AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický

Nové knihy

Recenze knihy
"Co dělat když firma přestane růst"
Steve McKee

 

G R A D A

 


Kniha je překladem z anglického originálu „WHEN GROWTH STALLS: HOW IT HAPPENS“. Vydaného v roce 2009.

Na portálu GRADY najdete podrobný obsah a kvalitní anotaci.
Z detailního obsahu chci zdůraznit těchto několik vybraných dílčích témat:
- Nikdo není „za vodou“
- Proměnlivá dynamika trhu
- Shoda je nezbytná
- Když se mění trh
- Když se mění firma
- Když firma ztratí nervy, je na čase jednat
- Konzistentní přístup je nezbytný,
- Začarovaný kruh
- Nejdřív se zamyslete
- Jeden jednoduchý směr
- Marketingová rovnice
- Příklady z praxe
- Možná je neznáte, ale oni vás ano
- Jak se dobrat k většímu počtu alternativ.
- Realizace nade vše

Steve McKee je prezidentem a spoluzakladatelem společnosti McKee Wallwork Cleveland, která nabízí komplexní služby na poli marketingové komunikace. Kniha vznikla na základě jeho vlastních zkušeností s udržitelným rozvojem právě této firmy.  Obsahuje příklady z praxe i proniknuti do podstaty toho, proč se růst zastaví.

Za jednu z nejtvrdších lekcí, jakou se každý ve vedení naučí, považuje autor to, jak těžké je dosahovat konzistentního růstu. Vždycky existuje něco — nebo někdo — kdo (nebo co) ohrožuje i ten nejzdravější obchodní model. Výsledkem je skutečnost, že výpadek růstu je pravidlem, nikoli výjimkou, a to i ve firmách s tím nejlepším vedením.

Autor uvádí, jak překonat nástrahy, které za tím stojí. Steve McKee přináší soustředěný pohled na to jak se vypořádat s  největší obavou managementu: co dělat, když firma přestane růst. Jde o praktickou příručkou pro ty, kdo stojí před problémem, jak dát zase věci znovu do pohybu.

Nevyhnutelné se nám stane, že se růst v určitý okamžik zastaví, a tato kniha, založená na autorové vlastní zkušenosti, nabízí střízlivý postup, jak to překonat. Vysvětluje i to, jak můžeme ve firmě zastavit paniku. Autor nabízí konkrétní strategie, příklady a nápady, jak zlepšit  růst, a to především v neklidné době. Díky tomu, že McKee používá skutečné příklady firem, které se potýkají s tím, že se jejich růst zastavil, jsou jeho zásady snadno pochopitelné a pro čtenáře zábavné. 

Kniha je nejenom aktuální, je navíc nadčasová. Takovým výzvám budou manažer čelit stále, když bude doba přát, i když přát nebude, a McKee nabízí praktické rady, které mohou využít lidé ze všech odvětví.

Kniha nejdříve nabízí pohled na externí tržní síly, které omezují růst ve všech organizacích. Dále zkoumá destruktivní dynamiku, která se možná odehrává i v naší společnosti (a o které nemusíme vědět). Následně poskytuje soubor základních zásad, jež nám mohou pomoci opět nastartovat růst. A není to nějaký tajný recept, ale vyzkoušený vzorec, který můžeme aplikovat podle svých vlastních podmínek.

Na základě vlastních zkušeností a provedeného průzkumu společnost zjistila, že bez ohledu na dění vně společnosti, je významné hlavně, co se děje uvnitř.

Pomalý růst bývá zpravidla nikoli výsledkem špatného managementu nebo strategických pochybení, ale přirozených tržních sil a dynamiky řízení firmy, které často zůstávají bez povšimnutí a jsou velice destruktivní. Nejčastěji bývá na vině sedm charakteristických znaků.

Jde o externí síly, jimž už padla za oběť nejedna firma:
- ekonomické zvraty,
- agresivní konkurence a
- měnící se dynamika trhu.
Za fascinující považuje autor zjištění, jak často tyto potíže vedoucí pracovníky zaskočí. A mnoho škody způsobí jednoduše tím, že zůstávají dlouho bez povšimnutí.
Jako čtyři choulostivé a vysoce destruktivní uvádí autor interní problémy:
- nedostatečná shoda v rámci manažerského týmu,
- ztráta zaměření,
- ztráta odvahy a
- nekonzistentní marketing.
Všechny čtyři faktory jsou psychologické, všechny mohou zničit firmu zevnitř a všem je možné předcházet – pokud víte, co máte hledat.
Podle autora většinu společnosti, které se potýkají s problémy, trápí nějaká kombinace uvedených sedmi faktorů.

Pokud má naše firma nějaké potíže, kniha „Co dělat, když firma přestane růst“ je možná právě to, co potřebujeme, abychom se dali zase dohromady. Pokud jsme na tom s růstem dobře, může pro nás být lepší znalost nebezpečných dynamik, se kterými se jednou setká každá společnost, právě tím, co potřebujeme, abychom se vyhnuli krizi v otázkách růstu, která na nás někde číhá.

doc. Arnošt Katolický
4.září 2010
 

 

V Plzni dne 4. září 2010.