16.3.13

Windows 8 - kompletní příručka - GRADA - Král

Je to čtvrtý titul, věnovaný Windows 8, s kterým jsem přišel do styku. Musím říci, že to vypadá, jako by se autoři dohodli, že ve svých knihách pěkně odstupňují podrobnost a náročnost výkladu Windows 8. Po dvou titulech J. Pecinovského, po knize Ondřeje Bitto, věnované tipům a trikům, je kniha Mojmíra Krále a Petra Slavíka, zatím nejpodrobnějším a do hloubky nejpropracovanějším titulem, který má co říci nejen začátečníkům a mírně pokročilým , ale i profesionálům IT. Přístup k tématu a podání látky svědčí o bohatých zkušenostech autorů v oblasti vzdělávání a publikování počítačové literatury. Během studia knihy jsem získal dojem, že držím v rukou ve skutečnosti knihy dvě. Jednu, která přibližuje samotné Windows 8 ( co systém nabízí ) a druhou, která shrnuje základy, potřebné k hlubšímu porozumění tomu, co se vlastně děje. Nejlépe je to vidět v kapitolách věnovaných počítači v síti, zabezpečení systému, příkazovému řádku, registrům a problematice instalace a obnovení systému. Je to příjemný pocit, když čtenář rozumí nejen tomu, co má dělat, ale také co se za tím procesem skrývá. Autoři dokázali dobře využít poměrně velký prostor 370-ti stran, které měli k dispozici. Přiznám se, že jsem byl trochu bezradný, jak v recenzi prezentovat bohatý obsah knihy a tak jsem se rozhodl pro malou slideshow, sestavenou z obrázků věnovaných obsahu knihy a čtyřem ukázkám vybraných stránek knihy, přibližujícím podrobnost a grafickou podporu výkladu. Najdete ji na adresehttp://www.akamonitor.cz/recenze/kral/ . ( Pozn. - za slabší kvalitu snímků se omlouvám.)    

17.1.13

Recenze knihy věnované Windows 8

Autor: Josef Pecinovský, počet stran 128  - vydání první, Praha 2013
© Grada Publishing, a.s., 2013

Kniha Josefa Pecinovského má za cíl seznámit čtenáře na poměrně malém prostoru se zásadami práce s operačním systémem Windows 8. Knížka je velmi útlá, proto se do ní nemohl ani zdaleka vejít popis všeho, co OS Windows 8 dokáže. Je tu však to nejdůležitější, s čím začátečník může přijít do styku.

Co by tedy měl čtenář této knihy umět, než se do práce s knihou ponoří?
- Zapnout a vypnout počítač.
- Ovládat myš a základní operace s ní.
- Spustit a ukončit program.
- Orientovat se na klávesnici, napsat jednoduchý text.

Co v knize Josefa Pecinovského najdete?
Text knihy je rozdělen do sedmi kapitol.
Obsah – názvy kapitol:- Windows 8 – seznamujeme se
- Nové aplikace Windows 8
- Pracovní plocha a hlavní panel
- Základem systému Windows jsou okna
- Nastaveni os Windows 8
- Operace se soubory, aplikace Průzkumník
- Aplikace dodávané s Windows 8
Úvodní kapitola je seznamovací, dočtete se zde o spouštění celé řady nových aplikací, které se nespouštějí v oknech, jsou modifikacemi úvodní obrazovky. O nich pojednává druhá kapitola. Třetí kapitola je věnována p hlavnímu panelu a pracovní ploše. Uvádí, jak spouštět aplikace a jak mezi nimi přepínat, a také seznamuje s nastavením hlavního panelu. Práci s okny a ovládání aplikací je věnována čtvrtá kapitola. Kromě podrobného popisu oken se v této kapitole dočtete o tom, jak ovládat aplikace pomocí pásu karet a nabídkami. Přestože je OS Windows 8 solidně nastaven už při instalaci, pokud si budete přát změny v nastavení, v páté kapitole se dočtete, jak například změnit vzhled pracovní plochy, úvodní obrazovky, ukazatele myši, jak upravit spořič obrazovky nebo nastavit datum a čas. Šestá kapitola je zásadní pro pochopení práce s dokumenty a soubory.  Ukazuje čtenáři, jak soubory přejmenovat, odstranit, zkopírovat i přesunout.  Závěrečná kapitola seznámí čtenáře s některými aplikacemi, které se instalují současně s Windows 8. Především to jsou Poznámkový blok, Malování, WordPad a Internet Explorer. Autor pamatuje na časté problémy s porozuměním speciálním pojmům, proto uvádí jednotné významy základních pojmů.

Pokud chcete znát přehled novinek, které přináší OS Windows 8, je jich určitě mnoho, ale z uživatelského hlediska jsou podstatné dvě:
- Nabídka Start již neexistuje a je plně nahrazena úvodní obrazovkou.
- Celý OS Windows 8 může být ovládán též pouze dotykem, to ovšem jen v případě, že je k dispozici dotykový monitor, případně je WIN 8 nainstalován v tabletu.
K dispozici má uživatel  zhruba desítku nainstalovaných aplikací, s některými nejzajímavějšími Josef Pecinovský čtenáře stručně, ale přehledně seznamuje. Zajímavou vlastností nové verze Windows 8 je, že spuštěné aplikace není třeba ukončovat, nechtěje běžet, i když s nimi nebudete pracovat. Systém brzy sám rozpozná nečinnou aplikaci a ukončí ji.  Pokud budete v novém OS hledat hry, které vždy bývaly nezbytnou součástí Windows. Nebojte se, ani systému Windows 8 o ně nebudete zkráceni. Kniha Josefa Pecinovského vás tomu naučí.
Mezi nové aplikace Windows 8, kterým se autor stručně  věnuje, patří:
- Mapy
- Předpověď počasí
- Store
- Správa fotografií a videa
- Kalendář
- Jak levně cestovat

Proč si pro svůj start do Windows 8 zvolit právě knihu Josefa Pacinovského, vydanou v GRADĚ v roce 2013?
Knihy J. Pecinovského patří v oblasti počítačové literatury k mým nejoblíbenějším. Cením si uživatelský přístup k obsahu, přehlednou a logickou strukturu, srozumitelný jazyk, výklad bez zbytečného teoretizování. J. Pecinovský umí dokonale hospodařit s prostorem, který je jeho výkladu  poskytnut. I při maximální úspoře místa, dokáže zvýraznit nejpodstatnější čász obsahu. Jde o  jednoho z nejzkušenějších autorů a GRADA dobře ví, proč svěřuje knižní zpracování nových témat právě J. Pecinovskému. Volbou této knihy zcela určitě neprohloupíte.

