AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


Monitoring

 časopisů
weblog

 

Recenze knihy
"Virtuální počítač"
Praktická řešeni pro domácí uživatele
Michal Šika

Odborný weblog
NOVÉ KNIHY


Nový weblog
EXPRESSION
STUDIO 4


Digitální
FOTO

weblog


Fotogalerie
AKA MONITORU


AKA MONITOR
ISSN 1804-042X


Publikaci vydal Computer Press - 2011.

Povšimněte si podtitulku knihy: „Praktická řešení pro domácí uživatele“. Uvědomíme-li  si, že virtualizace je stále ještě poměrně nové téma, zejména pro domácí uživatele počítačů, pochopíme náročnost úkolu, který si Michal Šika vytýčil. Udělat z čtenáře uživatele virtualizace za těchto podmínek, znamenalo pro autora pečlivě zvážit nutnou, ale přijatelnou přesnost a podrobnost výkladu, bez zbytečného teoretizování na jedné straně a potřebou vybavit domácího uživatele vším, co potřebuje k tomu, aby mohl do procesu virtualizací prakticky vstoupit bez rizika, že dosáhne opaku svého cíle, kterým je větší flexibila, větší efektivnost v užívání počítače a současně i dosažení větší bezpečnosti práce s počítačem v rizikovém prostředí (nejen) současného internetu.

Autor knihy „Virtuální počítač“ Michal Šika, se s uvedeným náročným úkolem vypořádal na výbornou. To mohu potvrdit na základě vlastních zkušeností dlouholetého uživatele počítače, který již dlouho cítil potřebu virtualizace, ale donedávna se obával „vnutit“ existujícímu systému další systém, aby si místo pokroku tak říkajíc „nezavařil“. Nabízené postupy a všechny doplňkové rady jsou podány srozumitelně, věcně a přesně. Počítač se mi ve všech fázích procesu instalace, nastavení a prvních kroků při využití, choval přesně tak, jak je v knize uvedeno.  
Potvrdilo se tvrzení autora, že se virtualizace může stát běžnou součástí práce i pro domácího uživatele.

Kromě domácích uživatelů mohou knihu využít také podnikatelé, kteří byli při nákupu nových počítačů nuceni přejít na nový operační systém. Je rovněž určena nadšencům, kteří před časem používali osmibitové počítače a rádi by si pomocí emulátorů opět zahráli některé starší hry či spustili starší aplikace.

Michal Šika pracuje jako systémový specialista a konzultant. Spravuje IT infrastrukturu jak na platformě Windows, tak i na Linuxu. S virtualizací má bohaté praktické zkušenosti.

Velký nárůst výkonu serverů, ale i osobních počítačů,  dovoluje, aby na jednom fyzickém hostitelském hardwaru běželo více virtuálních počítačů. Jde o náročný proces a proto je nutné dodržet robustnost simulace a také podporu všech vnějších rozhraní hostovaného systému (tedy i ovladače hardwaru). Kniha Michala Šika umožňuje čtenáři vniknout do této problematiky na takové úrovni, která je nezbytně potřebná pro praktické zvládnutí virtualizace v domácím prostředí a to uživatelem, který je v této oblasti nováčkem.  

M. Šika vysvětluje princip virtualizace takto:
„Princip virtualizace můžeme jednoduše vysvětlit tak, že virtualizační nástroj (software) nám poskytuje prostředky pro to, aby nám uvnitř našeho počítače běžel počítač jiný, třeba i úplné odlišný (odlišný OS apod.). Zároveň je tento virtuální počítač do jisté míry nezávislý na svém hostiteli. Potřebuje samozřejmé hostitelský procesor, hostitelovu paměť a místo na discích hostitele, zároveň využívá například síťové karty nebo periferní zařízení, ale jinak se v podstatě chová jako samostatný počítač, který má vlastní procesy, vlastní připojení k Internetu nebo domácí síti apod. „

V této knize se autor především zabývá t. zv. plnou virtualizací a virtualizací aplikací, které jsou pro domácí uživatele nejpoužitelnější, nejdostupnější a také nejsnadnější na ovládání a nastavení.

Podle autora je virtualizace aplikací pojmem, který zahrnuje softwarové technologie, jež zlepšují přenosnost, ovladatelnost a kompatibilitu aplikací běžících na daném stroji nebo používajících místní zdroje (paměť, procesor apod.), ale běží ve zvláštním virtuálním stroji. Takováto aplikace se spouští v malém virtuálním prostředí, které obsahuje nutné komponenty ke spuštění.

M. Šika se postupně věnuje všem známým základním nástrojům virtualiuzace:
- Windows Vírtua| PC
- VMware Player
- VirtualBox
- VMware Workstation
- VMware ACE
- VMwareTools

Pro domácího uživatele, začínajícího s virtualizací, popisuje M. Šíka podrobně zejména Windows Virtual PC, který zahrnuje mimo jiné následující vlastnosti:
- Podpora a přesměrování USB – připojí periferní zařízení jako digitální kamery, flash paměti a tiskárny, které jsou připojené k hostiteli.
- Bezproblémové spouštění a běh aplikací – ve Windows XP módu lze přímo spouštět starší programy ve Win 7.
- Podpora vícevláknového zpracování – lze spustit současně více virtuálních počítačů, každý z nich bude mít vlastní vlákno pro lepší stabilitu a výkonnost.
- Přesměrování paměťových karet připojených k hostiteli.
- Integrace s Windows Explorerem – z jednoho okna Windows Průzkumníka lze správovat

Osnova knihy:
- Virtualizace – co bude potřeba
- Vytváříme virtuální počítač pro Windows,
- Vytváříme virtuální pro ostatní operační systémy..
- Instalace operačního systému na virtuální počítač
- Snímky stavů, nastavení sítě a sdílené složky
- Omezení virtuálních počítačů a na co si dát pozor
- Využití virtuálního počítače
- Emulátory a virtualizace aplikací.
Příloha A
Windows Virtual PC, VMwarePlayer, VirtualBox, VMware Workstation

V publikaci čtenář najde, mimo jiné i tato dílčí témata:
- Příprava a nastavení vizualizačních nástrojů
- Přizpůsobení virtuálního počítače vlastním požadavkům
- Sdílení dat s vizualizovaným systémem u‘*
- Využití virtuálního počítače k testování a ke zvýšení zabezpečení
- Emulace počítače Commodore C64 a systému MS-DOS
- Virtualizace aplikací pomocí nástroje ThinApp
V přílohách čtenář najde přehledně řazené informace o jednotlivých virtualizačních nástrojích a odkazy na další zdroje informací.

V této knize autor názorně, věcně a srozumitelně prezentuje možnosti virtuálních počítačů v domácím použití. Uvádí hlavní dodavatele virtualizačního softwaru, popísuje jejich programová řešení i jak lze tento software získat.

Autor učí čtenáře jak nainstalovat a nastavit virtualizační software, vytvořit virtuální počítač pro danou platformu, poté hostovaný operační systém nainstalovat. Popisuje výhody použití balíčků nástrojů pro jednotlivé vizualizační softwary a také způsoby, jak propojit hostitelský a hostovaný počítač. Kniha obsahuje celou řadu cenných rad jak bychom mohli bez problémů a při tom efektivně virtuály používat doma..

Kniha je určena domácím uživatelům, kteří nemají žádné zkušenosti s virtualizací nebo mají jen velmi malé zkušenosti a rádi by získali několik praktických návodů. Po přečtení této knihy a vyzkoušení uvedených postupů získají čtenáři znalosti pro domácí použití virtuálních počítačů. Další skupinou jsou uživatelé, kteří jsou zvyklí na nějakou verzi operačního systému Windows z dílny Microsoft a rádi by vyzkoušeli nějaký jiný systém a to tak, aby nemuseli ořeinstalovávat celý svůj počítač a přijít tak o svá data.

Uživatelé mohou v knize najít návod na vytvoření přenositelných programů pomocí softwaru pro virtualizaci aplikací.,

Na své si přijdou i uživatelé, kteří kdysi používali staré osmibitové počítače a chtěli by si opět zahrát některé staré hry či spouštět staré aplikace.

Michal Šika věnuje v knize pozornost variantám virtualizace prováděné na různých úrovních:
- Celý počítač (hardware) neboli virtuální počítač
- Počítačové hardwarové komponenty (virtuální procesory, paměti, úložiště atd.)
- Softwarové prostředí (operační systém)
- Data a databáze
- Aplikační prostředí (jednotlivé aplikace)
- Virtualizace sítě

Autor se věnuje odpovědi na otázku, co bude uživatel potřebovat pro vstup do procesu virtualizace. Zdůrazňuje potřebu výkonného počítače s dostatkem paměti a dostatečnou kapacitu na disku (lépe na discích). Je přesvědčen, že v současné době není asi pro nikoho problém, aby si zakoupil počítač s vícejádrovým procesorem a alespoň 2 GB RAM (v případě Windows Vista raději více).

Pro domácí použití doporučuje autor volit snadno dostupné a snadno konfigurovatelné nástroje, které jsou v domácích podmínkách snadno použitelné. Autor se věnuje těmto nástrojům:
VirtualPC
VirtualBox
VMware Player
VMware Workstation

Virtualizace není samoúčelem a proto se autor podrobně věnuje jejímu využití.
Popisuje podrobně následující varianty využití:
- Testování operačních systémů
- Testování aplikací a programů
- Bezpečný počítač pro zabezpečené přístupy
- Počítač pro přístup k nebezpečným webům a službám
- Počítač pro spouštění starších programů nebo her
- Virtuální počítač s Linuxem na hostitelském počítači s Windows
- Virtuální počítač s Windows na hostitelském počítači s Linuxem
- Virtuální počítač s Windows na hostitelském počítači s Windows

V podrobných návodech na postup v jednotlivých fázích procesu:
- Příprava nástroje pro praktické použití
- Instalace a nastavení nástroje Windows Virval PC
rozlišuje autor mezi mírně pokročilým a pokročilým uživatelem.

Důležitou částí knihy je charakteristika rozdílů, mezi jednotlivými nástroji.
Autor probírá rozdíly podrobně, krok za krokem. Na závěr zrůrazňuje, že  většina z představovaných virtulizačních nástrojů je velice variabilní. Pouze Windows Virtual PC je úzce specializované na produkty Microsoft, což ale také není od věci, protože tím získáme vysoce odladěný virtualizační software, kde by nemel hrozit pád či nějaké technické potíže. Samozřejmé i ostatní vizualizační software se v současnosti dostal už natolik daleko, že je vysoce odladěný a nejsou s ním žádné obtíže.

Podle autora se při výběru virtualizačního softwaru můžeme řídit svým úsudkem, který by nám měl říct, který z vizualizačních nástrojů bude pro nás vhodnější. Pokud chceme provozovat virtuály s Windows a na Windows hostiteli, stačí podle M. Šmída bohatě Virtual PC. Pokud chceme provozovat virtuály i s ostatními operačními systémy, zvolíme VirtualBox nebo VMware Player. Rozhodnout se musíme každý sám podle toho, co mu bude vyhovovat. Nic nám ale nebrání jednotlivé nástroje vyzkoušet a vybrat si na základě zkušeností nebo doporučení z této knihy. Rozdíly mezi jednotlivými nástroji přehledně popisuje i následující tabulka.

Poté, co autor probral instalaci a nastavení nástrojů virtualizací, věnuje se podrobně vytváření virtuálního počítače. Postupy probírá pro každý jednotlivý nástroj samostatně a navíc s rozlišením podle stupňů obtížnosti a pokročilosti uživatele.

Cennou kapitolou, jejíž obsah dodává budoucímu uživateli nezbytný širší rozhled, je část knihy, věnovaná dílčímu tématu: „Jak virtualizace funguje, její výhody a nevýhody“.

V podnikovém prostředí má virtualizace nespornou výhodu ve velkých úsporách. Firma nemusí nakupovat velké množství malých serverů, které budou poskytovat potřebnou infrastrukturu pro tuto firmu, ale může koupit jeden nebo dva velké servery, které budou zajišťovat potřebný výkon a prostředky pro množství virtuálních počítačů.
V domácím prostředí lze vizualizaci používat podobně – na jednom výkonném domácím počítači může běžet více operačních systémů, každý má „svůj“ počítač (svoje virtuální PC), který si může „vylepšit“ a nastavit dle své libosti a vkusu. Odpadnou tím problémy typu zavirování PC, instalace nevhodného software atd.

Nevýhodou jsou podle autora samozřejmě vyšší nároky na hardware hostitelského počítače, který musí být dostatečně výkonný a mít dostatek zdrojů, jako je paměť a volné místo na discích. Bez tohoto by se virtuální počítač třeba i rozběhl, ale nebylo by možné na něm nic moc dělat nebo by byl nepoužitelný hostitelský počítač.

Knihu Michala Šika „Virtuální počítač“, považuji za velmi vydařený pokus o přiblížení virtualizací počítačů zejména ( ale nejen ) zájemcům z řad domácích uživatelů počítačů.

doc. Arnošt Katolický,
14. dubna 2011.
 

 

doc.aka(@)akamonitor.cz