Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2005

 

Zoner PhotoStudio 7
kouzlo digitální fotografie

Pavel Kristián a kolektiv
 


 

       Navštívíte-li www stránky vydavatelství ZonerPress ( www.zonerpress.cz) dočtete se následující informaci:
“V edici Encyklopedie - Grafika a digitální fotografie vychází kniha „Zoner Photo Studio - kouzlo digitální fotografie“, na které se autorsky podílel Pavel Kristián společně se zkušenými pracovníky vývojového i obchodního oddělení firmy ZONER. Publikace představuje rozšířeného průvodce s množstvím praktických příkladů a postupů. Autor se v knize snaží postihnout obě základní oblasti použití tohoto programu: správu souborů snímků uložených na počítači (včetně archivů na CD) a rozsáhlé editační možnosti a vylepšování snímků.“
       Kniha se vztahuje k nové verzi oblíbeného produktu firmy Zoner, známého pod jménem „Zoner Media Explorer“. Nový produkt vychází z tradice,  představuje však výraznou inovací a to nejen co do počtu a kvality nabízených možností, ale i co do uživatelského přístupu. Tento posun vyjadřuje i nový název „Zoner Photo Studio 7“ (ZPS). ZPS představuje několik vzájemně provázaných aplikací v jediném balení.
       Obsah knihy je rozdělen do následujících částí:
- začínáme
- práce se soubory
- Editor – pracovní nástroje
- základní úpravy
- další úpravy a efekty
- příklady úprav obrázků
- prezentace a publikace
- přílohy
       Struktura knihy vychází vstříc posunu v zájmu uživatelů. Po stručném úvodu nezačíná popisem známých a tradičních postupů, nýbrž naznačuje od samého počátku bohatství aktuální nabídky funkcí.  To ovšem neznamená, že by kniha nebyla užitečnou pro začátečníky. Těm vychází vstříc zejména bohatstvím příkladů, využívajících od jednoduchých až po komplexní sady funkcí.
       Kniha prochází celé spektrum funkcí, ale pozorný čtenář si povšimne , že akcentuje ty oblasti, které odrážejí rostoucí zájem
- o správu fotografií
- o integrovaný přístup k aplikaci nabízených funkcí
- o moderní metody publikování
- o využití moderních HW nástrojů ( periferií PC ) pro zpracování snímků
  ( vypalování, přenosné paměti, skenery, atd,)
       Kniha respektuje 2 základní způsoby použití programu ZPS, představované
- správou souborů snímků na PC
- možnostmi zpracování snímků, tj. jejich úpravou a vylepšováním
S rozvojem digitální fotografie je oblast správy souborů snímků stále významnější. Je to odrazem nejen vývoje potřeb, ale i vývoje možností v HW a SW. Práce se soubory snímků zahrnuje archivaci, katalogizaci, vyhledávání, filtrování, tvorbu specializovaných alb, práci s archivy souborů na CD nebo na PC, atd. Z určitého pohledu ji lze považovat za relativně samostatnou problematikou, úzké spojení nástrojů obou oblastí však představuje velkou výhodu pro uživatele ZPS. Projevem této skutečnosti je vývoj SW od grafických editorů ke komplexním systémům
       Dílčí témata, která zejména upoutala moji pozornost:
- použití úrovní
- využití rozšířených možností histogramu
- podpora práce s teplotou chromatičnosti světla
- odstranění barevných nádechů
- změna hloubky ostrosti v editoru
- práce s klíčovými slovy – tvorba a užití hierarchie klíčových slov, stromová struktura
- práce s archivním mediem, monitoring přítomnosti media s archivem
- KOMPLEXNÍ úpravy expozice, jako jeden z řady INTEGROVANÝCH nástrojů
- míchání kanálů – označované autory jako svět velké magie
- možnost použití zástupných znaků při výběrech snímků
- příklad práce se světly s pomocí kouzelné hůlky
- nastavení bílého a černého bodu, nastavení gama
- několik metod převodu na černobílou fotografii
- funkce „perspektiva“ pro komplexní vyrovnání linií snímku
- příprava prezentace nebo galerie k vypálení na CD
- vypálení CD se spustitelnou prezentací.
       Kniha obsahuje 5 komplexních příkladů úprav obrázků - spojení nástrojů dohromady na jednom problému. Příklady ukazují, jak na sebe jednotlivé nástroje navazují, kdy dát přednost tomu či onomu nástroji.
       Význam kvalitní uživatelské příručky je s růstem složitosti software pro digitální fotografii stále větší. Fotograf musí vědět dopředu s čím lze počítat ve fázi zpracování na PC - nejde jen o seznam funkcí, ale i kvalitu výsledků. Za klad příručky považuji proto způsob podání jednotlivých pasáží i obsahu jako celku. Zajímavou a velmi užitečnou částí knihy je proto kapitola WORKFLOW, popisující návaznost využití jednotlivých nástrojů při práci se snímky v určitých situacích. V kapitole možnosti nastavení se čtenář dozví též jak si v ZPS uspořádat prostředí, aby mu nejen funkčně, ale i esteticky.
       V knize jsem našel řadu vtipně podaných doporučení, která se v obecnější učebnicích DF často ztrácejí ve spoustě informací. Kniha je psána srozumitelným jazykem. Respektuje význam spojení výkladu samotných funkcí se sdělením o co jde, kde a proč se fotograf s potřebou funkce setkává, jak si s problémem  poradí HW a SW -  jmenovitě ZPS7. Při studiu knihy je sice dobré mít puštěný ZPS7, ale způsob podání umožňuje čtenáři, který má základní představu o struktuře produktu, mohl studovat knihu i bez toho. Kniha totiž obsahuje bohatý výběr ukázek prostředí, dialogových oken, výstupů funkcí atd. Významnou pomocí jsou při tom přílohy:
- vybrané pojmy, doplňující úvodní výklad
- fotografická minigalerie sloužící pro inspiraci nových fotografů.
Nejen díky koncepci ZPS, ale též díky příručce uživatel nemusí být grafickým expertem, aby využil plně možnosti ZPS.
       Kniha kolektivu autorů představuje 180 stran zajímavých a užitečných poznatků. V knize oceňuji i otevřený a rozumný přístup k některým obecným otázkám digitální fotografie. Příkladem může být nejen upozornění na skutečnost, že základem kvality výsledků zpracování je původní snímek, ale především: ( cituji): „výsledkem práce s efekty má být dobrý, zajímavý a inspirující snímek a ne ukázka zvládnutí počítačových triků“. Při velkém bohatství nabízených funkcí ZPS jde o opravdu zásadní otázku.
      
