Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v prosinci 05
242.365
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2005

 

Naučte se myslet kreativně
Kreativní techniky pro váš úspěch v praxi

Matthias Noellke

 


 

         
       Není tomu tak dávno, kdy jsme zdůrazňovali pečlivost a spolehlivost v práci jako nejdůležitější vlastnost pracovníka či spolupracovníka. Potřeba obstát v tvrdé konkurenci mezi podniky, ale i mezi jednotlivými lidmi navzájem, nás donutila výrazně zvýšit hodnotu dalšího parametru  - kreativity. Nejde při tom o nárok směrovaný pouze na úzkou skupinu konstruktérů, marketérů a prognostiků. Týká se stále většino okruhu profesí. Naučit se myslet kreativně je proto aktuálním cílem mnoha lidí. Mít v týmu kreativně myslící pracovníky je cílem každého podniku, který se snaží uspět na současném náročném trhu.
Na cestě k cíli se objevuje řada otázek:
- co odlišuje kreativitu od rutiny, ale i od divokého myšlení;
- čím se vyznačuje kreativní osobnost.
- jak rozvíjet a využívat vlastní kreativitu;
- jak podporovat kreativní myšlení kolegů;
- kdy a jak využívat brainstorming, myšlenkové mapy, brainwriting či mentální provokace;
- jaké jsou výhody a nevýhody tradičních i méně známých kreativních technik;
- jak úspěšně projít všemi kroky kreativního procesu – od určení cíle až po finální kreativní řešení;
- jaké jsou nejčastější omyly spojené s kreativitou;
       Na pomoc těm, kdo hledají odpovědi na uvedené otázky, přichází GRADA s překladem knihy uznávaného autora Matthiase Nöllkeho, jehož další práce čtenáři publikací GRADY již dobře znají. Knihu najdete v katalogu GRADY pod názvem "Naučte se myslet kreativně" a s podtitulkem "Kreativní techniky pro váš úspěch v praxi".
       Manažeři, tvůrčí pracovníci, lektoři a všichni, kteří chtějí či potřebují myslet kreativně se v praktické a čtivé příručce dozvědí, jak rozvíjet vlastní kreativitu sebe samého i jak rozvíjet, podporovat a využívat kreativitu spolupracovníků ve firmě či jakékoliv jiné organizaci. Vnímavý čtenář se  naučí nejdůležitější kreativní techniky (např. brainstorming, myšlenkové mapy, brainwriting, mentální provokace a další, i méně známé techniky), dozví se jejich výhody a nevýhody a situace, pro které mohou být použity. Dokáže se t. zv. zabijákům kreativity a bude umět úspěšně projít všemi kroky kreativního procesu - od určení cíle až po finální kreativní řešení. Pochopí, čím se odlišuje rutina a kreativita, jak odkrýt divoké myšlení a čím se vyznačuje kreativní osobnost.
       Knížka je zajímavá tím, že kromě teorie obsahuje velké množství praktických tipů, rad a příkladů.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
2. února  2006
 

Další recenze ZDE

 
 

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

VISIO - monitor
nový weblog věnovaný MS Visio 2003

Katalog recenzí

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->