A K A - M O N I T O R
doc. Arnošt Katolický
 
POČÁTKY  ČÍSLICOVÝCH  POČÍTAČU  V  ZÁPADNÍCH  ČECHÁCH
 
Balada o kybernetickém hradu ZDE
 
Střední počítač ICT 1905 z roku 1967

 

      V roce 1962 byl v Plzeňské Škodovce instalován první číslicový počítač ( nepočítáme-li děrnoštítkové počítače ). Typ počítače: National Elliot 803 A.

Počítač byl prioritně určen pro vědecko-technické výpočty. Z dnešního pohledu je téměř neuvěřitelné, že dokázal řešit i dost náročné úlohy a byl tudíž významným přínosem pro podnik. Jeho parametry byly totiž:
- operační rychlost 1.380 operací za vteřinu
- velikost operační paměti ( feritové )  4 kiloslov = cca 20 kB
- dvojková klávesnice pro ovládání stroje ( 32 tlačítek v řadě )
- žádná vnější paměť
- spřažené periferie: snímač a děrovač děrné pásky
- tiskový výstup na dálnopis Siemens.

     Počítač byl instalován v Teoretickém a výpočetním středisku Ústředního výzkumného ústavu ŠKODA Plzeň, jehož jsem byl tehdy vedoucím. Do roku 1967, kdy byl instalován první relativně ( na tu dobu ) výkonný střední počítač, byl NE803A oporou technických výpočtů. Na tomto počítači se vyučila celá řada techniků i z jiných firem z Plzně a okolí.
     Ve svém archivu jsem našel několik zajímavých materiálů, které ilustrují počátky uplatnění číslicových počítačů v ČR. Jako první jsem vybral:
"Příručku pro ovládání počítače NE803A" . Letmý pohled na obsah a na způsob podání, který odpovídal tehdejší situaci, posouží lépe než dlouhé povídání. Příručku jsem napsal v roce 1962 jako interní pomůcku pracoviště. Byla to jedna z prvních českých příruček vztahujících se k číslicovým počítačům. Pokud zjistím, že tato informace zaujala návštěvníky mých webových stránek, zpřístupním i další materiály.
     Jde sice o počítačový "pravěk", ale možná neuškodí chvilkové zamyšlení nad tím, jaké to vlastně bylo na počátku toho bouřlivého rozvoje výpočetní techniky a jejího užití.
V době, kdy experimentuji z kapesním počítačem ( PDA ) ve spojení s mobilem opatřeným infraportem a běžně surfuji na internetu pomocí protokolu GPRS, mi prohlížení 40 let starých "relikvií" připadá velmi zábavné. Rád si přečtu Vaši odezvu na obsah této webové stránky a zejména na obsah příručky z roku 1962, kterou najdete na adrese:
http://www.fpr.zcu.cz/akatolicky/ne803a/index.htm
Těším se na Vaše e-maily na adrese
doc.aka@akamonitor.cz
V Plzni 28. září 2003
Arnošt Katolický
-----------------------
TWITTER
http://twitter.com/akamonitor
 

 

Akademie managementu AKA-KONZULT - www.akamonitor.cz