AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


Monitoring

 časopisů
weblog

 

Recenze knihy
"Pinnacle Studio 15"
Josef Pecinovský  

Odborný weblog
NOVÉ KNIHY


Nový weblog
EXPRESSION
STUDIO 4


Nový weblog
MIND MAP AKA


Digitální
FOTO

weblog


Fotogalerie
AKA MONITORU


AKA MONITOR
ISSN 1804-042X


Josefa Peckovského není třeba zvlášť představovat.Jeho knihy patří k tomu nejlepšímu, co může český knižní trh uživateli počítačů nabídnout. Jeho nová kniha podrobně popisuje práci s nejnovější verzí oblíbeného programu Pinnacle Studio, tentokrát ve verzi 15.

Úvodní kapitola vás seznámí s Pinnacle Studio a jeho prostředím, dovíte se, co je projekt a řekneme si také něco o základním nastavení programu, a také s importem videa, který je díky moderním kamerám zaznamenávající video na pevné disky a paměťové karty, stále jednodušší. Druhá kapitola popisuje střih videa na časové ose, a to jak obrazové, tak i zvukové složky. Dočtete se, jak sestavit film, jak vybírat scény pro své video, jak upravovat jejich délku. Dovíte se také, jak vkládat do projektu statické obrázky. Současně se zde dovíte, jak přidat do projektu přechody, a více prostoru dostane i novinka posledních verzí – filmové titulky. Stěžejním tématem další kapitoly jsou obrazové i zvukové efekty. Dočtete se zde, jak efekt přiřadit a jak zvolit klíčové snímky, aby se účinek efektu měnil během promítání scény. Velký prostor je věnován efektům v překryvné stopě, tedy obrazu v obraze a chromatickém klíči. Do knihy je dále vložena kapitola o speciálních efektech. Je to jakási kuchařka, která vám ukáže, jak pomocí Pinnacle Studio udělat stejné triky, jaké můžete vidět v mnohých filmech, jedním z těchto příkladů by mohl být třeba prsten princezny Arabely. Závěrečná kapitola je věnována exportu videa, a to především na disky DVD. Současně se přitom popisuje i sestavení menu disku. Kniha je doplněna malým slovníčkem pojmů, s kterými se v oblasti střihu videa můžete setkat.
Aby v textu knihy autor s čtenáři vzájemně porozuměli, bylo třeba sjednotit názvosloví. Je tomu tak proto, že v běžné praxí se používají pro stejné věci různé pojmy.

Obsah
I. Začínáme
2. Sestavujeme film na časové ose
3. Efekty video
4. Specielní efekty
5. Export
6. Slovníček
Rejstřík

Na webu GRADY si může zájemce prolistovat 20% obsahu knihy. Jde o vybrané stránky z první a druhé kapitoly knihy.

Kniha obsahuje tato témata
- Import videa z různých typů kamer
- Editor klasických i filmových titulků
- Jednoúrovňové i víceúrovňové menu disku
- Export videa na kazetu, do souboru i na DVD
- Automatické vytvoření hudebního doprovodu
- Vytvoření efektech titulků pomocí koláží

Kniha odpovídá na tyto otázky:
- Co je projektový zásobník?
- Jak zaznamenat vlstní komentář?
- Jak vytvořit víceúrovˇňpv=é menu disku DVD?
- Jak nechat někoho zmizet?
- Jak vytvořit animované titulky?
- Jak použít efekt Arabela bez kouzelného zvonečku?

Vybraná dílčí témata:
( lépe charakterizují přístup autora k tématu )
Je váš počítač vhodný?
Jak spravovat projekt?
Jak získat video?
Jak získat fotografie a zvukové soubory.
Co je projektový zásobník….
Jak pracovat s klipy na rasové ose
Album editoru titulků
Jak vložit zvuk iw časovou osu
Automatický hudební doprovod
Úprava zvuku pomocí panelu nástrojů Audio
Jak pracovat s efekty
Obraz v obraze
Chromatický klíč
Jak vložit do videa částečné průhledný obrážet
Jak umístit do video vlastní logo
Jak vložit do videa hotové animace…
Export do souboru
Menu DVD

Text je velmi dobře srozumitelný, stejně jako ukázkové screenshoty. Poznatky jsou řazeny logicky podle fází práce na projektu, takže výklad představuje ukázku podrobného workflow.  Pokoušel jsem se stručně popsat obsah jednotlivých kapitol. Vzhledem k tomu, že jde o útlou knížečku, ukázalo se jako nejúčelnější způsob jak přiblížit nejen obsah, ale i přístup autora k tématu, uvést
vybrané citace přímo z autorova textu. Následují citáty vybraných pasáží knihy.

-
Dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu, k sestaveni“ projektu. Vytvoříme tedy film. Shromáždili jsme vše potřebné, vytvořili jsme nový projekt a uložili jsme jej. 
- Svou práci bychom si však měli rozplánovat. Musíme vědět, co je cílem našeho snažení, jak dlouhý film asi bude a co je chceme divákovi sdělit. Zpočátku si žádné velké nároky asi klást nebudete, ale později dojdete k tomu, že potřebuje nějaké napsané schéma, tedy vlastně scénář. Ten by měl být hotov ještě předtím, než se vydáte s kamerou v ruce jo natáčet.
- Střih videa je běh na dlouhou trať. Nebudete hotovi ani za pět minut, ani za hodinu. U Pinnacle Studio prožijete desítky hodin a čas vám bude úžasně utíkat.
- Prohlédněte si vše, co jste natočili, a to několikrát. Přitom sami už odhadnete, co se dá použít a co je jen obyčejný balast. Kouzlo střihu videa spočívá totiž právě ve střihu, v tom, že budete mít odvahu odstřihnout vše, co je nepodstatné. Výsledkem může být film, který je i pětkrát kratší než natočený materiál, a pokud ho dokážete zhustit ještě víc, tím lépe.
- Amatérské video klade na svého autora velké nároky. Jde o to, abyste představili světu něco, na co se dá koukat, a ne to, co se libí jenom vám a u ostatních vyvolává rozpačité úsměvy.
- Dobry záznam je základem dobrého filmu. Tato kniha svým zaměřením nemůže posloužit jako rádce jak natáčet, na to jsou jiné publikace.
- Nejdříve se pustíme do rozmístění videa na časovou osu. Klipy najdete v albu. Jednodušší to budete mít, pokud je každý záběr uložen v samostatném souboru. Jestliže jste je všechny prohlédli, můžete nepotřebné záběry hned vyřadit tak, že je vymažete z disku nebo přesunete do jiné složky (k tomu vám poslouží průzkumník, nikoli Pinnacle Studio).
- Zvukové soubory mohou být prakticky v jakémkoli dostupném formátu. Především se využívají oblíbené MP3 a WMA, lze použit i nekomprimovaný formát že WAV atd. Hudební soubory jsou dostup ne v albu. Je třeba otevřít správnou složku, postup je zde obdobný jako u videa.
- Efekty videa nabízejí neuvěřitelné, až absurdní obohacení toho, co jste natočili v terénu. Jsou to vlastně kouzla, jimiž lze obohatit film; máte vlastně k dispozici nástroje pro výrobu trikového filmu.
-
Některé efekty videa lze zařadit vysloveně mezi užitečné, tedy takové, které se pokusí napravit chyby, jichž jste se dopustili v terénu. Jiné jsou vysloveně pro efekt, ale ten někdy může být užitečný třeba k dokreslení atmosféry (černobílý obraz, starý film atd.). A konečně jsou tu náročné efekty umožňující trikové záběry (chromatický klíč) nebo obraz v obraze.
- Mnohé z triků  dokážete vytvořit sami. Jak? Máte přece váš Pínnacle Studio 15 a ač se to nezdá, tento  program nám dává velké možnosti.  Nebudeme potřebovat drahé rekvizity, snad jenom jedinou, ale ta je zcela nezbytná. Je to stativ – kamera totiž během natáčení musí zůstat zcela nehybná. Druhou pomůckou je dálkový ovladač. Nepodceňujte jej, kamery se nesmíte to ani dotknout. Každý dotyk způsobí otřes a tedy i lehkou změnu záběru.
- Zpravidla budete projekt exportovat do souboru, který můžete přenášet, nebo také zkopírovat na paměťovou kartu a pak přehrávat pomocí kamery. Tento postup se hodí tehdy, máte-li kameru se záznamem HD, ale v počítači ještě nemáte mechaniku BD.  Projekt můžete exportovat na DVD. Lze to udělat přímo, ale lepši je vytvořit dodatečně speciální projekt opatřený menu.
- Detailní nastavení je k dispozici v dialogovém okně Pinnacle Studio Collectíon. Okno se automaticky připůsobí vybranému režimu exportu. V režimu exportu videa máte ještě omezené možnosti zasáhnout do projektu na časové ose, ale protože zde nástroje nejsou prakticky dostupné, vyplatí se nanejvýš tak upravit délku klipů nebo přechodů. Platí, že když přistoupíte k exportu, měl by byt projekt hotov. Někdy si ale pokusně, kvůli kontrole, můžete exportovat i části projektu.
- Chcete-li dodat svému disku profesionální vzhled, je třeba mu dát menu. Po vložení disku se začne přehrávat jako první a budete si moci zvolit, kterou kapitolu chcete přehrát. Znamená to, že pří vytváření menu rozdělíte disk na kapitoly; každé kapitole bude odpovídat jedna položka menu.
- Dovolte mi doplnit na závěr knihy malý slovníček, který upřesní, co znamenají pojmy, zmíněné v textu knihy. Pokud s editací videa teprve začínáte, jistě jste těmito novými termíny zcela zahlceni.

Na rozdíl od předchozích knih, které byly určeny pro naprosté začátečníky v oblasti pc videa, je tato publikace zaměřena na mírně pokročilé, což znamená, ní že se čtenáři spolu s autorem podívají programu více pod kůži  a seznámí se s pokročilejšími operacemi, směřujícími k dokonalejšímu využití možností programu a sestavení trikového filmu. Základní operace při střihu videa (jako řazení klipů na časove ose, nastavení přechodů, zvuku a jednoduchých titulků) jsou v knize sice popsány, ale jen velmi stručně.
Nicméně bude velmi vhodné, když bude čtenář ovládat následující speciální operace:
- Rozmístění klipů na časové ose.
- Přidání přechodů.
- Vložení jednoduchých titulků.
- Úpravy zvuku ve zvukové stone.
Pokud se bude chtít čtenář s uvedenými postupy seznámit podrobně, doporučíme mu knihu Pinnacle Studio 14, vydanou skladatelstvím Grada v roce 2010.

Knihu Josefa Peckovského doporučuji všem, kteří se chtějí hlouběji seznámit s programem Pinnacle Studio ve verzi 15. Obsah i přístup k jeho výkladu respektují potřebu vyváženého vztahu stručnosti a přesnosti. Josef Peckovský nezůstal nic dlužen své pověsti jednoho z nejzkušenějších autorů v oblast počítačové literatury. GRADA k úspěchu přispěla kvalitní výpravou knihy.

doc. Arnošt Katolický,
9. srpna 2011.

 

 

doc.aka(@)akamonitor.cz