Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

 

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2007

 

Z kodéra vývojářem
Nástroje a techniky pro opravdové programátory

Mike Gunderloy
 


 

       CPress nabízí od března t.r. pozoruhodnou knihu, jejíž téma bylo, je a bude vždy aktuální. Autor se v ní obrací s dobrým úmyslem na čtenáře, které by  šlo bez nadsázky označit za poměrně hodně odolné jakýmkoliv obecným radám – na programátory. Jenže, milé kolegyně a milí kolegové, pokud nám radí někdo takový, jako Mike Gunderloy, abychom dokázali překonat ono obrovské pokušení rovnou se vrhnout do psaní kódu hned poté, co dostaneme tvůrčí inspiraci, měli bychom poslechnout. Mike Gunderloy je zkušeným vývojářem s více než pětadvacetiletými zkušenostmi z mnoha firem a týmů všech velikostí, od malých internetových obchůdků po velké mezinárodní korporace. Je také autorem několika úspěšných knih, včetně Mastering Visual C# nebo ADO and ADO.NET Programming. Nebude jistě prvním, kdo nás bude přesvědčovat, že má smysl trochu dopředu přemýšlet, plánovat, navrhovat a zvažovat, ale bude nespíš prvním rádcem s takovou autoritou a s takovými zkušenostmi.
      
Cílem autora knihy „Z kodéra vývojářem“ – podle jeho vlastního tvrzení - je pohovořit o všech důležitých činnostech, které musí dělat dobrý programátor, chce-li se stát opravdovým vývojářem, a ne zůstat navždy pouhopouhým kodérem.       
Kniha prezentuje širší problematiku, jejíž úspěšné řešení výrazně ovlivňuje kvalitu, efektivnost a účinnost programování.  Naznačuje systémové vazby činností,  rizika související s činnostmi a na praktických příkladech ilustruje význam kvalitního řízení komplexu činností.
       Kniha je členěna do 15-ti logicky řazených kapitol, které nás provádějí následujícími dílčími tématy:
- Plánování projektu, práce s požadavky, výběr správné metodiky vývoje
- Vytvoření návrhu a architektury vyvíjeného softwaru, používání návrhových vzorů
- Správa a řízení zdrojových kódů, používání odpovídajících systémů
- Defenzivní kódování, používání strukturovaných výjimek, komentářů
- Testování jednotek, integrační testování, vývoj řízený testy (Test Driven
        Development – TDD)
- Přizpůsobení a vylepšení Visual Studia, psaní maker
- Znovuvyužití zdrojového kódu, opakovaně využitelné moduly
- Generování zdrojového kódu
- Logování aktivity aplikací
- Vytváření nápovědy a dokumentace
- Proces sestavení aplikace, nepřetržitá integrace
      
A jelikož na větším projektu nejspíš nebudeme pracovat sami, můžeme velmi dobře využít pasáže věnované specifikám práce v týmech. Autor se věnuje rovněž problematice autorských práv a ochraně duševního vlastnictví tvůrce programu.
Kniha je pozoruhodná bohatstvím prezentovaných užitečných utilit a nástrojů, které podporují či provádějí danou technologii nebo metodiku při praktickém vývoji.
Pro naše pohodlí poslouží zveřejnění zdrojových kódů příkladů popisovaných v knize na webu. Stáhnout si je můžeme na adrese: http://knihy.cpress.cz/K1339.
       V závěru knihy uvádí autor následující myšlenku:
Jestliže je jedna věc, která odlišuje vývojáře od zbytku, je to snaha o neustálé vzdělávání. Dobří vývojáři se nikdy nepřestanou učit. Ve světě softwaru je stále co nového objevovat, učit sae nové jazyky nebo testovat nové nástroje.“
       Při tom nejde pouze o studium specializace, tedy studium do hloubky odbornosti, ale i o studium širších souvislostí svých aktivit. A právě proto si knihy Mika Gunderloye velmi cením. Nejde tak říkajíc o čtení ke kávě, ale o náročný zdroj velmi cenných poznatků.  V knize naleznou mnoho užitečného přívrženci všech platforem ( t.j. nejen MS ).
    
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

10. dubna 2007.
 

Rozcestník na 12 weblogů AKA MONITORu
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
http://iproek.zcu.cz

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877