Doc. Ing. Arnošt Katolický,  
Katedra  KIP - ZČU a
AKA-KONZULT

http://www.akamonitor.cz
ELEKTRONICKÁ KONFERENCE
"PROCESMAN"
Tato elektronická konference je věnovaná
teorii a praxi
procesního managementu


Do konference se přihlásíte zasláním e-mailu na adresu:
majordomo@list.zcu.cz
obsahem zpravy je:
SUBSCRIBE PROCESMAN
* * *
Konference je "uzavřená", takže vzápětí po odeslání přihlášky  budete informování o tom,
že přihláška podléhá schválení moderátorem konference. Smyslem toho opatření je
ochránit členy konference od nežádoucích zpráv nesouvisejících s tématem.
***
Prosím Vás proto, pošlete mi e-mail na moji adresu
doc.aka@akamonitor.cz
ve kterém uveďte základní informace o svém zájmu, s kterým
se do konference přihlašujete. O schválení přihlášky budete obratem informováni.
* * *
Adresa, na kterou budete zasílat své příspěvky je:
procesman@list.zcu.cz
Upozornění: adresa majordomo@list.zcu.cz slouží pouze pro správu konference,
nezasílejte na ní vlastní příspěvky! Nebudou rozesílány! Pozor na funkce REPLY
při odpovídání na e-maily došlé z konference! Odpověď je rozesílána VŠEM.


Věřím, že se i pro Vás účast v elektronické konferenci PROCESMAN stane
dobrým zdrojem poznatků a příležitostí k navázání kontaktů.
Arnošt Katolický - moderátor konference


Virtuální server PROCESMAN bude na adrese: http://www.akamonitor.cz/procesman/