AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


Monitoring

 časopisů
weblog

 

Recenze knihy
"Cloud Computing"
Praktický průvodce
Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Robert Elsenpeter  

Odborný weblog
NOVÉ KNIHY


Nový weblog
EXPRESSION
STUDIO 4


Nový weblog
MIND MAP AKA


Digitální
FOTO

weblog


Fotogalerie
AKA MONITORU


AKA MONITOR
ISSN 1804-042X


Computer Press, a. s., 2011. Vydání první.
Originál edítion copyright 2009 by The McGraw-Hill Companies.

Cloud computing je všude. Otevřete libovolný technický časopis nebo navštivte téměř jakýkoli web či blog z oboru IT a určité tam naleznete něco o cloud computingu.
Z cloud computingu se v posledních letech stalo módní téma. Pracovníci na různých pozicích vaší organizace by se s ním měli seznámit z odlišných úhlů. Kniha vysvětluje některé základní principy cloud computingu a postupy, kterými mohou společnosti používat příslušné nástroje.

Obsah knihy je rozdělen do 3 části:
Část I: Začínáme
Část II: Technologie cloud computingu
Část III: Cloud computinq v praví
Seznam kapitol
- Základy cloud computingu
- Vaše organizace a cloud computing
- Cloud computing s obry.
- Argumenty pro přechod podniku na cloud
- Hardware a infrastruktura
- Přístup ke cloudu
- Úložiště cloudu
- Standardy…
- Software jako služba.
- Software plus služby.
- Vývoj aplikací.
- Lokální cloudy a tencí klienti
- Přechod do cloudu
- Optimální postupy a budoucnost cloud computingu
- Slovníček pojmů, dodavatelé a zdroje informací.
- Rejstřík

Autoři knihy
Anthony T. Velte, CISSP, CISA, působí v oboru informačních systémů více než 20 let. Je spoluautorem více než tuctu knih. Toby J. Velte, Ph.D., je mezinárodně úspěšný autor článků a knih o podnikových technologiích..V současnosti pracuje na severu USA v pobočce společnosti Microsoft. Robert Elsenpeter je oceňovaný autor a novinář, nezávislý spisovatel a autor více než desítky techtologických knih.

Cílem knihy je, aby se čtenáři dokázali vyznat v reklamnich sloganech a vyhodnotit nabízená řešení cloudů s ohledem na vynaložený čas, energii a finanční náklady. Kniha obsahuje užitečné informace a odkazy na informační zdroje.

O cloud computíngu se v současnosti v oblasti počítačových technologu mluví nejčastěji. Různí lidé pojmu cloud computing rozumí odlišně. Tato kniha se snaží předložit srozumitelný úvod do problematiky.

Přes všechny užitečné funkce, které cloud zajišťuje, existují úkoly, které se pro něj nehodí. Některé aplikace je lepší spouštět místně. Místní správa je nejvhodnější například pro kriticky důležité podnikové procesy. Je potřeba zminit také hledisko bezpečnosti a zákonných předpisů. Bezpečnost má v technologii cloudů zásadní význam, stejně jako v jiných oblastech.

Autoři nejdříve rozebírají definici cloud computingu a věnují se rozvoji nasazení této technologie.  Cloud computing slibuje úsporu provozních a investičních nákladů. Velkou pozornost věnují autoři otázce – k čemu cloud computing v praxi slouží? Cloud computíng  přináší aplikace, způsob zobrazení, manipulace a sdílení dat. Podobně jako u jejich protějšků instalovaných do lokálních počítačů, existuje v oblasti cloud computingu mnoho základních programů. Liší se však způsob práce s těmito programy. Nejčastěji se setkáte s úložištěm a databází.

Nabídky cloud computingu se přizpůsobují požadavkům odběratelů. Kniha umožňuje čtenáři, aby porozuměl, jak může jeho společnost cloud computing optimálně využít a která řešení by mohla být pro vaše požadavky nejvhodnější.

Cloud computing není dokonalý a v některých případech se mu podniky měly vyhnout. Autoři takové případy v knize věcně prozkoumali. Autoři uvádějí faktory, na kterých závisí vhodnost nasazení cloud computingu:
- Poměr nákladů a výnosů
- Rychlost poskytování
- Využitá kapacita
- Případné předpisy o nakládání s daty
- Organizační struktura vaší firmy a jejích informačních technologií
V řadě případů představuje cloud computing optimální řešení podnikových požadavků, jsou však firmy, pro které koncepce cloud computingu není vhodná. Autoři podrobně probírají k čemu lze cloudy použít, a také na to, kdy se jim vyhnout. 
Aplikace cloudu se od výpočetních cloudů liší v tom, že využívají software, který závisí na infrastruktuře cloudu. Aplikace cloudu jsou verzí koncepce Software jako služba (SaaS – Software as a Service) a zahrnují webové aplikace poskytované uživateli prostřednictvím prohlížeče nebo aplikace typu Microsoft Online Services. Tyto aplikace přesunují hosting a správu IT do cloudu.

Autoři postupně probírají to, co může cloud computing vaší organizaci nabídnout: škálovatelnost,  jednoduchost , zkušení dodavatelé , více interních prostředků , zabezpečení.  Následuje rozbor omezení a hledisek zabezpečení.

Jednu z hlavních myšlenek knihy formulují autoři slovy:
„Váš potenciální přechod na cloud závisí na vaší organizaci, na vašich cílech a na tom, zda vám cloud pro jejich dosažení může pomoci. Tato kniha sice pojednává o cloud computingu (jak je ostatně zřejmé z názvu), ale není jejím cílem vás pro přechod na cloud za každou cenu přesvědčit. V praxi existují případy, kdy není cloud vhodný. V jiných případech byste však rozhodně cloud computing měli do svého arzenálu IT doplnit.“

Ve čtvrté kapitole se  autoři zabývají tím, jaké vybavení potřebujete na straně své organizace a jak je potřeba jej nakonfigurovat s ohledem na optimální interakci s vaším cloudem. V další kapitole se autoři podrobně věnují  nástrojům, pomocí nichž se lze připojit ke cloudu. Můžete se tedy rozhodnout, které nástroje budou nejlepší pro vaši organizaci a její konkrétní potřeby. V sedmé kapitole autoři rozebírají specifické vlastnosti úložiště cloudu, k jakým aplikacím slouží, kdy jej není vhodné nasadit a s jakými bezpečnostními aspekty je spojeno. Představují některé oblíbené dodavatele cloudu a ejich nabídky.

V osmé kapitole se autoři věnují převládajícím standardům, díky nimž může cloud computing fuňgovat, a také na nejrůznější standardy, které slouží k vývoji aplikací pro cloud. V deváté kapitole se rozebírají principy fungování koncepce SaaS a prozkoumáme její klady zápory. Autoři ukazují jak konkrétní dodavatelé software jako službu poskytují a jakou má koncepce SaaS podobu v různých oborech.

V desáté kapitole je pojednáno o výhodách a nevýhodách koncepce software plus služby. V jedenácté kapitole autoři rozebírají různé nabídky některých poskytovatelů cloudu. Varianty se liší svou složitostí a dostupnými funkcemi. V dvanácté kapitole se čtenář může podívat na vizualizaci a její výhody. Seznámí se s hlavními technologiemi pozadí vizualizace a rozebereme případ společnosti, která se rozhodla přejít od tradičního cent realizovaného modelu k vizualizovanému prostředí. V třinácté kapitole jsou rozebrány nástroje a strategie migrace pro entity na různých úrovních – počínaje jednotlivci a malými skupinami přes středně velké organizace a konče velkými podniky.
Čtrnáctá kapitola nese název: Optimální postupy a budoucnost cloud computingu

Když přejdete do cloudu, potřebujete zajistit, aby vše dobře fungovalo i nadále. Při optimalizaci řešení doudu je potřeba se zaměřit na mnoho aspektů – od technické až po lidskou stránku. V závěrečné kapitole se podíváte na optimalizaci využití cloudu a prodiskutujeme, které parametry lze upravit a jaké nástroje je k tomu možno využít.
První částí přílohy je slovníček pojmů z oblasti cloud computingu. Jedná se o žargon, který pravděpodobně kolem cloud coraputingu často uslyšíte. V další části autoři představují některé společnosti, které nabízejí vlastní služby doudu. Závěrem nabízejí iformační zdroje, kde se můžete dozvědět více.

Cloud computíng je velmi rozsáhlé téma, které se rychle vyvíjí. V tomto praktickém průvodci čtenářnajde vysvětlení základních princípů cloud computingu a postupy, pomocí nichž můžete ve svých firmách zapojit nástroje, které jsou v současnosti v oblasti cloud computingu k dispozici. Díky správně zvolenému řešení cloudu můžete pak omezit čas strávený údržbou serverů a klientů. V knize najdete podrobnosti o klíčových tématech, například hardwaru, platformách, standardech, migraci, zabezpečení a ukládání dat. Dozvíte se také, jak postupují jiné organizace a jaké mají v oboru cloud computingu záměry.

Kniha poslouží
každému, kdo nedávno poprvé zaslechl termín „cloud computing“ a potřebuje vědět, co to je a jak to lze využít Knihu rovněž upotřebí vrcholový management, vedoucí oddělení, analytiči a profesionálové IT různých specializací.  Kniha je určena širokému okruhu čtenářů, všem  kdo se chce dozvědět více o cloud computingu. Oddělení IT může využít cloud k podpoře firemních cílů, ale díky správně zvolenému řešení cloudu může také omezit čas strávený údržbou serverů a klientů, např. instalací softwarových oprav a aktualizací. Místo toho může věnovat více času inovativním činnostem, které přispívají k lepší prosperitě firmy.
Kniha pomůže porozumět cloud computingu i pracovníkům z jiných oddělení. Přechod z tradiční síťové infrastruktury na řešení cloudu může být pro některé zaměstnance těžký. Informace o jednotlivých rolích, prvcích řešení a důvodech změny mohou tento přechod usnadnit.

doc. Arnošt Katolický,
1. června 2011.
 

 

doc.aka(@)akamonitor.cz