Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

Návštěvnost
v měsíci
květnu 2006
249.023
přístupů

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2006

 

RAW s programem Adobe Photoshop CS

Bruce Fraser

 


 


       Plnobarevná kniha Buce Frasera vyšla v ZonerPressu v překladu Jiřího Šmoldase v roce 2005. Množství diskuzí vedených na webu potvrzuje aktuálnost tématu, kterému je kniha věnována. Výskyt nejrůznějších argumentů i laických názorů pro i proti používání souborů RAW si vynutil zpřístupnění seriozního komplexního zpracování, které usnadní rozhodování zájemců o koupi fotoaparátů vybavených možností práce s RAW a majitelům takových přístrojů poskytne cenné rady a zkušenosti, které jim umožní plné využití předností, které RAW poskytuje.
       ZonerPress šel cestou vydání překladu. Tím nejen úspěšně, ale i dostatečně rychle  reagoval na zájem majitelů i zájemců o koupi digitálních aparátů vyšších tříd, kteří projevují stále větší zájem o možnosti snímání do souborů RAW.
Výběr autora i překladatele se vydavateli vydařil. Bruc Fraser je známým autorem řady bestsellerů – např. „Real World Adobe Photoshop“, „Real World Color Management“ aj. Překlad nebyl snadný a Jiří Šmoldas se s ním vyrovnal velmi úspěšně.
       Celý výklad autora směřuje k odpovědi na dvě základní skupiny otázek:
- první se týká vlastního RAWu:
Co je to vlastně „formát“ RAW, jaké výhody, ale i nevýhody přináší digitálním fotografům?
- druhá skupina otázek je ryze praktická:
Jak a čím soubor RAW efektivně zpracovat, aby bylo možné v maximální míře těžit z výhod, které fotograf může získat, a jak omezit jeho nevýhody na minimum?
       Za ideální nástroj pro hromadnou práci se soubory RAW, od přejmenování, výběrů, přiřazení klíčových slov až po klasifikaci a řadu dalších možností, považuje  autor Photoshop, kterému se v knize plně věnuje.
       Kniha je zaměřena na možnosti, které tento profesionální grafický program - Photoshop CS (konkrétně jeho česká verze) – nabízí.. Nezabývá se srovnáváním Photoshopu s jinými programy, soustřeďuje se především na práci se zásuvným modulem Camera Raw. Kniha přináší celou řadu praktických ukázek použití jednotlivých nástrojů, řešení problémů, ale i možností individuálního nastavení a optimalizace.
       Významnou částí knihy jsou možnosti automatizace, ať již jde o využití dávkového zpracování s akcemi Photoshopu nebo komplexních postupů typu Fotogalerie pro web a dalších.
       Obsah knihy je rozdělen do sedmi kapitol:
1 - RAW formát digitálních aparátů
2 - Jak funguje Camera RAW
3 - Práce s Camera Raw
4 - Prohlížeč souborů
5 - Pracovní tok
6 - Metadata
7 - Automatizace
      Výběr dílčích témat, která mne v knize zejména zaujala:
- Proč snímat do RAW?
- Omezení formátu RAW
- Digitální negativ
- Úpravy a degradace obrázku
- Z RAWu do barvy
- Sledujte histogram!
- Struktura Camera Raw
- Ovládací prvky pracovního toku
- Camera Raw prakticky
- Práce v prohlížeči
- Zpracování obrázků
- Vyrovnávací paměť prohlížeče
- Co je XMP a proč se o něj zajímat?
- Přehrabujeme se v metadatech
- Nahrávání akcí pro dávkové operace
- Prezentace PDF
- Pokročilá automatizace
Podrobný obsah je vystaven na portálu vydavatele.
Více na adrese: ZDE ZDE
Kniha vychází vstříc zájemcům o poznatky týkající se práce fotografa, který disponuje, nebo uvažuje o pořízení kvalitního přístroje a chystá se plně využít jeho možnosti. Nejde o knihu typu „škola digitální fotografie“, ale o podrobný a odborně fundovaný  výklad na specializované téma. Čtenář v knize najde vše co odpovídá jejímu názvu.
     
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

4. června 2006.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877