AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Adobe Photoshop LIGHTROOM 2
Kompletní průvodce pro fotografy
Martin Evening
Český překlad vydal ZonerPress

V několika málo posledních letech došlo v oblasti fotografování k velkým změnám. Díky digitální technologii se nyní fotografování těší široké oblibě. Snímky ze současných špičkových digitálních zrcadlovek se svojí ostrostí, detaily a možností zvětšování mohou s přehledem měřit s většinou snímků pořízených na středoformátový film.

Martin Evening, mezinárodně uznávaný fotograf a autor řady publikací, představuje ve své knize celkový a detailní pohled na možnosti Lightroomu. Jeho přístup se nezabývá pouze jednoduchým využitím skvělých editačních možností Lightroomu. Vychází ze zkušeností a postupů, které sám ve své praxi profesionálního fotografa používá. Nabízí ucelený pracovní postup, dokumentovaný jak na praktických ukázkách, tak na postupném a detailním procházení jednotlivých možností Lightroomu. Čtenář má tak možnost důkladně se seznámit se všemi moduly Lightroomu, s množstvím jeho nástrojů a naučí se je efektivně používat. Lightroom je možné využívat okrajově, neefektivně nebo se v něm zcela utopit, ale publikace Martina Eveninga nabízí způsob, jak rozsáhlé možnosti tohoto produktu efektivně zvládnout.

Lidem z vývojářského týmu Lightroomu nešlo jen o to poskytnout fotografům nový produkt, který by jim pomohl vytvářet lepší snímky. Chtěli také dosáhnout toho, aby práce s fotografiemi byla příjemná, a dokonce zábavná. Chtěli vytvořit zcela nové prostředí pro zpracování digitální

fotografie. 

Vyjádřit svůj názor na knihu, která je věnována softwarovému produktu, bez toho, abych si s produktem seznámil nešlo. Proto jsem si Lightroom2 nainstaloval a téměř měsíc jsem s ním pracoval. Myslím, že se autorům programu podařilo dosažení jejich cíle na výbornou.

Autor uvádí hned v úvodu přesvědčivý příklad využití Lightroomu2, na kterém dokumentuje zásadní pokrok v technologi zpracování fotografických snímků.  Cituji z textu knihy: „Napadá mě příklad toho, jak Lightroom usnadňuje práci. Mám jeden diapozitiv Kodachrome, který jsem pořídil v Japonsku v roce 1985. Je to jedna z mých nejoblíbenějších fotografií, ale její kvalita není nejlepší. Když byl Photoshop v plenkách, naskenoval jsem ji na bubnovém skeneru s vysokým rozlišením a znovu ji zpracoval v počítači. I když jsem uplatnil veškeré své dovednosti, nikdy jsem nebyl

s výsledkem úplně spokojený. A tak tato fotografie zůstávala v mém archivu zařazená mezi těmi „skoro skvělými“. Po letech se k snímku vrátil s využitím Lightroomu2.“

Po aplikaci serie nástrojů Ligtroomu mohl Martin Evening konstatovat, že snímek vypadá mnohem 
lépe než za celé ty roky snažení předtím. Ukázalo se, že použití správného nastavení ve správném pořadí a kontextu znamenalo podstatný rozdíl.
Pokračuji v citaci:

„Pro mě je tedy nyní díky Lightroomu práce s fotografie mnohem zajímavější. Fotografování je opět zábava! Naučit se používat Lightroom ke zpracování a korekci mých snímků znamenalo naučit se věřit svým vlastním očím. A o tom celé fotografování je.“


Zpracováním snímku však fotografování nekončí. Neméně důležitý je pracovní postup. Jde o oblast, která se stále hodně vyvíjí. Lightroom nabízí užitečnou sadu základních funkcí (knihovnu integrovanou s nástroji pro zpracování snímku, inteligentní kolekce, klíčová slova, porovnávací režimy atd.), ale jak je použijeme je na fotografovi.  Osvojit si efektivní pracovní

postup není snadné. Ale jakmile zjistíme, kolik času a námahy můžeme ušetřit, už se nebudeme ohlížet zpět. Martin Evening je jedním z hrstky fotografů, kteří se opravdu vyznají a mají výjimečnou schopnost učit. 
Autor vyzývá své čtenáře: „Obraťte list a naučte se, nejen jak dělat lepší fotografie, ale také jak zpracovat efektivněji.“


Kniha, o které je v této recenzi řeč, je její druhou verzí, která reaguje na novinky v druhé verzi samotného nástroje Lightroom2.  Tato druhá kniha o Lightroomu je výsledkem čtyřletého úsilí autora, který aktivně spolupracoval s týmem, který program vytvořil. Podtitulek knihy zní „kompletní průvodce“, protože v knize najdete popsaný každý detail programu. Tomu odpovídá i rozsah knihy – přes 600 stran.

Katalogizační funkce programu považuje autor za  stejně důležité jako ovládání pro úpravy obrazu v modulu Develop. Autor si je vědom, že všichni fotografové, od začátečníků po profesionály, mají různé nároky, co se týče uspořádání katalogů snímků. Proto věnoval celých

170 stran podrobnému popisu práce s modulem Library, včetně použití klíčových

slov a metadat pro lepší utřídění snímků.

Lightroom je určený především pro ty, kteří fotí digitální zrcadlovkou. Kniha o něm je napsána pro profesionální i amatérské uživatele. Vysvětluje základy digitální fotografie, jako jsou vyvážení bílé a expozice, prostým, srozumitelným způsobem, aby si nikdo ze čtenářů nepřipadal odstrčený. Kniha má sloužit jako vyčerpávající příručka Lightroomu a pomoci čtenáři-fotografovi, aby z něj vytěžil maximum. Od verze 1.0 se hodně změnilo, takže toto nové vydání je nejen o téměř 2/3 rozsáhlejší než to minulé, ale také je kompletně přepracované. Vzhledem k mnoha drobným změnám v Lightroomu 2 doporučuji autor čtenářům přistupovat k tomuto

vydání jako ke zcela nové knize a číst kapitoly popořadě od úvodu té první, kde je na profesionálním snímku, pořízeném speciálně pro tuto knihu, předvedeno, jak můžete Lightroom zapojit do procesu zpracování svých fotografií. 

Mnoho digitálních fotografů delší dobu požadovalo nástroj, který by se  více zaměřoval na celý komplex jejich potřeb. To byl důvod, proč přišel na svět Adobe Photoshop Lightroom – od začátku pro digitální fotografy  navržený program se silnými editačními schopnostmi a současně 
sledující přirozený postup práce od importu fotografie přes doplnění údajů, úpravy, snadné a velmi komplexní vyhledávání, třídění, řazení, hodnocení  až po tisk, přípravu prezentací nebo webových galerií.

Nový Adobe Photoshop Lightroom je sada nezbytných nástrojů pro  profesionální fotografy, především pro práci s digitální zrcadlovou a se soubory ve formátu RAW
Na následující adrese si můžete přímo na portálu ZonerOPressu prohlédnout  ukázky ze všechny kapitol knihy:
http://www.zonerpress.cz/kniha/pro-grafiky-a-fotografy/adobe-photoshop-lightroom-2
S prostředím prograqmu se můžete seznámit také tak, že si prohlédnete  slideshow, kterou jsem vystavil na stránkách svého portálu AKA MONITOR: 
www.akamonitor.cz/lightroom/.


Autor vyznává své sympatie k programu Ligthroom2 těmito slovy: „Celkově jsem z Lightroomu nadšený a doufám, že vám tato kniha poskytne inspiraci a umožní vám dostat z programu co nejvíc. Jak říká pravidlo 5 v dialogovém okně nápovědy Lightroomu: Bavte se!“
Na závěr této své recenze mohu prohlásit, že jak program o kterém je řeč, tak kniha, která se mu věnuje, mne velmi zaujaly a mohu je vřele doporučit.

doc. Arnošt Katolický
29. července 2009.

 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz