Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v říjnu 05
212.053
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2005

 

Praktický management
Jak úspěšně vést a řídit sebe, druhé lidi,
firmy a jiné organizace


Matthias Noellke

 


 

         

       Organizace se dostávají rychle do potíží, nejsou-li řízeny na náležité profesionální úrovni. Pokud jste si povšimli existence této knihy v edičním plánu GRADY, nebo přímo na pultech v knihkupectví, určitě máte k managementu nějaký vztah. S velkou pravděpodobností s ním máte i osobně co do činění, jinak byste asi nehledali praktického průvodce managementem, ale spíše racionálně podanou teorii managementu, kterou většina z nás začínala. A tak se Vás dovolím optat: Co byste řekli takovému zadání
Máte k dispozici 112 stran běžného knižního formátu, do kterého vměstnejte odpovědi na následujících otázky:
- čím vynikají vůdčí osobnosti
- co musí znát každý vedoucí pracovník o nástrojích a metodách
- jak si stanovit priority, řídit svůj čas a vlastní cíle
- jak správně úkolovat, povzbuzovat a usměrňovat své podřízené
- jak pracovat s informacemi a znalostmi
- jak zlepšit své vlastní dovednosti, znalosti a schopnosti
A navíc: do těch 112 stran vměstnejte ještě několik praktických rad a příkladů pro všechny, kdo zodpovídají za výsledky malého i velkého kolektivu. Myslím, že nemusím pokračovat.
       Divil bych se, kdybyste odpověděli jinak, než že takové zadání je holé šílenství. Vidíte – a přece se to autorovi knihy „Praktický management“ povedlo a skutečnost, že kniha vychází v krátké době v dotisku, naznačuje, že jde o dílo užitečné a žádané.
       Osnova knihy je jednoduchá. O tom, že jde o moderní pojetí, svědčí nejen zvolený způsob podání tradičních témat, ale zejména zařazení samostatné kapitoly věnované informačnímu managementu. Příjemně vás překvapí stať o systémech znalostních informací a jejich řízení. Struktura knihy je následujících:
- Co potřebují znát vedoucí pracovníci
- Sebeřízení
- Vedení spolupracovníků
- Informační management
- Strategie a plánování
Kniha vyšla v edici „Poradce pro praxi“. Tím je dáno její pojetí i zaměření.
Vybraná dílčí témata, která mne zaujala:
- o struktuře řízení
- jak se stanete řídící osobností
- silné i slabé stránky se dají regulovat
- vneste řád do svých cílů
- dohoda o cílech jako příslib výkonu
- k čemu je informační management
- informování na principu „push“
- dokumentace nejlepších postupů
- analýza portfolia – GE model
- silné stránky procesní orientace managementu
- pět fází řízení podle scénářů
Pozoruhodné je výstižné tabulkově podané pojednání o deseti manažérských koncepcích, počínaje BSC, přes BPR až po TQM. U každé koncepce je uvedeno jádro a smysl koncepce a informace o tom, pro jaké problémy koncepce nabízí řešení.
       Pokud se pro koupi knihy rozhodnete, určitě oceníte 7 kontrolních seznamů, zaměřených na následující témata:
Kontrolní seznamy
- vedoucí osobnost
- analýza silných a slabých stránek
- delegujte správně
- motivující charakter práce
- potřeba informací
- informační management
- optimalizace procesů
       Kniha odpovídá i na tak závažné otázky, jako:
- existují všeobecně platné standardy pro kvalitu vedoucích pracovníků?
- co můžeme udělat pro zlepšení svých osobních  zkušeností, znalostí, dovedností, schopností a zručností?
V 1. kapitole poskytuje autor základy řízení a vedení. V 2. kapitole odpovídá na otázku: jak stanovit správné priority, vytvořit určitý řád a mít pod kontrolou svůj  čas. V 3. kapitole se autor věnuje řízení kompetencí spolupracovníků, delegování úkolu motivaci pracovníků, projednávání a domlouvání cílů se spolupracovníky. Příjemně mne překvapilo využití relativně  prostoru věnovaného informačnímu managementu. I toto svědčí o moderním přístupu autora k tématu management. 4. kapitola totiž reaguje na potřebu zvládat stále složitější a rozsáhlejší informační systémy a procesy. Věnuje se sběru, distribuci, zpracování a prezentaci informací. Akcentuje význam náležitého porozumění informacím. Výklad jde ještě dále k nástinu smyslu znalostnímu managementu, k jeho obsahové a technologické specifice. 5. kapitola je věnována koncepčním otázkám organizace a rozvoje firmy. Odpovídá na otázky typu:
- v čem spočívají aktuální potíže firmy
- co je třeba udělat dnes, aby i zítra byla firma konkurenceschopná.
       Kniha přispívá k orientaci v složité problematice střídajících se manažérských trendů. Představuje stručně nejlepší manažérské filosofie a techniky pro zvládání různých manažérských úloh. Zahrnuje srozumitelné, precizní a praktické rady, tipy a příklady. Představuje přínos především pro ty manažéry, kteří přebírají odpovědnost a jen těžce se orientují v  nepřehledné nabídce metod, technik a nástrojů.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
24. listopadu  2005

 

Další recenze ZDE

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

VISIO - monitor
nový weblog věnovaný MS Visio 2003

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->