AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický

 


Recenze knihy
"Principy krásného webdesignu"
Jason Beaird
 

SLIDESHOW

G R A D A

 

Název knihy: Principy krásného webdesignu
Podtitul:
Průvodce krok za krokem
Vydala GRADA - www.grada.cz
Originál vydal: Sitepoint.com


Kniha Jasona Beairda je, stejně jako autor sám, velmi
zajímavá po mnoha stránkách. Přesvědčil jsem se o tom nejen během studia českého překladu knihy, ale i na základě návštěvy webových stránek věnovaných vydavateli, autorovi a hlavně webových stránek samotné knihy. Člověk získává dojem, že kniha žije v aktivním prostředí, které je její součástí. Svědčí o tom obsah autorova blogu i newsletter vydavatele – firmy SitePoint.com. Mnohá česká kniha by to knize Jasona Beaidda mohla závidět. 
Dříve než se pustíte do čtení textu recenze, doporučuji vám – jistě na začátek recenze trochu nezvykle – abyste si prohlédli obsah několika dále uvedených
webových adres:
Adresa osobní webové stránky autora knihy – Jasona Beairda:
http://jasongraphix.com/
Pokud se chcete podívat jak vypadá originál knihy, můžete si nechat
zaslat odkaz na stažení náhledu části knihy, obsahující 44 stran.
Zadejte svoji e-mailovou adresu  na stránce:
http://www.sitepoint.com/books/design1/samplechapters.php
přijde vám e-mail s instrukcemi a s odkazem na PDF soubor.
( Napovím, že se dostanete se na adresu se souborem PDF:
http://sitepoint.com/books/design1/design1-sample.pdf


A co bude možná pro vaši představu o autorovi a jeho přístupu k tématu knihy nejzajímavější, je moje krátká slideshow, sestavená z několika screenshotů ( výřezů ) z obrazovky věnované originálu knihy. Autor nám nabízí možnost kliknout postupně na odkazy s názvy základních 5-ti komponent webového designu stránky, při čemž každé kliknutí vyvolá  velmi ilustrativní náhled na ty části stránky, kterým se příslušná kapitola knihy bude věnovat.
http://www.akamonitor.cz/slideshow/jason-web/

A nyní se již můžeme soustředit na vlastní obsah.
Začít je třeba optimisticky a proto chci ocitovat jeden odstavec z knihy, který
by měl čtenáři dodat odvahu projít celým procesem studia tvorby webdesignu:
„Každý člověk – nezávisle na tom, jakou mírou grafického talentu je vybaven – může vytvořit návrh, který bude dobře fungovat i dobře vypadat. Stačí jen mít trochu zkušeností a prakticky znát některé základní principy návrhu struktury stránek. Začněme tedy úplně od základů a zanedlouho získáte nezbytné znalosti pro návrh webových stránek, které se nemusíte stydět publikovat. „

O autorovi:  „Jason návrhář“ – tak ho kdysi nazval jeden ze spolupracovníků, absolvent dvou oborů (grafického návrhu a digitálních médií) na University of Centrál Florida. Když právě nepracuje na nějakém budoucím webu, miluje rozebírání starých elektronických přístrojů, jejichž součásti využívá ve svých pracích. Jason píše na svém osobním blogu o svých dobrodružstvích v oblasti návrhu a technologií.

T
ato kniha vám na konkrétních příkladech,  srozumitelným a názorným způsobem představí proces, jak převést myšlenku o hezkém designu ve skutek. Základní principy, jak docílit krásného vzhledu vašeho webu, nejsou žádná složitá věda. Kniha poradí, jak implementovat designové prvky a pochopit, co dělá design "hezkým", jak vymyslet příjemný layout a jaké volit kombinace barev, jaké používat textury, obrázky a fonty, a nakonec jak všechno správně propojit dohromady a dojít od původního konceptu ke krásnému webu. Čtenář v knize najde i postupně řešený případ tvorby webové stránky s uplatňováním principů, o kterých pojednává tato kniha.

Kniha obsahuje tato témata:
- Pochopení celého procesu návrhu, od úvodního oťukáváni po realizaci
- Znalost faktorů zaručujících kvalitu návrhu
- Návrh vkusných rozvržení stránek pomocí mřížek, pravidlo třetin, vyvážení a symetrie
- Efektivní používání barev, návrh barevných schémat a vytváření palet
- Používání textur: řádky, body, tvary, objemy, hloubky
- Znalost postupů pro vylepšení návrhu pomocí kvalitní typografie
- Efektivní práce s obrázky: jejich výběr, úprava a rozmisťování
- Postupný rozvoj ukázkového návrhu od skic po výsledný tvar

Obsah – názvy kapitol
1. Struktura a kompozice.
2. Barva
3. Textura
4. Typografie
5. Ilustrace obsahu.

Vybraná dílčí témata:
- Proces návrhu
- Definice kvalitního návrhu
- Anatomie webové stránky
- Rovnováha
- Jednota
- Zdůraznění
- Běžně používané rozvržení obsahu stránek
- Nechte se inspirovat
- Nejnovější trendy
- Psychologie barev
- Teplota barev
- Hodnota barvy
- Vytvoření palety
- Objem a hloubka
- Tvorba textur
- Jdeme s písmem na web
- Anatomie písem
- Výběr správného písma
- Mít něco pro podívanou
- Legitimní zdroje obrázků
- Čemu je lépe se vyhnout
- Tvůrci ořezávání obrázků
- Formáty souborů a rozlišen
- Kde hledat inspirací (aneb: Nebuďte součástí davu)

Autor přirovnává webdesign k návrhu dekoru místnosti. Uvádí silné paralely mezi oběma procesy.
Autor v této souvislosti uvádí 3 principy, které považuje za klíčové:
a) Kvalita designu je dána vztahy mezi použitými prvky, které musí být v rovnováze.
b) Módní výstřelky mají mizivou životnost, dobrý design je nadčasový.
c) Dokončovací operace udělají velký dojem.
Nezávisle na tom, jaký typ webu navrhujete, vzhled by měl být stejně záměrný jako jeho funkčnost.

Co najdete v této knize?
Kapitola 1
: Struktura a kompozice
Povědomí o návrhu je silně závislé na pochopení prostorových vztahů mezi jednotlivými prvky celkového návrhu. Kapitola věnovaná struktuře celý proces návrhu zahajuje průzkumem možných prvků stránky. Poté co byly tyto bloky definovány, pouští se autor do nástrojů a ukázek, které pomohou začít s vlastním designem na pevných základech. V závěru první části knihy je zahájen návrh ukázkového webu, který budeme dále rozvíjet v následujících kapitolách.
Kapitola 2: Barva
Za nejtajuplnější část celého návrhu považuje autor výběr barev. Každý, kdo zná jednoduché návody uvedené v této kapitole a k tomu pár tipů pro vytváření harmonických barevných kombinací, dokáže vybrat sadu barev, které se navzájem výtečně doplňují a dotvářejí tak celkový dojem webu. Prakticky si to autor s čtenáři ověřuje v procesu výběru náležité a přitažlivé palety ukázkový web.
Kapitola 3: Textura
Autor upozorňuje na skutečnost, že často přehlíženým aspektem webdesignu je textura, kterou považuje za klíčový prvek pro vytváření návrhů, které výrazně převyšují své okolí. Pochopíme-li, jak jednotlivé prvky textury fungují, naučítme se tak používat body, čáry a tvary pro vizuální‘ vyjádřeni‘ účelu webu na různých úrovních. Nově získané poznatky jsou v závěru kapitoly aplikovány na rozvržení ukázkového webu. Tato část příkladu slouží k ověření významu textury pro růst celkové hodnoty webu.
Kapitola 4: Typografie
Písmo je všude a všichni vizuální návrháři musí, podle slov autora, bezpodmínečně chápat mechanismus psaného jazyka. V této kapitole se autor s čtenáři noří pod hladinu tohoto téměř nekonečného moře a prozkoumává základy tvaru písma a rozdíly mezi jeho řezy. V závěru opět má čtenář příležitost „zašpinit si ruce“ při aplikaci pečlivě vybraných písem na ukázkový web.
Kapitola 5: Ilustrace obsahu
Za nezbytný doplněk každého dobře navrženého webu považuje autor obrázky a ilustrace, které zdobí jeho stránky. V poslední kapitole se proto zaměřuje na to, co bychom měli hledat ve vizuálních prvcích používaných na stránkách, a vyhledává zdroje legitimních obrazových zdrojů. Nalezení správného obrázku považuje autor pouze za začátek celé této části. Dále se čtenář v této kapitole učí základům ořezávání obrázků, maskování, vytváření rámečků, poznáte základní souborové formáty obrázků. Nakonec čtenáře čeká poslední krok při tvorbě ukázkového webu: začleněni obrázků, které vhodným způsobem podpoří značku klienta a pomohou lépe vyjádřit účel webu.

Kniha "Principy krásného webdesignu" je skutečným obohacením literatury
orientované na tvorbu webových stránek, sídel a portálů
. Dvě věci si  zaslouží
zdůraznění:
a) kniha se liší
orientací na proces návrhu od první myšlenky až po
její realizaci,
b) autor
zdůrazňuje význam osobnosti, zkušeností a zájmu, jako
tři zdroje, které by měly tvořit základ práce každého návrháře webových
stránek ( portálů ).

Autor zdůrazňuje, že principy a doporučené postupy pro návrh webů, probrané v knize, sice pomohou vytvořit esteticky uspokojující stránky a dělat prakticky orientovaná rozhodnutí, v žádném případě však nejsou náhradou za vlastní charakter o originální „rukopis“ tvůrce.

Kdo by měl knihu číst
Prostudování knihy může pomoci každému, kdo má problémy s výběrem barev, kdo necítí žádnou inspiraci z prázdného okna prohlížeče nebo si neumí vybrat správné písmo. Kdo si odpoví kladně na uvedené otázky, je správným kandidátem na přečtení této knihy. Kniha metodicky představí tradiční teorii grafického návrhu při její aplikaci na současné weby. Obsah knihy je psán především pro programátory a vývojáře, základní úvod do designu se však hodí i dalším čtenářům.

Knihu doporučuji a přeji čtenářům – společně s autorem - co nejvíc úspěchů v budoucím úsilí o co nejlepší návrhy webů a věřím, že tato kniha bude jak užitečná, tak i povzbudivá, zejména  v začátcích práce na novém webdesignu.

doc. Arnošt Katolický
 

 

V Plzni dne 15. ledna 2010.