AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


Monitoring

 časopisů
weblog

 

Recenze knihy
Kompozice digitální fotografie v praxi
kniha, která vás naučí kreativně tvořit
Marie Němcová

Odborný weblog
NOVÉ KNIHYDigitální
FOTO

weblog


Fotogalerie
AKA MONITORU


AKA MONITOR
ISSN 1804-042XHledáte-li knihu s množstvím tvůrčích námětů a nápadů od zachycení reality až po abstrakci, uděláte dobře, zvolíte-li knihu Marie Němcové, kterou v roce 2010 vydala GRADA.
Tato kniha se může stát průvodcem  fotografa amatéra, který využívá, nebo se chystá využít komfort fotografování s digitálním aparátem. Povede vás k tomu, aby vaše snímky nebyly pouhými dokumenty, ale abyste do nich mohli vložit určitý obsah a pocity, které vás oslovily při výběru námětu. Najdete v ní  náměty pro kouzla a triky v digitální fotokomoře počítače, týkající se nejen technického vylepšení obrazu, ale zejména jeho přeměny v kreativní snímek.

Kniha Marie Němcové není první knihou, která se věnuje danému tématu a zřejmě nebude ani poslední. Důvody, proč jsem uvítal vydání této knihy jsou dva:
- význam zdůrazňování potřeby větší pozornosti kompozici ve fotografie roste s každým dalším úspěchem, dosaženým ve vývoji digitální technologie, která stále více budí dojem, že technika vše zvládne ( viz např. stupňující se honba za megapixely při opomíjení významu kvality objektivu atd. ),
- nejúčinnější cestou k dosažení záměru, uvedeného v prvním bodě, je spojení výkladu pravidel s ukázkami, prezentace souvislostí mezi všemi fázemi procesu fotografování a to nejen na snímcích špičkových fotografů, ale i na snímcích, při jejich pořizování byla podceněna právě fáze kompozice snímku.

Obsah – názvy kapitol
1. Prvky v obraze
2. Skladba fotografického obrazu
3. Tvůrčí prvky ve fotografii
4. Tvůrčí podněty ve fotografickém obraze

Kniha M. Němcové vám pomůže poskládat jednotlivé prvky v obraze, pochopit jejich roli v něm, zvolit nejvhodnější kompoziční řešení z řady možností. Uvádí možnosti využití osvětlení, barevných efektů nebo neostrosti jako kreativních prvků, až po tvůrčí nedodržení kompozičních pravidel. Kapitola o digitálním aparátu je zaměřena na využití jeho režimů a různých nastavení ve prospěch podpory obsahu snímku a tvůrčího záměru.

Kniha má na webu GRADY kvalitní podporu ve stručné anotaci, doplněné o vhodně vybrané stránky-ukázky, kterými můžete procházet a posoudit do jaké míry vám vyhovuje  nejen obsah, ale i přístup autorky. K dokreslení obrazu  jsem doplnil:
- přehled dílčích témat, která mne v knize zejména zaujala,
- výběr myšlenek autorky, prezentovaných citacemi příslušných odstavců knihy.

Vybraná dílčí témata
- Role prvků v obraze
- Začlenění prvků do obrazové plochy
- Důležitost prvků v obraze – hlavní motiv
- Skladba a vyvážení fotografického obrazu
- Vnímání prvků v obraze
- Informativní fotografie
- Tvůrčí fotografie
- Zdroj, jas a směr světla
- Barvy v obraze
- Černobílý svět ve fotografii
- Tonalita
- Perspektiva a prostor
- Rytmizující prvky
- Skutečný a optický rám fotografie
- Směrová orientace v obrazové ploše
- Neostrost jako tvůrčí prvek
- Pohyb v obraze
- Tvůrči záměr fotografa
- Kreativní výběr námětu
- Obsah a forma snímku
- Emotivní účinek snímku
- Příběh v obraze
- Rukopis fotografa

Vybrané myšlenky
„Její ( digitální technologie) kouzlo tkví v tom, že  můžeme spojit nabídku režimů, kouzel a triků digitálního aparátu a počítače, s vlastními tvůrčími nápady.“
„Fotografická tvorba se tak stává snahou o tvůrčí vyjádření, kdy intuitivně nebo vědomě hledáme výtvarnou hodnotu a emotivní působivost námětu. Snažíme se tyto tvůrčí podněty převést do fotografického obrazu, který se tak stává komunikačním prostředkem a současné i způsobem sebevyjádření.“
Zvýraznění hlavního motivu je zásadním úkolem fotografa při výběru scény. Měl by být jednoznačně rozlišen od motivu vedlejšího, nebo prvků podpůrných a oddělen od pozadí. K tomu využijeme řadu prostředků, které je možno kombinovat.“
„Malíř to má jednoduché. Pokud se mu v rámci kompoziční čistoty nehodí do obrazu strom, tak ho prostě nenakreslí. Fotograf to má o něco horší, může se však stromu zbavit:
- v editoru počítače retuší, změnou stanoviště nebo zachycením z jiného úhlu pohledu, změnou ohniskové vzdálenosti nebo pomocí teleobjektivu, vyčkáním na vhodnější okamžik, vhodným zastíněním nebo rozostřením atd.“
Prvky zbytečné nemají v obraze určenou roli, neměly by v něm vůbec být. Existují sice v realitě. ale s obsahem a záměrem snímku nesouvisí a překáží v jeho prohlížení. „
Roli prvku je třeba vždy zvážit. Velká plocha dlažby před domem může zabírat zbytečný prostor na úkor domu. jindy prostor před vchodem umocní.“
„Celkově by měl fotografický obraz působit uceleně a vyváženě. Dostane-li opice štětec a čistý papír, začne jej mazat barvou v jeho středu. Když však dostane papír, na kterém je vpravo nahoře barevná skvrna, začne svoji .malbu" z opačné straně papíru, aby ji vyvážila. Dá se tedy předpokládat, že většině z nás" je cit pro vyvážení obrazu vrozen.“
„Základní prvky v obraze by měly byl vyváženy z hlediska tvaru, tonality, osvětlení i barvy tak, aby byly v rovnováze a podpořily obsah snímku, ať už jsou rozmístěny symetricky nebo asymetricky. Princip symetrie nastoluje v obraze klid, rovnováhu a všechny prvky jsou vyváženy tvarem, velikostí, barvou i tonalitou.“
Příliš symetrie snímku škodí, vnáší do něj monotónnost, proto je vhodnější zvolit symetrii s mírnými odchylkami, které celkovou vyváženost obrazu nenaruší.“
„Spojíme li dva snímky a v jednom jsou stíny šikmé, v druhém vodorovné. pak to narušuje logiku věci. Dojde li ke změně barevného podání, na kterém je postaven účinek snímku, měl by tento barevny' posun být pro diváka přijatelný, překvapující, nikoli nepříjemný a rušící.“
„Linie krásy“ - jedná se o velmi efektní křivku ve tvaru písmene „S". Je nejdelší linií, která se do obrazu vejde. Představují ji tři šikmé směry, které ji předurčují pro výrazné prostorové vyjádření a potlačení plošnosti Současně je i prostorovým řešením obrazu. Prohnutí ..linie krásy" vnáší do obrazu zpomalení a zvláčnění.“

Kniha Marie Němcové uspokojí jak začínající, tak i pokročilé fotografy amatéry a pomůže jim v hledání tvůrčího vyjádření pomocí fotografického obrazu. Je zpracována přehledným, věcným a srozumitelným způsobem. Je určena pro fotografickou praxi, vyhýbá se teoretickým úvahám a provází ji množství názorných fotografií. Čeho si na knize cením nejvíce, je zařazení částí, věnujících se rozboru a hodnocení ukázek snímků s nejčastěji se vyskytujícími chybami.
Tuto recenzi uzavírám citátem z knihy:
„Aby fotografie diváka zaujala i oslovila, je třeba se řídit pravidly o kompozici a skladbě obrazu, která jsou vodítkem, ale i prostředkem ke zviditelnění obsahu a podpoření myšlenky,
kterou jsme do obrazu vložili. Kompozice by měla přispět i k tomu, aby fotograficky obraz působil uceleně, jednoduše, vyváženě a přehledně. A k tomu nás povede tato kniha.“

doc. Arnošt Katolický
14. února 2011.

  

 

doc.aka(@)akamonitor.cz