18.7.12

43 chyb v podnikání - recenze


43 chyb v podnikání a jak se jim vyhnout - Duncan Bannatyne - Vydal ZonerPress
 Studium knihy Duncana Bennatyne může být spolehlivou cestou jak v podnikání zabránit smrtícímu řetězení v managementu dávno známých, ale často opomíjených chyb. Když jsem si na portálu ZonerPressu povšiml toho, že nabízí knihu věnovanou chybám v podnikání, byl jsem překvapen. Když jsem si knihu prostudoval, pochopil jsem, že přátelé v ZonerPressu prostě nemohli odolat. A dobře udělali, že knihu vydali a patří jim za to dík.
V byznysu se chyby nevyplácejí. To ví asi každý, kdo se alespoň jednou pokusil podnikat. Málokdo však ví, jaké bývají nejčastější chyby, kterých se podnikatelé dopouštějí, a ještě méně je těch, kteří vědí, jak se těmto chybám nejlépe vyhnout.
Autor knihy, Duncan Bannatyne patří mezi ty, kteří se vlastním přičiněním v byznysu prosadili. Autor knihy je dnes je předsedou představenstva Bannatyne Group, společnosti, která vlastní a provozuje síť hotelů, fitness center, lázní a barů po celé Velké Británii.
Cituji z výstižné anotace knihy na stránkách vydavatele a na zadní stran obálky knihy.
„Čtyřicet tři rad může pro někoho vypadat jako nedostatečný počet, pro jiného je to nezvládnutelné množství doporučení. Tuto knihu ale napsal člověk, který má za sebou podnikatelskou praxi od samého začátku a velmi dobře zná úskalí, kterým je potřeba se vyhnout. V knize nehledejte ani sofistikované finanční poradenství, ani zaručené návody na to, jak byznys začít. Najdete zde praktické rady, které vás naučí, jak se nedostat do problémů, nebo jak se z nich pokusit dostat ven. Je příznačné, že první rada začíná takto: „Nechat si v byznysu poradit není těžké, ale nechat si poradit dobře, to už ano. Kdokoliv od vašich zákazníků a dodavatelů až po vaše zaměstnance – nemluvě o kamarádech a rodině – vám dokáže dost dobře říct, kde děláte něco špatně. Problém je, že jen málo lidí vám řekne, jak ty věci napravit.
Vlastní názor na potenciální přínos knihy se uděláte již při prohlédnutí názvů 4š kapitolek, věnovaných 43 chybám.  Najdete je v ukázce na stránce vydavatele, nebo na následující adrese:
www.akamonitor.cz/bannatyne/. Zamyšlení nad názvy může být samo o sobě užitečným autotestem, na jehož základě se můžete vybrat z 43 chyb v první řadě ty, jejichž názvy vás v obsahu nejvíce oslovily.
V této knize nenajdete v ní ani složité grafy, ani zázračné marketingové metody, ani skvělé ekonomické modely, najdete zde „pouze“ 43 praktických rad úspěšného podnikatele.
Autoři se rozhodl pro pozitivní způsob, jak našemu podnikání zajistit v budoucnost úspěch. K podnikání nestačí dobrý nápad, je třeba, aby podnik přinášel takové tržby, že bude vytvářet zisk. Autor v knize shromáždil nejběžnější důvody, kvůli kterým se podniků nedaří vydělávat a přilákat investory či zákazníky.
Některé chyb jsou směšné, jiné jsou skryté a zákeřné a dokáží zlikvidovat náš podnik.
V knize nemají místo případy neúspěchu, které souvisejí se zločinnou činností.
Podle autora knihy je důležité:
- Znát úskalí na kterých jiné podnikatelské počiny zkrachovaly.
- Dokázat chybu včas rozpoznat
- Vědět jak se jim vyvarovat.
- Vědět na co si dávat pozor, které  činnosti jsou zásadní
- Jak zvažovat to, zda se do podnikání pustit.
Nejde o zaručené rady jak rozjet byznys ani o finanční poradenství.
Dozvíte se jak se nedostat do problémů, případně jak se z nich dostat.
Knihu může brát i jako cenný pomyslný rozcestník, inspirující k podrobnějšímu studiu dílčích oblastí teorie a metod podnikán ( s využitím specializovaných publikací.). Skutečnost, že naše podnikání může ( v extrémním případě ) předčasně ukončit kterákoliv-jedna ze 43 chyb, uvedených v knize, neznamená, že by ve výkladu nebyl vnitřní skrytý systém. Chyby se mohou často řetězit, proto je důležitý i komplexní pohled na své podnikání. Kniha tak může dobře posloužit jak nástroj pro zpytování svědomí podnikatele.
Více o knize na adrese: www.zonerpress.cz


28.6.12

Finanční management - recenze

Finanční management - Růčková Petra, Roubíčková Michaela
Vydala GRADA a.s.
Kniha Finanční management představuje cenný přínos do knihovny teoretiků a praktiků z oblasti finančního řízení. Čtenáři je vnímána především komplexnost a šíře zpracovaných poznatků. Autorky nabízejí přístup k tématu s respektováním zvláštností Corporate governance. Srovnávají situaci v ČR a ve světě. Pozoruhodný je i způsob podání tradičních témat finančního řízení. Předností knihy je spojení teoretických poznatků metod a technik finančního řízení, s náznakem jejich praktického využití v podnikové praxi.  
Kniha je zaměřena na:
- základní teoretické přístupy a jejich uplatnění a projevy v praxi. 
- specifiku realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. 
- aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod.
- problematiku dividendové politiky, 
- finanční analýzu vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, 
- prognózu těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. 
- plánování, jako na proces, který bezprostředně navazuje na finanční analýzu navazuje. 
Autorky knihy Finanční management
Ing. Petra Růčková, Ph.D. i Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D, jsou asistenkami Slzské university v Opavě. P. Růčková vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční management a Finanční plánování a rozpočtování, garantuje rovněž předměty zaměřené na pojišťovnictví. Určitou dobu působila jako manažer odborné přípravy na Vysoké škole podnikání. M. Roubíčková vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční plánování a rozpočtování, Mezinárodní finanční management.
Stručný obsah - názvy kapitol
1 Vznik a vývoj korporací jako nejvyššího stupně organizace firmy
2. Investování
3. Metody hodnocení investic
4. Dlouhodobé zdroje financování
5. Finanční analýza
6. Metody finanční analýzy
7. Poměrová analýza
8. Řízení kapitálové struktury
9. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení
10. Geneze dividendové politiky
11. Dividendová politika
12. Corporate governance – teoretický exkurz
13. Corporate Governance ve 20. a 21. století
Seznam použité literatury
Přílohy
Vybraná dílčí témata, která mne nejvíce zaujala obsahovým zaaměřením nebo způsobem prezentace:
- Naplňování cíle korporace
- Budoucí a současná hodnota proudu hotovostních toků
- Diskontovaná metoda doby splatnosti (DPBP)
- Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy
- Analýza rozdílových a tokových ukazatelů
- Ukazatele tržní hodnoty
- Teorie kapitálové struktury založené na konfliktu zájmů
- Vliv fungování finančního systému na kapitálovou strukturu
- Složky strategického plánu
- Forma (struktura) dlouhodobého plánu
- Škola dividendové relevance
- Členění dividend podle pravidelnosti vyplácení
- Dividendový reinvestiční plán
- Teoretický rámec corporate governance
- Corporate Governance ve 20. a 21. století
- Modely Corporate Governance ve světě
- Shrnutí výhod a nevýhod Kontinentálně-evropského a Angloamerické systému
- Kodexy corporate governance
Knihu doporučuji všem zájemcům o moderní pojetí aktuálních problémů finančního managementu.
Více se dozvíte na adrese: 
http://www.grada.cz/financni-management_6987/kniha/katalog/

26.6.12

Programujeme pro Android - recenze


Programujeme pro Android, Ing. Miroslav Ujbányai
Vydala Grada Publishing, a.s.

Tato kniha je první svého druhu psaná česky, jež si klade za cíl zasvětit čtenáře do základů a pokročilejších technik programování pod  operačním systémem Android  a usnadnit proniknutí do tajů tvorby programů pro zařízení vybavená tímto systémem a o překonání prvních překážek na této cestě. Autorem knihy je Miroslav Ujbányai, který působí jako programátor průmyslových aplikací. Jeho základní pracovní činností je administrace stávajících a tvorba nových intranetových a internetových aplikací pomocí technologie ASRNET, a z historického hlediska také v jazyce PHP. Autor je držitelem několika certifikátů z oblasti programování a databází.

