AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 


(FREE) ON-LINE TRANSLATORS
ON-LINE PŘEKLADAČE (ZDARMA)

Angličtina představuje "esperanto" internetu. Většina uživatelů internetu se s ní setkává na stránkách portálů denně. Přesto se vyskytnou situace, kdy je třeba zavolat o pomoc. Jsme-li na internetu, je pomoc nablízku v podobě od-line překladačů. Jsou mezi nimi nástroje kvalitní i méně kvalitní. Zvolil jsem několik  vět českého textu a zadal jsem překlad do angličtiny. To, co mi bylo nabídnuto jako výsledek překladu jsem okopíroval a vystavil na této stránce, společně s názvem překladače a s odkazem na webovou stránku, na které je služba nabízena. V této fázi jsem zvolil nástroje, kterou jsem dostupné zdarma. Pokud se mi podaří získat pro tento účel komerční překladače, doplním přehled i o další nabídky. Překladače v tabulce nejsou seřazeny podle žádného kriteria. Sami snadno poznáte ty nejkvalitnější.
doc. Arnošt Katolický, doc.aka(@)akamonitor.cz
 
 

           Český text

Předkládaných 33 okamžitých opatření nás krize nezbaví, ale určitě nám tato opatření pomohou omezit škody. Z hlediska podniku to může znamenat rozdíl mezi ,bytím a nebytím´,“ říká Hermann Simon a svou mimořádně aktuální a inspirativní knihu rozděluje do devíti tematických okruhů (kapitol): Diagnostika krize, Co proti krizi zabírá a co ne, Promyšlené snižování nákladů, Okamžitá opatření reagující na změnu potřeb zákazníků, Okamžitá opatření v oblasti prodeje, Okamžitá opatření v oblasti řízení nabídek a cen, Okamžitá opatření v oblasti služeb, Implementace okamžitých opatření, Co bude po krizi.
 
Free Online Language Translator WorldLingo
 
 
Presented 33 immediate measures us crisis not, but certainly we these measures will help reduce damage. From the undertaking this may mean the difference between, bytím and nebytím "," says Hermann Simon and its major current and's paper divided into nine thematic areas
(chapters): The diagnosis crisis, as against crisis occupies and what not, sophisticated cost reductions, immediate measures in response to the customer needs, immediate action in the sales, immediate action in the field management offers and prices, immediate action in the field services, the implementation immediate measures as will be the crisis.
 
SDL Free Translator
 
  Presented 33 immediate measures us crisis not, but certainly we these measures will help reduce damage. From the undertaking this may mean the difference between, bytím and nebytím "," says Hermann Simon and its major current and's paper divided into nine thematic areas (chapters): Diagnosis crisis, as against crisis occupies and what not,sophisticated cost reductions, immediate measures in response to the customer needs, immediate action in the sales, immediate action in the field management offers and prices, immediate action in the field services, the implementation immediate measures as will be the crisis.  
       
FRENGLY.com
 
  33 presented for immediate action does not deprive us of the crisis, but it certainly gives us these measures will help limit the damage. In terms of business it can mean the difference between being a nebytím ', "said Hermann Simon, and his very timely and inspirational book divided into nine thematic areas (chapters): Diagnosis of the crisis, the crisis takes what and what not, Thoughtful cost reduction, Immediate measures in response to changing needs of customers, immediate action in the area of sales, immediate actions in managing supply and prices, immediate actions in services, implementation of immediate measures, what will the crisis.  
       
Online Překladač.cz
www
  33 presented for immediate action does not deprive us of the crisis, but it certainly gives us these measures will help limit the damage. In terms of business it can mean the difference between being a nebytím ', "said Hermann Simon, and his very timely and inspirational book divided into nine thematic areas (chapters): Diagnosis of the crisis, the crisis takes what and what not, Thoughtful cost reduction, Immediate measures in response to changing needs of customers, immediate action in the area of sales, immediate actions in managing supply and prices, immediate actions in services, implementation of immediate measures, what will the crisis.  
       

Microsoft Translator

www
  Presented 33 immediate measures us crisis nezbaví, but us these measures will help limit the damage. With regard to the undertaking it could mean the difference between, bytím and nebytím ´, "says Hermann Simon and his extremely current and inspirational book be divided into nine thematic circuits (chapters): diagnosis of the crisis, as against crisis is taking up and what does not, well thought-out cost reduction, immediate action in response to changing needs of your customers, immediate measures in the field of sales, immediate measures in the field of the offers and prices, immediate measures in the field of services, the implementation of the immediate measures what comes after the crisis.  
       
Google Translate
www
  33 presented for immediate action does not deprive us of the crisis, but certainly we these measures will help limit the damage. In terms of business it may mean the difference between being a nebytím ', "said Hermann Simon, and his extraordinary timely and inspiring book divided into nine thematic areas (chapters): Diagnosis crisis, the crisis takes what and what not Thoughtful reducing costs, immediate actions in response to changing needs customers, immediate action in the sale, Immediate measures management offers and prices, immediate actions in services, Implementation of immediate measures, what will the crisis.  
       
Překladač.NET
www
  33 presented for immediate action does not deprive us of the crisis, but it certainly gives us these measures will help limit the damage. In terms of business it can mean the difference between being a nebytím ', "said Hermann Simon, and his very timely and inspirational book divided into nine thematic areas (chapters): Diagnosis of the crisis, the crisis takes what and what not, Thoughtful cost reduction, Immediate measures in response to changing needs of customers, immediate action in the area of sales, immediate actions in managing supply and prices, immediate actions in services, implementation of immediate measures, what will the crisis.  
       
Free Online Translation Services
www
  The amount and quality of free translation may vary from site to site. These sites are commerical sites that are providing free language translation as a means of trying to get your business. We are recognizing them because of their free offers. Please be aware of the limitations of automatic translation. These systems will never provide a 100% accurate translation of your text. The links we provide are to free resources; however, if you do need to purchase translating dictionaries or software you can visit this link If you are a business and would like to be a sponsor of this site or you find any bad links or new useful links then please contact us from the appropriate address on our How To Contact Us webpage.  
       
Slovník online
( výslovnost )
www
  33 presented for immediate action does not deprive us of the crisis, but certainly we these measures will help limit the damage. In terms of business it may mean the difference between being a nebytím ', ”said Hermann Simon, and his extraordinary timely and inspiring book divided into nine thematic areas (chapters): Diagnosis crisis, the crisis takes what and what not,Thoughtful reducing costs, immediate actions in response to changing needs customers, immediate action in the sale, Immediate measures management offers and prices, immediate actions in services, Implementation of immediate measures, what will the crisis.  
       
Překladač
www
  33 presented for immediate action does not deprive us of the crisis, but it certainly gives us these measures will help limit the damage. In terms of business it can mean the difference between being a nebytím ', "said Hermann Simon, and his very timely and inspirational book divided into nine thematic areas (chapters): Diagnosis of the crisis, the crisis takes what and what not, Thoughtful cost reduction, Immediate measures in response to changing needs of customers, immediate action in the area of sales, immediate actions in managing supply and prices, immediate actions in services, implementation of immediate measures, what will the crisis.  
       
Intertran
www
  Předkládaných 33 momentary storing upstairs turning point nezbaví , however specifically upstairs this storing succour narrow mischief. OUT OF standpoints undertaking what může stand for variance amongst ,bytím plus nebytím´,“ they say Ermine Simon plus svou in the extreme actual plus inspirativní knihu shares up ninth thematic orb head Diagnostic turning point , While against turning point meshing what about no , Studiedly disparagement shipping , Momentariness storing responsive within shift want shopper , Momentariness storing within areas negotiations , Momentariness storing within areas workings supply plus cen , Momentariness storing within areas service , Implementation momentary storing , While bude about turning point.  
       
Překladač vět
www
  33 presented for immediate action does not deprive us of the crisis, but it certainly gives us these measures will help limit the damage. In terms of business it can mean the difference between being a nebytím ', "said Hermann Simon, and his very timely and inspirational book divided into nine thematic areas (chapters): Diagnosis of the crisis, the crisis takes what and what not, Thoughtful cost reduction, Immediate measures in response to changing needs of customers, immediate action in the area of sales, immediate actions in managing supply and prices, immediate actions in services, implementation of immediate measures, what will the crisis.  
       


doc. Arnošt Katolický
15. října 2009.
AKA MONITOR – ISSN 1804-042x
 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz