AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

POSTŘEH - test pozornosti a pohotovosti

 
 
 
 
 
 
 
 
 


P O S T Ř E H
Autotest pohotovosti a pozornosti - zábavná soutěžní hra

K volnému stažení na adrese:
www.akamonitor.cz/postreh.zip

Screenshot: www.akamonitor.cz/postreh-obr1.jpgPRAVIDLA a OBSLUHA

Program - hra "POSTŘEH" se vyskytuje ve dvou verzích. Verze DEMO je k volnému stažení na Internetu. Verze plná může být poskytnuta na vyžádání. Následující "NÁVOD" nahrazuje ON-LINE nápovědu, která je součástí plné verze.

Program vygeneruje 3 x 4 dvojice barevných kruhů ve třech vedle sebe uložených polích. Rozmístění všech osmi kruhů je náhodné, některé dvojice kruhů stejné barvy jsou k sobě blíž, některé jsou od sebe dále. V každém ze tří polí probíhá generování samostatně. Ukolem uživatele programu, je pokud možná co nejrychleji postřehnout, ve kterém ze tří polí se vyskytuje dvojice kruhů stejné barvy, která je buď nejblíže k sobě nebo nejdále od sebe. Uživatel určuje nastavení volbou MIN nebo MAX před začátkem serie pokusů. Vygenerování a náhodné rozmístění kruhů může probíhat na jednotlivý povel uživatele - volba RUČNÍ, nebo je opakovaně spouštěno automaticky samotným programem - volba AUT. K prvnímu spuštění dojde po určení časového limitu pro jednotlivý pokus (viz dále).

Součástí výchozího nastavení pro celou serii pokusů je určení počtu pokusů v serii - volba MIN-Pokusů a stanovení časového limitu - volba LIM. V jednotlivém testu musí uživatel určit správné pole do vypršení stanoveného limitu. Pokud to nestihne včas, nebo pokud je jeho volba pole nesprávná, pokus je označeném jako neplatný a CELOU SERII pokusů je třeba opakovat! Délka serie je dána nastavením MIN-pokusů.

Test může být ztížen volbou ŠUM ( kliknutím na zaškrtávací pole) a určením počtu kruhů páté barvy (fialové), které jsou náhodně vygenerovány do všech 3 polí. Kruhy fialové barvy slouží pouze pro dezorientaci - neúčastní se vlastního testu, to znamená, že dvojice fialové barvy nejsou hodnoceny!!!

Proces testování je programem sledován a vyhodnocován průběžně se zprávou o výsledku po úspěšném splnění celé série pokusů. Nastavení podmínek testu nemá být v průběhu testu měněno!.

Vyzkoušejte si nejrůznější kombinace nastavení podmínek a posuďte obtížnost testu v konkrétních situacích.

Pokud se Vám autotest "POSTŘEH" zalíbil a máte zájem o plnou verzi, pošlete mi e-mail s uvedením celé poštovní adresy a adresu e-mailu. Jakmile najdu Vaši zprávu ve své e-mailové schránce, spojím se s Vámi a sdělím Vám za jakých podmínek můžete plnou verzi programu získat.
Odlišnosti plné verze spočívají:

  • v aktivní funkci tlačítek: NASTAV, ZNOVA a BODY
  • v podrobném popisu obsluhy programu a pravidel zahrnujícím všechny varianty využití
  • v popisu bodovacího systému, který Vám umožní využít "POSTŘEH" jako velmi zajímavou soutěžní hru.

Tlačítko ZNOVA Vam v plné verzi usnadní opakované spouštění programu. Tlačítko NASTAV Vám umožní upravit časové prodlevy (při automatické funkci programu) podle rychlosti Vašeho počítače. Tlačítko BODY Vám zobrazí výsledek testu podle bodovacího systému, který respektuje obtížnost různých variant kombinací volby: Ručně/Automaticky, Min/Max vzdálenost, uplatnění ŠUMU ano/ne, počet pokusů v souvislé serii a velikost časového limitu a jeho využití. Uplatněním bodovacího systému se test stává jednoduchou, ale zajímavou soutěžní strategickou hrou.

© Arnošt Katolický, AKA MONITOR, Plzeň
Poznámka: program vznikl v roce 1996, proto vyžaduje Vbrun300.dll.
V Plzni dne 1. července 2009.
 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz