AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický

Elektronické knihy
eBooks

Recenze knihy
"500 póz pro fotomodeling"
Obrazová kolekce profesionálních fotografů
Michelle Perkins

Odborný weblog
NOVÉ KNIHY

 
Nápadů pro fotografování portrétů, jmenovitě pro ženské portréty
není nikdy dost. Základním posláním knihy  je právě proto
inspirace fotografa cestou prezentace bohaté kolekce snímků
špičkových profesionálních fotografů
, specializujících se na portréty.

I když to v knize není zdůrazněno, považuji obrazovou kolekci
fotografií za cenný zdroj poznání a inspirace i pro fotografované
subjekty. Při hledání nejvhodnější kompozice může být spolupráce
fotografa a modelky
velmi cenným zdrojem  inspirace. Portrét by
měl co nejlépe vyjadřovat nejen krásu ženy, neměl by potlačovat
její osobnost.

Kniha poslouží dobře jak profesionálům, tak amatérům, kteří se
vydali na nesnadnou cestu k perfektnímu fotoportrétování žen.

Když jsem si knihu prohlížel stránku po stránce, obrázek po obrázku,
napadlo mne, že katalog může  být využit dobře i pro studium
fotografických technik a kompozice obecně – především pro práci

se světlem a s barvou, které se na celkovém dojmu portrétu
podílejí stejně jako volba správné pózy, na což je kniha orientována
přednostně.

Kniha je nahlédnutím do portfolia snímků skutečných mistrů
portrétní fotografie
. Orientuje se především na výběr správné pózy,
představující v této oblasti fotografie opravdovou výzvu – má-li
být ženská krása zdůrazněna tak, aby nepůsobila nepřirozeně.

Ukázkové snímky vedou fotografa nejen při volbě optimální pózy,
ale i při volbě vhodné kompozice, tak, aby atraktivní a přitažlivou se
stala modelka, ale rovněž celkový vizuální dojem z fotografie.

Knihu Michelle Perkins zvolte, pokud hledáte:
- nápady pro realizaci portrétů ve studiu i v exteriérech
- příklady pózování pro klasické, neformální i módní snímky
- ukázky inspirujících záběrů hlavy a ramen, horní poloviny těla i celé postavy
- přehled základních pravidel pro správné pózování
- špičkové snímky od uznávaných módních, portrétních a komerčních fotografů.

Kniha poskytuje bohatý zdroj nápadů pro práci fotografa s  modelkou.
Během fotografování si fotograf může vybrat druh pózy,  kterou by rád
použil, prohlédne si několik konkrétních příkladů  její realizace a už
bude jen na něm , zda se nechá inspirovat, nebo se pokusí přijít
s něčím novým.

Výběr pózy, což je hlavní téma knihy, je považován za jeden
z nejnáročnějších úkolů zejména při fotografování žen.  Právě póza
má umožnit, s ohledem na oblečení a prostředí, co nejlepší
zachycení  osobnost modelky
.

Jednotlivé fotografie jsou v knize seřazeny podle toho, jak velká
část modelky je na záběru zachycena. Kniha začíná portréty,  které
ukazují jen hlavu a ramena. Následují snímky hlavy  a ramen
doplněné o paže.

Další na řadě jsou portréty od pasu nahoru, které již obsahují
nejenom paže a ruce, ale i část trupu. Pokračujeme s tříčtvrtinovými
portréty, na nichž už je modelka zobrazena od hlavy do půli stehen
nebo až do půli lýtek. A v závěru samozřejmě najdete snímky, které
jsou, co se týká pózování, nejkomplexnější, protože zachycují celé
tělo. Jak tříčtvrtinové portréty tak celkové záběry jsou navíc rozděleny
na pozice vsedě, vestoje a vleže.

Kniha je především katalogem snímků. Výjimkou jsou pouze
- jednostránkový obsah a úvod
- profily autorů snímků a
- stručné základy prognózování.
V malé kapitolce orientované na základy pózování najde čtenář
souhrn nedůležitějších pravidel pro tradiční pózování - postupy,
které jsou prezentovány na snímcích katalogu.

Současní fotografové sice uvedená pravidla často úmyslně porušují,
to však nic nemění na skutečnosti, že většina v knize zmiňovaných
postupů představuje základní principy lichotivého zobrazení
lidského těla.

Jsou prezentována pravidla pro tři hlavní druhy fotografických
póz definované rozsahem zobrazených částí těla modelky
.
Zde je malá ukázka části pravidel, týkající se výšky brady:
„Pro držení brady bývá nejvhodnější přirozená
střední výška. Drží-li fotografovaná osoba bradu příliš vysoko,
budí často dojem domýšlivosti a její krk se pak zdá protáhlejší.
Pokud je naopak brada příliš nízko, vypadá žena na snímku
nesměle nebo vystrašeně a může se zdát, že má dvojitou bradu
nebo žádný krk.“

Jména a webové adresy některých autorů snímků:
Hernan Rodriguez (www.hernanrodriguez.com)
Tim Schooler (www.timschooler.com)
Vicki Taufer (www.vgallery.net)
Marc Weisberg (www.mwphoto.com)
Jeff Smith (www.jeffsmithphoto.com)
Cherie Steinberg Cote (www.cheriefoto.com)
Jeffrey a Julia Woodsovi (www.portraitlife.com)
Charakteristika jednoho z předních autorů snímků zařazených
do katalogu:
Hernan Rodriguez, nositel více než dvacítky mezinárodních
fotografických cen
, které obdržel během posledních tří let,
provozuje vlastní úspěšný ateliér v samém středu Los Angeles
v San Fernando Valley. Zde kombinuje pestrou směs zakázek
od komerční a produktové fotografie přes snímky celebrit až
po rodinné a školní portréty. Působil jako umělecký ředitel
reklamních kampaní pro společnosti Guess Clothing, Tanli-
ne CA, Comfort Zone a Dodona. Jeho práci otiskly i časopisy
jako Rangefinder, Studio Photograplty a Photoshop User.“

Kolekce 500 snímků je nejbohatší sbírkou portrétních fotografií,
zaměřených speciálně na ženy. Kniha se v mnoha směrech odlišuje
od řady dalších knih z fotografické literatury. Hovoří především
jazykem, který je pro fotografii vlastním – fotografickými záběry.
Přesto čtenářům doporučuji, aby nemenší pozornost věnovali
i textové části knihy
. Obsahuje totiž velmi stručně ale výstižně
vyjádřenou zkušenost předních fotografických odborníků.

doc. Arnošt Katolický – 5.6.2010
 

 

www.akamonitor.cz/sitemap.htm