AKA MONITOR – ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz – Partner ZČU v Plzni
vzdělávací a zpravodajský portál doc. Arnošta Katolického – doc.aka@akamonitor.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZE
knihy Mojmíra Krále

Adobe Photoshop Lightroom 2
Vydala GRADA – www.grada.cz


Aplikace Lightroom představuje komplexní řešení správy fotografií – od získání snímků, přes jejich prohlížení, úpravy až po výstup (tisk, prezentace, publikování), a to vše včetně exportu a zálohování dat.
Lightroom se v přístupu ke zpracováni fotografií liší od ostatních programů tím, že nevytváří‘ „nové“ snímky fyzicky, ale jenom o nich utváří záznam v katalogu (obsahující‘ informace o uložení snímku). Veškeré úpravy, které následně se snímkem provádíte, se týkají jenom katalogu a nikoliv původního snímku jako takového.

Lightroom 2 představuje program, který, na rozdíl od Adobe Photoshopu, je určen přímo pro digitální fotografii. Hovoří se o něm jako o „digitální temné komoře“.  Lightroom je všeobecně považován za velmi kvalitní produkt a není se proto čemu divit, že láká jak autory, tak vydavatele.
Kniha Mojmíra Krále je v pořadí třetí knihou na českém knižním trhu. Na stránkách mého portálu www.akamonitor.cz najdete recenze titulů vydaných ZonerPreessem a CPressem. Kniha Mojmíra Krále se vyznačuje především stručností a věcností podaní.  Byla vydána v edici „Snadno a rychle“. Autor má bohaté zkušenosti z výukových kurzů a jeho kniha má charakter užitečné praktické příručky, která přibližuje Lightroom především náročnějším amatérům.  Struktura knihy odpovídá svojí strukturou vlastnostem a funkcím Lightroomu, to znamená, že se věnuje všem fázím práce s fotografiemi, včetně těch, které bývají v literatuře většinou opomíjeny. Velké bohatství funkcí Lightroomu znamenalo značný nárok na rozhodování o tom, co zařadit a do jaké hloubky popsat, tak aby se text vešel do 150-ti stránek.
Psát recenzi knihy věnované programu pro digitální fotografii není rovněž jednoduché. Bohatství funkcí svádí recenzenta k orientaci na produkt, přim čemž hodnotit je třeba knihu a ne produkt. Je obtížné tyto dvě věci od sebe oddělit. 
Podívejme se tedy nejdříve na obsah knihy, vyjádřený názvy kapitol.
Obsah – názvy kapitol
-
Seznámení s programem

- Import fotografií

- Uspořádání o vyhledávání fotografií

- Označováni snímků

- Úpravy snímků

- Tvorba prezentací

- Tisk fotografií

- Publikování na webu

- Zálohování a export

- Nastavení programu

Pro bližší přiblížení přístupu autora k tématu uvádím seznam vybraných dílčích témat.
Vybraná dílčí témata
-
Doporučený pracovní postup

- Základní postup při importu fotografií

- Porovnání fotografií

- Vyhledávání snímků pomocí metadat

- Práce se snímky no filmovém pásu

- Modul Vyvolávání

- Virtuální kopie

- Synchronizace úprav

- Úpravy v externím programu 

- Okamžitá prezentace

- Uložení předlohy prezentace

- Úprava portu a velikosti tiskových buněk

- Galerie HTML a Flash

- Předlohy modulu Web

- Automatické zálohování souboru katalogu

- Automatický export metadat.

- Obnova z exportovaného katalogu Knihovny

- Export fotografií jako souborů DNG

- Nastavení výchozího katalogu

- Nastavení osvětlení programu

- Nastavení identifikační tabulky

Několik slov k obsahu jednotlivých kapitol:
Kniha je členěna do několika kapitol, jejichž hlavním zaměřením je práce s fotografiemi. Jednotlivé kapitoly obsahují popisy konkrétních činností i s vysvětlením jejich účelu. Kapitoly jsou uspořádány tak, aby napodobovaly reálnou práci s fotografiemi – čili postupně od získání, přes uspořádání, úpravy až po výstup snímků.

Kapitola Seznámení s programem popisuje vzhled programu, věnuje se ale také přehledu nejběžnějších formátů fotografií a práci s nápovědou.
Kapitola Import fotografií popisuje možností, jak snímky z digitálního fotoaparátu „přenést“ do počítače, resp. do prostředí programu Lightroom.

Zaměření kapitoly pojmenované Uspořádání a vyhledávání fotografií je z názvu zřejmé.
Kapitola Úpravy snímků je jednou z těch „nosných“, tj. dozvíte se zde, jak fotografie vylepšit.

Kapitola Tvorba prezentací patři mezi kapitoly tzv. výstupní – ukazuje totiž, jak z vašich fotografií sestavit a posléze i promítat prezentaci jako jednu z možností výstupu pro diváky. 
Kapitolou Tisk fotografií pokračují „výstupní“ kapitoly, neboť se zde o dozvíte, co je potřeba udělat, abyste své snímky mohli vytisknout.

Další z „výstupních“ kapitol nese název Publikování na webu. Pojednává především o tom, jakým způsobem vytvořit tzv. fotoalbum.

Kapitola Zálohováni a export je velice důležitá. Mnoho uživatelů ještě stále zálohování souborů podceňuje, a teprve až o data (včetně množství práce, kterou vynaložili při úpravách fotografií) přijdou, zjistí, že právě s pomocí této kapitoly mohou podobným ztrátám předcházet.

Kapitola nazvaná Nastavení programu vás provede základními nastaveními programu Lightroom, která program fungoval k vaší spokojenosti. Program fungoval k vaší spokojenosti. I

Není zapomenuto ani na kapitolu Literatura, kde je uveden přehled literatury, ze které jsem čerpal.

Podání knihy je věcné, stručné, názorné. V knize mimo jiné naleznete i popisy dialogových oken, jednotlivé nabídky, příkazy apod. Program můžeme používat nejenom v českém, ale i v originálním anglickém jazykovém prostředí, proto autor uvádí vždy u jednotlivých popisů jak české, tak i originální znění. 

Autor odvedl svoji práci na výbornou. Věřím tomu , že s pomocí této praktické příručky ovládáte program na úrovni zdatného uživatele. Kniha je strukturována tak, že se k jednotlivým tématům můžete kdykoliv znovu vrátit a potřebné informace dohledat.
Knihu doporučuji všem, kdo se rozhodne poznat a využít přednosti Lightroomu 2. Jsem přesvědčen, že vám kniha Mojmíra Krále, vydavá v GRADĚ, bude spolehlivým pomocníkem při pronikání do tajů práce s tímto výborným programem, určeným přímo pro digitální fotografii.
V Plzni 21. prosince 2009.
doc. Arnošt Katolický