AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Pět příčin selhávání týmů - Jak je rozpoznat a odstranit
Patrick M. Lencioni
ComputerPress - www.cpress.cz

Přes veškerou pozornost, které se týmové práci po léta dostávalo od různých učenců, učitelů, koučů, manažerů i médií, je ve většině firem kvalitní řízení týmů stále velmi vzácným jevem. Podstatu selhávání týmů vidí autor knihy v tom, že jsou sestaveny z nedokonalých lidských bytostí.

„Kdyby se ti podařilo, aby všichni lidi ve firmě táhli za jeden provaz, a to stejným směrem, mohl bys kdykoliv ovládnout jakékoliv průmyslové odvětví,jakýkoliv trh proti  jakékoliv konkurenci.“

Tento citát vyjadřuje hlavní myšlenku celé knihy P. M. Lencioniho. Kniha má poněkud nezvyklou strukturu, která je podřízena přístupu, který zvolil autor pro přiblížení svého pojetí problematiky řízení týmu.  Především vás nesporně upoutá
příběh ze světa týmového prostředí.

V příběhu je řešena situace, kdy generální manažerka společnosti , čelí naprosté krizi  vedení. Čeká ji sjednocení týmu, který je v tak bídném stavu a chaosu, že hrozí kolaps  celé firmy. Uspěje? Vyhodí ji? Zkrachuje firma?
Příběh, který Patrick Lencioni vypráví, není pouze poutavý a čtivý, ale také připomíná,  že vůdcovství vyžaduje stejně tolik odvahy jako pochopení. Během vyprávění autor  postupně odhaluje a do hloubky rozebírá pět oblastí, se kterými mají týmy, a to dokonce  i ty nejlepší, problémy. Autor ukazuje názorně účinný model a konkrétní akční kroky,  které lze podniknout ke zdolání překážek a k vybudování kompaktního a efektivního týmu.
Kniha je prakticky zaměřená, o čemž svědčí zařazení následujících částí:
- test, který vám pomáhá odhalit, které příčiny stojí za problémy týmu,
- návrhy na překonání jednotlivých příčin neúspěchů týmu, a to včetně konkrétních -  cvičení i role vedoucího týmu,
- krátké shrnutí metody, kterou používá vedoucí týmu manažerů.

Patrick Lencioni je zakladatelem a prezidentem konzultační společnosti, zaměřující se na  rozvoj týmů výkonných manažerů a organizaci ve firmách.

Netradiční struktura knihy - názvy jednotlivých částí:
Bajka
Štěstí
Část první: Zklamání
Část druhá: Blýskání na lepší časy
Část třetí: Tvrdá práce
Část čtvrtá: Tah na branku
Model
Celkový pohled na model
Test
Pochopení a překonání pěti příčin neúspěchu
Pár slov o použité metodě
Zvláštní pocta týmové práci

Podle autora knihy nejsou
největší konkurenční výhodou finance, strategie, ani  technologie, nýbrž týmová práce, a to ze dvou důvodů: má neuvěřitelnou sílu a moc a je velmi vzácná.

Podstatná část textu je věnována podrobnému
rozboru pět častých příčin selhávání týmu. Je prezentována tak, aby mohla bezprostředně pomoci s jeho aplikací ve firmě či  organizaci, kde čtenář působí.

Kniha vychází z práce autora s top manažery a jejich týmy. Teorie i praktické návody
lze uplatnit při jakékoliv týmové práci: ať se jedná o vedení oddělení společnosti nebo o práci řadového člena týmu.
Autor projevuje přesvědčení, že jeho kniha
pomůže pozornému čtenáři zvítězit nad  potížemi a dosáhnout tak výsledků, které by si jednotlivcipři individuální práci ani nedovedli představit. A právě v tom vidí autor sílu týmové  práce.
Návrhy na překonání typických potíží s úspěšností fungování týmu se mohou stát  dobrým vodítkem pro práci každého manažéra.


doc. Arnošt Katolický
13. srpna 2009 
 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz