnější než ty, o které jste přišli, vzhledem k principům, které jsme právě probrali.

Turnajové čipy nejsou lineární funkci skutečných peněz
jak je tomu v cash game. Z tohoto důvodu musíme uvažovat očekávané hodnoty výhry ve skutečných penězích, ne v turnajových čipech. Některé hry se mohou jevit jako ziskové, pokud se zisk vyjádří v turnajových čipech, ale jako ztrátové, pokud se očekávaná hodnota vyjádří ve skutečných penězích.

ICM
Smolit výpočty tohoto druhu ručně trvá dlouho a je to velmi nepraktické, ale v pozdních fázích sitngo, kdy jsou blindy vysoké a hráči s většinou svých hand buď jdou all-in, nebo zahazují, je podstatné vědět, jak takováto rozhodnutí ovlivňují vaši očekávanou hodnotu.
Proto autor zdůrazňuje, že činit taková rozhodnutí za daných podmínek vyžaduje mít k dispozici nějakou metodou, která by umožnila vypočítávat hodnotu turnajových čipů ve skutečných penězích, a to pro jakoukoli danou situaci, abychom pak mohli činit kvalitní závěry. Jednou z cest je využívání model nezávislého ohodnocováni ICM (Independent Chip Model). I začínajícímu hráči pokeru by mělo být zcela zřejmé, že hodnou jeho čipů v sitngo má nelineární povahu. Skutečná hodnota čipů vyjádřená v penězích se v průběhu turnaje mění v závislosti na tom, kolik ještě zbývá hráčů, na poměru velikosti jejich stacků, a na výplatní struktuře.

Nejpřesnější způsob výpočtu hodnoty turnajových čipů ve skutečných penězích v daných okamžicích sitngo, kdy situace není tak zřejmá jako ve výše uvedeném příkladu, je znám pod zkratkou ICM (Independent Chip Model). ICM vypočítává hodnotu turnajových čipů ve skutečných penězích tak. že bere v úvahu stacky jednotlivých hráčů a výplatní strukturu.

Varování - Limity ICM                                 
I když je ICM zdaleka nejlepší způsob, jak analyzovat situace v sitngo, má jistá omezení, která způsobují, že výsledky mohou být v některých oblastech mírně nepřesné, což vede expertní hráče k poněkud odlišným rozhodnutím, než jaká doporučuje ICM. Podíváme se teď na tato omezení, a jak byste měli v takových situacích přizpůsobovat svou hru:
1. ICM nebere v úvahu úrovně dovedností hráče
2. ICM nebere v úvahu pozice blindů
3. ICM nemusejí řádně zvážit přítomnost „mikrostacku“

Nástroje a zdroje pro sitngo    
Autor přikládá velký význam podpůrným softwarovým nástrojů. Předpokládá, že čtenáři budou chtít sami prozkoumat některé z nich a proto přináší jejich stručný přehled s uvedením zdroje. Na prvním místě autor uvádí ICM kalkulátory, které provádějí všechny
nezbytné výpočty, abyste mohli činit rozhodnutí správná podle principů ICM. Jsou však také hráčům užitečné v tom smyslu, že si mohou udělat představu o tom. z jakých komponent se takové programy skládají, počínaje základními kalkulačními tabulkami ICM, jaké najdete například na www.chillin4U.com, které počítají hráčovy SEV jednoduše, jen na základě zadané velikosti stacku a výplatní struktury, a mohou pomoci určit strategie pro hru s nestandardní výplatní strukturou nebo pro vícestolové turnaje. ( Pokerstove.com - Heads-Up Trainer - SNG generátory kvízů - CardRunners.com - Twoplustwo.com ). Doporučuje jmenovitě Twoplustwo je největší veřejné online fórum a komunita pro poker, zahrnuje též aktivní fórum sitngo s mnoha výukovými informacemi a rozsáhlým počtem hráčů, kteří zde vystavují a vzájemně analyzují své partie.

Důležitou částí knihy je úvaha na téma „Bonkroll, návratnost investice o faktor štěstěny“
Rankroll jednoduše vyjadřuje, kolik peněz byste si měli vyčlenit na hraní pokeru, abyste přečkali krátkodobé fluktuace ve hře a snížili tak pravděpodobnost, že „přijdete na mizinu", neboli budete mít bankroll téměř nulový. Adekvátní bankroll pro hraní sitngo (měl by být vyjádřen v počtu vkladů, bity-in) je proto funkci návratnosti investice (ROl) hráče, jeho ochoty akceptovat rizika, a zda ho tyto výdaje nebo jiné okolnosti mohou nebo nemohou v průběhu času zdecimovat. To znamená, že i když pro výpočet existují jistá všeobecná vodítka, je bankroll do jisté míry jen vaše osobní záležitost.

Poznámka k ante
Podle autora je při přemýšlení o tom, zda půjdete all-in ve hře s ante, mnohem správnější uvažovat tak, jako kdyby už byly blindy vyšší, a že se také zmenšuje průměrná velikost stacku (přestože zde budou jisté odlišnosti, budeme-li brát v úvahu pot odds).
Ve skutečnosti je pro agresora dokonce lepší, když jsou ve hře ante a menší blindy, než když jde o stejné množství čipů jen v počtu velkých blindů, protože hráč na velkém blindu bude mít redukované pot odds pro dorovnávání, pro¬tože na počátku dává do potu méně peněz. Když jsou tedy ve hře ante, tak z tohoto důvodu může hráč jít all-in s několika kombinacemi navíc, než kdyby šlo o stejné množství čipů určené jen výší blindů, a v případech, kdy hráč i jeho soupeř mají malé stacky (co do počtu velkých blindů), mohou jít all-in dokonce s mnoha různými kombinacemi navíc. 

K výběru webu pro hru Sitngo a o rakebacku
Když jde o to zvolit, kde byste měli hrát, nejvétši weby pro sitngo jsou Full Tilt Poker, PokerStars a Cake Poker, i když slabší soupeře možná najdete na menších webech. jako jsou PRK, Betfair, Bodog a Interpoker (zde ale také bude méně akcí). Můžete se také zaregistrovat u Absolute Poker a Ultimate Bet odka¬zem nahoře, hráči by ale měli být obezřetnější, chtěji-li hrát na těchto webech, protože zde v minulosti byly problémy s integritou hry, bezpečnosti i se správou. Hráči by proto měli experimentovat na více webech, aby našli ty, které jim vyhovuji nejvíc co do standardních soupeřů, objemu rakeback, frekvence her, bezpečnosti a zákaznických služeb.
Rakeback představuje podstatný způsob, jak maximalizovat zisk. a že čím víc hrajete, tím víc vám přinese. Pokud se tedy chystáte otevřít si nový účet na nějakém pokerovém webu, přejděte prosté nejprve na http://www.pokergaming.cz/rakeback, zaregistrujte se zde. Pak budete schopni ušetřit si během své sitngo kariéry stovky, neřku-li tisíce dolarů.

Slovníček
I když je tato kniha zaměřena spíše na zkušenější hráče, vydavatelé zahrnuli malý slovníček použitých pojmů. Ten se však vztahuje pouze na No Limit Texas Hold‘em hru. a obsahuje pouze základní pojmy.

Budoucnost Sitngo

Na závěr knihy se autor věnuje i hodnocení budoucnosti Sitngo. Podle jeho názoru zůstane ekonomika Sitngo zdravá po mnoho nadcházejících let. Je tomu podle něj proto, že jak cash games začínají vysychat, protože nejlepší hráči vyhrávají příliš snadno a hráči se stávají frustrovaní faktorem štěstěny (variance) a časovými závazky sdruženými s vícestolovými turnaji, může Sitngo získat ještě větší popularitu.
Cituji autora: „Ať už spadáte do kterékoli skupiny hráčů, nejpravděpodobnějším důvodem, proč sitngo zůstane i nadále populární, je to, že vás k němu přitáhly vzrušující a napínavé zážitky z konfrontací all-in, možnost nadělat v něm peníze, i potěšení z toho, že vyhráváte zas a znovu - sitngo 'je prima zábava!

doc. Arnošt Katolický,
22. listopadu 2011.
 

 

doc.aka(@)akamonitor.cz