internet v marketingu  internet v marketingu  internet v marketingu  internet
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v červnu 05
182.113
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2005

 

Deskové a karetní hry
Pro děti od 8 let

Jana Moravcová
 


 

 

        Pod titulem "deskové a karetní hry" si většina z nás představí nové podání pravidel k hrám s nimiž jsme se již někdy setkali. Jelikož tento druh literatury sleduji již od svého dětství, vůbec jsem neváhal a knihu jsem si objednal. Od teďka už vím, že je dobré nespěchat. Ale nelituji.
        S knihou autorky Morávkové jsem zažil dvě překvapení. Prvním překvapením bylo, že nejde v pravém slova smyslu o karetní hry, ale převážně o zvláštní "kartičkové hry" důmyslně připravené pro konkrétní účel. Druhým překvapením bylo, že je to kniha moc pěkně připravená pro dětičky z 3 a 4 třídy základní školy a že zaslouží publicitu.
Podtitulek knihy ( který jsem původně přehlédl) zní: Pro děti od 8 let.
Jelikož můj vnuk Tomáš, coby čerstvý absolvent 4 třídy ZŠ, již spolupracovat odmítl s poukazem na to, že je již vlastně páťák, rozhodl jsem se překopírovat si stránky s pečlivě připravenými kartičkami, nastříhal jsem si materiál a chvíli jsem si "šíboval" s kartičkami a figurkami. Ověřil jsem si, že deskové a karetní hry Mgr. Jany Moravcové procvičují nejrůznější jazykové jevy učiva třetí a čtvrté třídy základní školy a mohou dobře pomoci tam, kde je nutné s dětmi intenzivně procvičovat. Dlouhodobé cvičení je někdy pro děti unavující, a tak známé hry jim úkoly usnadní. Většinu uvedených her lze hrát ve dvojicích, takže výborně poslouží i rodičům, kteří chtějí svým dětem učení zpříjemnit. Stejně tak se ale mohou uplatnit i ve školních družinách, speciálních třídách pro děti s poruchami učení a ve školách při nemocnicích, kde je nutné udělat dětem učení obzvlášť zajímavým. Nemyslím si, že kniha nemá co říci i žákům vyšších tříd. i když v tom případě bude asi třeba vyšší stupeň motivace.
Potvrdil jsem si, že některé deskové a karetní hry mohou být nejen zábavou, ale také efektivním učením. Vůbec nelituji toho, že jsem se knize věnoval, byť mne od 3 třídy již dělí skoro třičtvrtě století.
Doporučuji rodičům, aby si na webovém portálu GRADY vyhledali stránku věnovanou této knize a prolistovali si několik stránek ukázek z knihy.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
20. srpna 2005

 

Další recenze ZDE

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->