Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

Návštěvnost
stránek
AKA MONITORU
v měsíci
březnu 2008
přes
330.000
přístupů

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2008

 

Naučte se používat expoziční čas kreativně
Poznejte, jak zachytit a vyjádřit pohyb a fotografovat
při nízké hladině osvětlení

Bryan Peterson
 


 


Autorem knihy je Bryan Peterson, uznávaný profesionální fotograf, mezinárodně žádaný školitel a autor řady knižních bestsellerů, jejichž české překlady vydává vydavatelství Zoner Press téměř současně s originálem. B. Peterson píše jednoduše, zajímavé, s  nadhledem a se schopností ukázat podstatu věci. Přidáme-li k tomu více než stovku nádherných fotografií, které nejsou ilustrací k textu, ale představují jádro celé knihy, máme před sebou dílo, nad kterým zaplesá každý fanda fotografie, o profesionálech nemluvě.  

Anotace knihy
na stránkách Zoner Pressu charakterizuje knihu Bryana Petersona velmi výstižně, když na zadní straně obálky uvádí
Ústředním tématem publikace je expoziční čas. Na řadě působivých fotografií, předvádí autor různé způsoby a možnosti zachycení pohybu nebo naopak vytvoření iluze pohybu objektů, které jsou ve skutečnosti nehybné. Bryan Peterson dokáže i ve scéně, která na první pohled může působit nezajímavě, najít motiv, který stojí za fotografování, případně scénu fotografuje způsobem, který snímku vdechne život. Autor rád experimentuje a v knize vedle standardních postupů a doporučení uvádí celou řadu nápadů a námětů, které poslouží ve vlastní „kreativní“ tvorbě. Expoziční čas není ale jenom záležitostí pohybu a akčních scén – kniha se zabývá i fotografováním dlouhými časy pří nízké hladině světla, za šera nebo v noci.“

Měl bych říci, že jsem se opět – již po několikáté – ocitl ve stále stejné pasti. Když uslyším o knize od Petersona, musím se s ní seznámit. Když vidím to bohatství nápadů a rad, nemohu než nabídnout recenzi. A když se snažím knihu v recenzi přiblížit, vždy znovu zjistím totéž. Přiblížit textem knihu plnou nádherných fotografií, vystihujících cíl, ke kterému čtenáře autor svými doporučeními vede, jde jen velmi těžko. Takže jsem vždy znova nadšený a smutný současně. Naštěstí je tu ZonerPress s nabídkou bohaté sady vybraných ukázkových stránek z knihy, které nabízí ke stažení – viz dále v textu.

Ve snaze o podání co nejvěrnějšího knihy díla Bryna Petersona, volím v této recenzi kombinaci vlastního hodnocení s volnými citáty z originálního textu.

Téměř každý okamžik – ať je subjektivně velký nebo malý – nabízí nejrůznější objekty v neustálém pohybu: výskok, běh, chůze, let, potápění, tanec, hod, pád, skluz, tah, tlak, úder, nadouvání, otékání, točení, lámání, drcení, atd. Všechny tyto i jiné druhy pohybu vyjadřují pohyb a energii a dobrá fotografie, která tlumočí tento pohyb, obsahuje kromě vyjádření pohybu i projev emocí.

Podle autora je pohyb a energie to, co odpovídá naší vlastní psychologické potřebě být obklopeni pohybem. Žádné jiné fotografie nesouznějí s životem tak, jako dynamické obrázky naplněné pohybem. A pohyb je právě to, co způsobuje, že to fotografy netáhne ani tak k zaznamenávání, nýbrž k tvorbě.

Obrázky plné pohybu a emocí, které uděláme, mohou být pociťovány jako uklidňující, ale také zneklidňující, překvapující, šokující nebo dokonce děsivé. Existuje přirozeně mnoho způsobů, jak zachytit pohyb. Metoda, již si zvolíme k jeho záznamu, musí korespondovat jak se zvolenou rychlostí závěrky, tak s pohybem fotografovaného objektu.

Stává se nám, že si nejsme docela jisti:
- jakou expoziční dobu nastavit
- který z objektivů použít
- co vlastně má na obrázku být
- celkovou kompozicí
- jak provést potřebná měření expozice
a možná se nacházíme na takovém místě, kde by nás ani nenapadlo hledat námět pro dynamicky snímek.

V knize Bryana Petersona najdeme všechny známé techniky zachycení akce, vyjádření a vytvoření pohybu. Seznámíme se s nimi na nehybné fotografii podané jednoduchým, jasným a stručným způsobem, na řadě demonstračních snímků pořízených za úsvitu i za soumraku, v šeru nebo i v noci, za přirozeného osvětlení, ve světle blesku, lampy či jiného světelného zdroje,

Stručný obsah a struktura knihy
:
- Úvod
- Pomalé rychlosti závěrky
- Zaměřeno na expozici
- Kompozice
Detailní obsah knihy je vystaven na webu vydavatele – na adrese ZDE-ZDE
Tamtéž jsou nabízeny ke stažení četné soubory s ukázkami vybraných stránek včetně fotografií.

Z detailních témat mne upoutala zejména dílčí témata:
- Jedna scéna, šest správných expozic
- Tajemství ISO odhaleno
- Zmrazení akce
- Umění zpomalit
- Panning: 1/30, 1/15, 1/8 a 1/4 sekundy
- „Kreslení“ závěrkou
- Západ slunce a nízká hladina světla: 1 s a více
- Dlouhé expoziční časy a synchronizace blesku
- Ponechejte akci prostor
- Práce v diagonále
- Vytěžení tématu

Existuje mnoho věcí, které je třeba vzít v úvahu při snaze o to zaznamenat akci něčeho, co se pohybuje: výběr objektivu, vzdálenost objektu, směr pohybu objektu (tj. zda se objekt pohybuje směrem k vám nebo od vás, zprava doleva nebo zleva doprava, nahoru nebo dolů), volba ISO a samozřejmě rychlost závěrky. Vedle hodnoty ISO je nejdůležitějším prvkem správná volba rychlosti závěrky.

Chceme-li fotografovat objekty v pohybu, musíme nejprve myslet na to, který z kreativních expozičních časů zprostředkuje divákovi pohyb odehrávající se před našima očima tak, jak si to přejeme. Pak a pouze tehdy si můžeme položit druhou nejčastější otázku: z kterého stanoviště bych měl expozici měřit?

Autor zdůrazňuje, že u většiny fotografovatelných situací existuje nejméně šest možných kombinací clony a rychlosti závěrky a přitom kterákoli z nich může vytvořit správnou expozici. Kreativní sice nemusí být všechny, všechny však budou správné po technické stráňce. Zpravidla pouze jedna nebo dvě z kombinací clona/expoziční čas (neboli rychlost závěrky) představují kreativní expozici zachycující pohyb.

Chceme-li být fotografem, který cíleně vyhledává neotřelý přístup k fotografování, ať již otevřeně nebo skrytě, měli bychom respektovat autorovo doporučení pokusit se o maximální prodloužení dolního limitu rychlosti závěrky. Měli bychom zkusit fotografovat aspoň hodinu doma nebo ve městě bez použití stativu rychlostmi mezi ¼ a l sekundou. Takové kompozice jsou často naplněny potlačeným pohybem a napětím. Vyjadřují silné nálady a pocity, a jsou čímkoli jiným než nudnými obrázky. Podle zkušeností autora nabízí pomalejší závěrka mnohem více prostoru pro kreativitu než ta rychlá.

S dnešními sofistikovanými aparáty a jejich velmi citlivým měřením světla, není problém docílit správné expozice i s tím nejmizernějším osvětlením. Mnozí fotografové se ale ocitají v mraku pochybnosti:
- „Odkud mám provádět měření?
- Jak dlouhá má být má expozice?
- Mám použít nějaký filtr?“
Za léta zkušeností s měřením světla autor dospěl k přesvědčení, že není nic lepšího než odečítat z oblohy – ať už fotografuji v protisvétle, čelním světle, bočním světle nebo snímám první paprsky východu slunce nebo jeho zbytky za soumraku.

Ať už tak či tak, principy měření světla a odkud je odečítat jsou tytéž, ale pokud je přítomen nějaký pohyb (jako třeba dopravní ruch), pak máte možnost nastavit takovou expozici, která pohyb zachytí jako proměnlivý proud barev.

Jestliže postupně načerpáme více podnětných informací z knihy B. Petersona, zjistíme, že příležitosti k fotografování pohybu se nabízejí všude – a tím, že se je snažíme zachytit, postupně využijeme všechny možnosti širokého spektra expozičních časů. Někdy použijeme krátké expoziční časy ke zmrazení akce v jasném, ostrém detailu, jindy dlouhé expoziční časy pro rozmazání nebo naznačení probíhajícího pohybu.
Autor vyjadřuje přesvědčení, že po přečtení jeho knihy budeme chtít využívat doslova stovky kreativních příležitostí, které se nabízejí právě při použiti delších expozičních časů.

Určitě nadejde den, kdy fotografické aparáty udělají všechno za nás, včetně kreativně správné expozice. Autor si však nedovede představit aparát, který by nám řekl, kam zamířit a kde je nejlepší stanoviště a ještě za jakých světelných podmínek máte obrázek vytvořit. To jsou dvě konstanty ve fotografické tvorbě, které nemůže nahradit žádná technologie, a dobrá zpráva zní, že oběma se můžeme naučit: naučit se „vidět“ a naučit se „umění“ kompozice. Fotografická kompozice je v zásadě založena na uspořádání a struktuře. Každý skvělý obraz vděčí za většinu své úspěšnosti způsobu kompozice, což je, jednoduše řečeno, způsob, jakým jsou jednotlivé prvky v obraze uspořádány. Jako další volbu můžeme využít dvě specifické charakteristiky dominující každému úspěšnému snímku: napětí a rovnováhu. Napětí vznikající vzájemným působením obrazových prvků je zaměřeno na divákovy emoce, rovnováha uvádí vizuální elementy na pravou míru a vede diváka, aby nezabloudil ve víru autorových záměrů.

Práci s rychlostí závěrky
(expozičním časem) předvádí autor na řadě vynikajících ukázkových fotografií, zaměřených na:
- zmrazení pohybu při velmi krátkých expozičních časech,
- snímky, kde je pohyb naznačen rozmazáním při dlouhých časech,
- vytváření fantastických kreací při dlouhých časech za pomocí zoomování nebo třeba pohybem fotoaparátu.
Autor předvádí a vysvětluje postupy, kterými je možné prodloužit nebo naopak zkrátit expoziční čas pro dosažení záměru fotografa. Zabývá se citlivostí ISO, možností použití filtrů a mnoha dalšími otázkami, které přímo souvisejí s kreativním využitím rychlosti závěrky.

Pozornost věnuje autor i fotografování při nízké hladině osvětlení. Předvádí a komentuje noční snímky měst, snímky krajiny osvětlené blesky nebo vytváření zajímavých efektů s různými zdroji světla.

Kniha je určena
všem zájemcům o fotografování, ať již jako učebnice základních technik nebo jako inspirace díky mnoha doprovodným fotografiím.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

5. dubna 2008.
 

ROZCESTNÍK WEBLOGÚ AKA
 
ZDE

 

Rozcestník na 12 weblogů
http://weblogy.akamonitor.cz/

 

Seriál článků na téma management znalostí

Zoner Press

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877