Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2005

 

Naučte se exponovat kreativně
Poznejte tajemství tvorby skvělých snímků
filmovým i digitálním aparátem

Bryan Peterson

 


 

        Většina dnešních fotoaparátu je vybavena množstvím automatiky, slibující udělat vše za Vás. Nestává se Vám, že jste přesto při pořízení snímku znejistili, zda automatika zvolila kombinaci, která by nejlépe vystihla Váš fotografický záměr? Kniha B. Petersona Vám pomůže pochopit podstatu a případnou oprávněnost Vašeho pocitu a poradí Vám jak na tento pocit reagovat. 
        Slovo kreativní se stalo částečně módním výrazem, který je používán – více či méně oprávněně – k zdůraznění netradičního, podnětného, objevného přístupu k tématu. Kreativní marketing, kreativní management, docela i kreativní inovace a mohli bychom pokračovat. Pokud jste v poslední době, stejně jako já, poněkud ostražitější v akceptování reklamy na nejrůznější „kreativní“ to či ono, mohlo by se Vám snadno stát, že přehlédněte titul knihy, která patří do kategorie, kde označení „kreativní“ je zcela na místě. Tato recenze by Vás měla před takovou chybou ochránit. Přišli byste totiž o hodně!
          Krátce po vydání knihy „Naučte se vidět kreativně“, ( jejíž recenzi jsem již přinesl), přichází na trh další titul od téhož vydavatele a od stejného autora. Kniha Bryana Petersona „Naučte se exponovat kreativně“ vydaná v ZonerPressu volně  na uvedený titul navazuje. Když jsem novou knihu otevíral, říkal jsem si „copak může říci nového“, když první kniha je velmi bohatá i na informace o nastaveních fotoaparátu, pomocí kterých dosáhl autor nádherné – skutečně kreativní – snímky? Autor mne však vyvedl z obav hned v úvodu knihy.
          Pro koho může být kniha přínosem? Profesionální fotografové si poměří své výtvory s mimořádně zajímavými snímky B. Petersona, pokývají moudře hlavou nad některými zdůvodněními volby expozice u konkrétních snímků a v tichosti si do své paměti uloží poznatky svého „konkurenta“. Pokročilí fotografové si bezesporu vyzkoušejí vše co se dá a pokusí se přiblížit svému velkému vzoru. Začátečníci budou zírat nad tím, co všechno „mají dávno v ruce“, podívají se pozorněji na to co nabízí jejich fotoaparát, možná se podiví nad tím,kolik toho přehlédli  a co se svým přístrojem  mohu dokázat. Všichni chytří čtenáři se určitě zamyslí nad celou řadou poznatků a myšlenkových postupů, které vyjadřují podstatu kreativní expozice. Když jsem si po sobě přečetl tento odstavec, uvědomil jsem si, že jsem se vlastně nechtěně zařadil mezi začátečníky. Ano, přiznám se bez mučení, že jsem si při čtení knihy Petersona uvědomil, jaké jsem měl štěstí, že jsem si vybral digitální fotoaparát s bohatou automatikou, který však vyhovuje rčení, že „nejlepší automatika je ta, která se dá podle potřeby snadno vypnout“. Prostudování knihy B. Petersona bylo pro mne velkým poučením. Právě proto jsem se odhodlal k této své recenzi.
          Struktura knihy je přehledná a umožňuje snadnou orientaci. Názvy 6-ti kapitol:
- Definujeme expozici
- Clona
- Doba expozice
- Světlo
- Speciální techniky a filtry
- Film versus Digital.
Nenechte se mýlit! Vypadá to jako klasická osnova, ale kniha B. „Petersona je na hony vzdálena od tradičních přístupů.
          Více Vám o obsahu knihy a o autorem zvoleném pojetí naznačí výčet několika vybraných dílčí témat, která mne v knize nejvíce zaujala:
- trojúhelník expozice a expozimetr, jako „srdce“ trojúhelníku
- 6 technicky správných expozic proti jedné kreativní
- 7 možností kreativní expozice
- clona ve výpravné fotografii
- clona v monotématické fotografii
- kritická clona
- naznačení pohybu zoomováním
- význam světla versus význam expozice
- nejlepší světlo
- osmnáctiprocentní odraz
- nebeští bratři
- záměrná přeexpozice
- mnohonásobná expozice
- panning, pushing a pushing ve fotografické tvorbě
- Výhody a nevýhody digitální fotografie z pohledu možností kreativní expozice

