AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 


On-line kurz digitální fotografie
úpravy, efekty, prezentace

http://oncdgf.praxismedia.cz/
http://www.uprava-digitalni-fotografie.cz/


Možná si řeknete: knihkupectví jsou plná knih o digitální fotografii, na webu je nespočet článků, které se digitální fotografii věnují, programy pro práci s fotkami pořízenými digitálními fotoaparáty jsou doplněny bohatou nápovědou, tak proč ještě přemýšlet o on-line kurzu?
Důvodem, který mne vede k tomu, abych vám přesto doporučil tento on-line kurz, je jeho zaměření a jeho podání. Autor kurzu se rozhodl sestavit kurz, který by vyhovoval následujícím nárokům:
- kurz má moderní osnovu, která pokrývá celý proces zpracování digitální fotografie, od základní úpravy, přes náročnější funkce, až po prezentaci obsahu a to ve třech podobách - tiskem, publikováním na webu a tvorbou prezentačního DVD,
- obsah je rozdělen do 13-ti ucelených témat, která na sebe logicky navazují,
- struktura jednotlivých lekcí umožňuje poznat teoretickou i praktickou stránku,
- časový nárok na prostudování 1 lekce by neměl přesahovat 60 minut,

- lekce kurzu jsou doplněny ukázkami a cvičeními, s možností srovnat svůj výsledek s žádoucím cílem úkolu,
- kombinace textu a obrázků - výřezů z obrazovky při práci se softwarem zvyšuje názornost a srozumitelnost prezentované látky,
- v příkladech je využíván snadno dostupný  software,
- látka kurzu je každému účastníku k dispozici celý rok, včetně ukázek a příkladů,
- způsob studia on-line kurzu je zvolen vědomě tak, aby se materiál připomínal - jednotlivé lekce jsou účastníku zasílány/zpřístupněny v týdenním intervalu,
Na výše uvedených adresách se dozvíte další podrobnosti.
Abych vám usnadnil představu o tom, jak to vypadá "uvnitř" kurzu, vystavil jsem na webu slideshow, sestavanou z ukázek prostředí výuky.
Najdete ji na
TÉTO adrese. 
Záleží na vás, zda se rozhodnete investovat do svého vzdělání v oblasti digitální fotografie touto cestou, nebo ne. Za sebe mohu říci, že jsem si kurz prostudoval s velkým zájmem. Je vidět, že autor kurzu má v oblasti on-line vzdělávání bohaté letité zkušenosti.
Takže nenechte své snímky zbytečně stárnout! Některé snímky jsou nejzajímavější čerstvé, jiné dobře uložené. V on-line kurzu se naučíte snímky upravovat, zálohovat a především moderním způsobem prezentovat.
Přeji vám hodně úspěchů.
A kdybyste se chtěli o digitální fotografii dovídat další novinky, vzpomeňte si na můj odborný weblog  věnovaný digitální fotografii:
www.akamonitor.cz/digifoto.htm.

Výběr z obsahu jednotlivých výtisků ( nejen ) fotografických časopisů najdete na adrese: www.akamonitor.cz/5xnej.htm.

 
Doc. Arnošt Katolický
V Plzni dne 17. července 2009.
 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz