AKA MONITOR – ISSN 1804-042X
www.akamonitor.cz/newbooks.htm
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.

RECENZE KNIHY

RAW - digitální fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4

Bruce Fraser a Jeff Schewe
ZonerPress

Bruce Fraser, autor původní verze knihy,  byl světově uznávanou autoritou v oblasti  digitální fotografie a reprodukce barevných snímků. Byl spoluautorem bestsellerů Real World Adobe Photoshop a Real World Color Management. Jeff Schewe je průkopníkem na poli digitální fotografie a alfa tester a konzultant společnosti Adobe. Po Bruce Fraserovi se stal ředitelem  společnosti Pixel Genius. Toto vydáni knihy obsahuje to nejlepší z Fraserova textu a pečlivé aktualizace a dodatky osvětlující změny v Camera Raw 5 od jeho pokračovatele Jeffa Schewe.

 

Kniha nás provází modulem Camera Raw a nabízí nám praktické rady pro práci s RAW snímky.  Jednoduchým jazykem a poutavým stylem nás kniha rovněž seznamuje s tím,  jak ovládat modul Camera Raw spuštěný z Photoshopu nebo z Bridge.  Velmi cennou částí knihy je popis profesionálních technik pro vybudování pracovního postupu  a automatizaci úloh. V knize získáváme přehled o různých RAW formátech, včetně univerzálního digitálního negativu DNG, vyvinutého společností Adobe.

 

Kniha obsahuje důkladné, otestované a prověřené metody práce s desítkami či stovkami snímků denně, od jejich přenosu z fotoaparátu do počítače, přes tvorbu počátečních výběrů, optimalizaci a doplnění metadat až po zpracováni do publikovatelné podoby. Rychlého a vysoce efektivního pracovního toku při zpracováni RAW snímků lze dosáhnout díky kombinaci Photoshopu CS4, Bridge CS4 a Camera Raw 5.

 

Jednou z nejlepších věci na focení v RAW formátu – alespoň podle autorů - je svoboda,  kterou máme při volbě podáni svých snímků. S tím ale souvisí následující nevýhoda. Pokud si nezvolíme vlastni podáni, budeme se muset smířit s tím, co nám vnutí software, který je nepochybně velmi chytrý, nicméně postrádá jakýkoliv cit pro tón a barvu. A to platí tím  více pro tak důležité věci jako je kompozice, estetika a emoce. Autoři zdůrazňují poznatek, že u RAW snímků máme nejen plnou kontrolu, ale i plnou zodpovědnost.

 

Celá řada fotografů nejdřív zpracuje všechny své snímky při výchozím nastaveni a až pote se všechno snaži opravit ve Photoshopu, protože ten znají a rozumějí mu. Autoři knihy strávili s Photoshopem víc než 15 let. Přesto, nebo právě proto autoři zdůrazňují, že s Camera Raw můžeme dělat věci, které ve Photoshopu dělat nelze. Když k optimalizaci expozice a barevného vyvážení  nepoužijeme Camera Raw, budeme mít ve Photoshopu zbytečně moc práce,
přičemž  výsledná kvalita snímků bude téměř s jistotou nižší, než jaká by byla při zpracováni optimálně zkonvertovaného obrazu.

 

Aktualizace knihy Bruce Frasera nebyla jednoduchá, protože v Camera Raw je spousta nových věci, ale na druhou stranu byla práce jeho přítele Jeffa Scheweho o něco snazší diky tomu, že Bruce Fraser sám vývoj Camera Raw do značné míry ovlivnil.

 

Charakteristika struktury knihy.

Uspořádání knihy respektuje skutečnost, že každá součást pracovního postupu ovlivňuje všechno ostatní, takže se, podle slov autorů,  nedalo vyhnout určitému opakování části poznatků.

 

První dvě kapitoly se věnuji technickému pozadí fotografování ve formátu RAW. V první kapitole je popsána podstata RAW snímků – co jsou zač, jaké mají výhody a jaké záludnosti na nás čekají při foceni do RAW. V druhé kapitole jsou uvedeny konkrétní výhody, které Camera Raw nabízí nad

ostatními konvertory.

 

Třetí kapitola rozebírá úlohu tři hlavních složek systému zpracováni snímků, kterými jsou Photoshop, Bridge a Camera Raw.

 

Čtvrtá kapitola popisuje mnoho funkci Camera Raw, které se rozvinuly natolik, že je téměř samostatnou aplikaci.

 

Pátá kapitola nám radí, jak prostřednictvím těchto funkci rychle a efektivně analyzovat RAW snímky. Rovněž nám předvádí, jak je upravit.

 

Šestá kapitola se věnuje funkcím Bridge CS4, které se tykají zpracováni digitálních fotografií.  Bridge je překvapivě propracovaná aplikace, kterou  využívá celá skupina programů Adobe Creative Suite, nejen Photoshop.

 

Sedmá kapitola představuje některé základní pracovní principy a následně popisuje, jak různě můžeme Bridge použit k běžným úkonům a vytvořit si pracovní postup, který nám vyhovuje. Autoři neprosazují nějaký konkrétní pracovní postup, protože naše potřeby se mohou lišit od jejich.

 

Osmá kapitola se věnuje rozdílům metadat v Camera Raw a v Bridge. Také radí, jak s metadaty zacházet, aby fungovala v obou aplikacích.

 

V deváté kapitole se dozvídáme, jak zajistit, aby snímky, které byly převedeny pomoci Camera Raw a Bridge, potřebovaly pouze minimální zásahy ve Photoshopu a obsahovaly již požadovaná metadata.

 

Autoři v textu informují čtenáře, že pokud dojde k nějakým důležitým změnám a aktualizacím, které ovlivni funkčnost Camera Raw 5, Bridge a Photoshopu CS4, nalezneme je na webových stránkách www.realworldcameraraw.com.

 

Pro ty z nás, kteří by chtěli vyzkoušet postupy popsané v páté kapitole, připravili autoři ke staženi několik RAW souborů. Nalezneme je na adrese www.realworldcameraraw.com. V knize je uveden login a heslo, potřebné k přístupu na stránku pro download souborů.

 

Podrobný obsah knihy najdeme na webových stránkách ZonerPressu. Proto uvádím pouze názvy kapitol a několik vybraných dílčích témat.

Názvy kapitol:

Úvod - Svět formátu RAW

1 Formát RAW digitálních fotoaparátů

2 Jak funguje Camera Raw

3 Systém práce s RAW snímky

4 Práce s Camera Raw

5 Camera Raw v praxi

6 Adobe Bridge

7 Pracovní tok

8 Metadata

9 Automatizace

 

Vybraná dílčí témata:

- Použití „digitálního negativu“

- Omezení formátu RAW

- Integrace s Photoshopem

- Stavba digitálního snímku

- Konverze barevných prostorů

- Výhoda Camera Raw

- Virtuální prosvětlovací stůl

- Převádět či nepřevádět do DNG?

- Automatizace a akce

- Jak vše skloubit dohromady

- Podrobný přehled nástrojů Camera Raw

- Výchozí nastavení Camera Raw

- Opravdu inteligentní objekty

- Váš digitální prosvětlovací stůl

- Konfigurace panelů Bridge

- Použití nastavení z Camera Raw

- Pravidla pracovního postupu

- Dělejte věci automaticky

- Buďte metodičtí

- Rychlost paměťového média fotoaparátu

- Používání klíčových slov a metadat

- Automatizované konverze

- Co je XMP a proč se o něj zajímat?

- Pravidla dávkového zpracování

- Správce událostí skriptů

- Pokročilá automatizace

 

Podle slov autorů knihy byla hlavním důvodem napsání této knihy snaha "hodit záchranný kruh všem těm fotografům, kteří se topí v gigabajtech dat."

V knize nachází čtenář-fotograf odpovědi na následující nesnadné otázky:

- Na co bych si měl ve srovnáni s filmem nebo obrazovým formátem JPEG dat při použiti RAW pozor?

- Jaké úpravy bych měl provádět v Camera Raw?

- Kde a jak jsou uložena nastaveni z Camera Raw?

- Jak doladit barevné nastaveni v Camera Raw, aby lepe odpovídalo mému fotoaparátu?

- Jak nastavit Bridge, abych urychlil počáteční výběr fotografií pořízených během dne?

- Jak zajistit, aby každý zveřejněný snímek obsahoval informace o autorských právech a licenční podmínky?

- Jak zajistit, aby se veškera práce udělaná v Bridge – uspořádání snímků, přidání visaček, klíčových slov a dalších metadat – náhle nevypařila?

- Jak poznám, které úpravy bych měl provést v modulu Camera Raw a které ve Photoshopu?

 

Přístup autorů k prezentaci obsahu knihy charakterizuje dobře staré přísloví, které praví:

Dej člověku rybu a nasytíš ho na den. Nauč člověka lovit ryby a nasytíš ho  na celý život.“ Podle svých slov se autoři snažili z čtenáře udělat „rybáře“.  Myslím, že  jejich snaha nevyjde naprázdno.

Kniha je nejen vzácným zdrojem užitečných poznatků, ale i velmi pěkně odvedeným dílem celého kolektivu, který se na českém vydání podílel.

V Plzni 9.12.2009. 

 

 

 

---