Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

PROJECT
98,2000,2002
Praktické příklady
Podrobný průvodce začínajícího uživatele
Karel Hyndrák
 

 

Kniha Karla Hyndráka vhodně doplňuje mezeru mezi tituly zaměřenými především
na projektový management, jeho teorii a metody řízení na straně jedné a tituly věnovanými detailní charakteristice software. V 22 kapitolách probírá implementaci sw produktu MS Project na konkrétních úlohách. Úlohy jsou rozděleny do dvou tříd: jednodušší a složitější. Složitější úlohy jsou chápány jako případové studie. Každá kapitola je věnována jedné úloze, má svůj metodický cíl, své obsahové zaměření a lze ji chápat buď jako samostatnou část, kterou lze probírat samostatně, nebo jako určitou etapu poznávání práce s MS Projektem. Kniha obsahuje detailní návody, krok za krokem, jak postupovat při řešení. Textové postupy jsou doprovázeny vhodně volenými obrázky obrazovek.
            Kniha je psána srozumitelným jazykem , zahrnutí detailních pracovních postupů neubírá nic na metodickém přínosu práce.
            Autor respektuje vývoj produktu, kniha zahrnuje úlohy související s multiprojektování, s prací v síti, s podporou společné práce skupin řešitelů – projektových týmů.  Většina složitějších úloh vede čtenáře k využití některé z moderních komunikačních metod a především k spolupráci MS Project s aplikace MS Office – Word a Excel.
            Pro ilustraci obsahu a pojetí uvádím výběr ze zaměření vybraných úloh:
- zkracování úkolů na kritické cestě, sledování přesunu kritické cesty
- práce s úkoly a s kalendáři, změny závislosti úkolů
- filtrace a třídění dat v projektu plánovaném s pevným koncem
- sdílení vlastních položek mezi více projekty
- práce se zdroji, výpočet zisku a úpravy cashflow, grafický výstup v excelu
- sestavení rozpočtu, aktualizace dat a spolupráce s programy Excel a Word
- využití všech možností formátování, úpravy výstupů a spolupráce s aplikace MS Office
- práce s materiálovými zdroji a jejich promítání do variabilních nákladů
- práce s multiprojektem, řešení externích předchůdců a následovníků, sdílení zdrojů
- hypertextové odkazy a přenos úkolů do Outlook
- praktická aplikace teorie PERTu
- Earned Value Analysis – výpočty pomocí Projectu
- práce skupiny na WWW v MS Project Centralu
- procvičení práce s komplexním projektem včetně realizace, podrobně podle fází
            Zahrnutím podrobné informace o MS Project Central 2000 a o nové verzi MS Project 2002 přispívá autor zkušenějším uživatelům k poznání nových možností a nových nároků.  Umístěním srozumitelného pojednání o MS Project Central je kniha svým způsobem unikátem v české PM literatuře.
            V hodnocené práci jsem neshledal  žádné nedostatky, nepočítám-li poněkud zvláštní názvy kapitol ( „Hvězda“, „Rybářův přítel“, „Kosa na kámen“, „Valigurky“ ,„Multivitamin“ apod. ). Považuji za sporné, zda takového názvy pomáhají v orientaci čtenáře. Nicméně ani tato zvláštnost nemění nic na skutečnosti, že jde o knihu, která bezesporu patří do knihovny projektantů a projektových manažérů. Autorův přístup k látce považuji za užitečnou a ne bezúčelnou změnu v zaběhnutých tradičních přístupech k implementaci sw nástroje v projektovém managementu. Knihu jsem se zájmem prostudoval právě z hlediska metodického přístupu k implementaci známých i méně známých možností implementace MS Projectu v praktickém životě.

Doc. Arnošt Katolický
20. prosince 2002.
Doc.aka@akamonitor.cz

www.akamonitor.cz

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc  - 20.prosince 2002.

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,0728-218877