Chytré telefony (komunikátor, smarthphone, PDA atd.) umožňují uživateli přístup na internet, pracovat se soubory, komunikovat s přáteli přes ICQ nebo Skype, a to vše díky zabudovanému operačnímu systému. Ten je jádrem umožňujícím instalovat a spouštět programy a ovládat samotný telefon stejným způsobem jako na klasickém PC. Vývoji OS (operačního systému) pro mobilní zářízení se věnuje mnoho firem a jejich výsledkem jsou například Windows Mobile/Phone, Blackberry, Symbian OS a samozřejmě také Android

Kniha Miroslava Ujbányaie se zabývá operačním systémem Android, jakožto progresivním OS se slibnou budoucností na poli mobilních zařízení, l když se jedná o jeden z nejmladších operačních systémů, jeho oblíbenost velmi rychle vzrůstá. Důvodů, proč je tak příznivé přijat všemi skupinami uživatelů, od těch mladších až po firemní klientelu, je více. Jedná se o operační systém velmi rychlý a stabilní. Zdrojový kód Androidu je volně dostupný a šířený jako open source.
Vzhledem k rozšířenosti a obrovskému růstu popularity tohoto OS roste poptávka po kvalitním programovém vybavení, a tím pádem jsou programátoři, vzdělaní v této oblasti, čím dál více

Kniha je určena převážně začínajícím vývojářům a je proto napsána jednoduchou a srozumitelnou formou. U čtenáře předpokládá základní znalost objektového jazyka Jáva. V první části  této knihy se čtenář velmi podrobné seznamuje s platformou Android, obdrží informace o historii, architektuře, nejdůležitějších funkcích a způsobu  licencování. Samostatná kapitola je věnována vývojovým nástrojům a popisu základních kamenů Android aplikace. Autor čtenáři nabízí jednoduchou aplikací. Autor uvádí informace o struktuře samotného projektu. Následuje výklad o tvorbě grafického uživatelského rozhraní projektu, je přiblížena tvorba grafického uživatelského rozhraní a je popsáno využití základních vizuálních komponent systému. Na těchto základech jsou postaveny další kapitoly, které se zabývají využitím databázového rozhraní SQLite, načítáním a ukládáním datových souborů a vytvářením vlastních widgetů.

Stručný obsah – názvy kapitol

Android – představení
Vývojové nástroje a prostředí
Základní kameny Android aplikace
První projekt„Hello Word“
Stručný úvod do programování v jazyce Jáva
Uživatelské rozhraní
Využití standardních vizuálních komponent
Databázový systém SQLite
Preference
Práce s datovými soubory
Widgety na domovské obrazovce
Kniha čtenáři odpoví především na následující otázky:
- Jakým způsobem Android aplikace funguje?
- Jak zprovoznit vývojové prostředí pro programování Android aplikací? J
- Jak využívat základní vizuální komponenty?
- Jak propojit Android aplikaci s databázovým systémem SQLite? L i
- Jak ukládat potřebná data bez použiti databázového rozhraní?
Podrobněji k obsahu
První kapitola knihy je určená všem čtenářům, kteří se chtějí se systémem  Android a s jeho historií seznámit. Čtenář se v této kapitole dozví, ve kterých typech zařízení se Android používá a která ještě v budoucnu čekají na jeho příchod. V této kapitole se čtenář dozví o vnitřní architektuře systému, jeho vzhledu, jeho základních funkcích. Tuto kapitolu lze tedy brát jako vstupní bod pro základní informovanost pro budoucí uživatele, resp. vývojáře aplikací na bázi tohoto mladého operačního systému. Čtenář je seznáme s vývojovým prostředím a s potřebným software pro tvorbu samotné aplikace. Autor upozorňuje na to, že než začneme vyvíjet Android aplikace, je důležité pochopit, jaké typy aplikací lze konstruovat, jakým způsobem jsou aplikace konstruovány a pochopit životní cyklus celé aplikace. Čtenář se seznamuje s volně vázanými komponentami, které tvoří Android aplikaci, a s jejich vazbou. V další části knihy autor probírá základní komponenty jazyka Java, jako jsou proměnné, objekty, dědičnost tříd, popř. výjimky. Stručný úvod do základů programování v Jávě si klade za cíl seznámit budoucího vývojáře Android aplikací s tímto jazykem, jakožto základním prvkem programování, který bude programátor při vývoji svých aplikací využívat. Následuje seznámení s  tvorbou uživatelského rozhraní. 
Android disponuje tvorbou mnoha různých typů zobrazení. Následuje podrobnější seznámení se základními vizuálními komponent aplikace. Jsou představeny jejich nejdůležitější vlastnosti, metody a způsob jejich využití.  Výklad pokračuje na téma SQLite.
V případě SQLite se jedná  o systém, který je velmi šetrný k paměti zařízení a poměrně rychlý, což je velká výhoda při použití v zařízeních jako např. mobilní telefony. Další plus této relační databáze je v její snadné použitelnosti v rámci aplikace, jelikož SQLite nepracuje na principu klient-server, ale představuje  knihovnu, jež se přilinkuje k aplikaci a lze ji přes jednoduché rozhraní používat. Využívání SQLite je také výhodné z důvodů jeho šíření pod licencí public domain, jež reprezentuje volné využívání bez nutnosti jakékoli platby za tento systém.  Dvě kapitoly pojednávají o perzistentním ukládání dat, a to prostřednictvím databáze a preferencí.  Načítat, popř. ukládat data a následně s nimi pracovat lze také prostřednictvím klasických souborů, jež mohou být součástí aplikace, nebo mohou být v aplikaci vytvořeny. V jedné z posledních kapitol se čtenář podrobněji seznamuje s načítáním souborů typu XML a zobrazováním jejich dat, a také se dozvídá jak vlastní soubory vytvářet, popř. jak s nimi dále pracovat. V poslední kapitole se autor věnuje tvorbě widgetů, které sou umístěny na domovské obrazovce. Widgety domovské obrazovky tvoří jednu z možností prezentace často se měnících informací. Obsah zobrazovaných údajů je aktualizován pravidelných intervalech pomocí procesů, které běží na pozadí. V závěru knihy se čtenář seznamuje s architekturou  těchto typů widgetů, jejich životním cyklem. Předveden je i návrh widgetu zobrazujícího aktuální datum a čas pomocí komentovaného programového kódu.

Kniha „Programujeme pro Android“ sice není „čtením ke kávě“, za to je velkou pomocí začínajícím tvůrcům androidových aplikací. Srozumitelným jazykem autor provádí čtenáře krok za krokem celým procesem návrhu a vlastní tvorby aplikace. Zásluhu na tom, že tato první česká kniha na dané téma vyšla, má kromě autora především tým odborné redakce  GRADY, kterému patří za to dík.

2.4.12

Práce s počítačem pro seniory

Knihu "Práce s počítačem pro seniory" napsal Lalík Michal, vydala GRADA.


