AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fotografie a nízká hladina osvětlení

Michael Freeman
Zoner Press - www.zonerpress.cz


Recenzi si dovolím uvést ocitováním často zmiňované pravdy: „úspěch digitální fotografie spočívá ve znalosti následného zpracování snímků v počítači již během vlastní expozice a jejím přizpůsobení s ohledem na toto zpracování. „ Tato skutečnost hraje zejména u fotografie při nízké hladině osvětlení důležitou roli, protože se pohybujete přímo na hranicích technologických možností digitální fotografie.

Jde o další knihu známého anglického fotografa a autora celé řady populárních knih o fotografii, Michaela Freemana. Podle slov autora je kniha vhodná především pro pokročilejší a zdatnější fotografy, vlastnící digitální zrcadlovku.  Vede ho k tomu poznání, že fotografie při nízké hladině osvětlení je odbornou oblastí fotografie s výrazně techničtějšími rysy. Autor považuje za nepravděpodobné, že by se ji věnoval čtenář bez předchozích fotografických zkušeností. A to proto, že jde o zkoumání nové oblastí fotografie vyžadující  zvládnutí základních fotografických technik.
Podle vlastní zkušenosti mohu však prohlásit, že mnohý čtenář, i ten, který nepatří k profesionálním fotografům a není tudíž ani vybaven špičkovou technikou, si po přečtení prvních 30-ti, 40-ti stránek uvědomí, že mu rady a postupy prezentované autorem v této pozoruhodné knize, otevírají i pro amatérské fotografování nový svět, který považoval až dosud za příliš riskantní nebo přímo nedostupný. 

Množství světla a světlocitlivost záznamového média vždy patřily k nejzákladnějším limitům pro tvorbu dokonalých fotografií.  Vynikající praktickou vlastností fotografování při nízké hladině osvětlení je neustálý tlak na hranice možností. A jde především o technická omezení, kdy je srovnávacím standardem čistý snímek s jemnými a hladkými přechody.

Michael Freeman se ve své knize věnuje metodám a postupům, jak zacházet se světlem, podstatně slabším, než je normální denní světlo, počínaje jeho zachycením senzorem, zpracováním ve fotoaparátu a konče možnostmi úprav v počítači.

Základem je dosáhnout nejlepšího možného vyvážení mezi ostrostí a šumem. Ostrost je velmi podstatná a souvisí s více věcmi, než si dovedete vůbec představit.

Digitální fotografie, a její stávající vývoj, zahajuje novou epochu fotografování při nízké hladině osvětlení, rozšířením expozičních časů a také situací, které mohou být přiměřeně zachyceny. Umožňují používat fotoaparát za takových podmínek, které by byly nemyslitelné bez použití nejrůznějších pomocných technik, jakými jsou například záblesková zařízení apod.

I digitální fotografie má svá omezení, technické limity, ale fotografové se jim postupně dokázali přizpůsobit a pracovat s nimi v rámci daných možností.  Citlivost obrazových snímačů se v posledních letech zásadním způsobem zlepšila, což v kombinaci se stále dokonalejším zpracováním obrazu ve fotoaparátu, ale hlavně následně v počítači, snížilo vliv šumu na snímky, který je hlavní problémem při fotografování za těchto světelných podmínek a také jedním z témat této knihy.

Autor v této knize záměrně spojuje zpracování v počítači s vlastním fotografováním. Toto vědomé rozhodnutí je dáno tím, že je přesvědčen, že čas pokročil kupředu a digitální fotografie již není jenom novou, technologicky vyspělejší formou, klasické fotografie. Propojení zpracování fotografií v počítači s vlastním fotografováním také více odpovídá profesionálním postupům.
Autor považuje za nezbytně nutné předem, ještě před stiskem spouště, ku příkladu znát, kolik detailů se podaří obnovit ve stinných částech snímku nebo kolik jasů zachytíte v okolí pouličního osvětlení, které představuje nejvyšší jasy snímku.
Fotografování při nízké hladině osvětlení v praxi vyžaduje zásadní rozhodnutí: zda použít stativ, či nikoliv. Podle autora knihy jde o zdánlivě o jednoduchou otázku, avšak s dalekosáhlými důsledky patrnými na výsledné fotografii. Tyto dva způsoby, fotografování z ruky či ze stativu, jsou vhodné pro různé objekty a podmínky, a jejich způsoby jsou velmi odlišné.

V 2. části knihy se autor věnuje fotografováním bez použití stativu, spočívajícím na šikovnosti a umu při držení fotoaparátu, schopnosti přiblížit se k objektu a rychlých reakcích pro kvalitní reportážní fotografii.

V 3. části knihy se autor věnuje fotografování se stativem. Fotografování ze stativu s sebou přináší více možných technik než u snímání z ruky, a mnohé jsou soustředěny v následném zpracování snímku.  Přestože je snímání ze stativu jistě spolehlivější než z ruky, úspěch záleží na technických dovednostech fotografa  Je potřeba myslet dopředu a plánovat před okamžikem fotografování spoustu věcí, vytvářet snímky, které budou nadbíhat uvažovanému zpracování v počítači
Pokud má fotograf víc než pár sekund na přípravu před vlastním fotografováním, jednoduchý úkon – upevnění fotoaparátu na stavivu - otevírá cestu pro dlouhé expozice, které mohou zvládnout téměř každou úroveň osvětlení a vytvářejí tak jistou záruku toho, že snímek bude technicky přijatelný, správně exponovaný a s kontrolovanou úrovní  šumu.
Fotografování při nízké hladině osvětlení
zahrnuje mnoho objektů a situací, počínaje ruchem ve středu měst, a konče krajinami.  Autor podrobně rozebírá podmínky jednotlivých situací z pohledu limitů daných nízkou hladinou osvětlení.
Nejnovější technický vývoj, zejména u technik zpracování obrazu jako je HDRI (High Dynamic Range Imaging ), zobrázování s vysokým dynamickým rozsahem), může vytvořit docela pozoruhodný rozdíl, umožňující dosažení výsledků, které by byly nemožné bez digitálních postupů.

