INTERNET PRO VÁS
Internet NEWS - uživatelské skupiny na Internetu

Autor textu a správce WWW stránky: Doc.Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Kontakt


Článek: Internet NEWS - uživatelské skupiny
Kvalitě odborné práce prospívá výměna poznatků, tříbení názorů v diskusi, které se účastní více lidí ze stejného nebo z příbuzných oborů, možnost vznášet dotazy a odpovídat na dotazy jiných lidí. Dnešní Internet budovali jeho zakladatelé se záměrem vytvořit právě takové podmínky.V jednom ze setkání pod názvem "Internet pro Vás" jsme hovořili o t. zv. elektronických konferencích, takže již víte, že je možné získat seznam el. konferencí různého zaměření a přihlásit se k účasti ve vybrané konferenci a zúčastnit jejího "života".

Potřebujete-li se na něco zeptat, ověřit si svůj názor, získat informaci o zdroji informací, můžete využít další méně známou, zato velmi efektivní službu, která vznikala původně mimo Internet ale v posledních letech se s ním propojila. Ve světě existuje navzájem provázaná síť počítačů speciálního určení - t. zv. news-servrů. Na těchto servrech jsou uloženy rozsáhlé databáze příspěvků - dotazů a odpovědí a různých zpráv. Příspěvky jsou členěny do t. zv. diskusních skupin. Takovýchto diskusních skupin jsou tisíce. Jsou důmyslně hierarchicky uspořádány do kategorií a subkategorií. Znáte-li adresu news-servru, můžete se k němu přes Internet připojit a získat seznam diskusních skupin, které obhospodařuje. Seznam je současně nabídkou. Můžete se přihlásit k odběru příspěvků v rámci určité diskusní skupiny. Do této skupiny můžete sami posílat své dotazy, odpovědi na dotazy a své připomínky. Na rozdíl od elektronické konference, kde Vám příspěvky chodí přímo do Vaší poštovní schránky, příspěvky z diskusních skupin si musíte sami od news-servru vyžádat. Většina diskusních skupin je veřejných, to znamená, že Vám nic nebrání v tom, abyste se podle potřeby přihlašovali a odhlašovali k účasti v nich. Orientace v seznamu skupin usnadňuje možnost zadat klíčové slovo spec. hledači, který Vám bleskavě nabídne množinu skupin odpovídající Vaši potřebě.

Podrobnější výklad najdete jako obyčejně na mé nové www stránce věnované této problematice. Obsahuje seznam adres českých news-servrů, informaci o kategoriích diskusních skupin a o struktuře jejich názvů, výběr literatury pojednávací o této službě a hlavní programové nástroje potřebné pro přístup na news-servry.

Pro názornost konkrétní příklad z mé praxe. Potřeboval jsem požádat účastníky diskusních skupin zaměřených na využívání jazyka visual basic o radu. Aktivoval jsem program Microsoft Internet news, který mám nainstalován na svém PC. Připojil jsem se k news-servru ZČU, který obsahuje plnou sadu ("full set") cca 10.000 diskusních skupin. Seznam názvů skupin jsem si načetl do paměti PC. Hledači programu jsem zadal klíčová slova "visual basic".

Bleskově mi nabídl názvy-hlavičky 4 diskusních skupin zaměřených na uvedené téma. Přihlásil jsem se k odběru všech čtyř. Zvolil jsem jednu z nich a program mi načetl hlavičky všech již vystavených diskusních příspěvků ( dotazů, odpovědí i názorů) do paměti. Prohlédl jsem některé příspěvky, abych se přesvědčil, že můj problém ještě nebyl diskutován a vyřešen. Zvolil jsem funkci" nová zpráva", program sám nastavil e-mailovou adresu aktuální skupiny. Napsal jsem svůj dotaz a odeslal ho. Dotaz se zařadil jako další zpráva do seznamu příspěvků a je k dispozici ostatním účastníkům, připojeným k danému servru a přihlášeným k dané skupině. Tito si můj dotaz přečtou a pokud chtějí mohou na moji otázku odpovědět. Odpověď mohou adresovat buď do diskusní skupiny, takže bude k dispozici všem přihlášeným, nebo mohou poslat odpověď pouze do mé e-mailové schránky. O jedno i druhé se postará program. Věřím, že se odpovědi dočkám, jelikož jsem stejným postupem poslal dotaz do všech 4 skupin.

Internet News představují velmi užitečného pomocníka, který dokáže posloužit i v lidských problémech zdraví a nemoci ( na př. alergie), kultury( nové zajímavé knihy), politiky, náboženství atd. V seznamech skupin najdete všechny obory lidského poznání a lidské činnosti. Většina skupin využívá angličtinu, ale existují i skupiny s lokálním, tedy i českým jazykem. Těším se na Vaši návštěvu mé www stránky na adrese: http://www.central.cz/aka/news.htm , kde Vás čeká řada užitečných doporučení a odkazů.


OBSAH


Literatura na téma Internet NEWS
Prakticky téměř každá kniha pojednávající široce o otázkách Internetu zahrnuje kapitolu věnovanou problematice Internet News, Usenet, NetNews, NewsGroups atd. jak se různě tato služba nazývá.

Dále uvádím pouze tu, kterou jsem využil já, ze které jsem čerpal i při psaní tohoto textu a kterou doporučuji:

OBSAH
Přehled dostupných News servrů v ČR:
full set a plný přístup:
aci.cvut.cz
decsys.vsb.cz
news.eunet.cz
news.faf.cuni.cz
news.felk.cvut.cz
news.fi.muni.cz
news.jcu.cz
news.ruk.cuni.cz
news.vscht.cz
news.vslib.cz
news.cis.vutbr.cz
risc.upol.cz
full set, ale limitovaný přístup
nntp-help.fzu.cz
pouze cz a sk skupiny
csnews.vslib.cz
subset:
vse470.vse.cz
csmat.karlin.mff.cuni.cz

Většina News-serverů přebírá a předává příspěvky dalším news-serverům. Důvodem výše uvedeného rozdělení serverů do skupin je skutečnost, že některé servery přebírají obsah celé standardní sady diskusních skupin ( full set), jiné pouze část. Hovoříme o vzájemném zrcadlení obsahu news-serverů.
Vyskytují se unikátní diskusní skupiny, které obhospodařují pouze některé servery, zatím co jiné servery je nemají.
Servery mezi sebou při práci v rámci Usenetu komunikují pomocí spec. protokolů označovaných jako NNTP nebo UUCP.
OBSAH
Rozdíly mezi el.konfer. a usenet
OBSAH
Hierarchie diskusních skupin
Základní:
compinformace o všem co se týká počítačů (HW a SW, nové technologie aj.)
sci specializované skupiny pro vědce,badatele a výkumníky
socsociální a kulturní problematika
talkvolné debaty o otázkách ze všech oblastí
newsproblematika služby UseNet ( pravidla účasti v diskusních skupinách)
recproblematika volného času a jeho využití ( koníčky )
miscdebaty na jiná témata nehodící se do jiných kategorií
Alternativní:
alt největší kategorie s širokým záběrem problematiky
bionet specializivané skupiny z biologie
biz komerční náplň
clari elektronická vydavatelství ( někdy placený přístup)
gnu k projektu GNU zaměřeného na volně šiřitelné programy
Lokální:
cz spec. disk.skup. šířené pouze v ČR vedené v češtině

OBSAH
Pomoc při orientaci v seznamu diskusních skupin
I přes hierarchickou strukturu seznamu diskusních skupin není nalezení té potřebné skupiny snadné. Významnou pomocí může být schopnost lepších news-readerů filtrovat seznam na základě zadání klíčového slova - znakového řetězce, jako je tomu na př. u klieta: MS Internet News.
Mezi diskusními skupinami jsou takové, které mají charakter informátora. Patří k nim na př.: V různých seznamech zdrojů na Internetu, vydávaných knižně, nebo umístněných přímo na Internetu nacházíme také kapitolu News.
Seznam nových skupin najdeme pod jménem: Orientace je někdy pracná, ale zkušenosti praví, že čím obtížnější je skupinu najít, tím více se obyčejně její obsah vyplatí, protože s ní pracují opravdoví zájemci a ne kdokoliv kdo nemá nic jiného na práci. Více o NetNews se můžete dozvědět ve skupinách:
OBSAH
Vybrané české diskusní skupiny

OBSAH
Diskusní skupiny z různých zdrojů

OBSAH
Pokusné diskusní skupiny
Chcete-li si napřed ověřit způsob práce s uživatelskými skupinami, využije k tomu skupiny, které jsou vyhrazeny právě pro tento účel. Nebudete nikoho obtěžovat a nemusíte mít strach z kritiky, kterou byste mohli vyvolat nedodržením pravidel práce v prostředí UseNetu. Pokusné skupiny mají v názvu slovo test. Můžete si vybrat ze širokého spektra skupin: Je zvykem uvádět do pole subject slovo „ignore", aby každý hned na první pohled poznal, že se jí nemá zabývat (pokud nechce).
OBSAH
Programy pro připojení k news-servrům
OBSAH
Co bychom měli umět při práci s Usenet?
Návody najdeme v příručkách k programům, které pro práci popužíváme. Níže je uveden pouze přehled základních aktivit, kterým se nevyhneme, chceme-li službu Usenet využít plně.
Hlavní aktivity:
OBSAH
Nastavitelné parametry pro čtení: OBSAH
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc
Popelnicová 50, 312 06, Plzeň
Tel.: 019-61758
E-mail: akatolicky@volny.cz
e-mail Západočeská univerzita: katolick@kip.zcu.cz
AKA-KONZULT
Na domovskou stránku

OBSAH
Datum vystavení www stránky: 14. července 1997