AKA MONITOR

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc.
 
Informace pro studenty VŠMIE
a další zájemce o přístup k uzavřené části weblogu
 
Součást weblogu věnovaného
"Software Requirement Management - SRM"
www.akamonitor.cz/SRM.htm
 
     

Studenti VŠMIE a zvaní hosté získají přístup k obsahu uzavřené části portálu, věnovaného SRM, po odsouhlasení žádosti zaslané e-mailem na adresu
srm@akamonitor.cz
.

Studenti nechť v e-mailu uvedou jméno, příjmení, specializaci, ročník
a vlastní e-mailovou adresu.

Ostatní zájemci
nechť zašlou zprávu, v které uvedou svoji e-mailovou
adresu a telefonický kontakt. Následně budou seznámeni s podmínkami
získání přístupu k uzavřené části weblogu věnovaného SRM.

doc. Arnošt Katolický - 19.8.06.
www.akamonitor.cz/SRM.htm

 

     
 
doc.aka@akamonitor.cz