        Významné místo ve výkladu kreativní expozice přísluší
7-mi možnostem a 7-mi nástrojům kreativní expozice.
Je jim věnována podstatná část knihy. Patří k nim:
- výpravné snímky
- monotématické, neboli izolované obrázky
- neutrální expozice
- makrofotografie
- snímky zmrazující akci
- záběry sledující objekt v pohybu
- snímky naznačující pohyb

           Hlavním posláním knihy je ukázat, že z celé řady kombinací clony, času a citlivosti ( z nichž všechny odpovídají kvantitativnímu kriteriu správné expozice ) je třeba volit tu pravou – jedinou - kombinaci kreativní, zajišťující kouzlo a neobyčejnost snímku. Kreativita spočívá v tom, vybrat tu správnou kombinaci v dané situace a pro daný cíl záběru. A zde jsme u jádra problému: jak vybrat tu správnou – kreativní  expozici? Tím, že se naučíte vidět množství všech existujících kreativních expozic, uděláte obrovský skok vpřed směrem k fotografické zralosti. Ale i kdyby Vám byla všechna tajemství expozice dobře známa, kniha Vás určitě potěší díky krásným a inspirativním fotografiím. V další části recenze přiblížím poznatky autora, které by vám měly usnadnit pochopení právě použitého pojmu „kreativní kombinace“ clony, času a citlivosti.   Následující text je převážně volnou prezentací části myšlenek B. Petersona. Věřím, že Vám pomůže v rozhodování zda se knize věnovat či ne.
          
           Některé vybrané myšlenky B. Petersona:
a)  Zvykněte si na manuální režim, poněvadž při hledání kreativní expozice právě v něm strávíte většinu času. Když se  naučíte fotografovat při použití manuálního nastavení, lépe porozumíte výsledku svého snažení – pořízeným snímkům. 
b) Volba expozice je vždy ve Vašich rukou. Aparát nezná cíl Vašeho záběru. Co chcete vystihnout? Co chcete svým snímkem říci?  Právě volba expozice může být hlavním nástrojem k vyjádření fotografického záměru.
c)  Za normálních okolností pouze jediná kombinace clony a času je ten správný tip.
Ale která kombinace to je? V tom to kouzlo právě je! 3 expozice mohou být přesně stejné, pokud jde o kvantitativní hodnotu expozice, ale kvalitativně rozdílné ve smyslu kreativní expozice
d)  Kreativní využití hloubky ostrosti, představující druhou, často opomíjenou vlastností clony, je významným nástrojem kreativní fotografie.
e)  Zpytujme svědomí: kdy jsme si ( v době vlády automatiky ) naposledy uvědomili význam ostření pomocí nastavení vzdálenosti?
f)  Volba ISO má přímý dopad na kombinaci clony a doby expozice

         Kniha obsahuje řadu vhodně volených cvičení:
- Pochopení vlivu citlivosti ISO na expozici
- Jak vidět kreativně správnou expozici
- Zvládnutí tlačítka pro náhled hloubky ostrosti
- Pohyb s nehybným aparátem
- Zkoumání světla

         Ukázka kousku textu z knihy B. Petersona, ilustrující jeho slovník i typický velmi detailní přístup k charakteristice cesty k jednomu z nádherných snímků umístěných v knize:
“Požadované hloubky ostrosti jsem dosáhl nikoliv znovuzaostřením objektivu, ale kombinováním výpravného širokoúhlého objektivu s výpravnou clonou a se zaostřením nastaveným pomocí stupnice vzdálenosti.“

Závěr:
         Když jsem před mnoha léty na svém prvním fotoaparátu nasazoval dálkoměr a pozoroval externí expozimetr, netušil jsem, že přijde čas, kdy si budu muset při použití svého automatu připomínat, co a jak pro mne fotoaparát vlastně dělá, abych – ve snaze o získání kreativní fotografie cestou kreativní expozice - některé z jeho četných služeb vědomě ovlivnil. Přístup k fotografování s respektováním principů kreativní expozice  může pro mnohé z nás znamenat dosti významnou změnu v práci. Stojí za to se s těmito principy seznámit. Pro řadu čtenářů může být přínosem již to, že si uvědomí rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem k expozici. Jádro knihy je v bohatých poznatcích týkajících se kvality expozice z hlediska situace a záměru fotografa. Existuje mnoho knih, které nám naše poznatky rozšiřují – jen málo z nich může principiálně ovlivnit naše přístupy k práci. Kniha B. Petersona k takovým patří. Autor si v knize staví za cíl přispět k naší schopnosti říci s jistotou, že opravdu víme, jaký náš snímek bude.  Nejsme-li si jisti tím, že to dokážeme, přečtěme si knihu B.Petersona „Naučte se exponovat kreativně“ z vydavatelství ZonerPress.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

16. dubna 2005.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877