Napsat knihu o počítačích pro seniory vůbec není jednoduché.A řekněme si rovnou, že Michalu Lalíkovi se to podařilo na výbornou.
Proč jeto obtížné 
Protože všechno se rychle mění. Hardware a software počítačů, komunikační možnosti, cenová dostupnost zařízení a komunikačních služeb, nároky na uživatele počítačů - ale především se mění struktura seniorů z hlediska jejich vztahu k počítačům a k internetu. Přibývá seniorů, kteří se již v době své aktivně činnost s počítačem setkali na pracovišti. Většinou to byly  specializované programy pro některou z agend. Méně často komplexní využití
této techniky. Počítače s internetem se stávají důležitým nástrojem komunikace seniora se světem. Umožňují senorům sledovat obor, v kterém působili, dovída se aktuální informace z různých oblastí společnosti. 
S uvedeným vývojem podmínek a nároků se nutně musí měnit obsah, ale především přístup autora k obsahu knihy. 
Skutečnost, že senioři jsou důleživou částí splolečnosti si více či méně uvědomuje stát, při správě země, a ještě více výrobci a obchodníci, pro ktere je počítač s internetem v domácnosti seniora důležitým oknem do jeho života jako občana  a zákazníka. 
Michal Lalík problémy s přístupem vyřešil optimálně. Pro každou oblast užití  počítačů a  internetu vybral jeden často využívaný program, s jeho možnostmi  a obsluhou seniora seznamuje. Senior tak získává praktický pohled na užití služeb PC a internetu a v případě potřeby se snadněji přizpůsobí i v případě, že se mu naskytne potřeba nebo možnost využití novějšího nástroje.
Kniha Michala Lalíka - její obsah a hlavně přístup - představuje v daném čase  optimální pomůcku pro seniora, ať jde o více či méně pokročilého uživatele, případně o úplného začátečníka.
Před léty jsem na svém portálu opublikoval článek na téma "Senioři a internet". Konstatuji s potěšením, že vývoj jde správným směrem a že jak na straně  seniorů, tak na straně poskytovatelů služeb a informací pro seniory, se vývoj pootivním směrech zrychluje. Dočkáme se brzo chvíle, kdy zpráva  v dopravním prostředku, končící slovy "...více na pmdp.cz" nebude bariérou, ale oknem k podrobnějším informací pro stále větší část společnosti.
Názvy kapitol knihy:
První kroky s PC
Počítač a psaní textu
Počítač a fotografie
Počítač, filmy a hudba
Počítač a bezpečnost
Počítač s internetem
Práce s e-mailem
Komunikace na internetu
Ukládání  zálohování dat
Aktivní využití počítačů a internetu výrazně prodlužuje dobu, po kterou může být senior aktivní a neztrácet komunkace se světem.
Více na strábnkách www.grada.cz.
Knihu doporučuji.

2.3.12

Efektivní krizová komunikace - GRADA

Podtitulek knihy zní: „pro všechny manažery a PR specialisty“. Autorem je zkušený odborník v dané oblasti: Radek Chalupa. V knize se čtenář dozví, jaké jsou etapy krizové komunikace, jak komunikovat s médii a s novináři v době krize, jak využít vliv internetu a sociálních sítí. Kniha obsahuje řadu konkrétních
příkladů z praxe. Kniha je orientována především na vnější komunikaci firmy. Autor probírá podrobně jednotlivé etapy krizového vývoje, včetně přípravy na výskyt krizí. Kniha je cenná tím, že neprezentuje problematiku krizové komunikace ve vzduchoprázdnu, ale podrobné probírá i věcné problémy
s nimiž komunikace v jednotlivých etapách vývoje. Vnitřní komunikace v době krize ve firmě není sice komplexně probírána, ale pozorný čtenář si i k této oblasti z knihy vybere řadu cenných
doporučení.
Na webových stránkách GRADY je nabídnuta řada informací, takže se v této minirecenzi  omezím na zdůraznění vybraných dílčích témat, která mne v knize zejména zaujala:
- krizový audit v předkrizovém období
- scénář krizové komunikace  
- vztahy s medii v čase krize
- monitoring – role a význam
- zachovejte si akceschopnost, když propukne krize
- vsaďte na řízený dialog s medii
- nátlakové skupiny – spektakulární akce ve hře.
Velmi užitečné jsou informace obsažené v poslední kapitole,  nazvané „Období po krizi“ – obsahující dílčí témata:
- čas na analýzu
- mediální analýza
- příprava na další krizi.
Tuto kapitolu zdůrazňuji úmyslně proto, že hlavní přínos knihy nevidím v jednotlivostech, které jsou často dobře známy, ale  v prezentace komplexního systému komunikace, v zdůraznění významu a návaznosti etap krizového vývoje, v propagaci myšlenky auditu a analýzy. Autorův výklad čtenáři umožňuje nejen úspěch
v prevenci krize cestou promyšlené krizové komunikace, ale rovněž maximální zhodnocení zkušeností z prodělané krize.
Knihu vřele doporučuji!  

2.1.12

Dobrý fotograf může být každý - recenze - akamonitor.cz

Zoner Press vydal knihu autorů Johna Garreta a Graeme Harrise s podtitulkem "10 lekcí, které vás naučí fotografovat lépe". O Zoner Pressu je dobře známo, že do edičního plánu nezařazuje nové tituly bezdůvodně. Když jsem nabízel  recenzi  knihy „Dobrý fotograf může být každý“ byla to moje zvědavost, co nového může kniha přinést v tom hojném počtu titulů, věnovaných fotografům začátečníkům.
Na první pohled, alespoň podle rozčlenění knihy do jednotlivých 10-ti lekcí, nic nového.  Expozice, clona, závěrka, objektivy, kompozice, světlo, barva, filtry, černo-bílá fotografie, úprava fotografií a správa fotografií.  Příjemně překvapí  šikovný slovníček, zejména když se podíváme hlouběji do obsahu jednotlivých lekcí. Odpověď na položenou otázku o poslání knihy napoví názvy dvou odstavců jednostránkového úvodu knihy: „Příliš mnoho informací“ a „Proces učení“.  Autoři věnovali velkou pozornost tomu, co do knihy zařadí, aby byl splněn jejich cíl, kterým je pomoci zdokonalit fotografickou praxi. Minimalizovali rozsah technických informací a věnovali se možnostem zlepšení kvality fotografií v různých situacích. Důsledně se řídí pravidlem, podle kterého každé rozhodnutí o technice fotografování je současně rozhodnutím o tvůrčím přístupu fotografa k tématu fotografie.  V souladu s tím najdete v úvodu k řadě lekcí důraz na tvůrčí stránku.  Příklad: jak používat clonu tvořivě.  Nutno dodat, že minimalizace technických informací nebyla pro autory vůbec snadná, vzhledem k rychlému rozvoji technických možností fotografování.
Druhou oblastí knihy, v které najdete nové prvky, je oblast přístupu k procesu učení.  Ve všech lekcích najdete projekty  ( jeden a více ).  Autoři důsledně sledují pravidlo, podle kterého učit se fotografovat neznamená jenom číst si o fotografování a prohlížet si cizí fotografie, ale především vlastní fotografickou praxi. Proto je kniha prošpikována zadáními. Závěrem každé lekce je vyhodnocení úkolů, řešených v jednotlivých projektech.  To platí důsledně o všech  lekcích.
Respektování uvedených dvou zásad – minimalizace technických detailů a moderní přístup k učení – našlo svůj odraz i v detailním obsahu lekcí.
Na rozdíl od základní struktury knihy,  struktura jednotlivých lekcí  přináší některá dílčí témata, s kterými se v knihách pro začátečníky často nesetkáte, nebo alespoň ne v takové hloubce výkladu.  Namátkou uvádím několik dílčích témat, která mne zaujala:
- high key a low fotografie,
- siluety a multiexpozice,
- seletivní ostření,
- makrofotografie,
- magická ingredience,
- korekce barev a jejich zesilování,
- převod do černobílé,
- tonální abstrakce,
- fotogram a fotoprint,
- odstranění nežádoucích prvků,
- solarizace a posterizace,
- odstín a sytost.
Knihu doporučuji. Nejde o technickou příručku, ale o kvalitně podaný návod, jak se dopracovat ke zdokonalení své fotografické praxe se zdůrazněním tvůrčího přístupu k fotografování. Více se dozvíte na adrese:
http://zonerpress.cz/kniha/pro-grafiky-a-fotografy/dobry-fotograf-muze-byt-kazdy

13.12.11

Myšlenkové mapy v byznysu - recenze - SlideShare

12.12.11

Provozujte IT jinak - GRADA - recenze - akamonitor.cz

V roce 2011 vydala GRADA pozoruhodnou knihu s podtitulkem: "Agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba informačních systémů a IT služeb". Autory knihy jsou Jaroslav Procházka a Cyril Klimeš.
Na adrese:  http://www.akamonitor.cz/recenze/IT-jinak1.htm jsem vystavil podrobnou recenzi knihy.

