AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

Recenze knihy

Váš osobní startup
Připravte se na budoucnost, investujte do sebe, změňte svou kariéru

Rejd Hoffman, Ben Casnocha

BizBooks - Brno - 2013

 

Kdo sledujete delší dobu obsah mého webového portálu, (založeného v roce 1996), pravděpodobně si povšiml, že jsem patřičně zvědavý. Zajímají mne nové poznatky z řady disciplín, především z těch nově vznikajících, na rozhraní těch klasických. Proto jsem sáhl okamžitě po knize, která, už podle nadpisu, slibovala nový úhel pohledu na péči o volbu účinné strategie osobní kariéry. Čím dál tím více si vážím profesionálů, kteří jsou specialisty ve svém oboru, ale současně dokáží nahlížet na problémy komplexně, uplatňují dynamický přístup k analýze i k rozhodování. Naše knihkupectví jsou plné knih, v kterých se autoři zaměřili na některou stránku rozvoje osobnosti podnikatele. Přístup autorů knihy „Váš osobní startup“ se od jejich přístupů výrazně liší Pro ty z vás, kdo vládnete angličtinou, mám jedno doporučení pro začátek studia knihy ( a možná i této mé recenze ). Prohlédněte si webovou stránku knihy na adrese: www.startupofyou.com a prolistujte si shrnutí hlavních myšlenek knihy, podané formou otázek a odpovědí. Bude se vám mnohem lépe číst detailní text českého překladu. Jelikož se blíží konec mé profesní kariéry, převažovaly u mne při čtení knihy asociace dané vzpomínkami na hlavní úspěchy a hlavní neúspěchy mé kariéry. Zpětně jsem lépe pochopil jejich pravděpodobné příčiny. Intuitivně ( bez teoretické průpravy) jsem v řadě případů postupoval v souladu se strategiemi doporučenými autory knihy a výsledek se dostavil.  Naopak, příčiny některých neúspěchů ve své kariéře, jsem mnohem lépe pochopil právě při studiu knihy, které věnuji tuto svoji recenzi. Jde o knihu inspirující k zamyšlení, knihu, která - podle bohaté odezvy na webové stránce knihy – pomohla usměrnit strategie osobní kariéry řady nejúspěšnějších podnikatelů.
Recenzi jsem pojal jako ukázku vybraných myšlenek a doporučení obsažených v knize „Váš osobní startup“. V recenzi volně cituji z textu knihy a moje autorství spočívá ve výběru a v prezentaci myšlenek autorů.

Obsah knihy:
1 Všichni lidé jsou podnikateli
2 Získejte konkurenční výhodu
3 Plánujte změny
4 Chce to síť kontaktů
5 Využívejte náhodné příležitosti ke změně
6 Přijímejte rozumná rizika
7 To, co víte, závisí na tom, koho znáte  

Dílčí témata, která mne při čtení zejména upoutala:
- Proč Váš osobní startup
- Sada dovedností pro váš osobní startup
- Vaše směřování a konkurenční výhody závisí na třech částech skládačky - Vaše aktiva - Aspirace a hodnoty - Tržní realita
- Udržujte si vlastní identitu nezávislou na konkrétním zaměstnavateli
- Plán A: Téměř připraven, zamířit, pal, zamířit, pal, zamířit, pal…
- Plán B: Měňte směr v závislosti na tom, co se naučíte
- Plán Z: Skočte do záchranného člunu a přeskupte síly
- Využití informací ze sítě
- Vytvářejte opravdové vztahy
- Vaše rozšířená společenská síť: kontakty druhého a třetího stupně
- Nejlepší pracovní síť: soudržná a různorodá
- Jak posilovat a udržovat svou síť
- Agilní mysl: buďte zvědaví
- Využívejte příležitosti, ve kterých ostatní chybně vidí riziko
- Paradox proměnlivosti: malé ohně zabraňují velkému požáru
- Vyrovnávejte se s profesními výzvami za využití informací ze své sítě
- Využívejte náhodné příležitosti
- Poskládejte z informací komplexní poznatky, na jejichž základě můžete jednat

Autoři knihy hned v úvodu čtenáře upozorňují: „Tato kniha není příručkou o hledání práce. Nenajdete v ní tipy na to, jak zformátovat svůj životopis nebo jak se připravit na přijímací pohovor. To, co v ní najdete, je nastavení mysli a soubory dovedností potřebných k přizpůsobení se budoucnosti. Objevíte strategie, které vám pomohou rozšířit síť vašich kontaktů, získat konkurenční výhody a lepší profesionální příležitosti.“

Na otázku: „proč startup?“ autoři odpovídají: když založíte novou společnost, děláte rozhodnuti v prostředí, kde máte málo informací, málo času a nedostatečné zdroje. Neexistuje žádná záchranná síť, takže musíte přijmout určité riziko. Konkurence se mění, trh se mění. Životní cyklus firmy je značně krátký. Podmínky, ve kterých podnikatelé zakládají a rozvijejí firmy, jsou podmínky, ve kterých dnes všichni žijeme, když vytváříme svou kariéru. Nikdy nevíte, co se stane příště. Informace jsou omezené, zdrojů je málo. Konkurence je tvrdá a svět se mění. Doba, kterou strávíte najedná pozici, se zkracuje. To znamená, že se musíte neustále přizpůsobovat. A když se nepřizpůsobíte a spadnete, nikdo vás nezachytí: ani váš zaměstnavatel, ani vláda.

Kniha se nepokouší o úplnou analýzu všech myšlenek týkajících se podnikání. Autoři čerpali z podnikatelských strategií, aby umožnili dosáhnout dvou svých cílů:
a) ukázat nám jak přežít v době změn a nejistoty, jak dosáhnout zdravé stability v kariéře tím, že se budeme přizpůsobovat.
b) vybavit nás strategiemi, které nám umožní vyniknout nad ostatními a prosperovat jako globálně konkurenceschopný profesionálové.
Nabízené podnikatelské strategie nejsou kouzelné, pomohou nám ale posunout se na „zaseknutém eskalátoru“ a nejenom přežit, ale i rozkvétat v dnešním roztříštěném světě práce.

Autoři zdůrazňují poznatek, podle kterého dobrý kariérní plán spočívá v souhře třech součástí – našich aktiv, aspirací a tržní reality. Tyto díly do sebe musejí zapadat. Na třech částech skládačky je možné začít pracovat, když jsou součástí dobrého plánu. Nabízejí systém plánování, označovaný zkratkou ABZ. Jde o přizpůsobivý postup plánování, který propaguje metodu pokusu a omylu. Dovolí nám agresivně využívat pozitivní riskantní situace a chránit se proti rizikům negativním. Plánování ABZ je proces, který je stejně důležitý pro čtyřicátníka nebo padesátníka jako pro čerstvého absolventa univerzity. Kariéra nemá žádný začátek, střed ani konec; bez ohledu na věk nebo stadium kariéry, celý život budete plánovat a upravovat.

Plán A je to, co děláme právě teď. Je to současné využití našich konkurenčních výhod. V rámci plánu A děláte malé úpravy, tak jak získáváte nové zkušenosti; provádí¬ té pravidelně iterace. Plán B představuje aktivity, které podnikneme, když potřebujeme změnit buď cíl, nebo způsob, jak se k němu dostat. Plán Z je záložní pozice.: Naše záchranná varianta. Jistota plánu Z nám dovoluje přijímat rizika v plánech A a B.

V této souvislosti nás autoři důrazně vyzývají:
- Plánujte na základě svých konkurenčních výhod
- Dávejte důraz na učení
- Učte se praxí
- Dělejte malé, odvolatel ne kroky
- Myslete dva kroky napřed
- Udržujte si vlastní identitu nezávislou na konkrétním zaměstnavateli

Velký důraz kladou autoři na budování a využívání sítě kontaktů, která nám pomáhá překonávat nástrahy světa. Cituji: „Bez ohledu na to, jak brilantní mozek nebo strategii máte, jako sólo hráč vždy prohrajete s týmem. Atleti potřebují kouče a trenéry, zázračné děti rodiče a učitele, režiséři potřebují producenty a herce, politici dárce a stratégy, vědci partnery do laboratoře a rádce. Týmová práce je bezpochyby ve světě startuj v popředí. Velmi málo nových firem založí jediná osoba. Všichni ve světě podnikání se shodují, že nic není důležitější než sestavit talentovaný tým.

Autoři upozorňují na vlastnost, která při hledání příležitostí pohání jako elektřina všechny ostatní činnosti: zvědavost. Podnikatelé přetékají zvědavosti: vidí příležitosti tam, kde ostatní vidí problémy, protože zatímco ostatní si jednoduše stěžují, podnikatelé se ptají Proč? Podnikání začíná u naštvaného údivu. U podnikatelů z této kombinace vznikají nové obchodní příležitosti. Při budování naší kariéry zvýší zvědavost (ať už s frustrací, nebo bez ní) naši vnímavost vůči pracovním příležitostem.

Zajímavá je úvaha týkající se míry otevřenosti variant postupu. Autoři nedoporučují nechat si všechny možnosti otevřené“, považují to za větší riziko než se pustit do akce. Rozhodnutí snižuje příležitosti krátkodobě, ale zvyšuje jejich počet dlouhodobě. Abychom se ve své kariéře posunuli vpřed, musíme se rozhodnout pro určité příležitosti jako součást svého iterativního plánu, přes pochyby a nepohodlí. Rizikem v souvislosti s kariérou rozumíme možnost negativních důsledků daného rozhodnutí a pravděpodobnost, že k nim opravdu dojde. Rizikové situace jsou potom ty, u kterých míra rizika překročí určitou hranici. Naučit se přesně odhadnout úroveň rizika určité situace není z několika důvodů snadné. Zaprvé, riziko je jak osobní, tak situační. Co je rizikové pro vás, nemusí být rizikové pro někoho jiného. Riziko je navíc dynamické. Vy se měníte, konkurence se mění, vět se mění. Co vám připadá riskantní dnes, nemusí být riskantní za měsíc nebo za pět let. Nic není obecně riskantní nebo bez rizika; je to záležitost míry a ta se bezmezně mění v závislosti na situaci a osobnosti. Předstírání, že se můžete vyhnout riziku, způsobí, že zmeškáte příležitosti, které mohou změnit váš život. Autoři nás upozorňují: „pamatujte si: nebudete-li vyhledávat riziko, najde si vás samo“.

Velkou pozornost se věnuje v knize t. zv. síťové gramotnosti. Když přišel internet, masivně znásobil množství denně vytvářených a indexovaných informací. Nezbytností se stala t. zv. vyhledávací gramotnost – schopnost zadávat optimální termíny k vyhledávání, přebrat moře výsledků a věnovat se odkazům, které nabízejí nejlepší informace. Dnes však nestačí ani vyhledávací gramotnost. Větší výhody nabízí síťová gramotnost: vědět, jak se dostat k informacím pohybujícím se ve vaší síti, dát jim smysl a využít je. Autoři čtenáře vyzývají: „využívejte náhodné příležitosti“. Ke šťastným náhodám dochází, když jsme v pohybu, když něco děláme. Náhodné informace z naší sítě se objevují podobně – když jsme ve styku s lidmi. Náhodné informace jsou jedním z důvodů, •proč se technologické startupy stěhují do Silicon Valley, i když tam panuje tuhá bitva o talentované lidi, zdroje a pozornost. Možnosti získání náhodných informací zvyšuje to, když budete informace síti poskytovat. Získání kvalitních informací ze sítě je těžké. Každý si umí přečíst knihu nebo blog. Každý umí mluvit s náhodnými lidmi v práci nebo sousedství. Je ale mnohem těžší najít ty správné lidi, se kterými je dobré mluvit o různých záležitostech, ptát se těchto lidí takovým způsobem, aby odpovědi byly co nejužitečnější, a shrnout jednotlivé informace do smysluplného celku. Získávání informací ze sítě je pokročilá činnost: budete-li ji vykonávat dobře, získáte konkurenční výhodu.

Velmi zajímavou a užitečnou je úvaha na téma podmínek jak se stát podnikatelem. „Instinkty je potřeba pěstovat. Potenciál je třeba realizovat. Můžete vzít svůj život do vlastních rukou a aplikovat podnikatelské dovednosti na jakoukoli práci, kterou budete dělat. Otázka zní – budete to dělat?“ Kvůli neustálým změnám a nejistotě jsou staré kariérní strategie neefektivní. Kariérní výtah se definitivně zasekl. Pakt mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je stále méně pevný. Soutěž o příležitosti je tvrdá.

Celosvětově konkurenceschopní profesionálové jsou zapojeni do silných sítí. Spojenci vám pomáhají rozvinout konkurenční výhody, vytvářet plány ABZ, věnovat se průlomovým příležitostem, přijímat rozumná rizika a využívat informace ze sítě. Musíte v každém případě řídit svou kariéru, ale musíte také investovat do kariér ostatních lidí ve své síti, kteří vám pomáhají a kterým na oplátku pomáháte vy. To je podle autorů knihy důvodem, proč osvícené podniky spojují své obchodní cíle s cíli společensky prospěšnými. Proto věnují čas a peníze na rozvoj komunit, ve kterých podnikají.

Klíčové poselství autorů zní: „je skutečností, že se měníte, lidé kolem vás se mění a celý svět se mění – je tedy nevyhnutelné, že se bude vyvíjet i sada doručení.“ Vyzývají nás: „začněte využívat svou síť. Začněte investovat do svých dovedností. Začněte přijímat inteligentní rizika. Začněte se věnovat průlomovým příležitostem. Ale především začněte pracovat na svých vlastních odlišných kariérních plánech: přizpůsobujte pravidla svému měnícímu se životu. Vaše kariéra je vaším startupem“.

Na webových stránkách knihy: www.startupofyou.com, najdete více informací a některé pokročilejší strategie, jak investovat do sebe, jak posílit svou síť a přeměnit svou kariéru. Na stránkách najdete k volnému stažení materiál ve formátu PDF, který popisuje pokročilé techniky, jak využít některé ze strategií v této knize na službě LinkedIn. Pro plné pochopení myšlenek knihy doporučuji využít další volně nabízený soubor, shrnující všechny klíčové body. Materiál je naformátován tak, aby mohl být využit jako váš „vhodný malý dárek“ pro někoho v síti.

Kniha je psána srozumitelným jazykem, má čitelnou logickou strukturu, kombinuje metodické a praktické přístupy. Na konci každé kapitoly autoři uvádění seznam specifických činností, které můžete podniknout jako investici do vlastního rozvoje.

Svoji knihu považují autoři za svůj dar společnosti. Jsou přesvědčeni, že nástroje, popsané v této knize, mohou zlepšit náš život i společnost. Vyzývají nás: „Investujte do sebe, investujte do své sítě a investujte do společnost. Budete-li investovat na všech třech frontách, budete mít největší naději využít svůj maximální profesní potenciál.“

Knihu vřele doporučuji všem, kdo hledají odpovědi ( nejen ) na následující otázky:
- Jak přizpůsobit kariéru měnícím se podmínkám?
- Jak rozvíjet svou konkurenční výhodu?
- Jak budovat a udržovat síť vztahů a spojenectví?
- Jak nacházet jedinečné příležitosti, které urychlí váš kariérní růst?
- Jak získávat informace, které vám pomohou dělat lepší rozhodnutí?

doc. Arnošt Katolický www.akamonitor.cz -   5. června 2913.