Zajímavá je informace autorského kolektivu o tom jak zařadit knihu. Podle autorů
- nejde o knihu o digitálních fotoaparátech
- nejde o manuál k produktu ZPS
- jde  o rozšířenou uživatelskou příručku
Pravdou je, že kniha plní především funkci příručky přibližující možnosti ZPS. Činí to však způsobem, který její hodnotu zvyšuje – vysvětluje PROČ tu či onu funkci použít, jaké jsou přednosti a rizika. Přínosy funkcí nebo sady funkcí ilustruje na příkladech. Skutečná hodnota knihy je proto pro čtenáře větší, než se může zdát ze strohého obsahu, z jednoduché anotace nebo z recenzí. Jde o specificky pojatou knihu o digitální fotografii – na příkladě konkrétního produktu.
       Ve své knihovně mám desítku českých knih týkajících se DF, od knih pro začátečníky, až po knihy pro profesionály DF. Po prostudování knihy  „ZPS Kouzlo digitální fotografie“ mohu prohlásit, že jsem rád, že je mezi nimi kniha Zoneru. Nejen proto, že mi usnadnila pochopení bohatství funkcí ZPS7, ale též proto, že řada věcí týkajících se DF je v knize vysvětlena velmi názorně, srozumitelně, s citem pro situace, s kterými se fotograf setkává.
       “Zoner Photo studio – kouzlo digitální fotografie“ není jedinou publikací ZonerPressu, která Vás může upoutat. Doporučuji prohlédnout nabídku na adrese www.zonerpress.cz
 
      
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

17. ledna 2005.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877