Vzdělávací a zpravodajský portál

AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc. Arnošt. Katolický

Odborný blog pro internetové rádio


Internetové vysílání
Nabídka služeb portálu ubroadcast.com a možnosti jejích využití
 

Recenze služby poskytovatele vysílacího prostoru

ubroadcast.com
ubroadcast - stručná prezentace
1. část - prezentace ubroadcast
2. část - příjem vysílání
3. část - správa stanice
4. část - živé vysílání
 

Další zdroje

 

Odborné weblogy

Monitoring časopisů
Novinky na portálu AKA MONITOR
Recenze knih a upoutávky na nové knihy
Computer Press
ZonerPress
Czechia - Zoner
Česká společnost pro systémovou integraci
GRADA
Management Press
Západočeská univerzita v Plzni
AVG
Weblog pro DIGI-foto
Foto-galerie-aka


V tomto textu chci přiblížit službu portálu „ubroadcast.com“, tak jak jsem ji poznal během několikadenního experimentování. Přehled funkcí a pohled do prostředí konkrétní služby, zaměřené na poskytování vysílacího prostoru, by měl usnadnit pochopení specifických vlastností internetového vysílání  a následně usnadnit rozhodování o využití služby tohoto typu
Ubroadcast je zahraničním poskytovatelem vysílacího prostoru pro internetové rádio a internetovou televizi. Nabídku ubroadcast.com jsem našel poté, co jsem hledal možnost zřídit své vlastní internetové vysílání a to bez velkých nákladů a bez velkých starostí.  Portál ubroadcast hostuje více než 20.000 stanic. Provozovatelem služby je firma OTCBB: UBCI se sídlem v San Diegu.

Proč jsem se rozhodl spojit své poznávání možností
a problémů internetového vysílání se systémem ubroadcast?
Hlavní důvody jsou tyto
:
- ubroadcast ( dále jen UBC ) nabízí po stránce HW a SW plně  zabezpečený hosting pro vlastní internetové rádio,
- UBC nabízí kromě radiového i televizní ( video ) vysílání,
- broadcasting je řešen s ohledem na uživatele bez speciálních znalostí z oblasti audio a video vysílání,
- zřízení vlastní stanice je po jednoduché registraci dílem  doslova několika minut. Pro zvládnutí procedur UBC nabízí free balíček, který je omezen počtem současných posluchačů a velikostí paměti, která je k dispozici, ale všechny funkce jsou plně funkční,
- UBC nabízí oba režimy vysílání – živé i na vyžádání,
- počet souborů ( videa a podcastů ) nabízených na vyžádání je omezen pouze velikostí paměti,
- broadcasting podporuje volbu zdroje signálu, určení kvality
videa a nastavení video monitoru ( live, local, disables ), - systém umožňuje pořízení záznamu během vysílání, s tím, že záznamy jsou ihned přístupné
- videa i podcasty lze uploadovat před vysíláním, při čemž max velikost souborů ( 100 MB při formátu FLV ) je přijatelná,
- uploadovat lze i fotografie, při čemž existuje možnost nechat přehrávat sled fotografií během audio vysílání, 
- při „off air option“ lze zadat požadavek na přehrávání posledně zaznamenaného videa,
- vyhledávání stanic na portálu UBC je dobře podporováno, třídění je podle názvu, času vzniku stanice, návštěvnosti a bodového hodnocení,
- systém nabízí odděleně volby ze stanic s aktuálně živým  vysíláním a s nabídkou na vyžádání,
- UBC umožňuje přihlášeným posluchačům interaktivní výměnu zpráv, vkládání komentářů a rating ( bodové hodnocení),
- systém umožňuje sledování návštěvnosti stanice a vybavení přehledu za určené období,
- k jednotlivým videím lze přidat textové komentáře, dostupné posluchačům,
- zprávy lze nechat zasílat z účtu twitteru, nebo z manilového účtu,
- systém nabízí přímou adresu každého videa dostupného na vyžádání,
- Broadcast player provozovatele služby může být vložen  ( embeded ) a sdílen ( shared) na jiných webových stránkách,  v blozích a na  sociálních sítích, jako MySpace a Facebook.
- lze zapnout či vypnout chatování během vysílání, každá stanice  má vlastní webovou adresu,
- existuje systém záznamu pro „folowing“ ,
- v rámci profilu lze zobrazit historii s uvedením jmen a pořadí vysílaných videí,
- existuje možnost omezit přístup k vysílání heslem, systém  při zapnutí živého vysílání varuje před možností „být nahráván“,
- systém automaticky odesílá určenému okruhu posluchačů informativní e-mail  ihned v okamžiku zahájení vysílání stanice,
- možnost vypnutí zobrazení počtu aktivních posluchačů,
- v profilu stanice lze zadat podrobné 1 či více kategorií, podle kterých bude stanice vyhledávána ze seznamu,
- zřízení stanice i její provoz nevyžadují žádné speciální znalosti z oblasti broadcastingu,
- měsíční poplatky za hostování stanice určené pro méně náročné projekty jsou přijatelné,
- volitelné logo stanice ( upload obrázku ).

UBroadcast.com umožňuje – díky snadnému ovládání - komukoliv, aby se stal producentem živé a interaktivní radiové nebo televizní show prostřednictvím internetu. Představuje komplexní platformu – TV a rádio – která poskytuje Live ( žívý) nebo On Demand ( na vyžádání ) vysílací kanál.

Služba ubroadcaast.com je placená. Výše měsíčního poplatku se pohybuje od 10 do 100 USD, podle toho kolika posluchačům má být umožněnou současné připojení k vysílači ( od 250 do 2000 ) a jak
velká paměťová  kapacita je k dispozici ( od 0,25 do 10 GB ).  Pro ověření možností ubroadcast.com je nabízena bezplatná verze s kapacitou paměti 0,01 GB a počtem posluchačů 2.  

Několik námětů jak lze služby ubroadcast.com využít:
- začněte tím, že si vyberete nějakou oblast, která není pokryta běžnými medii a která vás zajímá a o té se rozhovořte, nebo o ní natočte a vysílejte – živě nebo ze záznamu – třeba novinky,
- vybudujte alternativní lokální zpravodajskou stanici, která bude informovat o událostech, které se mají odehrát, nebo které se uskutečnily ve vašem okolí ( regionu, obci, atd. )
- věnujte se lokálním sportovním nebo kulturním akcím, které souvisejí s vaší školou nebo univerzitou,
- zaznamenejte a vysílejte živé koncerty své kapely nebo obsah vašich CD záznamů z jejich koncertů,
- produkujte svá vlastní videa, TV seriály, přehrávejte videozáznamy,
- komunikujte se svými zaměstnanci nebo akcionáři v rámci živé, interaktivní nebo zaznamenané besedě, diskuzi,
- propagujte svoji produkci nebo službu, uspořádejte živé představení své produkce,
- na své stanici DJ hudbu nebo přehrávejte videa,
- vysílejte živě různá setkání, kterých se mohou vaši příbuzní nebo  přátelé „živě“ zúčastnit – a to jak veřejně, tak v režimu chráněném heslem, které jim sdělíte,
- zhodnoťte obsah svého vysílání formou nabídky sponzorství,  nebo reklamního času na své stanici za úplatu,
- a cokoliv dalšího co vás napadne…

Službě ubroadcast jsem věnoval několik slideshow, sestavených ze
screenshotů. Hlavní představuje poskytovatele a prezentuje  základní
vlastnosti  prostředí a funkce
ubroadcast.com. Najdete ji na adrese:
www.akamonitor.cz/slideshow/ubc/ubroadcast/.

Podrobnější prezentace je rozdělena do čtyř částí:
1. představení ubroadcast
www.akamonitor.cz/slideshow/UBC/UB1/
2. prostředí pro příjem vysílání uživatelem-posluchačem/divákem
www.akamonitor.cz/slideshow/UBC/UB2/
3. prostředí pro správu stanice
www.akamonitor.cz/slideshow/UBC/UB3/
4. prostředí pro živé vysílání.
www.akamonitor.cz/slideshow/UBC/UB4/

Využívání služeb poskytovatelů vysílacího prostoru ke zřízení vlastních internetových vysílacích stanic běžnými uživateli internetu už delší dobu nejsou pouze experimenty fandů. Na ubroadcast.com,  stejně jako na dalších portálech, existují již zavedená internetová
rádia a stále častěji i internetové televize
. K nejznámějším  zahraničním patří Pandora, ( která, bohužel, není z našeho regionu dostupná), dále grooveshark.com a live365.com.  Přibývají i nabídky českých poskytovatelů vysílacího prostoru.

Řadu informací na téma internetová rádia a tv můžete získávat průběžně na webové stránce mého nově zřízeného weblogu věnovaného tématice internetových rádií ( a internetových tv ) www.akamonitor.cz/internet-radio.htm, který patří mezi 25 odborných weblogů, provozovaných na vzdělávacím a zpravodajském portálu AKA MONITOR.

Internetová rádia představují perspektivní větev vývoje moderní komunikace ve společnosti.  V některém z dalších článků rozvedu podrobněji zvláštnosti internetových rádií.

( Pozn.: "akaradio" bude zprovozněno koncem února 2010. Jeho obsah bude zaměřen
na novinky na vzdělávacím a zpravodajském portálu AKA MONITOR, především na informace
z oblastí: ICT, IS, management, ekonomika, vzdělávání ( v knihách, časopisech a na webu ).
Adresa a podrobné informace o vysílání budou publikovány na stránce weblogu
www.akamonitor.cz/internet-radio.htm a na stránce www.akamonitor.cz/e7news.htm. )doc. Arnošt Katolický
12. února 2010.
 

 

V Plzni dne 12. února 2010.