Podle anotace, zveřejněné na webu GRADY, má kniha za cíl prezentovat komplexní přístup k agilnímu a štíhlému (Lean) provozu a údržbě, který je postaven na zkušenostech z denní praxe. Tímto přístupem pokrývá nejen provoz, podporu a údržbu, ale je zaměřena i na  proces vývoje IS a IT služeb, organizační strukturu a řízení organizace či způsob uzavírání a formu kontraktů. Problematika je popsána pomocí principů, praktik, doporučení a příkladů z praxe, nechybí ani konkrétní implementační postup a budoucí trendy. 
Ve stručnosti řečeno, odpovídá kniha na následující tři hlavní otázky:
- Jak efektivně dodávat a provozovat IT. 
- Jak IT více propojit s podnikáním a také je měřit z pohledu podnikání. 
- Jak zvýšit kvalitu, spokojenost zákazníků a pracovníků bez nutnosti vysokých finančních investic. 
Celý obsah knihy je rozdělen do 6-ti velkých částí:
- Definice pojmů, současný stav provozu, údržby a podpory IS 
- Agilní a štíhlý provoz a údržba IT systémů 
- Měkké aspekty provozu a údržby 
- Prostředí a celkový obraz 
- Praktická implementace agilního a štíhlého provozu a údržby 
- Podpora nástroji a budoucí vývoj 
Všechny tradiční přístupy, představené v knize, jsou podmíněny nákupem či využitím nových nástrojů, technologií, systémů nebo služeb, na rozdíl od přístupu,  doporučeného v této knize, který se zaměřuje na způsob organizace, provádění a řízení práce se snahou využít existujících nástrojů, zdrojů a pracovníků k dosažení lepších výsledků. Představený postup je zaměřen spíše na měkké aspekty a dovednosti účastníků procesu a na pracovní postupy, spíše než na nástroje a systémy. 
V kontextu implementace zmiňují autoři knihy jeden zásadní fakt. Cílem agilního a štíhlého provozu a údržby není implementovat nový postup, tento postup je pouze prostředkem k ustavení prostředí pro udržitelné doručování kvalitní (naplňující potřeby a očekávání uživatelů) IT služby, zidentifikovat a odstranit problémy v jakékoli rovině podnikání zákazníka a IT služby (organizační, provozní, technické, lidské). 
Na závěr své knihy vyjadřují autoři přesvědčení, že jimi představený přístup, principy a praktiky a také způsob jeho implementace,  pomohou při řešení problémů provozovaných IT služeb a informačních systémů. Autoři v knize odkazují na webový zdroj www.differ.cz, kde jsou jednotlivá témata, zahrnutá do knihy, průběžné diskutována a publikována.
Knihu vřele doporučuji všem náročnějším čtenářům, kterým kniha může nahradit řadu často navzájem nekompatibilních pojednání na dané téma. Po prostudování knihy čtenáři bezesporu usoudí, že  investice do nákupu této knihy byla velmi dobrou investicí s vysokou mírou návratnosti.

10.12.11

Naučte se fotografovat dobře - B. Peterson - recenze - akamonitor.cz

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/bryanp.htm jsem vystavil podrobnou recenzi knihy Bryana Petersona, kterou lze bez nadsázky označit za aktuální encyklopedii fotografování.
Publikace obsahuje praktické rady a doporučení, které potřebuje začínající až středně pokročilý fotograf znát. Od základních informací o digitální fotografii přes vysvětlení, jaké nastavení expozice volit pro získání působivých snímků, až po rady, jak fotografovat scény s pohybem. V samostatných kapitolách předvádí autor fotografování lidí, portrétů, makra a detailu, krajiny a přírody. Závěr publikace je věnován několika zajímavým efektům, kterými mohou své fotografie oživit ti, kteří rádi zkoušejí netradiční postupy.
Bryan Peterson je znám výborným způsobem vysvětlování, který vychází z dlouhodobé fotografické praxe a zkušeností školitele uznávaného po celém světě. Pochopení obsahu knihy proto nevyžaduje žádné předchozí znalosti. Zkušení  fotografové využijí množství praktických rad a podrobně popsané ukázky.
Bryan Peterson zařadil do své příručky 7 vynikajících cvičení:
- Pochopení vlivu ISO na expozici
- Jak vidět kreativně správnou expozici
- Poznejte svoje objektivy
- Zvládněte základní princip designu
- Vidění  teleobjektivem 
- Naučte se zaplnit záběr.
Na webu ZonerPressu si lze prohlédnout ukázkové stránky z knihy. Hodně nám toho napoví, i když to, co pocítíme, když tuto nádherně provedenou knihu vezmete do ruky, nemůže nic nahradit. Knihu vřele doporučuji  všem zájemcům o fotografii. Na začátku této své recenze jsem se zmínil o tom, že kniha obsahuje to nejlepší z autorova díla, čítajícího několik výborných titulů. Na závěr by rád  zdůraznil, že tato kniha v žádném případě není  prostým souhrnem vybraných částí dříve publikovaných knih, Tato encyklopedie fotografie má svůj styl, svého ducha, svůj přístup k obsahu – což jsem se pojetím své recenze - doufám, že úspěšně - snažil v recenzi  dokumentovat.  

9.12.11

Renovace tiskových kazet - FILLPOINT

Touto zprávou reaguji na dotazy, s kterými se na mne obrací stále více návštěvníků mého webového portálu.
Současnou módou je sice ukládání snímků do paměti počítače nebo na web, tištěné fotografie však své kouzlo zdaleka neztratily. Jedním z důvodů pro převažující elektronickou archivaci fotek jsou provozní náklady barevného tisku. Tuto překážku je však možno snadno a spolehlivě odstranit, využíváním možnosti renovace tiskových kazet. Ne každá renovace musí být opravdu úspěšná. Proto je důležitá správná volba dodavatele. Po několikaleté výborné zkušenosti s plzeňskou firmou FILLPOINT, vám právě tuto firmu doporučuji. Neprohloupíte ani tehdy, když se před nákupem nové  tiskárny se specialisty FILLPOITU o své volbě konkrétního modelu - z hlediska výhledu na provozní náklady s využitím renovace - předem poradíte. Firmu najdete v Plzni na Přešovské ulici č. 4. Informace o nabídce služeb a o kontaktech na formu se dozvíte na webové adrese: 
http://www.fill-point.cz/FILLPOINT_nase_nabidka.html

8.12.11

Vztahová inteligence - 3. vydání - recenze - akamonitor.cz

Na adrese http://www.akamonitor.cz/recenze/gross3vyd.htm
jsem vystavil svoji původní podrobnou recenzi pozoruhodné knihy Management Pressu, která má co  říci každému z nás. Je to proto, že se týká komunikace mezi lidmi v kontextu profesních a osobních úspěchů. Při čtení knihy Stefana Grosse, jsem zažil zajímavý pocit. Před očima mi, jako ve filmu, defilovaly lidé, s kterými jsem se, zejména v profesním životě, nejčastěji setkáva. Tím více si vážím toho, že - i když pro mne z profesního hlediska trochu opožděně - je k dispozici vynikající analýza vztahů mezi lidmi s důrazem na cíl - získat si partnery a přátele, pro osobní i profesní život. Kniha má dvojí význam. Umožňuje v předstihu identifikovat situace v komunikace a zvážit optimální postup. Současně dává dostatek poznatků pro zpětnou analýzu svého chování, s možností vyvarovat se chyb v budoucnosti. Kniha je napsána srozumitelným jazykem, s vyváženou pozorností teorii, metodice a praxi. Stefan F. Gross – odborník na strategii úspěchu, autor řady bestsellerů a jeden z nejrenomovanějších německých expertů v oboru komunikace se zákazníky – již dvacet let radí významným podnikům i jiným organizacím, jak si vytvořit špičkové postavení v orientaci a vazbě na klienty.
Kniha Stefana Grosse popisuje, co vztahová inteligence znamená v jednotlivostech a jak můžete získat a prokázat maximum vztahové inteligence. Hlavním úkolem knihy, je rozsáhle a trvale zvýšit nejen ekonomický úspěch ale i kvalitu svého profesního života.  Profesní život rozhodně není lehčí, právě naopak. Zvyšuje se rychlost a rozmanitost změn, počet a složitost nadcházejících úkolů. Zkracuje se doba, za kterou je třeba je vyřídit. Stoupá nervozita, neklid a zarputilost, ubývá uvolněnosti, veselosti a ohleduplnosti. To vše způsobuje, že lidé touží po stylu komunikace a kooperace, který je posiluje, motivuje a pozitivně vylaďuje. Přejí si slušného partnera s příjemným, přitažlivým životním stylem. S tím, jak se zvyšuje profesní zátěž, roste také touha lidí po kooperativním partnerovi s uvolněným, suverénním stylem komunikace, který je přivede na pozitivní myšlenky a zlepší jim náladu, který je posílí a povzbudí. Kvalita nálady je tudíž klíčový faktor při získávání přátel a spojenců.
Chceme-li vztahovou inteligenci vystihnout jednou větou, můžeme říct, že je to přirozený a brilantní styk s lidmi. Vztahová inteligence znamená schopnost získat si, nadchnout a zaujmout druhé svým chováním a vystupováním. Osobní vztahová inteligence vyplývá z chytrosti, aktivity a rozhledu, jež projevujeme ve spolupráci a komunikaci s druhými.
V závěru své knihy Stefan Gross uvádí citát amerického filozof a spisovatele Ralpha Waldo Emersona: „ Svět patří tomu, kdo v něm radostně kráčí za vysokými cíli." Vyjádřil tím úzkou souvislost mezi úspěchem a náladou. 
Zcela jistě si při čtení a po přečtení celé knihy utvoříte vlastní představy o tom, co ještě patří ke vztahové inteligenci a co můžete dodatečně udělat pro to, abyste si ke svým partnerům vytvořili co nejkvalitnější vztah.  Proto doporučuji brát vážně jednu z četných rad autora knihy: považujte péči o svou vztahovou inteligenci za dlouhodobý úkol. Promyšlený a poučený styk s lidmi je každodenní úkol. Kdo stojí na vrcholu kopce, má mnohem větší rozhled než ten, kdo sedí v hlubokém údolí. Proto považujte rozvoj a využívání své vztahové inteligence za dlouhodobý projekt. Čím uvědoměleji přistoupíte k tomuto tématu a čím odhodlaněji se mu budete věnovat, tím snáze najdete cestu ke komunikačnímu a kooperativnímu chování, jímž dokážete získat, nadchnout a zaujmout ostatní.
A na úplný závěr recenze uvádím jeden zásadní poznatek Stefana Grosse: význam organizační struktury, techniky řízení nebo nástroje IT může být v mnoha situacích velký. Jeden faktor však ční vysoko nad všechny ostatní. Je to schopnost chytře, dovedně a přitažlivě komunikovat s lidmi.
Bližší informace o knize najdete i na webu Managemenr Pressu - na adrese:
http://www.mgmtpress.cz/stefan-f-gross/vztahova-inteligence/podrobne

7.12.11

Jak vítězit nad riziky - LINDE Praha - recenze akamonitor.cz

Vydavatelství  LINDE Praha projevilo dobrý cit pro aktuální potřeby ekonomické praxe. Kniha „Jak vítězit nad riziky“ přišla na trh v pravou chvíli. Po prostudování knihy se mi chtělo zvolat „Konečně komplexní a při tom prakticky využitelný přístup k řízení rizik!“. 
Podrobnou recenzi knihy jsem opublikoval na svém portálu na adrese:www.akamonitor.cz/recenze/krulis1.htm
Autorem knihy je zkušený odborník - PhDr. Ing. Jiří Kruliš. Problematice rizik se věnuje dlouhodobě jako poradce pro firmy.
Kniha je určena v prvé řadě manažerům na všech pozicích a úrovních podnikové  hierarchie, ale i všem ostatním pracovníkům, kteří se v podnicích zaměřují na  zvládání podnikových rizik - procesních, personálních, bezpečnostních,  informačních, zdravotních ad.  Je užitečnou příručkou pro specialisty různých oborů:  personalistiku, management kvality, projektový a krizový management,  controlling a dále pro pojišťovny, makléře, poradenské a školicí firmy, kouče  i pro studenty a pedagogy v uvedených oborech. 
Záměr knihy formuluje autor ve čtyřech bodech takto:
 - odpovědět na otázku JAK VČAS, DŮSLEDNĚ a KOMPLEXNĚ ODHALOVAT a ZVLÁDAT RIZIKA?
 - přehledně probrat všechny procesy a faktory, které v podnicích rozhodují o  spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti procesů podniků a tím pádem o jejich úspěšnosti,
 - u každého z jednotlivých témat uvést a charakterizovat co nejúplnější výčet  faktorů, hledisek, vlivů, které nesmí být v manažerských postupech opomenuty,
 -  poskytnout praktické postupy a metodický návod pro analýzu a snižování  rizik, zejména s využitím metody Identifikace procesů a rizik – IPR.
Jiří Kruliš koncipoval strukturu knihy tak, aby v každé kapitole, věnované určitému segmentu managementu, vždy byly zmíněny všechny klíčové požadavky. Každá kapitola tak může být využívána jako relativně samostatný návod pro daný segment.
Aktuální informace k metodě IPR lze nalézt na webové adrese www.management-rizik.cz .
Knihu Jiřího Kruliše vřele doporučuji podnikovým pracovníkům především  pro:
 - úzkou návaznost problematiky řízení rizik na jednotlivé segmenty podnikového managementu. 
 - zvolený kauzální přístup k řízení rizik
 - komplexní pojetí podnikového risk-managementu
 - zdůraznění  lidského faktoru, jako jednoho z nejdůležitějších zdrojů podnikových rizik
 - úspěšně zvolenou harmonii mezi základními metodickými poznatky a praktickým přístupem
 - přiblížení problematiky na konkrétní, původní metodice IPR.
I když to ze stručného obsahu není zcela zřejmé, představuje velmi cennou část knihy pojednání o informačních rizicích, jejich analýze a o opatřeních k prevenci a řešení problémů s riziky v této oblasti.
Za velmi cenný považuji  autorův důraz na skutečnost, že jednotlivá rizika nepůsobí izolovaně. Vzájemná vazba rizik v různých segmentech podnikového managementu a jejich vzájemné působení, vyvolává potřebu komplexního celopodnikového přístupu.
Kniha je určena především podnikovým pracovníkům,  obsahuje však rozsáhlou množinu poznatků, přímo či nepřímo využitelných v řízení rizik v institucích veřejné a státní sféry.
Autorovi knihy, recenzentům knihy a vydavateli  knihy patří uznání a dík za to, že odborné veřejnosti zpřístupnili komplexní soubor poznatků  o řízení podnikových rzik v prakticky využitelné podobě.
 

22.11.11

Tajemství Sit'n'Go - Vítězné strategie pro pokerové turnaje - recenze

Zonerpress vydal v roce 2011 český překlad vynikající knihy, jejímž autorem je Phil Shaw. Věnuje se stále populárnější variantě pokerové hry označované příznačným názvem SitnGo.
Na adrese
http://www.akamonitor.cz/recenze/shaw1.htm
jsem publikoval podrobnou recenzi této zajímavé knihy.
Sitngo je druh pokerového turnaje, který, jak jeho název „zasedni a jeď“ naznačuje, začíná ihned poté, co se zaregistruje požadovaný počet hráčů, a jako u všech ostatních turnajů vyplácí hráče podle jejich finálního umístění na základě předem avizované výplatní struktury. Zatímco většina pravidelných pokerových turnajů hraných na více stolech začíná ve stanovenou dobu a může pojmout velký počet hráčů, účelem sitngo je uspokojit potřeby těch hráčů, kteří si poker chtějí zahrát hned a nejsou ochotni dlouho čekat. 
Phil Shaw - je hráč high stakes pokeru, spisovatel a novinář z Londýna. Specializuje se na high stakes online.Jje znám pod různými variacemi svého účtu, například 'Jackal69’ na PokerStars a ‘Jackal78’ na Full Tilt Poker. Je hostujícím profíkem ve videích o pokeru na instruktážním webu CardRunners.com, specializuje se na výuku sitngo a mixed game. Je také nadšeným učitelem hry prostřednictvím privátního koučinku. 
Moje stručné hodnocení knihykniha je obsahově aktuální, dobře napsaná, obsahuje teorii i spoustu praktických příklad, pokrývá celou oblast sitngo, srovnává sitngo s dalšími pokerovými variantami, vysvětluje základy motivace hráčů pro sitngo, pokrývá všechny fáze hry, pro každou fázi nabízí řadu cenných doporučení, obsahuje slovníček hlavních pojmů a hlavně – soustřeďuje spoustu argumentů, které dokazují, že poker je hra poznávací a ne jen hra o štěstí.  
Významnou a nedílnou částí knihy, které autor věnuje téměř třetinu rozsahu knihy, jsou příklady na Sitngo. Slouží v knize jako ilustrace klíčových pojmů uváděných v hlavním textu knihy, jsou však prezentované jako scénáře ze skutečného světa. U každého z nich je uveden stručný popis situace, pak otázka s nabíd¬kou několika odpovědí, následuje správná odpověď a vysvětlení, proč volit tuto akci, takže si hráči mohou na těchto příkladech posoudit, do jaké míry jsou schopni činit správná rozhodnutí. Příklady jsou uspořádány do stejných sekcí jako hlavní text knihy, aby si čtenáři mohli projít příklady vztahující se k dané sekci, a pak se vrátit k hlavnímu textu a pokračovat dál ve čtení, nebo aby si mohli znovu pročíst sekce, u nichž na příkladech zjistili, že je ještě patrně plně nezvládli nebo dobře nepochopili. 
Na závěr cituji autora: „Ať už spadáte do kterékoli skupiny hráčů, nejpravděpodobnějším důvodem, proč sitngo zůstane i nadále populární, je to, že vás k němu přitáhly vzrušující a napínavé zážitky z konfrontací all-in, možnost nadělat v něm peníze, i potěšení z toho, že vyhráváte zas a znovu - sitngo je prima zábava!

16.11.11

Myslete jako fotograf - recenze knihy Zonerpressu

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/myslete-jako-fotograf.htm
jsem vystavil podrobnou recenzi knihy Zonerpressu z roku 2010.
Podtitulek knihy "Kreativní myšlení pro lepší [digitální] fotografie" napovídá o co v knize jde a nepřímo i komu je kniha určena. Téma knihy je sice jedním z nejčastěji připomínaných témat fotografie, současně je to něco, v čem nejčastěji v praxi hřešíme. Po prostudování knihy, plné vynikajících myšlenek a výborných obrazových ukázek, jsem se rozhodl přiblížit obsah knihy výběrem poznatků a myšlenek autora, které nejlépe vystihují jeho přístup k tématuKniha je rozdělena do 3 kapitol: ZÁMĚR - STYL a POSTUPVzhledem k tomu, že pokrytí  všech 3 kapitol by zabralo příliš místa, jakož i proto, že jádro pojetí přece jen leží spíš v problematice záměru fotografie, než v oblasti stylu a postupu, vybral jsem myšlenky pouze z první kapitoly.
Obsah první kapitoly má následující strukturu:- Více rovin objektu 
- Dobrý vzhled 
- Různá krása 
- Mrtvá monstra 
- Klišé a ironie 
- Obyčejné neobyčejné 
- Odhalení 
Z dalších dvou kapitol vybírám pouze některá dílčí témata:
- Harmonie 
- Vedení pohledu 
- Minimalismus 
- Interaktivní kompozice 
- Čas a pohyb 
- Hyperrealistický vzhled
Kniha patří mezi myšlenkově nejbohatší práce Michaela Freemana a má co říct každému fotografu, od začátečníka až po profesionála.

12.11.11

Řízení informačních rizik v praxi – Miroslav Čermák

Problematika řízení informačních rizik je velmi aktuální. Je překvapující, že se mu v české literatuře věnuje poměrně málo pozornosti. O to více si cením práci Miroslava Čermáka, který se rozhodl opublikovat své desetileté praktické zkušenosti z oblasti informačních technologií, informační bezpečnosti a řízení rizik. Jádrem knihy je metodika analýzy rizik, při jejímž vývoji autor respektoval mezinárodní standardy pro řízení  informační bezpečnosti. Metodika tak poskytuje opakovaně využitelné a měřitelné výsledky.
Hlavním cílem této knihy je seznámit čtenáře s problematikou řízení informačních rizik.
Kniha rozdělena do čtyř hlavních částí: řízení rizik, analýza rizik, vyhodnocení rizik a zvládání rizik, přičemž největší důraz je kladen na analýzu rizik. Posloupnost kapitol v knize kopíruje proces řízení informačních rizik. Autor vede čtenáře krok za krokem celým tímto procesem. Po přečtení a promyšlení obsahu knihy, by měl být čtenář vybaven poznatky, nezbytnými pro úspěšné zavedení procesu řízení informačních rizik ve společnosti. Měl by být schopen provést samostatně a efektivně analýzu rizik a následně rizika správně vyhodnotit a navrhnout vhodný způsob jejich zvládání.

V první části knihy se seznámíte s pojmem řízení rizik a důvody, proč je nutné získat pro zavedení procesu řízem rizik aktivní podporu vrcholového managementu, 'jak této podpory dosáhnout, jaké argumenty při komunikaci s vrcholovým managementem použít a následně jak celý proces řízení rizik ve společnosti úspěšně zavést.
Ve druhé části, která je nejrozsáhlejší, se seznámíte s možnými přístupy k provedení analýzy rizik a budete konfrontováni s výhodami a nevýhodami interně a externě prováděných analýz rizik, kvantitativními a kvalitativními metodami používanými při analýze rizik. Dozvíte se, jak efektivně a s minimálními náklady provést identifikaci a kvantifikaci aktiv, hrozeb a zranitelností.
Ve třetí části, která se věnuje vyhodnocení rizik, se seznámíte s metodikou výpočtu výsledného rizika a s vhodnými způsoby, jak tyto výsledky interpretovat a prezentovat. Značná pozornost je také věnována volbě vhodných opatření vedoucích ke snížení rizika.
Ve Čtvrté části se dozvíte, jaké jsou možné způsoby zvládání rizik a kdy je vhodné jednotlivé způsoby pro jejich zvládání použít, jak by měla vypadat závěrečná zpráva z analýzy rizik a co by měl obsahovat plán zvládání rizik. Metodika analýzy rizik, tak jak je prezentována v této knize, je plně v souladu s mezinárodními standardy pro řízení informační bezpečnosti a poskytuje 
opakovatelné a měřitelné výsledky.
Přístup autora k tématu je velmi praktický, výklad je srozumitelný, teoretická část odpovídá potřebám pochopení základů řízení rizik, kniha je stručná, přesto obsahuje mnoho cenných rad a doporučení, které ocení nejen specialisté z oblasti informačních systémů, ale i management organizací.

Digitální fotografie v programu GIMP - opožděná recenze

V roce 2010 vydal CPress knihu "Digitální fotografie v programu GIMP", kterou napsal Lubomír ČevelaV posledních dnech jsem obdržel od návštěvníků jednoho ze svých odborných weblogů dotaz týkající se softwarové tvorby infračervených snímků. Jelikož sám mnoho zkušeností s touto oblastí fotografie nemá, obrátil jsem se na Google, s jehož pomocí jsem našel odkaz na článek, který se tématu přímo věnuje a to s odkazem na knihu, které je věnována tato stručná recenze. Knihu o GIMPu vlastním již delší dobu. Ušla mé pozornosti zřejmě proto, že jsem předpokládal, 
že obsahuje pouze základy digitální fotografie. Nyní musím říci, že jsem se hluboce mýlil. Autor knihy Lubomír Čevela ve své knize prezentuje několik návodů, které jinde moc snadno nenajdete a které při tom můžete snadno využít i pro práci v prostředí jiného kvalitního foto-editoru. Zde je několik dílčích témat, která jsou zpracována názorně:
- Napodobení infračervené fotografie
- Instalace zásuvného modului UFRaw
- Kompenzace zkreslení objektivu
- Doodtřování pomocí neostré masky
- Nepravý HDR snímek
- Základní úpravy v UFRaw
- Retuš s použitím záklaty
- Přidání filmového zrna
- Rozsáhlé úpravy portrétu
- Snímek se složenou scénou
- Simulace přechodového filtru
- Produktová fotografie aneb maska a stín
Knihu jsem sice v nabídce CPressu dnes nenašel, ale věřím, že se v ní brzo opět objeví.
Knihu vřele doporučuji a to nejen uživatelům GIMPu.

26.10.11

Myšlenkové mapy v byznysu - recenze

Knih o myšlenkových mapách vyšlo ve světě již stovky. Velkou část z nich napsal autor metody myšlenkových map, Tony Buzan. Není mnoho těch, které by byly orientovány přímo na potřeby byznysu a ještě méně je těch, které toto téma spojují s moderní technologií tvorby myšlenkových map - s počítačovým modelováním. Tony Buzan rozvíjí řadu let svůj vynález a současně velmi úspěšný byznys, který je na něm založen. Není se proto co divit tomu, že v roce 2010 vydal knihu, která je celá věnována různým oblastem aplikace myšlenkových map v podnikateslkém prostředí. CPress udělal velmi dobře, že krátce po opublikování prvního titulu,věnovaného mentálnímu modelování, vydal i překlad knihy "Myšlenkové mapy v byznysu". Silnou devizou této knihy je její přímá vazba na počítačový nástroj, které tým Tony Buzana vyvinul - iMindMap. Současně autor využívá velké bohatství poznatků, obsažených na mnoha pečlivě vedených webových stránkách. Kniha konkrétně odkazuje na adresu: www.MindMapsForBusiness.com. Co mne velmi příjemně překvapilo, je skutečnost, že při prezentaci myšlenkových map v ekonomice, managementu a podnikání,nezůstává pouze u metodiky MM, ale jde překvapivě poměrně do hloubky výkladu podporované ekonomické problematiky. Přemýšlel jsem o tom, jak celé to bohatství knihy co nejlépe přiblížit návštěvníkům toho weblogu. Nakonec jsem se rozhodl pro netradiční formu recenze, která využívá toho, že Tony Buzan každou kapitolu knihy uvádí myšlenkovou mapou shrnující poznatky, které kapitola prezentuje. Tuto moji netradiční recenzi najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/MM-byznys/

25.10.11

EXCEL 2010 - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Tato recenze je věnována knize vydané v roce 2011 v GRADĚ v edici "snadno a rychle". Její název je "EXCEL 2010 - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami". Autorem knihy je zkušený autor a lektor počítačových kurzů Marek Laurenčík. S ing. Markem Laurenčíkem jsem se poznal na dálku v roce 2005, když jsem nabídl recenzi jeho On-line kurzu "EXCELU se zaměřením na MAKRA". Zaujal mne způsob podání, využívající v maximální míře přednosti dálkového on-line studia. O tom, že jsem si metodiku výkladu oblíbil, se ještě dnes můžete přesvědčit na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/excel_makra_vba.htm
Excel mne zaujal zejména jako nástroj analýzy ekonomické. Bohatství sady funkcí s každou verzí Excelu rostlo a co je důležité, posilovalo jeho analytické schopnosti. K těmto patří především podpora tvorby a užití kontingenčních tabulek. Moje sympatie k této části Excelu jsou trvalého rázu. Před pěknou řádkou let jsem na webu vystavil slideshow, prezentující možnosti využití kontingečních tabule v Excelu. Najdete ji ještě stále na webu na adrese: http://akamonitor.euweb.cz/excel/
Ale nyní k hlavnímu tématu recenze. Kniha má - zatím stručnou - webovou stránku s anotací na adrese: http://www.grada.cz/excel-2010_6918/kniha/katalog/.
Kniha obsahuje tato témata:
- Tabulka Excelu jako databáze
- Práce s rozsáhlými tabulkami: řazení, filtrace, souhrny
- Přístup k externím datům v databázích různého typu (MS Access, MS SQL Server)
- Spolupráce s internetem a soubory typu XML
- Výběr tabulky nebo dotazu z databáze Accessu
Kniha poskytuje vyčerpávající odpovědi na následujícíc kruhy otázek:
- Jak pracujeme s externími daty?
- Jak načteme tabulu z webové stránky?
- Jak pracujeme s textovými soubory?
- Jak vytvoříme kontingenční tabulku?
- Jak vytvoříme kontingenční graf?
Text doplňuje spousta příkladů, srceenshotů s ukázkami postupu práce při užití funkcí Excelu.
Kromě stručné úvodní kapitoly je těžiště knihy ve třech tématech.
Prvním tématem je zpracováni dlouhých datových tabulek. V kapitole jsou popsány řazení
a filtrace různými způsoby, tvorba přehledů a souhrnů. Je zde také popsáno použiti vvhledávacích a databázových funkcí.
Druhé téma je věnováno práci s externími daty. Zde naleznete informace o tvorbě tabulky propojené z databáze programů MS Access a MS SQL Server a souboru typu DBF. V kapitole
je také popsán import dat z textového souboru. Závěrečnou částí kapitoly je popis spolu-
práce sešitu Excelu s internetem a práce se soubory typu XML.
Posledním tématem v knize je práce s kontingenčními tabulkami. V této kapitole se dočtete
o tvorbě kontingenční tabulky ze souvislé tabulky, externích dat a více nesouvislých datových oblastí. Dále je zde popsáno formátování kontingenční tabulky, různé typy souhrnů a pohledů na zpracovávaná data, tvorba výpočtů v kontingenční tabulce a využití dat z tabulky. Závěrem kapitoly je popsána tvorba kontingenčních grafů.
Struktura knihy je přehledná a řazení kapitol je logické. Jazyk výkladu je srozumitelný. 
Knihu doporučuji všem, kdo si chce prohloubit znalosti Excelu v jedné z nejcennějších částí programu, podporujícího ekonomické, ale i inženýrské analýzy dat.