AKA MONITOR
www.akamonitor.cz
 
Internetové rádio - AKA RADIO - vysílací prostor
vzdělávacího a zpravodajského portálu
doc. Arnošta Katolického

Adresa vysílacího kanálu

http://ubroadcast.com/channel/akaradio
 
 
TIP: zasuňte kurzor do okna - nabídne se ovládací panel přehrávače.
 

Ukázka video-vysílání on-demand ( na vyžádání )

Video-slideshow, prezentující produkt
Photo Movie Theater, vytvořená s využitím programu Photo Movie Theater


http://ubroadcast.com/channel/akaradio
název kanálu: akaradio
po otevření vysílacího kanálu
kliněte na logo AKA RADIO a poté na
Video on Demand from this Broadcaster
a zvolte epizodu "Photo Movie Theater"

Tip: posuňte kurzor do obrázku, otevře se ovládací panel přehrávače!

 

Doc. Arnošt Katolický - doc.aka(@)akamonitor.cz