Struktura knihy – 3 části a jejich obsah:
1. část - NÍZKÁ HLADINA OSVĚTLENÍ- Světlo a obrazový senzor, Hranice a výzvy, Rozsah
zdrojů světla, Problém kontrastu, Obnova jasů, Oživení stínů, Realistické stíny, Barevná teplota, Vyvážení bílé a nádech, Klíčová nastavení při slabém osvětlení, Slabé přirozené osvětlení, Slabé umělé osvětlení, Prolínání barevných teplot, Změna vybrané barvy, Barevná kalibrace
2. část - FOTOGRAFOVÁNÍ Z RUKY-Z ruky či ze stativu, Držení fotoaparátu, Opěrky
a pomůcky, Stabilizátory, Vysoce světelné objektivy, Zaostření při plném odclonění, určení
ostrosti, Technická editace, Rozšíření hloubky ostrosti, Náprava pohybové neostrosti, Náprava
kombinované neostrosti, Velká pohybová neostrost, Více snímků a prolnutí vrstev, Zaostřeno
na ostrost, Využití pohybové neostrosti, RAW a slabé osvětlení, Dvojnásobné zpracování RAW,
HDR z ruky, Pseudo HDR, Typy šumu, SW pro redukci šumu, Přidání blesku.
3. část - FOTOGRAFOVÁNÍ ZE STATIVU- Stativy, Použití stativu, Stativové hlavy, Svorky
a jiné, Stativ a pohybová neostrost, Šum při dlouhé expozici, Průměrování snímků, Kontrast
vějíře expozic, Automatické prolnutí snímků, Manuální prolnutí snímků, Prolnutí při různé
citlivosti, Programy pro prolnutí, HDR zobrazování, Tvorba HDR, Mapování tonality,
Photomatix, Photoshop, FDRTools, Easy HRD, Vyjmutí duchů.

Detailní obsah knihy svědčí o tom, že kniha seznamuje čtenáře se všemi úskalími, s nimiž
se dříve či později setká, pokud bude fotografovat při slabém osvětlení a bude chtít zachytit
ty nejkrásnější okamžiky při východu a západu slunce, krajinu či město jen lehce osvětlené měsíčním svitem nebo světlem z pouličního osvětlení.

Michael Freeman knihu pojal jako kompletního průvodce fotografováním při nízké hladině
osvětlení.
Radí čtenáři s výběrem fotografického vybavení, příslušenství a programů.
Autor se věnuje jak náročným tématům, tak tématům na první pohled triválním, ale – jak
se v knize na příkladech ukatuje – často velmi důležitým.  Učí jak správně držet
fotoaparát bez známek roztřesení v situacích, kdy je expoziční čas velmi dlouhý a je tak
velmi obtížné získat ostrý snímek.

Sklonek dne, aktivity v interiéru, celá škála nočních činností, jsou bohatým a rozsáhlým
zdrojem fotografických příležitostí, v dnešní době dostupnějších než kdykoliv dříve. Je to
právě digitální fotografie a její neustálý rozvoj, který nám je zpřístupňuje.
Kniha obsahuje bohatou sadu praktických rad a tipů, počínaje radami k použití vysoké
citlivosti ISO, možností formátu RAW, přes informace o nových technologiích, jako je
například HDRI, až po nápravu různých nedokonalostí a vad, které se při fotografování
za slabého osvětlení více projeví. Orientuje se na odstranění různých forem šumů
nebo neostrostí.

Kniha obsahuje výstižné fotografie, které vhodně doplňují textový výklad. Autor čtenáře informuje o postupech,  jakými byly snímky pořízeny, aby trochu zběhlý  čtenář-fotograf  mohl s jejich pomocí sám dosáhnout co nejlepších výsledků.

Jedna z věcí, na kterou si podle autora rychle zvyknou fotografové pracující při  nízké hladině osvětlení, je větší počet nepovedených snímků při nepoužití  skálopevné opory. Cílem je snížit jejichž počet na co nejmenší možnou a snížit  tak procento nepovedených snímků na minimum.
Ale pozor: „pokud bude každý snímek technicky perfektní, znamená to, že neútočíme na omezující limity tak důrazně, jak bychom mohli.“
Nízká hladina osvětlení nepředstavuje pro fotografa pouze omezení, ale i výzvu. Odhadem řeknu, že minimálně třetina rad Michela Freemana orientuje  čtenáře-fotografa právě na to, jak na tuto výzvu reagovat a posunout výsledky  dosahované digitální fotografií na nový vyšší stupeň.
Kniha je především pečlivě připraveným pracovním průvodcem, obsahujícím podrobný rozbor nejrůznějších situací, podmínek a nástrojů spojených s využitím fotografie  při nízké hladině osvětlení.  Ale nemylme se, spousta praktických rad má svůj základ v promyšleném využití teorie, která je v je v knize skryta pod rouškou užitečných  a na míru situací šitých metod a postupů.
Na své si přijde i ten, kdo v knihách ZonerPressu  z edice fotografie, hledá především  pěkné a nápadité fotografie zkušeného autora.  Knihu vřele doporučuji.


doc. Arnošt Katolický
12. srpna 2009 
 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz