Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2005

 

Naučte se vidět kreativně
Design, barva a kompozice ve fotografii

Bryan Peterson
 


 


       „Neschopnost vidět je pravděpodobně největší překážkou, kterou musí každý fotograf překonat. Avšak i když začnete vidět – skutečně vidět – čelíte další překážce: zkomponovat veškerý tento obrovský materiál vyváženým a harmonickým způsobem.“ Toto je citát z úvodu knihy Bryana Petersona, která vyšla v revidovaném vydání v roce 2003 v USA pod názvem „Learning to see: Design, Color and Composition in Photography“. V českém jazyce vyšla nedávno ve vydavatelství ZonerPress. Jsem moc rád, že mi ji ZonerPress poskytl k recenzi. Jedná se o velmi inspirativní knihu, která má každému fotografovi hodně co říci. U začátečníka se při procházení knihy mísí pocit nadšení a radosti nad bohatstvím námětů s určitým stresem při pomyšlení jaký velký kus cesty musí urazit, aby se geniálnímu fotorafovi alespoň trochu přiblížil. Pokročilý fotograf  může knihu využít k otestování svých dovedností a jako bohatý zdroj námětů pro další zlepšení. Pro všechny je kniha velkým překvapením, neboť otevírá novou metodou nový pohled na kreativitu ve fotografii.  
       Říká se, že jeden výstižný obrázek vydá za tisíc slov. Zkuste psát o knize, kde je takových povedených fotografií více než stovka. O knize, jejíž autor využívá letité zkušenosti fotografa – pedagoga k tomu, aby nezvykle ilustrativních způsobem přiblížil životní příběh každé jednotlivé fotografie. Proto jsem rád, že ZonerPress na svých webových stránkách přiblížil celou řadu informací, které mi recenzi aspoň trochu usnadňují. Kromě anotace tam najdete detailní obsah knihy, ukázku ze dvou vybraných kapitol knihy a odkazy na dvě existující recenze knihy. Ukázky textem i obrazově ilustrují přístup autora k tématu a jazyk, který pro výklad volí. Obsahují náznak jednoho z celé řady cvičení, při kterých se čtenář-fotograf přesvědčí o tom, co vše je třeba brát v úvahu na cestě k opravdu kreativní fotografii, opírající se o „skutečné vidění“. Povšimněte si především ukázky obsahující cvičení na porozumění významu kvality světla. Upozorňuje na kombinaci volby místa odkud fotíme, volby času kdy fotíme, směru pohledu, experimentování s kompozicí  a význam optimalizace přístupu. Takže, prosím, neváhejte a podívejte se na www.zonerpress.cz. Poté se můžete vrátit a dočíst text této recenze.
      Pro ty čtenáře této mé recenze, kteří doporučený odskok odmítli, uvádím alespoň názvy hlavních částí knihy:
- Rozšiřte své vidění
- Prvky designu
- Kompozice
- Kouzlo světla
- Digitální fotografie
- Profesní úvahy.
Ihned však dodávám, že specifikum knihy B.P. není ani zdaleka touto strohou osnovou, kterou se ( s výjimkou první části ) neliší od běžných osnov, vyjádřeno. Není vyjádřeno ani tím, že obsahuje přes 100 inspirativních fotografií. Takových knih je na trhu řada. Rozdíl je v tom, jak s vybranými fotografiemi autor pracuje, jakým způsobem vysvětluje proč jsou takové jaké jsou, jak vznikaly, jaké problémy autor při jejich pořízení řešil a proč se rozhodl nakonec tak a ne jinak.
      Před rokem jsem se v recenzi věnoval knize vydané vydavatelstvím CPress s názvem „Kreativní fotografie od A do Z“. Obsahuje více než 70 technik pro klasickou a digitální fotografii. Moji recenzi najdete na adrese www.akamonitor.cz/kreativni1.htm. Řada obecnějších myšlenek z této recenze platí i pro knihu ZonerPressu. Podrobným prostudováním knihy B. Petersona ( dále jen B.P. ) zjistíte, že jde v přístupu ke kreativitě ještě o výrazný krok dále. Nejen způsobem podání, ale především orientací na základy „kreativního vidění“, na které je kniha zaměřena prioritně. B.P. píše: „ Neexistuje žádný přesný návod pro tvořivé fotografování“. O něco dále pokračuje: „Vše je výsledkem pozorování a přemýšlení“. „A toto je kniha o myšlenkách z řeky proudící námi všemi“.       
       Při studiu knihy B.P. se uvědomujeme rozdíl mezi problémem jak kreativně zpracovat již identifikované téma a problémem jak postřehnout a pojmout nové téma – jak povědět pomocí snímku nový příběh.
      B.P. upozorňuje na to, že je to právě kreativní přístup k vidění, který fotografovi umožní doplnit vlastnosti, které i tomu nejlepšímu fotoaparátu  chybí:
- hledat alternativy kompozice
- rozpoznat okamžik kdy stisknout spoušť
- harmonicky a vyváženě uspořádat kompozici.
B.P. učí, jak užitečné je pozorovat les z žabí perspektivy, ulici z chodníku, domek očima kosa, atd. Předmět osobního vidění probírá do velké hloubky. Upozorňuje na to, jakým způsobem ovlivňují vytváření obrázku: linie, tvary, forma, struktura a vzor. Revidované vydání knihy obsahuje nově pojatou kapitolu o barvách a jejím vlivu na lidskou mysl a emoce.
     B.P. naznačuje, že předmětem pozornosti knihy prioritně nejsou technické aspekty kreativity. Způsob, jakým  vysvětluje vznik jednotlivých svých vynikajících fotografií přesto ukazuje, jak důležitá je velmi dobrá znalost toho, co aparát může a co nemůže vidět, jak důležité je vnímat jedinečné vlastnosti svého objektivu.
      Jaký poznatek jsem si z knihy odnesl já? Uvědomil jsem si, že se musím dívat nejen svýma očima, ale také podstatně více než dosud „očima“ objektivu – a vlastně celého svého aparátu. Nejde o to, jak objekt vidím v hledáčku já, ale jak ho bude vidět při určitém nastavení parametrů právě objektiv. Hledáček mi u většiny fotoaparátů poskytuje v tomto ohledu jen minimum informací. Jde v podstatě o jakési modelové virtuální vidění, o dokonalou představivost o rozdílu, který je mezi tím co vidím před stiskem spouště a tím, co uvidím na reálné fotografii – na papíře nebo na obrazovce počítače. Ukazuje se, že je třeba být dobře vybaven, aby prostor pro experimentování byl co největší, je třeba dobře znát možnosti a omezení své výbavy, ale především naučit se nejen koukat, ale opravdu vidět – pokud možno z různých úhlů, s různým záměrem, více, než je u „obyčejného smrtelníka“ běžné. Citát z knihy: „To znamená o půl metru blíže ke květinám před námi, o půl metru blíže k okraji potoka, o půl metru blíže ke skaliskům v popředí a o půl metru blíže ke kůře stromu.“
      Významnou částí knihy je úvaha o tom, co činí snímek pozoruhodným. Obrázek by měl být nejen obecně krásným, ale co nejlepším vyjádřením předmětu, pokud možno přímo příběhu snímku. B.P. ve své knize učí, jak se zdokonalit v kreativním vidění. Vysvětluje příčiny toho, proč se zkušenější a úspěšnější fotograf často setkává ze strany méně zkušeného s otázkou: „Proč jsem to neviděl také já“. V jiném vyjádření totéž: když se procházím s fotoaparátem se svým vnoučkem, často se mne ptá „dědo, proč to fotíš? A proč tolikrát? Co se Ti na tom líbí?“. Když si pak prohlížíme záběry v klidu domova na obrazovce počítače a povídáme si o nich, je mu hned vše jasné.       
      Knihu Bryana Petersona doporučuji začátečníkům i pokročilým. Je to velmi podnětná kniha, která fotografa vybízí k tomu, aby se co nejvíce osvobodil od konzervativních přístupů, nebál se experimentovat, hledat nové úhly pohledu na svět. Na vlastních snímcích vysvětluje autor proč jsou působivé. Porovnáním variant „před“ a „po“ uplatnění nového přístupu přesvědčivě ilustruje svá doporučení. Současně je kniha dobrou ukázkou pedagogického umu zkušeného praktika a teoretika.
      
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

4. března 2005.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877