Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v lednu 07
285.326
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2008

 


NEKONVENČNÍ MYŠLENÍ


17 pravidel pro vítězství v byznysu

Anja Förster, Peter Kreuz
 


 

         

Přeloženo z německého originálu „Different Thinking!“, 1. vydání“, Frankfurt, Německo, v roce 2005, "DIFFERENT THINKING!", "So erschließen Sie Marktchancen mit coolen Produktideen und überraschenden Leistungsangeboten."

Jádrem knihy je 17 pravidel pro vítězství v byznysu.  Přehled mluví sám za sebe. Když k tomu přidáme zkušenosti 200 úspěšných firem a když je obsah podán způsobem, který zajišťuje, že čtení knihy je nejen poučné, ale i zábavné, máme před sebou vynikající zdroj poznatků.

Autoři
Anja Förster a Peter Kreuz jsou odborníky na novátorské myšlení v podnikání. Sami úspěšně podnikají, jsou autory několika knih a studií o byznysu, přednášejí na akcích v Evropě a USA. Mezi jejich zákazníky patří firmy jako BMW, IBM, Microsoft, Siemens, Schwarzkopf a Xerox.

Krátká úvaha o zvoleném přístupu k tématu
Na českém knižním trhu existuje řada knih a článků věnovaných kreativnímu, tvůrčímu, nekonvenčnímu myšlení a jednání. Přiznám se, že jsem knihu „Nekonvenční myšlení“ otevíral se značnými obavami. To proto, že jen málo z nabízených titulů má reálnou šanci čtenáře získat a pomoci mu inovovat jeho přístupy k podnikání. Důvodem je přístup některých autorů, kteří o nekonvenčním myšlení sice hovoří, ale z jejich přístupu k tématu čiší konzervativní přístup. V živé paměti mám „kazatele-věrozvěsty“, kteří před několika léty přicházeli s poselstvím o reengineeringu ze „země managementu zaslíbené“ a přednášeli a psali takové nesmysly, že nad tím zůstával rozum stát. Jejich tvrzení, podle kterého má největší šanci uspět v inovaci ten, kdo o současném stavu nic neví, vyvolávalo v podnicích bouři smíchu a trvalo dost dlouho, než jejich „učení“ nahradil věcný přístup zkušených odborníků.  
Prvním uklidňujícím faktorem bylo pro mne zjištění, že téma nekonvenčního myšlení „nevisí ve vzduchoprázdnu“, ale je spojeno s byznysem. Druhým faktorem byly ověřitelné reference týkající se autorů knihy. Rozhodující bylo konstatování, že zvolený přístup autorů k tématu, založený na kombinaci metodických poznatků, zkušeností a praktických příkladů, má reálnou šanci čtenáře nejen informovat, ale i získat. Velmi si vážím toho s jakým osobním nasazením ( vášní ) prezentují autoři své i získané zkušenosti a s jakou otevřeností hovoří o subjektivních i objektivních překážkách, s kterými je třeba počítat při rozvíjení nekonvenčního myšlení v podnikání.

Studium knihy bylo pro mne inspirací k zamyšlení mimo jiné i nad tím, jak by bylo možné obsah a přístup knihy využít ve výuce na ekonomických fakultách. Navodilo mi – jako pedagogovi s dlouholetou podnikovou praxí - následující otázky:
- jak dalece naše přístupy k výuce ekonomických předmětů odpovídají potřebě přípravy studentů na uplatnění takových přístupů v myšlení a jednání, které odpovídají aktuálním potřebám praxe? - - podporujeme svými přístupy k látce opravdu nekonvenční myšlení?
- nestává se nám příliš často, že – třeba i nevědomky - posilujeme přístupy, které jsou s ním v rozporu?
- nestálo by za to, zamyslet se nad obsahem a nad přístupy zvolenými autory knihy i z tohoto pohledu?

Co o knize říká v anotaci vydavatel českého překladu
„Fascinující, poutavá a blízká praxi. Taková je tato výjimečná kniha, která na mnoha příkladech ze světové praxe představuje praktické metody, jak v byznysu myslet "jinak", nekonvenčně a vysoce kreativně každý den. … Jen blázen dělá stále znovu to samé, a přesto čeká jiný výsledek.
V knize naleznete celý balík metod nového myšlení pro každý den - fundovaný, zajímavý a praktický. Systematická analýza více než dvou set mimořádně úspěšných firem z celého světa vysvětluje úspěch geniálních novátorů. Praktické know-how a zaručeně zábavné čtení.
- Jak společnost Lego pronikla na trh pro vrcholové manažery.
- Co okopírovali němečtí celníci od internetové aukční síně eBay.
- Jak zavedla katolická církev pojízdnou zpovědnici.
- Jak institut firemního managementu IFB nově objevil systém cen poradenských služeb.
- Jak společnost Naked Air vydělává organizováním letů pro naháče.
- Jak se Nikimu Laudovi daří pronajímat auto za jediné euro.
- Jak Cirque du Soleil udělal revoluci v cirkusovém umění.“ ( konec citace )
Poznámka recenzenta
Jak ukáže další text, s hodnocením souhlasím. Snad s jedinou poznámkou, že si pod pojem „systémová analýza firmy“ přece jen představuji komplexnější pohled – což by však bylo nad možnosti dané prostorem a šíří záběru knihy.   

Co o knize říkají zkušení manažeři úspěšných podniků
Všeobecně se soudí, že se Anja Fórster a Peter Kreuz představuji jako průkopníci zásadních inovací, jimiž se firmy mohou diferencovat od konkurence. Podle manažerů, kniha Different Thinking:
- Je inspirací a podnětem ke kreativitě přinášející úspěšné podnikatelské nápady.
- Apeluje: „Be different, be fast, be relevant“ a zdůrazňuje, že nikdy to nebylo důležitější než dnes.
- Snaží se využit novátorské myšlení a diferenciaci jako konkurenční faktor.
- Podněcuje k tomu, abychom od sebe každý den chtěli něco mimořádného a realizovali to ve vlastní‘ firmě.
- Pomáhá čtenáři, aby se diferencoval od konkurence a změny svého okolí rychle proměnil v nové a úspěšné strategie.
- Na příkladech z praxe dokládá, jak lze úspěšně nahradit myšlení a jednání v zajetých kolejích nestereotypním myšlením.
- Je považována za knihu, která demonstruje, jak je důležité dívat se přes okraj vlastního talíře a být otevřený novým věcem.
- Je považována za výzvu, abychom se vymanili ze starých schémat a postupovali novými cestami.

Stručný obsah
Ve čtyřech hlavních částech knihy představují autoři čtyři strategie, které spolu tvoří základ jiného, novátorského myšlení v podnikání:
- Zpochybňujte své strategie!
- Vytvářejte nové trhy!
- Vytvořte své produkty radikálně nově!
- Objevte úplně nové cenové modely!

Úvod
- Přehled pravidel nekonvenčního myšlení v podnikání
- Jedno je jisté: Průměrnost nevyhrává nikdy!
I. Different Thinking: Strategie
- Panoramatický pohled: Nechtě se inspirovat jinými obory  
- Mrtvý střed: Opusťte středové segmenty trhu – rychle  
- Lehká bagáž: Zhubněte
II. Different Thinking: Trhy  
- Out of the box: Vytvořte zcela nové trhy
- MaxiSize & MíniSize: Neklaďte úspěchu zeměpisné hranice
- Mix it! Dobývejte nové trhy – kombinacemi
- Quasi monopoly: Staňte se šampiónem a monopolistou ve svém oboru
III. Dífferent Thinking: Produkty
- DNA produktu: Zpochybněte stávající koncepci produktu 
- Záležitost designu: Považujte design za konkurenční faktor 
- Vnitřní prožitek: Vytvářejte zážitky, vyrábějte emoce
- Easy inc.: Vytvořte neodolatelnou nabídku, jasnou a úspornou
IV. Different Thinking: Cena
- Cenová DNA: Zpochybňujte zavedené cenové modely  
- Polarizace cen: Vyhrajte tím, že ceny katapultujete nahoru, nebo srazíte na dno
- Pricing in between: Umístěte se chytře uprostřed
- Rockefellerův princip: Darujte lampu a prodávejte olej
- Personalized price: Ať si cenu určí zákazník
- Free příče: Zákazníkovi výrobky či služby darujte, ať platí jiní“
Začněte!

Přehled pravidel nekonvenčního myšlení v podnikání
- Panoramatický pohled: Nechtě se inspirovat jinými obory!
- Mrtvý střed: Opusťte středové segmenty trhu – rychle!
- Lehká bagáž: Zhubněte!
- Out of the box: Vytvořte zcela nové trhy!
- MaxiSize & MiniSize: Neklaďte úspěchu zeměpisné hranice!
- Mix it! Dobývejte nové trhy kombinacemi!
- Quasi monopoly: Staňte se šampiónem a monopolistou ve svém oboru!
- DNA produktu: Zpochybněte stávající koncepci produktu!
- Záležitost designu: Považujte design za konkurenční faktor!
- Vnitřní prožitek: Vytvářejte zážitky, vyrábějte emoce!
- Easy inc.: Vytvořte neodolatelnou nabídku, jasnou a úspornou!
- Cenová DNA: Zpochybňujte zavedené cenové modely!
- Polarizace cen: Vyhrajte tím, že ceny katapultujete nahoru, nebo srazíte na dno!
- Pricing in between: Umístěte se chytře uprostřed!
- Rockefellerův princip: Darujte lampu a prodávejte olej!
- Personalized picee: Ať si cenu urči zákazník!
- Free price: Zákazníkovi výrobky či služby darujte, ať platí jiní!

Pravidla nekonvenčního myšlení v podnikání považují autoři za nástroje, jimiž mohou firmy zvýšit svou produktivitu a své zisky. Pravidla mají poskytnout dávku inovací firmám, které se soustředily na neustálé opakování dávno osvědčených postupů. I těm, jejichž tým nebo oblast podnikáni mají s rutinními činnostmi velký úspěch. Podle autorů jim mohou uvedená pravidla pomoci zařadit jinou kognitivní rychlost. Naučí se dívat přes okraj vlastního talíře, dívat se na staré problémy novým pohledem a zbavit se zátěže minulosti. Mnoho odborníků a manažerů se domnívá, přestože by to nepřiznali, že jejich firma je něco extra a jejich práce se nedá porovnávat s ostatními. Právě tento způsob myšlení vede k tomu, že ztrácíme schopnost myslet jinak a přizpůsobovat se novým podmínkám. Při tom produkty, které si objevily nový prostor nebo založily celá odvětví, jako třeba FedEx, CNN, Post-it nebo Ziplocs, se většinou používají v oblastech, jež byly při jejich uvedení na trh nepředstavitelné. 

Autoři nám radí jak nejlépe knihu číst
Kniha má být, podle autorů, praktickým návodem. Autoři nemají nic proti tomu, pokud si knihu nejdříve celou najednou přečteme a pak se rozhodneme, ze kterých nápadů a koncepci můžeme nejvíce vytěžit. Nejčastější přístup je však ten, při kterém si v jednotlivých kapitolách najdeme nápady, které pro nás mají největší smysl. Za nejdůležitější považují autoři čtení s potřebnou dávkou akčnosti. S knihou je třeba pracovat, nekonvenčni strategie si v duchu promítat a experimentovat. Nápady považují autoři za dílky puzzle, se kterými si můžeme libovolně pohrávat, vyzkoušet si, jak jednotlivé dílky fungují, snažit se je vylepšovat a kombinovat.

Volná citace některých myšlenek autorů
- Abyste byli jako skuteční novátoři, schopni přijít na trh s moderními a žádanými produkty, musíte mít schopnost stále se měnit. Ale abyste mohli jiní být, musíte nejdříve jinak myslet. To je důvodem, proč se v této knize autoři zaměřují jak na myšlení, tak na jednání.
- Blahobyt pramení přímo z inovace, ne z optimalizace — nevytvoříme bohatství tím, že dovedeme do dokonalosti to, co každý zná.
- Bylo by víc než naivní doufat, že zákaznici přijdou v zástupech sami od sebe a že konkurenti nepodniknou vše, aby ukořistili podíly na trhu patřící naší firmě.
- Vy to asi ještě nevíte, ale právě teď dostal konkurent strhující nápad, jak si ukrojit kousek z vašeho koláče.
- „Byt úspěšný znamená byt jiný než ostatní.“ Novátoři, kteří myslí v podnikání jinak, jsou pokaždé jinak jiní. Podívejte se kolem sebe, kde všude se koncentruje druh člověka označovaný pojmem manažer. Všichni jsou šediví, stresovaní a bez humoru. Chodby společností a letištní haly jsou plné tristních figur, které nosí stejné šaty a dokonce tak nějak stejně vypadají. A co se děje v jejich firmách? Pokud někdo k něčemu přistupuje stejně jako ostatní a myslí stejně jako ostatní, tak bude samozřejmě vyrábět i stejné produkty a nabízet je na stejných trzích. A zákazníci? Ti odmění konformitu a stejnost nabídky trestem nejvyšším – rozhodují se pro koupi pouze na základě ceny. Neboť pokud jsou všechny produkty tak nějak stejné, je nejnižší cena to jediné, čím se liší.
- Myslet jinak v podnikání znamená soupeřit s konkurenty o imaginaci, inspiraci, originalitu a iniciativu – a překonat je. Vždy, ve všech oblastech, se všemi důsledky. Nekonvenčni myšleni“ v podnikání se neomezuje pouze na produkty. Jedná se o zásadní“ postoj, se kterým ráno přicházíte do své kanceláře v podniku a který neodkládáte na vrátnici, ani když opouštíte firemní areál. Myslet jinak v podnikání znamená stále hledat nové nápady, chytré strategie a nové cesty.
- Vzory chováni, které dosud fungovaly a které byly důvodem úspěchu firem, nesmějí být nedotknutelné. Musí se stát samozřejmostí vůle neustále zpochybňovat zvyklosti, které jsme si oblíbili; je třeba zpochybňovat pravidla a vzory chování, které byly dosud považovány za nedotknutelné. A je nezbytná ochota iniciovat změny a vyvíjet nové věci.  
- Pokud někdo jenom uspokojuje potřeby zákazníků, jen tak tak přežívá. Zákazníci jsou náročnější, agresivnější, netrpělivější a chytřejší než kdy dřív a – a to je ještě horší- mají i větší výběr než kdy dřív. Firma už neprodává, ale zákazníci se rozhodují, co si koupi. Na první pohled to vypadá jako slovíčkaření – ale ve skutečnosti to vyjadřuje největší současnou výzvu pro firmy.
- Odvaha, vytrvalost, vize: Nástroje novátorů. Michael Dell a Guy la Liberté, ale i Ingvar Kamprad a Ikea jsou sice jako osobnosti zcela odlišné typy, ovšem vyznačují se jasnými společnými rysy: projevili odvahu a vytrvalost. A ještě něco mají společného: všichni mají vizi – a nemyslíme tu, o které dlouze hloubají ředitelové a dobře placení firemní konzultanti a která nakonec není ničím jiným než zaměnitelnou, prázdnou frázi plnou sebechvály. Vizí myslíme to, co tak trefně popsal Erich Fromm, humanistický filozof a hlubinný psycholog: „Pokud nemá život vizi, o kterou usilujeme, po které toužíme, kterou chceme uskutečnit, tak neexistuje ani motiv, proč bychom se měli snažit.“
- Stěží najdete potřebné nápady intenzivním sledováním konkurence a pečlivým pročítáním odborných časopisů – neboť znalosti, které zde získáte, vytvoří z vaší firmy nanejvýš dobré kopie vašeho konkurenčního prostředí, ale nestanete se průkopníkem nového myšlení v oboru.
- Naše úvahy by se neměly točit výhradně kolem toho, jak můžete stlačit cenu oproti konkurenci o jeden nebo dokonce dva procentní body. Tento postup je velmi málo kreativní a dlouhodobě ohrožuje podstatu firmy. Zničující cenová soutěž spojená se slabou poptávkou způsobuje, že výnosy se scvrkávají na méně než jedno procento. Většinu odpovědných osob na trhu nenapadá jiná odpověď, než že se zabývají restrukturalizací a snižováním nákladů. To je postup bez perspektivy, neboť každičký sebemenší potenciál úspor, který nějaká společnost objeví, bude rychlosti větru okopírován konkurenci.
- Zpochybňujte výroky typu „Jinak to nejde“ nebo „Takhle to dělají všichni“ a přijďte s nápady z jiných oborů a jiných zemi. Ani jeden z knize představených novátorů se nestal úspěšným tímto způsobem. Nikdo z nich nehledal odpovědi na své otázky na vlastním terénu, ale za hranicemi vlastního oboru, všichni důsledně a opakovaně zpochybňovali to, co je, a žádný se nespokojil s tím, že „v našem oboru to máme takhle“. To by pro nás mělo být poučením! Podívejte se jinam a spojte nové věci s těmi, které důvěrně znáte.

Vášeň a vůle měnit
V knize mne zaujala pozornost autorů věnovaná odhodlání, vůli a vášni pro změny. Cituji: „Novátoři se podle autorů vyznačují tím, že vytvářejí nové strategie tvorby hodnot – a to nelze bez vášně, bez nezbytné vůle chtít něco změnit. Je to právě vášeň, kterou jako novátoři v byznysu potřebujete, protože nové věci nepřinášejí firmy, ale obětaví lidé… Vášnivé zaujetí je klíčem každé změny – a novátorské myšleni v byznysu néní ničím jiným. Je to spojovací článek mezí přáním a jeho splněním nebo příčinou a uskutečněním. … Ovšem jeden společný prvek, který všechny, kteří myslí jinak, spojuje, by tu byl – jmenuje se vášeň.“

Volná citace vybraných výzev autorů
- Začněte jako novátor! Teď! A žádné výmluvy prosím. Nehraje roli, jestli jste šéf s psacím stolem, který by klidně mohl sloužit jako přistávací plocha pro vojenskou helikoptéru, nebo jestli jste referentem u zastrčeného stolečku. Je také jedno, jestli vás poslouchá 8000 zaměstnanců nebo jestli vás neposlechne ani váš pes. A vůbec nezáleží na tom, jestli létáte firemním tryskáčem nebo si smíte dopřát „luxus“ jízdy druhou třídou na dráze. Mějte odvahu porušit status quo: zpochybněte trhy, strategie, produkty a ceny. Experimentujte, myslete jinak a vymezte se!
- Nekonvenčni myšlení pomůže také naplnit šedý setrvalý stav životem a vtipem. Hej, ekonomika je už přece dost šedá a nudná! Je v ní až moc tristních a znuděných individui, která v životě nikdy nic neriskla a vždy dělala pěkně jedno a totéž, ale paradoxně očekávala jiný výsledek. Lidé a firmy, s nimiž jste se setkali v této knize, šediví nejsou. Jejich práce je baví – a jsou přesto – nebo právě proto – úspěšní! A to by mělo být i vaším cílem. Zapomeňte na nudu a průměrnost. Nejenže vás to nebaví, ale ani to nikam nevede. Nuda a průměrnost nevyhraji nikdy.
- Pohrávejte si s novátorskými strategiemi v této knize, experimentujte s nimi. Vnímejte nápady jako dílky puzzle, z nichž můžete sestavit libovolný obraz. Objevte, jak jednotlivé dílky fungují, snažte se přenášet nápady do své firmy, kombinujte je nebo vymyslete nové.
- Dobrým startem, jak se osobně zbavit překonaných způsobů uvažováni, je zvednout vlastní zadnici a začít aktivně hledat nové zkušenosti a vydávat se na nová místa. Spoustu toho, co se mění, totiž nemůžete poznat z pohodlí svého křesla, protože máte zakryty výhled.

Webové prezentace knihy
Na portálu GRADY je umístěna anotace a 7-mi stránková ukázka kapitolky pojednávající problematiku vytváření zcela nových trhů.
Adresa stránky věnované českému vydání:
http://www.grada.cz/katalog/seznam/nekonvencni-mysleni/
Na webu věnovaném německému originálu knihy:
www.differentthinking.de
najdete:  3 ukázky vybraných stránek, obsah, 3 MP3 soubory k poslechu, 5-ti minutový klip věnovaný průzkumu názoru lajků na téma nekonvenčního myšlení.  
Leseprobe, Hörprobe, Sehprobe

Závěr
Kniha se obrací na ty, které unavuje sázet pořád na jistotu, i na ty, kteří nechtějí obětovat své sny na oltáři všeobecně uznávaných mouder. Podle autorů knihy je blázen ten, kdo dělá pořád totéž, a přesto očekává jiný výsledek. Autoři nás vyzývají nedůvěřovat žádnému odborníkovi, který říká, že to tak dělá už dvacet let; třeba to dělá už dvacet let špatně. Kniha je určená všem, kteří chtějí něco změnit – ve svém světě a ve své firmě.  Je to kniha pro všechny, kteří se zdráhají uvěřit, že etablované firmy nejsou schopny změn.

Autoři jsou znalí života a dobří psychologové. Jsou si vědomi úskalí, které přináší každodenní život. Stále existují manažeři, kteří neústupně trvají na zastaralých produktech, procesech a postojích. Cituji jak autoři charakterizují jejich postoje:
„Sotva máme čas na to myslet vůbec, jak bychom měli ještě myslet jinak?“ Takové a podobné námitky slyšíme od manažerů stále. Nebo: „Hezky řečeno, ale ještě je tady moje každodenní neodkladná práce, kterou taky musím udělat.“ To je pravda, jen dáváme příliš často přednost tomu, co spěchá, před tím, co je skutečně důležité. Každodenními úkoly se nesmíme nechat odradit od úvah, odpovídajících nekonvenčnímu myšlení. A už vůbec ne, když jdou obchody dobře! „Není to moc náročné?“- ptají se za čtenáře autoři.  Jistěže je, ale máme jinou možnost? Odpovídají: „my myslíme, že ne, neboť jedno je jisté – průměrnost nevyhraje nikdy! Nefungovalo to v minulosti a nebude to fungovat ani v budoucnosti!“.

Autoři v knize prezentují postupy, které slibuji úspěch. Poznáváme firmy a strategie, které postavili na hlavu osvědčené koncepce svého oboru nebo pronikli na zcela nové trhy. Autoři po nás nechtějí, abychom příklady převzali do puntíku. Dostává se nám cenná inspirace – ale z naši strany je potřeba se také trochu namáhat! Strategie nekonvenčního myšlení v podnikání se stanou naším návodem k použití, jak se vymanit ze stojatých vod a vydat se novým směrem. Nejedná se však o návod pro manažery, kteří se horlivé snaží zajistit současný stav, kteří se vší silou vzpírají změnám a kteří více věří tomu, co bylo úspěšné včera, než tomu, co by mohlo být zdrojem úspěchu zítra. Nejsilnější a nejstabilnější řešeni ustavičně vedou k novým produktům a novým trhům. Novátorské společnosti jako CNN, Ikea, Body Shop, FedEX, Zara nebo Dell Computer se jen nepřizpůsobily trhu. Bylo tomu přesně naopak. Stály v jeho čele, ony jej totiž vymyslely – s průkopnickými novými produkty, nabídkami služeb a modely obchodování“. Nenechaly se trhem řídit, řídily jej samy. Nereagovaly na zákazníky, posunuly zákazníky do budoucnosti!

Pravidla novátorského myšlení uvedená v této knize, nepovažují autoři za neotřesitelné pravdy. Podle autorů jsou to nástroje, jimiž můžeme dodat osvědčeným produktům, postupům a vzorům myšlení potřebnou dávku inovace a nadšeni. Autoři čtenáře vyzývají: naučme se dívat přes okraj vlastního talíře, pozorovat problémy z nových úhlů a úspěšně budovat budoucnost. Zbystřeme své smysly, naslouchejme! Novátoři na poli byznysu se pozorně se dívají kolem sebe – neboť jen tak se dozvědí o cenných podnětech zákazníků, zaměstnanců a partnerů na trhu. A novátoři se vyznačují také další nepřehlédnutelnou vlastností: neustále experimentují a stále pracují na tom, aby nově objevovali své produkty tím, že se ptají: „Co budou naši zákazníci kupovat?“ nebo Jak můžeme rozšířit svou činnost?“ a „Komu můžeme dodávat výrobky a služby?“

Největší síla knihy spočívá v kombinaci prezentovaných metodických poznatků a doporučení s vhodně zvolenými příklady z praxe. Formou příkladů a inspirace posouvají autoři  čtenáře o krok blíž k úspěšným novátorům, kteří mění svět.

Jsem přesvědčen o tom, že pro většinu čtenářů se kniha stane opravdu cenným zdrojem inspirace.

Doc. Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
1. ledna  2008.

 

Další recenze ZDE

 
 

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

PODCSASTING
nový weblog věnovaný PODCASTINGU

Katalog recenzí

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz